فایل پژوهش: دانلود پروژه رشته نساجی در مورد منسوجات – قسمت اول

دانلود پایان نامه

منسوجات

ضخامت كركهاي مفيد

بدون محدوديت زماني بهره گیری قبل از پيشنهاد

مدرك حاضر منطبق با مدرنترين روش RNUR شماره 1296 مي باشد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

بهيچ وجه نبايد بدون پيروي از RNUR از آن بهره گیری نمود.

1- موضوع و زمينه بهره گیری:

روش تعيين كننده ضخامت كرك هاي مفيد در منسوجات فرشي مي باشد يعني حداكثر بلندي كرك ها يا فرهاي درجه در كف پوش در اين پرونده موجود مي باشد. اين نشان دهنده فرشهاي نساجي شده، بافتني، بافته شده، ماشيني، پارچه اي می باشد، به طوري كه از قانون NFG 35-000 پيروي مي كنند.

2- اصول

يك ورقه متاليك را بين منسوجات كركي (كرك، بوكل، پارچه، پارچه كتاني) بگذاريد و مقايسه كنيد حد برش بالاترين قسمت از كرك را.

 

3- دستگاه

1-3- گنجايش كف پرش (فرش)

بوسيله يك سري از برش به ضخامت 8/0 ميلي متر و در ازاي 50 ميلي متر بسازيد در اين صورت كف پوش (فرش) به ابعاد زير مي باشد:

9/2 ميلي متر شماره 17

9/3 ميلي متر شماره 18

9/3 ميلي متر شماره 19

4/4 ميلي متر شماره 20

4/4 ميلي متر شماره 21

9/4 ميلي متر شماره 22

4/5 ميلي متر شماره 23

4/6 ميلي متر شماره 24

5/7 ميلي متر شماره 25

6/7 ميلي متر شماره 26

2/8 ميلي متر شماره 27

8/8 ميلي متر شماره 28

در فرشهاي كرك اصلاح شده (كوتاه شده) ابعاد زير را داريم:

0/2 ميلي متر

5/2 ميلي متر

0/3 ميلي متر

5/3 ميلي متر

0/4 ميلي متر

5/4 ميلي متر

2-3- شرايط محافظتي

درجه حرارت o20 سانتي گراد 1 درجه

درجه رطوبت مربوطه 65% 2%

مدل آزمايش:

– قرار دهيد فرش نساجي شده را در ظرف محافظ شرايط (2-3) بمدت كمتر از 24 ساعت

– يك ورقه به درازا ؟؟؟ زياد بين فرش مزبور قرار دهيد.

– اندازه را در يك شرايط كه فقدان چيزي را در بر ندارد قرار دهيد ؟؟ روي سطح تعدادي از فرشها خواه روي يك قسمت بريده شده از قالي

– قرار دهيد تيغه را در بين كركها:

– بين دو رديف كرك، يا جنس پارچه يا بافتني (درجه كه هست)

– بين دو رديف كرك، يا جنس پارچه بريده شده

– بين دو قسمت دراج يك فرش پارچه اي

تفاوت در موارد فرش پارچه اي

– بر روي يك قطعه برش فرش فشار بياوريد و حركت طولي آن را نظاره فرمائيد (رفت- برگشت) در زمان پائين أوردن دست. برش را در موقعيت يك دست نگاهداريد.

– به گونه آهسته انگشت دست را روي فرش بماليد و اثر أن را در برش ببينيد. اگر در اين لمس كردن برش كركهاي را ظاهر كرد دوباره آزمايش با انگشت بلافاصله تكرار كنيد.

– دنبال كنيد آزمايش را كم كم بصورت گسترده تا جايي كه احساس كنيد برش تمام مي گردد.

– يادداشت كنيد عرض آخرين آزمايش را كه بلندي و ارتفاع كرك را نشان مي دهند.

– دوباره آزمايش را در جهت هاي مختلف تكرار كنيد.

5- اصطلاحات نتايج

ضخامت كرك هاي مفيد قالي نساجي شده متوسط 5 كرك روي قطعه را نشان مي دهد.

6- صورت جلسه آزمايش

صورت جلسه آزمايش نشان مي دهد:

– رجوع به قالي هاي آزمايش شده

– ضخامت حد متوسط قالي نساجي شده

– شرايط بخصوص آزمايش

7- تاريخچه و مدارك موجود

1-7- تاريخچه

1-1-7- توليدات

در تاريخ 1/11/1981 توليد با قاعده و فرمول

2-1-7- موارد بهره گیری:

1-2-7- مدارك PSA

1-1-2-7- قواعد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-1-2-7- ديگر چيزها (موارد ديگر)

2-2-7- مدارك خارجي

3-7- موازنه A

REN 1206

4-7- تائيد A

5-7- كلمه هاي كليدي

 

 

 

فهرست

1- موضوع و زمينه كاربرد

2- نحوه تصریح به مدارك

3- دستورالعملهاي كلي

4- طراحي

5- شكل ظاهري

6- مشخصات الزامي

1-6- مشخصات فني كلي

2-6- مشخصات فني خاص

ضميمه 1- تعريف نواحي برداشت نمونه هاي آزمايشي

ضميمه (2/1)2- مشخصات فني كلي كفپوش

ضميمه (2/2)2- مشخصات فني خاص كفپوش

ضميمه 3- موكت بافته شده (نوع TUFTED)- كفپوش بافته شده (نوع TUFTED)

ضميمه 4- كلاس هاي صوتي

7- تاريخچه و مدارك مورد استناد

1-7- تاريخچه

2-7- مدارك مورد استناد

3-7- معادل با استاندارد

4-7- مطابق با استاندارد

5-7- كلمات كليدي

1- موضوع و زمينه كاربرد

استاندارد حاضر در مورد دستورالعمل ها و الزامهايي می باشد كه تمام كفپوشهاي داراي شكل پذيري حرارتي به كار رفته در كف خودروها بايد با آنها مطابقت داشته باشند.

اين استاندارد دستورالعمل هاي ويژه شركتهاي خودرو گروه، دستورالعملهاي مربوط به كفپوشها (با شكل پذيري حرارتي) را در كشورهايي كه خودروها به بازار عرضه شده اند، كامل مي كند.

اين استاندارد در مورد روكش كفپوشها به كار نمي رود.

2- نحوه تصریح به مدارك

محصولات مركب (كفپوش+ مواد حفره دار) در كلاس هاي كارايي مشخص شده X توسط خط مستقيمي با شيب 12Db در اوكتا و به ميزان XdB در 1000HZ، فهرست بندي مي شوند.

– نامگذاري ماده.

– كد دانه بندي.

– مرجع مدرك مربوطه به شكل ظاهري (FTM يا SPA) در صورت وجود (به بند 5- شكل ظاهري مراجعه كنيد).

– كلاس يا كلاسهاي كارايي صوتي در مورد كفپوش مركب داراي لايه پشتي جذب صدا (حالت 8، 1 و 4) در موارد 1 و 4، كلاس صوتي، همان كلاس صوتي كفپوش با لايه پشتي جذب صدا می باشد كه به لايه الاستيكي و (حالت 1) ، به سنگيني (حالت 4) افزوده شده می باشد.

– مرجع استاندارد حاضر.

مثال ها: كفپوش بافته شده F330 با كلاس 16B297100 (حالت 4,3,1,)

– كفپوش بافته شده F330 B29 7100 (حالت 2)

3- دستورالعملهاي كلي

همان دستورالعملهاي استاندارد B20 01 10 هستند به استثنا فصل بعد كه به صورت زير كامل شده می باشد:

– تاييد توليدات

تائيد كفپوش بر اساس كفپوش شكل دهي حرارتي شده و مواد تشكيل دهنده أن (مثال: موكت، كفپوش طرف راننده، لايه سنگين وزن و غيره) انجام مي گيرد. بعلاوه، در مورد كفپوش مركب داراي ماده اسفنجي، وجود يك نمونه تخت به ابعاد 700mm×700mm با ضخامت ماده اسفنجي الزامي می باشد.

بدون توافق سرويسهاي فني مربوط به گروه هيچ تغييري در هيچ يك از مواد، نبايد صورت گيرد.

هر تغييري در مواد لزوماً مستلزم يك تاييد جديد می باشد.

همه كفپوشهايي كه مورد تاييد قرار مي گيرند بايد به همراه يك گزارش آزمايش از سازنده باشند كه تمام نتايج مربوطه به آزمايشات توصيه شده در استاندارد ويژه كفپوش را ارائه مي دهد. بسته بندي و تحويل بايد مطابق دستورالعملهاي استانداردهاي متداول باشد.

– علامتگذاري تاريخ ساخت بايد مطابق استاندارد B11 8030 صورت گيرد.

– علامتگذاري قطعه در حال بازيافت بايد مطابق استاندارد B20 1315 صورت گيرد.

4- طراحي

كفپوشهاي شكل دهي حرارتي شده استاندارد حاضر بوسيله اقدام شكل دهي حرارتي موكتهايي كه از لايه هاي مشروح ذيل تشكيل شده می باشد ساخته مي شوند. (cf- استاندارد ISO 2424):

– يك لايه پشتي سبك (پلي اتيلن و غيره)، يا لايه سنگين وزن (EPDM پر و غيره) كه باعث حفظ شكل مي گردد. ممكن می باشد كفپوش با يك ماده اسفنجي تركيب شده باشد (مواد حفره دار، نمد) كه به عايق بندي صوتي خودرو نيز كمك مي كند. مجموعه اي كه بدين ترتيب ساخته شده كاربردهاي تزئيني كف و عايق صوتي را تضمين مي كند. در مورد كاربرد اخير، ماده اسفنجي تأثیر لايه الاستيكي را ايفا مي كند.

– موكت راننده كه داراي الزامات استاندارد B65 6210 مي باشد.

شكل ظاهري اين موكت ممكن می باشد به صورتهاي زير باشد:

– بافته شده (سوزن دوزي شده) به اين معني كه از سوزندوزي مواد بافته شده بهم پيوسته با روش هاي فيزيكي و/ يا شيميايي بدست آيد. شكل ظاهري ممكن می باشد صاف، حلقوي مسطح يا DILOURE باشد. بنابراين پوشش بافته شده با روكش شدن به پشت موكت ثابت مي گردد.

– بافته شده باشد (نوع TUFTED) يعني با وارد كردن رشته هاي مخمل در پارچه اي كه از قبل ساخته شده و پس از أن ثابت كردن آنها توسط روكش كردن، به ضميمه 3 مراجعه كنيد.

– يا هر طرح ديگري كه اجازه رسيدن به شكل ظاهري درخواستي را بدهد. تجهيزات جانبي كه به همراه كفپوش تحويل مي شوند (دستگاه تهويه، جاپايي) در SPA (به بند 5 مراجعه كنيد- مشخصات الزامي) مشخص شده اند.

توجه: كفپوشهاي مركب داراي شكل دهي حرارتي كه از مواد مختلف ساخته شده اند، نبايد بوهايي ايجاد كنندكه براي بهره گیری كنندگان نامطبوع باشد و همچنين نبايد حاوي محصولات سمي يا آسيب رساننده به پوست باشند. در حين مونتاژ يا در دست گرفتن، مواد نبايد آسيب ببينند.

 

5- شكل ظاهري

شكل ظاهري بايد مطابق با معيارهاي توضیح داده شده توسط سرويسهاي مربوط به گروه باشد.

در صورتيكه پس از عمليات شكل دهي حرارتي روي قطعات اختلافهاي احتمالي نسبت به مراجع مورد نظر نظاره گردد، سرويسهاي تحقيقاتي لزوماً بايد قطعات را تاييد كرده و اين قطعات بايد به عنوان قطعات مرجع توسط سرويس هاي كيف واحدهاي مختلف توليد و تجهيزات گروه نگهداري شوند.

در تمام موارد، مي توان يك FTM (برگه فني مواد) يا يك SPA (استاندارد محصول تاييد شده) تهيه كرد كه داراي مشخصات فني كلي و مشخصات فني خاص شكل ظاهري (قبل از شكل دهي) باشد.

6- مشخصات الزامي

كليه مشخصات الزامي مربوط به كفپوش داراي شكل دهي حرارتي مورد نظر، فقط در يك مدرك تشريحي كه شامل موارد زير می باشد، گردآوري شده اند:

– جدول A- مشخصات فني كلي كفپوش (به ضميمه 2 مراجعه كنيد).

– جدول B- مشخصات فني خاص كفپوش (به ضميمه 2 مراجعه كنيد).

– اين مشخصات خاص مطابق استاندارد B20 0150 موضوع SPA خواهند بود.

كنترل مشخصات، روي نمونه هاي آزمايشي برداشته شده از نواحي مختلف كفپوش صورت مي گيرد. نواحي نموه برداري در ضميمه A

مشخص شده و بايد در نظر گرفته شوند. در مواردي كه برداشت نمونه ها از اين نواحي ممكن نيست، نواحي برداشت جديد ديگري بايد در نقشه فانكشنال مشخص شوند.

1-6- مشخصات فني كلي

الزامها در جدول A از ضميمه 2 اختصار شده اند و هر يك از آزمايشها در زير و به همراه دستورالعمل هاي مربوط به راه اندازي آن در زمان مقتضي در نظر گرفته خواهد گردید.

1-1-6- قابليت اشتعال در وضعيت افقي

– مطابق روش D45 1333

آزمايش قابل انجام با مواد اسفنجي در صورت جدا بودن از كفپوش.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

نمونه برداري از تمام نقاط كفپوش مثل موكت راننده يا نواحي مشخص شده در نقشه فانكشنال ممكن می باشد.

2-1-6- كهنگي آب و هوايي

– مطابق روش D45 1309

4 سيكل AF (با دماي بسيار بالاي ورقه، مثال: مجرا، سيكل هاي BF را انجام دهيد).

آزمايش روي يك قطعه كامل و / يا يك نمونه آزمايشي برداشته شده از مجموعه انجام مي گردد. در پايان آزمايش نبايد هيچ گونه گسستگي يا تغيير شكل نظاره گردد.

3-1-6- سايش BTW

– مطابق روش D44 1237

آزمايش قابل انجام بدون مواد اسفنجي.

آزمايش به مدت 300 000 سيكل با حداكثر سرعت انجام شده و درجه گذاري برحسب شكل ظاهري كروي و ميزان سايش صورت مي گيرد. پس از آزمايش، منيبرهاي آزاد را وزن مي كنيم.

4-1-6- قابليت تبخير مواد پلاستيكي فقط روي يك سطح

– مطابق روش D45 1007

آزمايش قابل انجام بدون ماده اسفنجي.

آزمايش به مدت 24 ساعت در دماي 100oC روي مواد زير انجام مي گردد:

– يك نمونه آزمايشي برداشته شده از ناحيه شماره 2 و / يا از ناحيه شماره 1 كفپوش.

– يك نمونه آزمايشي برداشته شده از موكت راننده.

اتلاف وزن را بر حسب g/m2 اندازه گيري كرده و اين نمونه هاي آزمايشي را كه پس از آن براي آزمايش 7-1-6 مورد بهره گیری قرار مي گيرند، مطابق روش D42 1235 نگهداري كنيد.

5-1-6- سوراخكاري

– مطابق روش D47 1097

آزمايش قابل انجام بدون ماده اسفنجي

آزمايش روي نمونه هاي آزمايشي برداشته شده از ناحيه شماره 1 و ناحيه موكت راننده، انجام مي گردد.

6-1-6- مقاومت در برابر برش جوش ها

– مطابق روش D41 1033

آزمايش قابل انجام روي ماده اسفنجي.

این نوشته در مهندسی نساجی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید