دانلود فرمت ورد:دانلود پروژه رشته مدیریت در مورد موفقيت سازماني – قسمت اول

دانلود پایان نامه

چکيده

ارائه سرويس هاي بانکي در اينترنت( بانک – اينترنتي) درحال رشد می باشد. اما کمبود تحقيق در ارتباط با مواد اساسي و سازماني درگير در تنظيمات آن هست. اين مقاله تئوري و روشي را همواره با هم به واسطه بواسطه ترکيب مقالات و نوشته هاي موجود با تجربيات واقعي و حقيقي بانک UK ارائه مي گردد. دو سئوال را مي توان علت اين تحقيق دانست. سئوال اول، تجربه سازمان ها در ارتباط با انتخاب و پذيرش حياتي می باشد چيست؟ طریقه تحقيق بکار رفته براي بررسي فاکتورهاي اساسي و سازماني موفقيت در انتخاب بانک – اينترنتني در بانک woolwish بود. اين فاکتورهاي اساسي براي رسيدن به موفقيت دستوري به منابع، سيستم امنيتي، ايجاد نام و نشان، داشتن کانال هاي چندگانه، بازار خاص کانال اينترنتي، سيستم هاي تلفيقي تغيير نظامند مديريت، حمايت از مديريت اصلي و سرويس هاي مشتري مداري. ما به اين نتيجه رسيديم که بانک ها نياز به تحقق و انجام استراتژي تجارت اينترنتي آن ها بايد جهت تلفيق کانال بانک اينترنتي همراه با کانال هاي با ساير سرويس هاي دليوري جهت به ماکسيمم رساندن مزايا و سود باشد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

واژه هاي کليدي: تجارت الکترونيکي – بانکداري الکترونيکي – تغيير سازماني

فاکتورهاي اصلي موفقيت و بررسي موردي .

فاکتورهاي اصلي موفقيت سازماني در انتخاب بانک داري الکترونيکي در بانک Woolwich

1-مقدمه

اگرچه جنبه هاي متفاوت تجارت بانکي در چندين دهه مورد بررسي قرار گرفته می باشد، حوزه بانک اينترنتي تنها از اواسط دهه 1990 در IS ظاهر شده می باشد. اين تحقيقات جنبه هاي زيادي از بانک اينترنتي را نمايان نمود اما، هنوز در ارتباط با فاکتورهاي اصلي موفقيت (CSFS) ها در انتخاب بانک اينترنتي و موضوعات سازماني مربوطه، مخصوصاً در جامعه UK و کمبودهايي هست. همچنين کمبود موارد تحقيقاتي براي گزارش تجربيات واقعي سازمان ها در اجراي بانک اينترنتي هست. اين فاصله در تحقيق مشکلاتي را براي بانکها عنوان مي کند، به خاطر محدوديت هاي موجود در ارتباط با اين حوزه معمولاً مشکلاتي را براي آنها در طراحي و اجراي بانک – اينترنتي بيان مي کند. اين مقاله هدف دارد که در ارائه بعضي از اين فواصل و اختلالات در کالبد اصلي نوشته کمک کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

هدف اين تحقيق مطالعه CSFS در بانک اينترنتي منتخب موفق و کارآمد می باشد. اهميت بانک اينترنتي بعنوان يک کانال دليوري سرويس هاي مالي در حال رشد و توسعه می باشد و علت آن هزينه پايين و تحقيق گسترده تر آن می باشد. اينترنت بعنوان کانالي براي سرويس دليوري اساساً از ساير کانال ها متفاوت می باشد. کانالهايي نظير شبکه هاي شاخه اي يا بانک تلفنيف که بدليل ماهيت ارتباطي متفاوت می باشد. کانال هايي نظير شبکه هاي شاخه اي يا بانک تلفني، که بدليل ماهيت ارتباطي (کنشي- واکنشي) آن می باشد. بنابراين، انواع چالش ها و نيازهاي واحد راه حل هاي اصلي را ارائه مي کند. درک CSFS در بانک اينترنتي براي مديريت ارشد بانک مربوط به سازمان ها مهم می باشد به دليل اينکه به آن ها کمک مي کند طریقه انتخاب و گزينش بانک – اينترنت آن ها را توسعه دهد. در حالي که مثال هاي زيادي از کار محرز و عیان در موضوعات تکنيکي و مربوط به مشتري هست، تحقيق عیان محدود شده مربوط به فاکتورهاي اصلي موفقيت سازماني در بانک اينترنتي تاکنون انجام شده می باشد. اين مقاله به واسطه گزارش تحقيق اکتشافي بانک UK اين اختلال را ارائه مي کند، Woolwich که در اجراي بانک اينترنتي موفق بوده می باشد. مخصوصاً، اين تحقيق هدف ارائه نحوه تغيير مديريت تنظيم و انتخاب موفقيت آميز را توسط بانک دارد، که فاکتور اصلي براي موفقيت آن ها بوده می باشد و اين مقاله با يک نوشته مروري مربوط به تکنيک CSF و فاکتورهاي موفقيت اصلي مربوط به بانک اينترنتي آغاز مي گردد. اين طریقه تحقيق براي اين تحقيق که قبلاً توضيح داده شده دنبال مي گردد.

جزئيات کشفيات و يافته ها از تحقيق مطالعاتي، که در داخل Woolwich هدايت و کنترل مي گردد. بعداً ارائه مي گردد. سرانجام، دروس از تحقيق اختصار شده در پايان آموخته مي گردد.

2-تکنيک فاکتورهاي اصلي موفقيت

به مقصود بررسي موضوع هاي سازماني مربوط به انتخاب بانک – اينترنتي ،روندهاي زيادي، نظير سيستم شاخص اصلي بر اساس سه مفهوم می باشد. مفهوم آن تعيين مجموعه شاخص هاي اصلي در ارتباط با سلامت اصلي تجارت می باشد. اطلاعات در هر کدام از اين شاخص ها جمع آوري مي گردد. مفهوم دوم گزارش اثتثنايي می باشد، که در ارتباط با دسترسي اطلاعات براي اجرا در حوزه هايي که عملکرد سازماني متفاوت از معيارهاي از پيش تعيين شده می باشد. مفهوم سوم براي گسترش تکنيک هاي بصري منعطف پذيرتر، ارزان تر و بهتر جهت کمک بر اجراي مقادير گسترده و چکيده اطلاعات مي باشد. تحليل Swot عملکردها، فرمت ها، ضعف ها و نقاط قوت بر اساس تحليل موضوعات اصلي و تسهيل نظريه استراتژيکي می باشد. طریقه بکارگيري روش Swot نيازمند به طرح اينترنتي از ضعف ها و تقويت هاي برنامه و طرح بروني و ظاهري عملکردها و فرمت ها می باشد. تحليل سود/ هزينه يک تکنيک مديريتي مورد بهره گیری براي جايگزين هاي عملي تحليل بر حسب هزينه هاي اصلي صرف شده، همراه با مزايا و سودهاي اصلي که انتظار رخ دادن آن مي رود می باشد.

ما روش CSFS را انتخاب کرديم. بدين دليل که آن يک تکنيک پرسابقه در سيستم اطلاعاتي بکار رفته که با روش ما( نسبت به ساير روش ها) بهتر تطبيق مي کند می باشد. روکارت CSFS را بصورت نامحدود حوزه هايي که بدست آمده، چنانچه آن ها راضي کننده باشند، از عملکرد رقابتي موفقيت آميز براي سازمان ها مطمئن مي گردد، را تعريف نمود. روش CSFS يک روش بالا- پايين پيش بيني شده را براي طراحي استراتژيکي مشترک که مي تواند اطلاعات اصلي مورد نياز مديريت اصلي را مشخص کند ارائه ميکند. بولن و روکارت بهره گیری و بکارگيري از CSF را براي ساير سطوح مديريتي در بين يک سازمان گسترش داده اند. آن ها بر طریقه طراحي سيستم هاي سازماني تأکيد مي کنند و پيشنهاد مي کنند که CSFS از مديران در چندين سطوح در يک سازمان مي تواند به مقصود کسب و رسيدن به يک مجموعه CSFS براي يک سازمان ورودي بدست مي آيد. سايرين نظير( چن 1999) اضافه کردن که چنانچه فاکتورهاي اساسي موفقيت مشخص شده باشند، مديريت مي تواند مراحل مشخصي را اتخاذ کند که با کارايي بيشتري مدل هاي تجاري جديد نظير تجارت اينترنتي بکار گرفته مي گردد. اگر چه اين تکنيک کاملاً قديمي می باشد، هنوز بطور گسترده براي ارزيابي تکنيک هاي جديد بکار برده مي گردد. بهره گیری از CSFS در سيستم هاي اطلاعاتي خيلي معمول رايج می باشد. بوتلر و فيتز گرلد براي بهره گیری از CSFS در زمينه سيستم هاي اطلاعاتي بروشورهايي را ارائه کردند. با ذکر تعداد زيادي مقاله، آن ها نتيجه گرفتند که اگرچه روش هاي گوناگوني توسط محققين براي بهره برداري اين مفهوم بکار برده مي گردد. و بطور موفقيت آميزي در بسياري از حوزه ها در شيوه IS بکار برده مي گردد. بسياري از محققين IS ، نظير آنگ وتئو CSFS رابراي طرح استراتژيکي IS توصيه مي کنند، هولندو همکارانش از روش CSF براي اجراي سيستم هاي طراحي منبع شرکت و هان و نوح اين تکنيک را براي بررسي شکست ها در تجارت اينترنتي بهره گیری مي کنند. اين طریقه در ارتباط با ترکيب اين موضوعات مي باشد. اجرا و طرح استراتژيکي تجارت اينترنتي، بنابراين CSFS بعنوان تکنيکي مورد کاربرد ما مورد بررسي قرار مي گيرد.

تأکيد بر اين که CSF هاي بدساختار، مفهوم اجتماعي پيچيده مشابه سازمان و اداره، ساختارهاي اجتماعي مي گردد. همچنين با زمان تغيير مي کنند. بعضي از موارد ديگر براي مقادير متفاوت CSF ها در محيط، مرحله توسعه شرکت، تيم مديريت، مرحله رشد شرکت، اندازه شرکت و مدل و نوع استراتژي بکار رفته تغيير مي کند. بر مبناي گفته بعضي از محققين، مديران يا روش هاي براي استخراج و کسب CSF هايي که موجب تغيير قابل توجهي مي گردد بکار مي رود.

ناتوانايي ما جهت کسب ايده آل در موارد ذکر گردیده در فوق نبايد ما را از حرکت در مسيرمان باز دارد. بررسي مداوم اهميت فاکتورهاي تعيين شده در راه حل ارائه شده مطلوب می باشد، که به مقصود به ماکسيمم رساندن سود و مزيت مي باشد. هدف ما بايد بررسي مجموعه فوايد و مزايايي باشد که کافي باشند. و پاسخ به کنترل عملي و مسير باشد. همچنين هنگامي که اين CSFS را براي اين تحقيق انتخاب کرديم اين توجه را بدست آورديم.

3-پيش زمينه بانک – اينترنتي و فاکتورهاي موفق آن

بعضي از محققين در زمينه بانک – اينترنتي در ارزيابي عرضه معمول سرويس هاي الکترونيکي توسط بان ها از نقطه نظر اختراع و بازار بکار گمارده شده اند. ليوآ و چونگ (2002) ، ساتي (1999) . يان و پارادي (1998) احساس مشتريان را در ارتباط با بانک اينترنتي بررسي کردند. کينگ و ليو (2004) و هاردن (2002) کانال – اينترنتي را با ساير کانال ها مقايسه کردند. بعضي از موضوعات استراتژيکي نظير منابع بيشتر اختراعات بانک اينترنتي توسط کانتوني و روسينگنولي(2000) با مزيت مقايسه اي بانک اينترنتي توسط گريفيت و فاينالي (2004) مورد بحث قرار گرفتند. اما حوزه موضوعات سازماني و استراتژيکي بانک اينترنتي معمولاً به گونه کافي توسط بدنه و کالبد معمول بروشور پوشيده نشد. اين تحقيق به مقصود کمک جهت ارائه اين اختلاف ارائه گردید. اين بخش بعضي از تحقيقات انجام شده را در اين حوزه بطور اختصار بيان مي کند. ما اين فاکتورها را به سه گروه طبقه بندي کرديم: استراتژيکي، عملي و تکنيکي. اين طبقه بندي کمک به توضيح يافته هايمان برحسب ماهيت فاکتورهاي موفق در انتخاب بانک اينترنتي مي کنند.

1-3 ) فاکتورهاي استراتژيکي

ماهيت ارتباطي بانک اينترنتي نيز فرمتي را جهت کسب درک عميق تر مشتريان فر اهم مي کند. اطلاعات وداده ها در ارتباط با مشتريان در طي ارتباط او با بانک جمع آوري گردید که مي توان با بهره گیری از داده با مي نيمم تکنيک تحليل شوند و اين توانايي تصميم گيري نهايتاً موفقيت کانال اينترنت بانکي را تعيين مي کند.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

جهت موفقيت در حوزه بانک اينترنتيف شرکت ها نياز به انتقال اصول داخلي آن ها به مقصود مؤثر شدن دارند به خاطر دلايل ذکر گردیده در بالا. مدل جديد تجارت شامل تلفيق تجارت تکنولوژي و طریقه می باشد. بنابراين يک موضوع بحراني برنامه ريزي مجدد روندها و روش هاي تجاري که همچنين شامل روش هاي تکنولوژي می باشد.

توسعه سرويس هاي مالي تلفيقي و طبق خواسته يک حوزه فعال رقابتي بين سازمان هاي بخش مالي مي گردد. مشتريان تمايل ندارند از وب سايتي به وب سايت ديگر جهت حفظ مسير مالي شان بروند. وب بر مبناي سرويس ها بايد مفيدتر، ساده تر براي مصرف، ارزان تر از ساير وب سايتهاي جايگزين باشد، تا در قلمرو مشتريان برنده شوند. اين نوع تلفيق واقعي منابع توزيع يکي از بزرگترين فوايد پتانسيل بانک اينترنتي از نقطه نظر مشتريان می باشد. اينترنت بايد با ساير کانال ها نظيرATMS و سيستمه اي داخلي جهت افزايش کارآمد آن تلفيق گردد.

مولس پيشنهاد نمود بانک ها بايد از اينترنت بعنوان يک کانال اضافي توضيح بهره گیری نمود و بايد کانال هاي قديمي آن ها را نظير بانک تلفني را حفظ نمود. اين بانک ها جهت انتقال از استراتژي شعبه بانکي به استراتژي بانک اينترنتي فرصتي را ارائه مي کنند. به نظر مي رسد توسط بسياري از اين بانک هاي قديمي UK مسيرهايي فراهم گردد. کرونين(1998) توجه خود را به جنبه هاي اجتماعي معطوف نمود که در محيط اصلي مورد بررسي قرار گرفته بود. وي جهت ورود مشتريان در محيط جديد و قابل محسوسي تشويش آور تصميم گردید از سدهاي اجتماعي و علني عبور کند. اين موضوع توسط يوسفازي، پاليستو و فوکسال نيز ارائه گردید. اهميت اين فاکتور بطور فزاينده اي مشخص گردید و بسياري از بانک هايي که تنها اينترنتي بود بعضي از شعب خياباني باز را مورد بررسي قرار دادند.

توربان، لي، کينگ، شانگ چندين CFS را براي ابتکار اقدام تجارت اينترنتي مشخص کردند. بسياري از اين CSF بکار رفته براي بانک اينترنتي شامل: تنها سرويسها/ محصولات(خاص اينترنتي) ساده که به صورت آن لاين ارائه مي گردد، حمايت از مديريت بالا، تيم پروژه که منعکس کننده حوزه هاي مالي مربوطه، تبادل – وب توسط کاربران و ترخيص مناسب پروژه بصورت داخلي و خارجي

2-3 فاکتورهاي عملي

رايج ترين فاکتور که بسيار در اين بروشور ذکر گردیده سرويس مشتري خوب و مناسب می باشد. لگستيشن حقوق مشتريان را افزايش داد در حالي که تکنولوژي و رقابت انتخاب محصولات آن ها را افزايش داد. ميزان اطلاعات افزايش يافته در اينترنت و تغيير در عملکردهاي اجتماعي فاکتور وفاداري را بطور قابل ملاحظه اي کاهش داد. اين تغيير منجر به رشد مصرف کنندگان با نيازهاي حساس و کانال هاي جديد جهت بکارگيري بيشتر اين نيازها درخواست مي گردد. هاردن به بحث در مورد کانال هاي اينترنتي که ارتباط مستقيم با مشتريان و استرس هاي مورد نياز جهت شخصي سازي در ارتباط مشتريان را مي کاهد پرداخت.

بر طبق گفته جاياواردهنا و فولي، بانک ها بطور مداوم محصولات و سرويس هاي جديدي را در پرتوي کانالهايي که توسط اينترنت ارائه مي گردد به وجودآوردند و همچنين محصولاتي را به وجودآوردند که به مقصود دليوري آن لاين صفت بانکي استراليا مشخص نمود. اين فاکتورها شامل: توسعه خواسته ها جهت ابداع سريع، بازار ارائه وب سايت بانک جهت توليد اولين ويزيتورهاي زماني، ابزارهاي حمايتي در تصميم گيري آن لاين براي مديريت مال شخصي، ايجاد ارتباط واقعي آن لاين جهت سرويس هاي مالي، جمع آوري سرويس ها/ محصولات.

3-3 فاکتورهاي تکنيکي

امنيت، که شامل محافظت از داده هاي شخصي مشتريان و اجراي ايمني و اطمينان جهت جلوگيري از بهره گیری سوء، پارامتري براي رشد هر نوع مسير آن لاين، شامل بانک اينترنتي می باشد. اين فاکتور توسط انوس دتوربان و همکاران، رگان و مالکوس خيلي اساسي بنا گردید. ايمني در متن شامل اجراي ايمني و نيز حفظ جلو و عقب سيستم ها می باشد.

فرانکو و کلين بر اهميت وجود سيستم آپ گريت زيربناي تکنولوژيکي تأکيد دارند تا آن را به سطح اينترنت برسانند.

این نوشته در مدیریت ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید