جدید: دانلود پروژه رشته مدیریت در مورد مطالعه موردي بانك صادرات استان مازندران – قسمت سوم

دانلود پایان نامه
 • تعداد پرسنل: با در نظر داشتن همبستگي بالا بين تعداد و هزينه پرسنلي به خاطر جلوگيري از تكرار و تسهيل در بهره گیری از نتايج با در نظر داشتن اين فرض كه داده ها توسط مديريت بانك قابل كنترل و تغيير مي باشند بجاي هزينه پرسنلي كه در موسسات دولتي مانند بانك ها تا حدي به صورت تبصره اي و بر اساس قانون مدون از طرف دولت معين مي گردد از تعداد پرسنل بهره گیری شده می باشد، زيرا در صورت ناكارايي، يك شعبه بر اساس فرض با كاهش تعداد پرسنل(‌انتقال) به سطح كارايي خواهد رسيد كه اين امر در حدود اختيار مدير يك بانك خواهد بود، اما كاهش دستمزد خارج از اختيار در مديريت بانك می باشد.
 • نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید
 • تعداد ترمينال ها: تعداد ترمينال ها كه در اينجا به عنوان تعداد باجه هاي تحويلداري در باجه اطلاق مي گردد از ديگر مشخصه هايي می باشد كه در ميزان توانايي و كارايي در بكارگيري از ظرفيت هاي موجود در شعبه مي باشد.
 • ارزش دفتري : ارزش دفتري به عنوان موقعيت مشابه و به نوعي هزينه فرصت بهره گیری از يك شعبه قلمداد مي گردد. محاسبه ارزش دفتري به صورت كارشناسي و با بهره گیری از فاكتورهاي يكسان در برآورد شعبه انجام مي پذيرد كه اين ارقام در واحد حسابداري توسط كارشناسان خبره،‌ دايره ساختمان انجام مي پذيرد و داراي ضريب اطمينان بالايي مي باشد و از اريب غير واقعي در ميزان اين داده ها در سطح شعب مورد بررس جلوگيري مي گردد.
 • متغيرهاي بالا به خاطر تحت پوشش قرار دادن بيشتر داده هاي مورد نظر و همچنين جهت يكسان سازي داده هايي كه از عوامل تصادفي تأثيرپذيري كمي دارد بهره گیری شده می باشد.

  ستاده ها:‌اساس و شالوده هر سيستم بانكي از منابع و مصارف بانك تشكيل مي گردد كه در اين تحقيق از آن به عنوان ستاده نام برده مي گردد. در سيستم بانكي، مقصود از منابع به كليه سپرده ها و دريافتي های بانك از مشتري وسپرده گذاران اطلاق         مي گردد. و تمامي تسهيلات پرداختي به متقاضيان وام را مصارف ناميده مي گردد.

  برآورد الگو و تفسير نتايج

  اين فصل ضمن معرف متغيرهاي نهايي به كار رفته در اين تحليل به معرفي الگو و چگونگي تفسير نتايج بوسيله الگوي مورد بهره گیری خواهد پرداخت. بنابراين آغاز چگونگي انتخاب متغيرهاي داده و ستاده كه در ادبيات DEA كاربردهاي متفاوت دارند مورد بحث قرار خواهد گرفت و سپس تحليل نتايج حاصله از اين تحقيق، يعني نتايج بررسي كارايي فني و كارايي مقياس 141 شعبه بانك صادرات استان مازندران كه بر اساس معيار ورودي محور تحت فروض بازده ثابت نسبت به مقياس و بازده متغير به مقياس به دست آمده اند ارائه مي گردد.

  نتايج اين قسمت توسط نرم افزار اختصاصي اين روش يعني win4DEAP استخراج شده می باشد.

  سازمان دهي داده ها: جامعه آماري مورد نياز اين تحقيق مربوط به 141 شعبه بانك صادرات استان مازندران در سال 1383 مي باشد. هر يك از اين شعب داراي      ويژگي هاي خاصي مانند بازار فعاليت، حوزه كاركردي، قدمت تأسيس تعداد پرسنل، مقدار هزينه ها، زيربناي شعبه و… مي باشد. بر اساس نوع تحقيق آغاز شعب در گروههاي هم تراز تقسيم شدند زيرا برآورد كارايي در بين شعب هم گروه انجام     مي گردد. به اين شكل كه 141 شعبه مورد نظر به ترتيب زير درجه بندي مي شدند كه اين درجه بندي طبق آخرين درجه بندي شعب بانك انجام گرفته و معرف شعب        هم تراز يا هم رديف مي باشد. اين درجه بندي توسط سازمان روشها در ساختمان مركزي ( برج سپهر تهران) انجام مي پذيرد كه بر اساس تعداد اسناد، حجم منابع،‌ حجم مصارف و … ) صورت مي پذيرد.

  شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

  تعداد شعب بانک صادرات استان مازندران

  درجه ممتاز درجه 1 درجه 2 درجه 3 درجه 4 درجه 5 درجه 6
  تعداد شعب 0 2 2 19
  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید