دانلود فرمت word : دانلود پروژه رشته نساجی درمورد ماشين آلات رنگرزي منسوجات – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

شكل اصلي كه از رنگريزي بالا برنده هست، تمايل اليافها به گذشتي از ماشين امت تانح. در نتيجه گذشت ؟؟ از سمت ؟؟ جلو به طول در الياف،اين همراهي با حركت الياف به همان سمت تا شده می باشد.

شكل گير برگزري اين ماشين بالا بودن ميزان مصرف كيلور پارچه ها می باشد كه باعث بالارفتن گرما، رنگها و ديگر مواد افزودني مي گردد. فرسودگي ظرف رنگ كمتر به نسبت بالا می باشد زيرا بخار پخش شده از ساير بخشها مي باشد. ماشين آلات بالا برنده بويژه در مرحله پاك كردن مفيد تر هستند و اين مورد در زمانيكه تغييرات زيادي در آب مورد نياز به وجودمي آيد اهميت بيشتري مي يابد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

ماشين آلات رنگ رزي از نوع ؟؟

روش كار در اين ماشين آلات به همان صورت بالا برنده ها بسيار ساده می باشد. در اين ماشين آلات پارچه از يك غلتك مي گذرد و سپس از كيلور رنگ و بصورت پيچيده شده به غلتك بعدي مي رود. (شكل 7-9)

زمانيكه انتقال بصورت اتوماتيك بازگشت پيدا مي كند، پارچه دوباره به سمت عقب باز مي گردد. در طي انتقال از يك غلتك به غلتك ديگري پارچه دوباره عريض مي گردد بنابراين شكل موجود نخواهد آمد.

غلتكها در اين نوع ماشينها داراي اندازه هاي متفاوتي هستند ولي مي توانند تا عرض2 متر و طول 5000متر را به دور خود بپيچند البته اين اگر به چگال پارچه نيز بستگي دارد.

ماشين آلات جبگ براي پارچه هاي پشمي كه نبايد در زمان رنگرزي پيچيده گردند بهره گیری شوند. آنها به گونه ايده آل براي رنگرزي خمره اي كتان مناسب هستند زيرا الياف بيشتر زمان را براي رنگرزي صرف مي كنند و در زمان حلقه شدن تماس كمي با مواد دارند. در اين روش اكسيداسيون نابهنگام رنگ به حداقل رسيده می باشد و در زمان پر كردن رنگ تا حد امكان از اني دس جلوگيري مي گردد.

پارچه اي كه خيلي سريع در زمان حلقه شدن تمام مي گردد واقعاً نمي تواند از كيلور رنگ عبور نمايد بنابراين چند متر پارچه بصورت خوراك به دستگاه وارد مي گردد كه شبيه ساختار رنگرزي پارچه اي كه تاآخر بتدريج اضافه مي گرده می باشد. در زمان گذر از يك حلقه به حلقه ديگر كيلور رنگ، كشش تار و پود پارچه كه مي تواند سبب كاهش محسوس كشش مي گردد. کوشش قابل ملاحظه اي براي سازه هاي جبگ صورت گرفته می باشد كه سبب بسط نوع حركت مكاني غلتكها و رسيدن آن به سرعت قابل قبول می باشد. تنها مشكل اين می باشد كه قطر دايره با سرعت چرخشي برابر می باشد ولي بتدريج سرعت بيشتر مي گردد.

اگر چه در كامل شدن اقدام انتقال، حركت الياف طوري مي باشد كه باعث چرخيدن به سمت عقب نباشد. مكانيزت مهم ماشين آلات رنگرزي جبك آن می باشد كه مي تواند در ظرف حاوي كيلور كمي حتي در كمتر از 5/1 درجه كار كند. با اين وجود ماهيت مكاني انتقال به سمت جلو و عقب منجر به انجام اقدام پاياني( endig)مي گردد. بعد از بركنار كردن الياف به دور غلتك، الياف به سمت كيلور حركت مي نمايد و در محلي كه كيلور از منفذ ريزي خارج مي گردد، كم كم كيلور بر روي الياف قرار مي گيرد. از آنجائيكه ضريب تأثير كيلور بر پارچه تنها در اين منطقه حدود 1/1 می باشد، فرسودگي كيلور رنگ خيلي زود اتفاق مي افتد در اليافهاي پيچيده شده در غلتك سوار كننده بعضي فشارهاي زيادي كيلور از سمت الياف صورت مي گيرد. در طي اين زمان الياف در روي غلتك و فرايندهاي جذب سطحي و انتشار رخ مي دهد.

هر زمان الياف به سمت عقب و به كيلور برگردد. يك متناسب از كيلور نگهداري شده در پارچه مي دهد و براي كيلور تازه وجذب سطحي و انتشار ادامه مي يابد. با اين وجود، الياف نزديك شده به قسمت انتهاي غلتك از دو قسمت كيلور رنگ به سرعت و متوالي بر مي گردد.

از آنجائيكه زمان فاصله بين غوطه وري براي الياف در زمان رسيدن به وسط غلتك می باشد، در نتيجه الياف رسيده به انتهاي غلتك داراي درز نيست و كيلور رنگ كه بايد دوباره برگردد، بعد از دو بار متوالي زمانيكه دومين غوطه وري صورت گيرد قبل از فرسودگي از اولين محل عبور انجام مي گيرد. اين تأثير باعث افزايش سبك شدن تدريجي براي رسيدن به انتهاي غلتك می باشد. و اين اقدام بدليل كم شدن سطح جذب رنگ می باشد. ديگر تأثير عدم تراز بودن اقدام riotrag مي باشد و آن تغيير در كم شدن بين عرض الياف می باشد. اين اقدام زماني انجام مي گردد كه لبه ها در الياف در زمانيكه در حال سرد شدن بدور غلتك هستند. باعث كم شدن سطوح جذب و انتشار پررنگ مي گردند. اين تأثير مي تواند باعث كاهش قابل ملاحظه اي براي قرار دادن پارچه در جبگ كرده در حال دماي بين ماشين ثابت باقي مي ماند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

كاربرد تاپ كاور براي به حداقل رساندن در معرض هوا قرارگرفتن پارچه می باشد و براي انجام برگزاري خمره اي بسياربلند می باشد و از خروج بخار از ماشين جلوگيري مي نمايد.

رنگرزي ميله اي

در اين روش، الياف بصورت پيچيده شده و عرض زياد و پيچيده شده به دور ميله (
beam)) خنك كه بصورت افقي در ماشين رنگرزي تأييد شده می باشد.

ماشين می باشد معمولاً بصورت تحت فشار هستند و قابليت انجام كار در دماهاي بالاي دارند. و در اين روش از پولي استر مي توان در دماي 140تا145 درجه سانتي گراد بهره گیری كرد. بزرگترين مجراي آن 5/4 متر می باشد و قطر داخلي آن صد متر می باشد. و توانايي جاي گيري ميله زيادي را كه 7000 متر الياف به دور خود پيچيده اي را دارد.

مقدار ولتي الياف كه مي تواند رنگ گردد بستگي به تعدادي چگالي آن دارد. هيچكدام از ميله هاي ماشين آلات رنگرزي كوچكتر و بزرگتر از انواع بكار رفته شده نيستند. در هر حال، ميله رنگرزي بسته هاي رنگ نخهاي تابيده را همسان مي نمايد زيرا الياف در قالب گير بصورت پيچيده می باشد، در اين حالت ميله بين كيلور رنگ پمپ شده به سمت داخل قرار دارد. درجه جريان مي تواند برگشت پذيري باشد و باعث قرار گرفتن بسته هاي رنگرزي در داخل ماشين گردد.

با اين وجود، در ميله اليافهاي رنگرزي نحو حركت از سمت بيرون به داخل و فشار آوردن به لايه هاي الياف می باشد كه باعث افزايش مقاومت جريان سيال مي گردد.

البته فشار دستگاه باعث ؟؟ شدن سطح مي گردد. در طي جريان برگشت پذيري بكار رفته، زمان بندي تنظيم گردید، طوري می باشد كه جريان كيلور از سه داخل به خارج می باشد و سپس از سه خارج به داخل براي هره طولاني تر می باشد.

در رنگرزي ميله اي شكل، تعيين سه حركت كيلور در كلافها كمتر موجود مي آيد،البته بصورت جريان كامل شدن شكل می باشد زيرا گرايش جريان به سمت زيادتر می باشد و باعث نزديكتر شدن پمپ مي گردد.

درجه كيلور پارچه ها در ماشين آلات رنگرزي طوري می باشد كه حدود 1/10 طول دارند و اصولاً كوتاهي از حد امكان هستند، در ماشين آلات رنگرزي بسته اي در بازه ماشينهاي رنگرزي ميله اي باعث انبساط گرماي جريان كيلور مي گردند.

اين ظرف انبساط براي ساختن افزودنيها در كيلور در زمان انجام رنگرزي مي گردد.

فشار ميله ها براي منسوجات بافتن سبك بسيار مناسب می باشد چرا كه هيچ خطري براي به وجودآمدن كشش بيش از حد در زمان رنگرزي وجود ندارد. بهرحال، اليافهاي رنگ شده بايد داراي استحكام قابل قبولي از نظر اندازه باشند. براي مثال اليافهاي نايلون نياز به گرما دادن قبلاز مرحله رنگرزي دارند و به اين دليل در زمان رنگرزي چروك مي گردند.

پارچه صاف شده توسط ميله هاي ؟؟ دروني بصورت نور روشن از يك فاصله متفاوت از پارچه به سمت اوليه هاي بيروني می باشد و اين تأثير اقدام آب دادن نام دارد.

ميله هاي بكار رفته (لوله تفنگ) در حدود 5/0 متر قطر و داراي هزاران روزنه به اندازه 5/0 ميلي متر مي باشد. كل محدوده روزنه ها مي تواند به حدي بزرگ گردد تا امكان داخل شدن جريان سيال را بدهد. شمار زيادي از روزنه هاي كوچك به يك شكل امكان جريان را تا حد مورد نياز به ميله مي طریقه. اگر عرض الياف كمتر از ميله بدون حفاظ باشد، بايد جلوي آن گرفته شده، اين امر معوقه استيلهاي ضد زنگ كه بصورت گره بر روي ميله قرار گرفته اند صورت مي گردد.

براي جلوگيري از قالب در آمدن كيلور رنگ بايد داراي محل مناسب خوبي باشد و طوري قرار گيرد تا باعث هم پوشا روزنه هاي اضافي نزديك به لبه الياف و گره هاي آن باشد. با وجود اين، الياف نبايد گره اي به صورت زياد هم پوشاني نمايد و تا حد امكان مقاومت موثردر لبه هاي الياف كيلور رنگ از بين آنها خارج گردد. درجه جريان افزايش يافته در مجاورت آن با عث مي گردد لبه ها در الياف از ؟؟ به نظر رسند.

قبل از پيچيدن الياف، ميله با 10 لايه از لفافه پر ميكنند كه معمولاً الياف كتان هستند پوشانده مي گردد و هدف آن صاف کردن قسمتهاي بزرگتر می باشد( براي مثال رنگ حل نشده) و هموار شدن جريان كيلور رنگ در حدي كه از بين روزنه ها به ميله داخل گردد. پيچيده شدن الياف به ميله با يك شكل انبساطي بسيار مهم می باشد.

چرا كه تضمين باشد براي جلوگيري از آويزان شدن، اليافها در زمان جذب مايعات و همچنين در زمان فشرده شدن بسيار سبك نگردند. حاشيه اليافهاي بافته شده مي توانند باعث يك برآمدگي در لبه هاي ميله و پيچ دارشدن اين سطوح صاف گردند،

براي الياف بافته شده روش رنگرزي ميله اي نتايج بهتري نسبت به ماشين آلات بالي وجبگ مي طریقه.

اليافهاي رنگ شده توسط ميله ها تمايل به نازك شدن و كمپرس شدن به روش ذكر شده دارند كه باعث ؟؟ شدن سطح آنها مي گردد. يا در حالت بدتر، يك حالت اندو شده از الياف سطح آن را فرا مي گيرد. مقدار الياف كه مي توان آن را رنگ كرد در ظرف محدود مي گردد و اگر الياف در زماني كه خشك می باشد باد نمايد و يا در آن تخلخل ايجاد گردد جريان سيال در بين آن متوقف مي گردد.

رنگ رزي ماشين جت

ماشين آلات رنگ رزي جت در اواخر سال 1960 و برگرفته از اصول ماشينهاي اهرمي می باشد. در اين نوع ماشين آلات نخ آلات نخ الياف بوسيله گذشتن از موتور قوي جت از كيلور رنگ حركت مي نمايد و حركت آن ماشينهاي اهرمي ازحلقه اهرمي نمي باشد.

بعد از آن كه نخ الياف به آرامي در قسمت تا كننده ماشين حركت نحود، بيشتر از نوع اهرمي و قبل از گذشتن از بين حلقه حركت مي نمايد. در طي زمان كوتاه و زمانيكه نخ از جت مي گذرد، در تغييري كه در كيلور رنگ اتفاق مي افتد در طي باقي ماندن در جريان حركتي، فاز كنش پذيري آغاز مي گردد. كه در آن جذب سطحي رنگ از اين كيلور و توزيع آن از رنگ به سمت الياف صورت مي گيرد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

يك گردش كامل در نخ كه حدود 1 دقيقه طول مي كشد رخ مي دهد ولي زمان مصرف شده براي يك قسمت از الياف براي گذشتن از جت دار كمتر از 1 ثانيه می باشد. جديدترين نوع از اين ماشين آلات نوع گاستون می باشد كه در آمريكا ساخته شده می باشد.(شكل 8-9)

ماشين آلات رنگرزي جت بعضي مواقع از انواع ديگر ماشين آلات توضیح دادهش شده تقارن هستند و آن بدليل حركت الياف و كيلور می باشد.

ماشين آلات جت در طراحهاي متفاوت به بازار آمده اند، البته همان اصول اوليه در آنها ديده مي گردد.

يكي از ويژگيهاي جت، به وجودآمدن كيلور در الياف داراي چين و چروك می باشد. البته اين چروكها بعد از خروج الياف از جت پديدار نمي گردد. دماي بالاي مايع متلاطم و تداوم جريان ايجاد شده باعث به وجودآمدن بالن مي گردد. اين ويژگي ماشينهاي جت براي رنگ رزي پولي استر تار وپود منسوجات در دماي بالايند می باشد و دقيقاً مشكل مواجه شدن در رنگ رزي همين اليافهاي با حجم سنگين می باشد كه در ماشينهاي اهرمي نيز بوده می باشد و حال منحر به ساخت ماشين آلات جت گرديده می باشد. دماي بالاي تلاطم كيلور در ماشينهاي جت سرعت بيشتري در رنگ رزي پارچه مي دهد. ماشين آلاتي مي توانند كار كنند كه درجه كيلور آنها در حدود 1/10 باشد و بنابراين فرسودگي بهنگام و فرايند در اين درجه از گرما اقتصادي می باشد.

گستره وسيعي از انواع الياف رنگ مي گردد ولي نيروي جت كيلور حتي توانايي رنگ كردن اليافهاي حساسي را نيز دارا می باشد.

اغلب ماشين آلات جت داراي امكانات جديد هستند و در انواع جريان سريع و آهسته مي باشند. در غالب گير، الياف بصورت شناور نگهداري مي گردد و در تمام مراحل توليد الياف داراي چين و چروك در كيلور رنگ حركت مي نمايد. و تغذيه آن در سرعت بالا و سپس به شكل باريك مي گردد و سپس به قسمت عريض تر حركت مي نمايد و در آنجا به آرامي حركت مي نمايد و پس از رسيدن به انتها از مجراي باريك انتقال مي يابد و سپس به عقب جت باز مي گردد.

این نوشته در مهندسی نساجی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید