فایل پایان نامه : دانلود پروژه رشته نساجی درباره طبقه‌بندي ماشين‌هاي بافندگي – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

سيستم پروانه‌اي

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سيستم حركت تسمه راپير                      

سرانجام يك توليد كننده ايتاليايي ديگربراي حركت تسمه‌هاي راپيرتسمه‌اي ازسك سيستم اصلي با سه محورمتقارب بهره گیری مي‌كند كه ازاصول كارزير تبعيت مي‌كند :‌ محوراصلي (1) كه داراي حركت چرخشي يكنواخت می باشد يك كلاهك كروي مورب(2) داردكه باعث ايجاديك حركت نوساني درقسمت چنگالي شكل (3) وبه تبع آن دريك محور(4) كه برروي آن واقع می باشد مي‌گردد . برروي اين محور (5) يك قسمت دندانه‌دار نيزوجوددارد كه بايك دندانه زنجيري (6) درگيراست وحركت نوساني رابه يك حركت چرخشي متناوب دريك چرخ‌دندانه‌دار (7) كه واقع برهمين محوراست انتقال مي‌دهد . تسمه راپير انعطاف‌پذيركه برروي چرخ‌دندانه‌دار سواراست اين حركت رابه يك حركت مستقيم متناوب تبديل مي‌كندزيرامجبوراست برروي يك سطح مستقيم حركت كند .

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

دستگاه انتخاب رنگ پود

دستگاه انتخاب رنگ پود اززبانه‌هايي ( Bolts ) تشكيل شده می باشد كه نخ پودازچشمه‌هاي آن عبورمي‌كند . اين زبانه‌ها كه بوسيله ميله‌هايي به جلو رانده مي‌شوند وظيفه دارند كه درزمان مناسب رنگ پودانتخاب شده راارائه دهند . امروزه جديدترين دستگاههاي انتخاب پوددرسه نوع براي چهار،‌ هشت ودوازده رنگ دردسترس مي‌باشند . براي اينكه امكان ارائه بيش از12 رنگ پود دريك طرح وجودداشته باشد بايد ماشينهاي بافندگي راپيركارايي بالايي داشته باشند . دراين صورت اين ماشينها بويژه براي تهيه مثلاً‌ پارچه‌هاي كراواتي كه كاملاً ازخلاقيت طراحان پيروي مي‌كنند ، مناسبند .

سيستم انتخاب رنگ پود

دستگاه‌هاي انتخاب رنگ پودي وجوددارند كه باساختارواحدي ساخته مي‌شوند تادرصورت لزوم تعدادرنگ‌ها راافزايش دهند ؛ وبه اين ترتيب وقتي گروه جديدي ازماشينها نصب مي‌گردند ديگرلازم نيست كه بلافاصله تمام آنها بادستگاههاي انتخاب رنگ پودي كه قادرندحداكثرتعداد رنگ پودرا ارائه دهند مجهزشوند . درواقع درصورت ضرورت هرماشين رامي‌توان تنها باتغييريك واحد ، باتعدادرنگ پودلازم سازگاركرد .

دستگاههاي انتخاب رنگ پودابعادنسبتاً فشرده‌اي دارند . يعني مجموعه‌اي راشكل مي‌دهند كه درهنگام تغييرنوع پارچه به آساني قابل تنظيم وبه سرعت قابل جابجايي هستند .

اصول كاراكثردستگاههاي انتخاب رنگ پودبراساس تكنيك جديدموتورهاي مرحله‌اي مي‌باشد ( ويژگي‌ موتورهاي مرحله‌اي اين می باشد كه درهروضعيت‌كنترلي ،‌ يك چرخش زاويه‌اي دقيق كه يك مرحله ( Step ) ناميده مي‌گردد راانجام مي‌دهند ) . اين موتورها كهبراي تمام كاربردهايي كه نيازبه موقعيت‌يابي ( Positioning ) سريع ودقيق دارند مورد بهره گیری قرارمي‌گيرند ،‌ بسياركارآمد وجمع‌وجورهستند وامكان افزايش‌هاي مرحله‌اي بسيارتدريجي رابدست مي‌دهند وبه اين ترتيب ، زنجيره‌هاي بافت راكامل مي‌كنند .

اهداف آينده :

براي آينده ، توليدكنندگان توجه خودرابرروي جنبه‌هاي كليدي زيرمتمركزمي‌كنند :

 • همه كاره بودن :‌ دامنه انواع نخ مناسب براي بافندگي راگسترش مي‌دهد .
 • انعطاف‌پذيري : تغييرازيك طرح به طرح ديگرراباعملكرد بالاوبدون تغييرتسهيل مي‌كند .
 • عملكرد :‌ اين جنبه بسيارمهم می باشد كه درهنگام برگزاري هريك ازنمايشگاههاي ITMA تصوررسيدن به محدوده‌هاي جديد وغيرقابل عبوررا بدست مي‌دهد ؛ سازندگان بطورمداوم اهداف جديدي رابراي خودتعيين مي‌كنند وبا بهره گیری ازتكنولوژي‌هاي ساختاري جديد واموري راكه قبلاً غيرممكن تصورمي‌گردید ممكن مي‌سازند . ماشينهاي بافندگي راپيركه به سرعت 700 پوددردقيقه رسيده‌اند ، سهم بازارمصرف ماشينهاي بافندگي جهت هوارا تهديد مي‌كنند . درواقع ماشين راپيري ازويژگيهاي مصرف برق كمتر، دهنه كوچكتر( وبنابراين سرعت دابي پايين‌تر ) وهمه‌كاره‌ بودن برخوردارند .
 • كاهش زمان لازم براي تغييرنوع پارچه : داشتن طرحهاي ( سبكهاي )‌جديد تقريباً هميشه مستلزم عمليات بازرسي جديداست بطوريكه بهترين راه‌حل هميشه زمان لازم براي انجام تنظيمات جديد نيست بلكه حتي‌الامكان حذف اين فرآنيدها می باشد . دراين ارتباط مكانيسم تغييرسريع طرح ( QSC ) ، فايده زيادخودرانشان داده می باشد . همچنين وجودسيستمهاي الكترونيكي كمك زيادي به تسهيل انجام تنظيمات وتكرارپذيري آن درماشينهاي مختلف مي‌كند .
 • كاهش بيشتر هزينه‌هاي نگهداري
 • كاهش سروصدا : سروصداعبارت می باشد ازاثرفيزيكي يك لرزش مكانيكي كه باعث پخش امواج فشاردريك سيال ( هوا )‌ مي‌گردد . بنابراين سروصدا بوسيله هرنوع عنصرلرزنده‌اي توليد مي‌گردد . علت لرزش درماشين بافندگي راپيري رامي‌توانيم به حركات متناوبي كه درآن رخ مي‌دهد نسبت دهيم . بنابراين براي كاهش لرزش‌ها لازم می باشد كه حركت دفتين ،‌ راپيرها وچهارچوبهاي ورد رابهبود بخشيم حتي اگرقبلاً پيشرفت قابل توجهي دراين زمينه صورت گرفته باشد .
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

همزمان لازم می باشد كه باانجام يك طراحي مناسب براي ماشين ،‌ اثرات انعكاس امواج صوتي رابه حداقل برسانيم . روش ديگرپوشاندن قسمتهاي مكانيكي بامحفظه‌هاي مناسب می باشد .

تشكيل دهنة‌ دابي

ازدابي‌ها براي توليد پارچه‌هاي ساده يامسطح بهره گیری مي‌گردد . مشخصه اين نوع پارچه اين می باشد كه درهرتكراربافت حداكثر 36-28 نخ تارووجود دارد .

دابي‌هاي رامي‌توان به دسته‌هاي زيرتقسيم كرد :‌

 • براساس اصول كار :‌
  1. دابي‌هاي هاترسلي ياكششي ( Hattersley )
  2. دابي‌هاي روتاري ياچرخشي ( Rotary )

دابي‌هاي كششي دابي‌هايي هستند كه حركت چهارچوبهاي ورد را ازطريق ميله‌ها          ( Rods ) واهرم‌هاي كفشك‌دار ( Rocker Levers ) كنترل مي‌كنند . دابي‌هاي چرخشي بااستفاده ازقسمتهاي چرخان خودباعث بالاوپايين رفتن چارچوب ورد مي‌شوند .

 • براساس مكانيسم بالارونده چارچوبهاي ورد :
 1. دابي‌هاي داراي رانش مثبت
 2. دابي‌هاي داراي رانش منفي

دابي‌هاي مثبت ، دابي هايي هستند كه درآنها هم بالارفتن وهم پايين آمدن چارچوب وردها بطورمستقيم انجام مي‌گيرد .

دابي‌هاي منفي دابي‌هايي هستندكه درآنهاچارچوب وردها تنهادريكي ازمراحل بالا رفتن ياپايين آمدن به طورمستقيم بحركت درمي‌آيند .

دابي‌هاچه درحالت رانش مثبت وچه درحالت رانش منفي درقسمت تحتاني ماشين تعبيه مي‌شوند . تنها در ارتباط با ماشينهاي بافندگي واترجت ، دابي‌ها معمولاً درقسمت فوقاني قرارمي‌گيرند تاازورود آب به داخل مكانيسم‌ها جلوگيري گردد .

دابي منفي ( قرارگرفتن دابي درقسمت فوقاني درماشينهاي بافندگي واترجت )

دابي مثبت

 • براساس سيستم كارت خواني
 1. دابي مكانيكي باكارت يكسره (‌ Endless Pattern Eard )
 2. دابي الكترونيكي

اصول كاردابي

امروزه دابي چرخشي ازنظرفن‌آوري پيشرفته‌ترين دابي موجود دربازاراست . اين دابي شامل يك شافت مركزي می باشد كه ميله‌هاي حركت دهنده برروي آن قرارگرفته‌اند .

يك صفحه خارج ازمركزبرروي حلقه دنبالگرسوارشده می باشد . صفحه خارج ازمركزدريك قالب كه بصورت لولايي به اهرمهاي كنترل ميله‌ها متصل می باشد محصورشده می باشد.

درشرايط كاري عادي كه چارچوبهاي ورد دروضعيت پايين قراردارند ،‌ ارتباطي بين حلقه دنبالگروصفحه وجودندارد . باوارد كردن يك قطعه كشويي كه درشيارهاي مناسب حركت مي‌كنند مي‌توان ارتباط رابرقراركرد .

شافت مركزي بوسيله يك تلفيق كننده كه داراي دوزمان توقف بازاويه 180 درجه نسبت به يكديگراست ، بحركت درمي‌آيد . همزمان كليد رامي‌توان براساس طرح توليدي كنترل كرد .

دابي چرخشي

ورودقطع كشويي موجب گردش 180 درجه‌اي صفحه مي‌شودكه بعلت اتصال آن به اهرم كنترل‌كننده ميله‌هاي چارچوب ورد ، به آن نيرويي وارد مي‌آورد كه آن راازموقعيت اوليه به وضعيت مقابل آن انتقال مي‌دهد وبه اين ترتيب باعث بالاآمدن چارچوب ورد مي‌گردد .

بمحض آنكه اهرم دراين وضعيت قرارگرفت ، دركليد توقف شافت ( Shaft Stop )‌ بعدي، سيگنال جديدي فرستاده مي‌گردد : اگربايد چارچوب ورد دروضعيت بالا بماند كليد بيرون كشيده مي‌گردد وآن دروضعيت بالا نگه داشته مي‌گردد ودرآنجاتاصدوريك فرمان جديد كه مي‌تواند درهمان جهت ياجهت عكس باشد ، بدون حركت باقي مي‌ماند.

اگرجهت فرمان درهمان جهت قبلي باشد ، قطعه كشويي ( Slider ) بيرون كشيده مي‌گردد وچارچوب ورد بدون حركت دروضعيت بالا باقي مي‌ماند . اگربه فرمان ، درجهت عكس باشد ، قطعه كشويي بكارمي‌افتد وحركتي درجهت عكس براي پايين آوردن چارچوب ورد قبلي ايجادمي‌كند .

طرح پارچه بوسيله ريزپردازنده‌اي كه برروي ماشين سواراست انجام مي‌گيرد، به اين ترتيب كه ريزپردازنده اطلاعات ورودي رابه يك سوي الكترومغناطيس كه قطعه‌هاي كشويي ( Sliders ) رابه دووضعيت ازپيش گفته جابجا مي‌كنند ، انتقال مي‌دهد .

این نوشته در مهندسی نساجی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید