دانلود فرمت word : دانلود پروژه رشته مدیریت در مورد موفقيت سازماني – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

-3-5- ايمني

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

ايمني توسط تعداد زيادي از متخصصين و مخترعين فاکتور خيلي اساسي محسوب شده می باشد. کمبود ايمني، يا ترس و دلهره مشتري در ارتباط با آن، يکي از بزرگترين موانع در رشد تجارت اينترنتي محسوب مي گردد. Woolwich از بالاترين سطح رمزگذاري جهت ايمني اين سيستم ها بهره گیری مي کند. مدير بهبود تجارت اينترنتي Woolwich ادعا نمود ما در کليه منابع و نواحي سيستم از رمز بهره گیری مي کنيم. براي WAP ما تنها از مجموعه هاي نوکيا بهره گیری مي کنيم. نوکيا تنها شرکتي در UK می باشد که داراي سطح رمزي مشابه با ماست. برنامه ريز/ تحليل گر آن ها بيشتر اين نکت را توضيح داد ما از تکنولوژي لايه ايمني که کليه اطلاعات را به رمز درمي آورد بهره گیری مي کنيم، از يک مشتري که فرم تقاضا را براي محافظت و فيدبک مشتري را پرکنند، هزينه هاي اين ايمني در سطح بالا خيلي زياد می باشد اما آن ها درس هايي را از بعضي از شعب بارسلاي آموخته اند که در بارسلاي بعضي از شعب  بارسلاي در سال 2001/2000 محيطي امن را به وجودآورده اند.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

10-3-5- اينجاد نام شناخته شده ( مارک)

داشتن مارک توسط بسياري از مطلع کننده ها که از رئيس تجارت اينترنتي بعنوان فاکتور مهم موفقيت محسوب مي گردد ارائه گردید. دليل اصلي براي اين مسئله توسط بسياري از مطلع کننده ها ارائه مي گردد، نام ابتدايي و شروع نظير Woolwich به مشتريان اين اطمينان را مي دهد که مي توانند به گونه آن لاين تجارت را کنترل کند. ساير دلايل شامل تجربيات مثبت قبلي آن ها از شرکت و ماهيت غير اساسي محيط آن لاين می باشد که صداقت و اطمينان را در نام معروف و شناخته شده حتي بيشتر از زماني که از کانال هاي قديمي بهره گیری مي کردند به وجودمي آورد.

11-3-5- داشتن چندين کانال

اين فاکتور نيز مربوط به ماهيت غير اساسي محيط آن لاين می باشد. بيشتر اطلاع دهنده ها در Woolwich بيان مي کنند که بانک داري اينترنتي توسط يک سازمان که از طريق ساير کانال ها دسترسي به آن ها امکان پذير می باشد نظير بانک داري تلفني و شعب به احتمال خيلي زياد در اجراي گسترده موفق خواهد بو. اين مسئله به خاطر اين می باشد که مشتريان مي توانند راحت از کانال هاي موردنظر و مطلوب تر براي کارشان بهره گیری کنند. بعنوان مثال، يک مشتري از اينترنت براي چک حساب بانکي يا انتقال پول بين حساب هاي خود بهره گیری مي کند اما ممکن می باشد وارد يک شعبه براي مکالمه رو در رو در شرکت در مورد موضوعاتي نظير رهن وارد گردد. به مقصود بهره گیری کامل از مزيت چندين کانال، تلفيق کانال مورد نياز می باشد که شامل: به اشتراک گذاشتن قوانين تجاري و ساير ترکيبات که در کانال ها هست، يک مجموعه رايج از ارتباطات در سيستم هاي اصلي براي بهره گیری از کليه کانال ها، کارکرد مشتري مداري با کيفيت بالا، توانايي جهت دليوري کليه محصولات و سرويس هاي مشتري که قادر به حمايت کليه کانال ها هستند، Woolwich دريافت که دسترسي به اين اهداف براي تلفيق کانال ها دست يافتني می باشد.

12-3-5 سرويس پاسخگويي سريع به مشتري

معمولاً انتظار بيشتر سرويس مشتري از کانال هاي اينترنتي هست. همچنين براي حمايت 24 ساعته از کانال هاي اينترنتي، سرويس مشتري بايد 24 ساعته در دسترس باشد. قبل از دسترسي به تجارت اينترنتي در Woolwich سرويس هاي مشتري روزانه 24 ساعته در دسترس نيستند. به مقصود برآورد اين انتظارات و نيازهها به حمايت مشتري بطور قابل چشمگيري پيشرفت نمود، با خدمات 24 ساعته سرويس هاي مشتري و افزايش دسترسي به انتخاب مشتريان جهت بهره گیری از هر کانالي که آن ها بخواهند از آن بهره گیری کنند. بر طبق گفته تحليلگر حمايت تکنيکي Woolwich هدف ما توسعه بي حد و مرز طرح تلفيقي می باشد که به مشتري اجازه مي دهد تا مجموعه سرويس هايي که Woolwich ارائه مي کند را بررسي کنند، بدست آورند و ارتباط متقابل مستقر کنند و معضلات اندک تکنيکي مارا از اين دور مي کند اما به زودي اين معضلات نيز برطرف خواهد گردید. به مقصود به  حداقل رساندن اين معضلات تکنيکي، هر جزء ترکيبي جديد بايد توسط پلت فرمهاي سخت افزاري و نرم افزاري تست گردید که اين مسئله منجر به هزينه خيلي بالاي آزمايش و تست مي گردد. به هر حال، براي کاهش لود سرويس هاي مشتري و نارضايتي مشتري اين کار ضروري می باشد.

13-3-5- انتخاب استراتژي ترکيبي و در هم شده فروشنده

در پروژه هاي تکنولوژي اطلاعات، انتخاب فروشنده معمولاً موضوع مهمي مي باشد. بعضي از شرکت ها براي حل مسئله به يک تلفيق ساده روي مي آورند. در Woolwich ، آنها يک استراتژي تلفيقي و ترکيبي را بکار گرفته اند. آن ها سعي دارند تا بيشتر ترکيبات را از Microsoftبدست آورند، اما در اينجا مقررات ضروري می باشد، همچنين بعضي از ترکيبات را از ساير فروشنده ها مي گيرند يا خودشان به وجودمي آورند. آن ها داراي يک تيم اجراي ثابت Microsoftدر اداره مرکزي شان و در بسياري از پروژه ها هستند، متخصص محصولات Microsoftآن ها بشدت به کار گرفته مي گردد. بنابراين آنها مايکروسافت را بعنوان اولين انتخاب خود محسوب مي کنند. دلايل ديگر ترکيب ساده ترکيبات متنوع يک فروشنده مي تواند باشد.

14-3-5- مديريت تغييرات سيستميک

Woolwich توجه خاصي را صرف تغيي مديريت از ابتداي کار کرده می باشد. آن ها در موضوعات و مباحث اصلي با کارمندانشان مشورت مي کنند. تجارت اينترنتي در سازماني به روش هاي متفاوت به وجودمي آيد. آغاز آنها مطمئن مي شوند که کليه کارکنان بر اينترنت دستيابي دارند. دوم با گذاشتن 100 در حساب کساني که حساب “پلان باز” باز کرده اند. آنها را تشويق مي کنند تا اين حساب را باز کنند بنابراين آن ها واقعاً کانال هاي اينترنتي جديد را تجربه مي کنند. سوم، در زماني که WAP ارائه گردید، به کساني که تمايل به بهره گیری از آن را داشتند تلفن WAP دادند. چهارم کيوسک هاي اينترنتي را داخل شعب قرار دادند تا کارکنان با آن ها آشنا شوند و براي مشتريان بهره گیری کنند. بطوريکه متخصص فني مدير Woolwich مي گويد، تغييرات با کارمندان Woolwich بصورت تيمي، هفتگي يا ماهانه ارتباط مستقر مي کند، تا کارمندان فرصتي را بدست آورند تا دوباره کليه جنبه هاي تغييرات صحبت کنند. علاوه بر اين، اينترانت شرکت و نامه هاي خبري ماهانه براي اين مقصود بهره گیری مي گردد. اين کار باعث مي گردد که کارکنان احساس کنند که مهم هستند وبه راحتي با اين تغييرات مقاومت مي کنند.

مزيت اصلي اين استراتژي فيدبک مفيدي باشد که براي توسعه سرويس ها و ارتباط سيستم ها ارزشمند می باشد. مزيت ديگر ايجاد تجارت اينترنتي در سازمان اين می باشد که کارکنان تمايل دارند که با  تغييرات پيش طریقه. متخصص تکنيکي مدير Woolwich مي گويد، ما تغييرات گسترده اي را در تکنولوژي نظاره کرده ايم و روش هايي را در مدت زمان کم چند سال پيش اجرا کرده ايم، ايجاد فعال تجارت اينترنت به ما کمک مي کند تا تعهد مورد نياز از افرادمان کسب کنيم!

4-5-بحث و انعکاس

Woolwich يکي از اولين بانک ها در UK بود که سرويس هاي مالي اينترنتي و ساير کانالها نظير سرويس تلويزيوني اينترنتي (ITV) ، تلفن هاي پروتکل در دسترس بي سيم (WAP) را پيشنهاد نمود. دلايل اصلي آنها در مشارکت تجارت اينترنتي شامل: پيشرفت و توسعه مزيت دسترسي مشتري به بانک، پس اندازها با سرمايه هاي زياد بود.

CSFها در بانک داري اينترنتي در Woolwich اختصار شده و با CSF هايي که در بروشور ارائه شده مقايسه مي گردد. انعطاف پذيري سازماني، منابع، مديريت ارشد و نام شاخص و علامت نيز در دستورالعمل ارائه شده می باشد.

Woolwich ديد استراتژيکي بانک داري اينترنتي دارد. اين مسئله را مي توان از بازسازي مجدد سازماني آنها جهت انجام روندهاي تجاري جديد، ارائه تجارت اينترنتي و تقريباً منابع نامحدود ارائه شده براي تيم تجارت اينترنتي توسط مديريت ارشد نظاره نمود و گواهي بر اين ادعا هستند. موضوعات تکنيکي و سازمانهاي نظير تقويت وب سايت توسط آن ها مورد بررسي قرار نگرفت تا در موقعيت بانک داري اينترنتي معيار باشد. Woolwich تأکيد شديدي بر درک مشتريان و انعطاف پذيري سازماني به عنوان موضوع اساسي دارد. زماني که فاکتورهاي اصلي موفقيت يافت شده در Woolwich با يافته هاي بدست آمده از بررسي بروشور رونوشته هاي ما مقايسه گردید، تعدادي از فاکتورهاي يافت گردید که در هر دو مشترک بودند. همچنين تفاوت هايي نيز نظاره گردید، مثلاً ، تعدادي از فاکتورهاي يافت گردید که در هر دو مشترک بودند. همچنين تفاوت هايي نيز نظاره گردید، مثلاً، تعدادي از مقالات در بررسي نوشته ها و بروشورهاي ما بر اهميت مفاهمي وب تأکيد دارند. اما اطلاع دهندها در Woolwich آن را به عنوان يک مورد بررسي قرار نداده اند. در کل يافته هاي تحقيق توضیح پژوهشي ما بر حسب بايس هاي اصلي و قوي فاکتورهاي استراتژيکي نسبت به جنبه هاي تکنيکي يا عملکردي مشابه بودند.

نمونه ديگر از تأکيد محدود آن ها بر فاکتورهاي عملکردي اين می باشد که آنها براي ارائه انگيزه ها جهت ارائه محصولات اينترنتي شان براي جذب مشتريان به کانال هاي جديد آنها بطور ضروري مورد بررسي قرار نداده اند. اين ديد با بررسي نوشته هاي ما مخالفت مي کند. دليل اصلي که براي اين موضوع توسط آن ها ارائه شده می باشد، نام شاخص و معروف آن ها می باشد، و مدير فني و سرويس هاي مشتري براي اين هدف کاملاً کافي هستند. دليل ديگر اين که توسط مدير حمايت مشتري آن ها براي کانال هاي اينترنتي ارائه شده می باشد. اين می باشد که ما محصولات را براي کانال هاي اينترنتي تفکيک نکرده ايم به دليل اينکه هدف اصلي ما مشتري می باشد کسي که راه حل چند کانالي را به جستجو براي شعب از اينترنت تنها بانک ها ترجيح مي دهد. در حالي که اين مسئله ممکن می باشد که ما محصولات را براي کانال هاي اينترنتي تفکيک نکرده ايم بدليل اينکه هدف اصلي ما مشتري می باشد کسي که راه حل چندکانالي را به جستجو براي شعب از اينترنت تنها بانک ها ترجيح مي دهد. در حالي که اين مسئله ممکن می باشد درست باشد، به عقيده ما، تفاوت محصول حتي تعداد زيادتري مشتري را جذب خواهد نمود زیرا که بسياري از آنها اين مسئله را از کانال اينترنتي انتظار دارد.

گزينه راه حل هاي بکارگيري فروشنده تکي يا مخلوط و ترکيب محصولات در Woolwich بعنوان يک موضوع اساسي مورد بررسي قرار نگرفته می باشد. اين موضوع با سيستم وسيله مياني مناسب آن ها انجام مي گردد ( شکل 1) که به آن ها اختيار مي دهد تا به راحتي محصولات جديد يا کانال هاي جديد را با سيستم هاي موجود تلفيق کنند، که اين مسئله باعث مي گردد که آن ها کمتر به فروشنده ها وابسته شوند. اين يافته ها همراه با بررسي گسترده UK بود که ما بعنوان بخشي از پروژه تحقيق در نظر مي گرفتيم در جايي که موضوات مربوط به فروشنده در پاياني ترين سطح فهرست اهميت ما قرار گرفته می باشد.

حوزه ديگر که عامل موفقيت آن ها محسوب مي گردد جمع آوري و تحليل اطلاعات از سراسر تمام کانال ها می باشد. اگرچه کانال هاي اينترنتي براي اين فعاليت مناسب تر می باشد، الگوهاي تلفيقي درک مشتري همراه با کليه کاناله ها مفيد تر می باشد.

6-نتيجه

اين مقاله پروژه تحقيقاتي از بانک UK را ارائه مي کند. Woolwich که در اجراي بانک داري اينترنتي موفق بوده می باشد. هدف اين تحقيق اين بود که نشان دهد اين بانک در کنترل و اداره تنظيم و سازگاري موفقيت آميز کانال بانک داري آن ها چطور اقدام کرده می باشد، فاکتورهاي اساسي براي دستيابي به موفقيت اين بانک و دروس اصلي بدست آمده از اين تجربيات بوده می باشد. ما به اين نتجه رسيديم که نياز به تغيير مديريت بعنوان يک جزء اصلي استراتژي تجاري ان ها محسوب مي گردد به اين دليل که آن ها نيزا به اجراي تغييرات سازماني قابل ملاحظه اي براي ايجاد وب براي خودشان بود. اين تغييرات شامل طراحي مجدد روندهاي تجاري نشان و تعيين ساختار مديريتي به مقصود افزايش طریقه تصميم گيري و دليري نامحدود سرويس هاي مشتريان مي باشد. آن ها نياز به ايجاد تجارت اينترنتي در سازمان دارند، که کمک به پذيرش آن توسط کارکنانشان مي کند. جنبه اصلي ديگر استراتژي تجارت اينترنتي آنها تلفيق بانکداري اينترنتي با ساير کانال هاي سرويس دليوري نظير بانک داري تلفني يا شعب جهت به ماکزيمم رساندن فوايد بانکداري اينترنتي مي باشد. در اقدام، مشتريان قادر هستند. که هر کانالي که مي خواهند جهت ارتباط با بانک انتخاب کند.

تلفيق کانال ها در بيشتر موارد نياز به تلفيق تکنولوژي و نيز افراد در تيم، سطح مديريت و سازمان دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

اين  تحقيق به روش هاي متفاوت بصورت اطلاعات موجود ارائه مي گردد:

  • موفق به تعيين تعداد فاکتورهايي که براي انتخاب و سازگاري بانک داري اينترنتي اساسي می باشد که براي شرکت کنندگان تجارت – اينترنتي بطور کلي و شرکت کنندگان بانک داري اينترنتي مخصوصاً مفيد مي باشد، شده می باشد.
  • نشان مي دهد که چارچوب تئوري بر اساس CSF ها بوسيله اين تحقيق هدف قرار گرفته می باشد، در تعيين وجود فاکتورهاي اصلي موفقيت در محيط بانکداري اينترنتي و روابط مثبت آن ها با موفقيت اين سرويس ها مفيد می باشد. اين مسئله با گفته جوت و ديگران سازگار می باشد که مي گويد شناسايي فاکتورهاي اصلي براي ايجاد استراتژي ضروري می باشد بطوريکه يک سازمان با حد و مرز رقابتي در خارج از دنيا که مي تواند با تجارت اينترنتي توسعه يابد را ارائه مي کند.
  • اين تحقيق در ايجاد نوشته و بروشورهاي موجود در اين زمينه و زيربناي آن با يافته هايي که از تجربيات بدست آمده از دنياي حقيقي می باشد موفق شده می باشد.
  • خطوط پتانسيلي جديد را براي تحقيق در حوزه هاي اجراي سيستم هاي اطلاعاتي، انتخاب تجارت اينترنتي و تغيير سازماني به وجودمي آورد.
این نوشته در مدیریت ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید