دانلود فایل تحقیق : دانلود پروژه رشته نساجی درمورد ماشين آلات رنگرزي منسوجات – قسمت اول

دانلود پایان نامه

معرفي

گستره عظيمي‌از ماشين آلات براي انجام رنگرزي منسوجات بهره گیری مي‌گردند و نتيجه آن انجام اقدام در مراحل مختلف توليد به گونه مداوم و نيمه مداوم در دسته بنديهاي متفاوت می باشد. بعلاوه، ماهيت و جنس الياف در انتخاب ماشين بكار رفته تأثير گذار می باشد. به عنوان مثال وجود فشار بالا براي رنگرزي پولي استر در دماي بالاي 100 درجه يك نياز اساسي می باشد البته فرايند رنگرزي مي‌تواند با آزاد کردن الياف و اقدام SLubbing ( تارهاي موازي الياف تاب نخورده)، ماكوا پارچه و يا مراحل توليد پوشاك انجام گردد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

به علاوه الياف مصنوعي لايه لايه جمع مي‌گردد، بطوريكه لايه ها به پوليمي‌ذوب شده قبل از اقدام خارج كردن اضافه مي‌گردد. اين لايه ها براي بهره گیری در اين مرحله بايد در دماي بالا بهره گیری گردند. ( حدود 150 درجه براي پول افين، 230 درجه براي پولي متر) در بعضي مواقع به گونه خاص، الياف اگر پليك كه به صورت مرطوب بعد از اقدام حرارت دادن باقي مانده اند رابراي انجام رنگرزي با گذاراندن مستقيم الياف به ظرف رنگرزي بدون آنكه خشك شوند، بهرحال آنها بصورت متورم هستند ودر مرحله پذيرش نفوذ مولكولهاي رنگ مي‌باشد. رنگرزي در اين مرحله از توليد به عنوان مرحله رنگرزي توليد مي‌باشد. مزيت رنگرزي الياف مصنوعي در اين روشي ثابت ماندن خواص محصولات می باشد براي اينككه رنگرزي لايه ها در شبكه پولي مري متوقف مي‌گردد و مولوكورها نمي‌توانند در آب حل گردند. البته اشكال اين می باشد كه فرايند اقدام رنگرزي در حجم كم و زياد در يك سطح ثابت به آساني انجام مي‌گردد و ممكن می باشد در صورت تغيير تقاضا با كاهش مواجه گردد.

مراحل انجام در توليد پيوسته اليافي كه رنگرزي مي‌گردند در شكل 1-9 نشان داده شده می باشد. تصميم گيري در مرحله توليد و انجام رنگرزي بستگي به عوامل متعددي دارد، بويژه اگر در اين موارد هزينه كمي‌و با در نظر داشتن ملاحضات ومد دارد.

در سالهاي اخير اين امر به سويي سومق داده شده می باشد كه مراحل نهايي رنگرزي مورد توجه می باشد و اين اگر جهت قادر ساختن توليد كنندگان به اجتناب از بيش از اندازه توليد کردن رنگهاي بي نشان و پاسخگويي سريع به سفارشات تكراري براي رنگهاي معروف مي‌باشد. رنگرزي پارچه به گونه خاص به اين مقصود افزايش يافته می باشد. پيش آمدن رنگ رزي براي الياف كنف، كاموا و يا اقله ام پشمي‌و يا بافته شده بهره گیری مي‌گردند.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

پيشرفت به گونه مداوم در ماشين آلات رنگرزي در حال گسترش می باشد و به گونه نمونه در صنعت رنگ پاسخگويي بازار و فشارهاي زيست محيطي می باشد.

ملاحضات زيست محيطي باعث تغيير در طراحي و ساخت ماشين آلات گرديده می باشد، بويژه مصرف كمر آب و بالارفتن فرايند كنترل بوسيله توليد مداوم و نهايتاً توليدمؤثر در اتاق رنگ.

كاربرد خيلي پائين كيلور در توليدات باعث به حداقل رسيدن مصرف آب گرديده می باشد كه البته مشكلات اضافي را براي رنگرزي ايجاد نموده می باشد زيرا در حجم كم آب حل شدن رنگ و افزودنيها بالا مي‌رود.

كاربرد رنگ جديد و گسترش آن بسيار ضروري می باشد، اگر چه رنگ و افزودنيها در محيط آب در يكديگر حل نمي‌گردند ولي مي‌توان اين كار را بصورت درجه بندي مي‌توان انجام داد.

براي روشن شدن اين موضوع مثال می باشد كه كاربر دنبال كردن مولكولهاي رنگ الياف را در درجه خيلي پائين كيلو ي توليدات را لازم مي‌دارد.

الياف در آغاز در يك حلال الكتروليت قرار مي‌گيرد ( سديم كلريد يا سديم سولفات) و سپس رنگ به آن افزوده مي‌گردد. يكبار در مرحله خارج كردن به روش معمول می باشد كه به گونه كامل ماده قليا بصورت كم كم به داخل ماشين رنگرزي براي ثابت كردن ريخته مي‌گردد.

2- اصول اوليه

هدف اساسي فرايند رنگرزي انتقال مولكولهاي رنگ از كيلور رنگ، الياف در يك حالت موثر و يكنواخت می باشد.

ميزان جذب رنگ با الياف با حركت كيلور رنگ مرتبط با آن به گونه قابل توجه اي افزايش مي‌يابد.

ماشين آلات رنگرزي براي انجام اين انتقال در يكي از 3 روش زير طراحي مي‌گرديده‌اند.

الف: اليافي كه از طرف كيلور رنگ انتقال مي‌يابند.

ب: اليافي كه در ظرف نگهداري مي‌گردند و كيلور از آنها پمپ مي‌گردد.

پ: اليافها و كيلور با يكديگر به جا مي‌گردند.

زماني كه مايع از هر سطح جامد حركت مي‌كند، اغلب يك لايه از مايع همجواي به سطح مي‌رسد( شكل 2-9)

اين لايه، لايه هيدرو ديناميك براي رنگرزي مناسب می باشد زيرا مولكولهاي رنگ بايد براي رسيدن به سطح الياف از بين اين لايه نفوذ كند. لايه هيدرو ديناميك به عنوان فاصله اي از سطح الياف تعريف شده می باشد كه سرعت مايع در آن 99% در حالت مشابه يك لايه پراكندگي نيز تعريف شده می باشد، اين لايه نازك كه در قسمتهاي رنگ الياف به سطح 99% كيلور مي باشد درك اين نكته كه فرايند نفوذ رنگ كند می باشد بسيار حائز اهميت می باشد و درجه آن متأثر از دما اندازه مولكول رنگ ( مولكولهاي كوچك سريعتر از مولكولهاي بزرگ نفوذ مي كند) و غلظت مي باشد.

غلظت gradiant درجه تغيير غلظت رنگ با فاصله از سطح الياف می باشد. در اندازه بزرگتر اختلاف در غلظت بين حلال رنگ در سطح الياف و حجم حلال می باشد، اندازه بزرگتر درجه انتقال رنگ می باشد.

در رسيدن به سطح الياف، مولكولهاي رنگ جذب خوانده گردید و سپس به داخل الياف نفوذ مي كنند.

3 مرحله متمايز در فرايند رنگ كاري شخص شده می باشد،

الف: انتقال رنگ از حلال به سطح الياف

ب: جذب رنگ در سطح الياف

ج: نفوذ رنگ از سطح به الياف

هر يك از اين مراحل مي تواند درجه كنترل مي باشد ولي در اقدام مرحله دوم مقايسه لحظه اي با مراحل اول و سوم می باشد.

تأثير مرحله سوم بستگي به خواص الياف و رنگ بهره گیری شده دارد و بر روي مواد شيميايي ظرف رنگ تا حدي تأثير دارد مانند حركت دادن، كند كننده هاو يا الكتروليتها.

در مراحل اوليه طراحي ماشين آلات رنگرزي ميزان تأثير گذاري به دليل به حداقل رساندن ضخامت لايه نفوذ مورد توجه قرار مي گيرد چرا كه يك جريان موثر از كيلور احاطه كننده الياف مورد نياز می باشد.

البته پيوسته بودن چگالي جريان سيال در تمام سطح الياف حائز اهميت می باشد، چرا كه اگر سطح رنگ رزي بدست آيد درجه رسيدن مولكولهاي رنگ شخص خواهد گردید.

ماشين آلات رنگرزي بايد طوري ساخته شوند كه در برابر مواد شيميايي و شرايط فيزيكي مقاومت داشته باشند و نه تنها به مقصود رنگرزي طراحي نگردند. البته اين موارد قبل از تلاقي مواد مانند فرايندهاي كم كردن اندازه، شتشو دادن و سفيد كردن صورت مي گيرد. براي مثال قطعات مس يا آهن فرض در معرض كيلور هاي سفيد كننده پيروكسيد هيدروژن قرار مي گيرندباعث تركيب كاتاليزوري پيروكسيد مي گردند و رها كردن آنها سبب هجوم به الياف گرديده و با عث افت كيفيت آن مي گردد.

3- رنگ ريزي در الياف اوليه

از مزاياي مهم الياف خام(رويهم قرارگرفته) به سهولت چرخش رنگ كيلور از اليافها می باشد و واقعيت اين می باشد كه هم تراز نبودن هر رنگ رزي باعث مختل شدن يكنواخت عمليات چرخش مي گردد.

روش سنتي معمول بكار رفته بيشتر براي پشم، كتان و يا الياف مصنوعي و بويژه در زمان مصرف اسيد رنگرزي كه خواص كمتري دارد، اعمال مي گردد. با وجود اين تا مرحله پشم، طریقه به همان صورت سالهاي اخير مي باشد.

ماشين آلات قبلي براي رنگرزي دسته بندي شده اي هستند كه در ظرف هر شكل ماشين آلات هرمي شكل مي باشند و در اليافي كه به سختي جمع بندي مي گردند و كيلور رنگ از بين آنها در فشارهاي بسيار پائين پمپ مي گردد.

در ماشين آلات با ظرف هري شكل اليافي نگهداري مي گردند كه در يك ظرف داخلي باقي سوراخ دار و پوشيده كه از بالا يك سرپوش سوراخ دار دارد. (شكل2-9)

كيلور به سمت بالا از الياف انباشته شده با تأثير گرفتن از فشار از سمت ديواره ههاي هرمي در داخل ظرف حركت مي نمايد. جريان آن به سمت بالاي صحنه ريس به پائين تا انتهاي دستگاه و سپس به سمت چپ مي باشد.

كيلور رنگ با بخار لوله ها در قسمت پائين خروجي ظرف دستگاه گرم مي گردد.

ماشين رنگرزي هرمي شكل مشابه نيز حاوي الياف انباشته شده بين يك انتهاي سوراخ دار و سطح بالا می باشد. در قسمت به جلو ؟؟ در ظرف محتوي الياف و قسمت جزو بندي شده آن، كيلور رنگ از قسمت بالا به انتها چرخش مي گردد در هر نوع ماشين جريان كيلور مي تواند به گونه مستقيم معكوس مي گردد.

ترتيب گرم كردن كيلور رنگ بايد طوري مي باشد كه بصورت يكسان دما را دركل ماشين توزيع نهايد، البته رسيدن به آن شكل خواهد بود. فشار بخار بالا در حد متوسط گرماي معمول می باشد كه از لوله هاي مارپيچي در انتهاي ماشين مي گذرد. لوله هاي مارپيچي امكان سطح بزرگي را مي دهد و بنابراين گرماي موثر تغيير مي كند، بنابراين اگر امكان آلودگي كيلور رنگ با فلزات سنگين از بويلر يا شبكه لوله گرفته مي گردد.

البته بهم پيوستن يك دريچه در خط بخاري لازم می باشد. از لوله هاي مارپيچ همچنين براي خنك كردن كيلور رنگ با تنظيم مناسب دريچه هاي سوپاپ از بخار داخل شده از سوي بويلر به سمت آب سرد بهره گیری مي گردد.

با وجود اين يك تغيير ناگهاني گرما به سرما مي تواند فشار مكانيكي را به لوله ها و اتصالات وارد نمايد و منجر به ترك گردد. از اين رو در بعضي ماشين آلات قسمتهاي خنك كننده گرم كننده مجزا هستند.

كيلور هاي رنگ با دميدن بخار مستقيم به كيلور رنگ از لوله هاي ماپيچ سوراخ شده به درون مجزا گرم مي شوند و به اين ترتيب كيلور هاي رنگ به گونه خيلي سريع شروع به گرم شدن مي نمايند.

بهرحال امكان آلودگي در كيلور رنگ با يون فلزات سنگيني و افزودنيها در بخار تراكم كيلور رنگ و همچنين تغيير افزودنيها كيلور هست.

نوع ديگري از ماشين آلات بصورت جريان شعاعي می باشد و الياف در يك ظرف به قطر 150 سانتي متر نگهداري مي گردد كه داراي قسمتهاي روزنه دار و يك ستون مركزي روزنه دار مي باشد و در آن الياف بصورت تراكم شده در ظرف سطح بالا مي باشند بطوريكه كيلور نمي تواند عبور نمايد. كيلور از مركز به خازج از ظرف حاوي اليافها جريان پيدا مي نمايد. زيرا چگالي بيشتري از نوع ماشيني كه بزرگتر می باشد از آنهايي كه داراي شكل هرمي هستند و يا از نوع ظرف هرمي هستند.

با اين وجود، بويژه در مورد پشم، الياف آسيب ديده بزرگتر مي گردند و از آنجائيكه درجه كيلور بيشتري مورد نياز می باشد، باعص مي گردد اليافها تراكم گردند و به گونه فيزيكي با سمت سطح مختل شده حركت نمايند.

اين شكل منجر به تسط WRonz سيستم مي گردد كه در جريان كيلور به گونه مداوم كنترل مي گردد و در يك درجه اي مناسب براي رسيدن به سطح رنگ رزي و به حداقل رساندن آسيب الياف نگهداري مي گردد.

نخ تابيده شده بصورت كلاف و يا دسته بندي شده رنگ مي گردد، كلاف رنگرزي شده اغلب بصورت نخهايي نگهداري مي گردد كه بصورت انباشته در طبيعت وجود دارند چرا كخه رنگرزي كلاف براي كامواي سبكتر بهره گیری مي گردد. به عنوان نمونه، كلاف رنگرزي براي كامواي بافتني – دستي ( پشم، نايلون، اكريل و غيره….) نخهاي فرشي
( پشم، پنبه، نايلون، اكريل با غلظت بالا) و اكريل بالا براي ماشين بافندگي، رنگرزي انباشته شده براي بافت نخ تابيده( پشم، سلولز، اكريلي و پولي استر) ريسمان دوخت
( پولي متر يا هسته پولي استر، كتان) و نخهاي اكريلي منظم براي ماشين بافتني بكار مي رود.

با وجود اين موارد كه نمونه هاي كمي هستند و شرايط اكنون به معناي آن نيست كه اندازه به همان سبك می باشد، به عنوان نمونه نخهاي اكريلي با حجم بالا مي تواند بصورت دسته بندي كاملاً رنگ گردند.

4- رنگرزي كلاف

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

اين يك روش بسيار قديمي شناخته شده در رنگرزي نخ تابيده شده می باشد، عليرغم مزاياي رنگرزي بسته هاي نخ و پيشرفت آن در ساخت ماشين آلات جديد، هنوز يك روش اصلي هست. اين ماشين آلات رنگرزي كلافها مرتبط با ساخت ماده هستند و به راحتي كنترل مي گردند و قابل اطمينان هستند. همچنين ملاحظه گرديد كه رنگرزي كلاف توليد بهتري حاصل مي گردد و مراقبت از آن (دستي يا غير دستي) در انواع نخهاي تابيده در مرحله رنگرزي به خوبي انجام مي گيرد.

با اتوماسيون صحيح و دقيق كنترل شرايط رنگرزي در درجه بالاي توليد دوباره امكان پذير می باشد.

قابليت توليد اين ماشين آلات خوب مي باشد، اگر چه در تمام آنها در مواردي از نخ تابيده شده اي كه مي تواند در يك ظرف، رنگرزي گردد، كمتر از حد امكان با ماشين آلات رنگرزي ديگر شده می باشد.

اغلب ماشين هاي رنگرزي سنتي كلافي از نوع هر سانگ( شكل 4-9) می باشد كه در آن كلافها بصورت معلق از ورقهاي استيل ضد زنگ افقي متصل در كيلور رنگ مي باشند.

كيلور رنگ با هر يك از لوله هاي بخار باز يا بسته در انتهاي سطح روزنه دار قرار گرفته در ماشين گرم مي گردد. معمولاً كيلور از سمت پائين به بالا در ماشين آلات جريان پيدا مي كند و مي تواند در صورت لزوم بازگشت نمايد.

جريان به سمت بالا كيلور رنگ منجر به بالا رفتن كلافها از محل اتصال خواهد گردید كه باعث جلوگيري از مقاومت نخ تابيده شده مي گردد و از نفوذ آن با سطح تماس جلوگيري مي نمايد.

با وجود اين، كلافها تمايل به رويهم آمدن در سطح بالاي ماشين را دارند كه مي تواند مانع از يكنواخت شدن جريان كيلور از بين اليافها گردد. يك دريچه جامد بصورت گيره مانند از سطح بالاي ماشين در طي رنگرزي براي جلوگيري از به جريان يافتن كلافها تابيده شده می باشد.

براي جلوگيري از حركت كلافها، 2 اتصال ماشين براي كلافها در نظر گرفته شده و در هر يك از آنها در قسمت بالايي و انتهايي هست.

وجود اين در چنين ماشين آلاتي براي ايجاد فضاي اتصالات در فاصله بين كلافها ضروري می باشد كه مانع از توقف آنها مي گردد. همچنين قابليت انقباض ايجاد کردن براي نخ ريسمان كه با حجم بالا و قابليت چروكي تا 25% را در زمان رنگرزي دارا می باشد. اتصالات تا حد ويژه تنظيم مي گردد، البته به گونه معمول طول كلافها توليد شده در حلقه انتخاب شده متناسب ب اماشين می باشد. معمولاً وزن كلافها به حدود 500گرم می باشد و گرماي نواري شكل براي جلوگيري از درهم پيچيدن هر كدام از آنها به در ماشيني بسته مي گردد پيشرفتهاي اخير منجر به رنگرزي مدل بزرگ (جاليو) كلافها گرديده می باشد كه در بافت نخهاي فرش كاربرد مي دارد و صد 100كيلوگرم نخ تابيده در آنها مي باشد. اين چنين كلافهاي بزرگي اغلب بصورت پيچيده شده در پارچه كسباف توليدي از پولي متر براي جلوگيري از پيچيدن به دور كيلور در زمان رنگرزي هست.

مشكلات اصلي در كار با ماشين هر سانگ بالارفتن سطح اتصالات و مشكل رسيدن به يك قالب جريان كيلور رنگ از طي الياف كلافها مي باشد. در ماشين آلات مدرن اتصالات معمولاً V شكل هستند وجود روزنه ها باعث كاهش نشانه گذاري اتصالات مي گردد.

تنظيم كلافها به گونه دستي در محل اتصالات معمول می باشد بنابراين شكل در قسمت محل قرار گيري كلاف در طي فرايند اتصال موجود مي آيد. چرخيدن اتصال ماشين آلات باعث به وجودآمدن حالت چرخيدن كلافها به هر اتصالات در طي اقدام رنگرزي مي گردد ولي اين روش اكنون به ندرت انجام مي گيرد.

نظريه ديگر براي به حداقل رساندن شكل نشان گذاري اتصال و بالارفتن توان ماشين می باشد كه كيلور رنگ به قسمت بالاي كلافها و سپس به قسمت پائين و از بين آنها چرخش مي كند.

يك تناسب تنظيم شده از كيلور رنگ مستقيماً از بالاي اتصالات هست كه باعث گرديده كلافها به سمت اتصالات بالا رود.

جريان كيلور از سمت كلافها به كندي اس، به حداقل گر آسيبهاي الياف و گير كردن اكثراً از مشكلات اصلي می باشد كه آسيب قالب به وجودمي آيد، بنابراين همان اختلاف دما در بين كلافها به حداقل مي رسد و رنگرزيهاي بهتر و ترازبند مي گردد. را ميسر مي سازد. ماشين آلات معمولاً ازنوع 2اتصال هستند، براي فراهم کردن طول مختلف كلافها اتصالات بهتر می باشد تنظيم مي گردند ولي بعضي ماشين آلات تك اتصال نيز در دسترس هستند. البته ماشين آلات مي تواند فشار حاصل از عمليات رنگرزي را تا دماي 110 درجه تحمل كنند. پيشرفت ديگر آن می باشد كه چرخش در ماشين آلات چند منظوره براي داشتن قابليت رنگرزي و بسته هاي نخ تابيده در شكلهاي متفاوت تا دماي بالا بصورت قرار گرفته شده در دايره ؟؟ شكل می باشد. كه به سهولت كار كمك مي نمايد. با وجود اني بارگيري چهارچوبهايي كه در فرايند تحت فشار و در سرتاسر اين ماشين آلات كه كمتر از انواع ماشين آلات مستطيل شكل مي باشد. با وجود فرايندهاي بسيار زياد براي اين ماشين آلات چندان موفقيت آميز نبوده اند.

این نوشته در مهندسی نساجی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید