دانلود فایل پایان نامه : دانلود پروژه رشته هنر درباره رنگ – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

لذا در رنگ سبز طرد شده به اين معني می باشد : «اضطراب براي آزاد كردن خود از تنش هائي كه بر اثر عدم شناسايي به شخص تحميل شده می باشد.» از كف دادن قدرت مقاومت و پشت كار، تشويش خاطر به دليل از دست رفتن احتمالي موقعيت يا منزلت كنوني فرد، همه اينها دست به دست يكديگر مي دهند تا يك چنين نگراني را درمورد شكست احتمالي او به عنوان فردي كه شايد تمام با رملامت را به دوش ديگران گذارده و يك نقطه نظر انتقادي، طعنه آميز و زيانيار را نسبت به آنها اتخاذ نمايد، توجيه كند. در حالي كه رنگ سبز در وضعيت اول مي تواند به معناي لجاجت و داشتن نقطه نظر مستقل باشد، در موردي كه رنگ سبز در وضعيت اول مي تواند به به معناي لجاجت و داشتننقطه نظر مستقل باشد، در موردي كه رنگ سبز طرد مي گردد گرايش مزبور همواره هست.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

رنگ سبز طرد شده غالباً با قرار دادن آبي در وضعيت اول جبران مي گردد زيرا شخص اميدوار می باشد كه اين وضعيت منجر به آرامش و رها شدن از اضطراب گردد.

كساني كه اين انتخاب را به اقدام مي آورند در جستجوي جاي امن و یامي هستند كه خشنودي را در آنجا بيابند و نيازي به کوشش شديد براي اثبات موقعيت خود نداشته باشند.

گاهي اوقات سبز طرد شده از طريق قرمز در وضعيت اول جبران مي گردد. قرمز به معناي تمايل به هيجان و انگيزش می باشد و زیرا سبز طرد شده خود را در يك حالت ناراجت كننده اضطراب منتهي به ناشكيبائي و از دست رفتن كنترل ظاهر كرده می باشد، لذا اين تركيب منجر به انگيزش چشمگير، بروز غيرقابل كنترل خشم، اضطراب شديد و تغييرات قلبيعروقي مي گردد.

گاهي پيش مي آيد كه براي جبران اضطراب ناشي از يك سبز طرد شده، اقدامي در جهت انتخاب رنگ زرد در وضعيت اول انجام مي گيرد تا راهي براي خارج شدن از دشواري باشد كه شخص با آن روبروست. اين «فرار به سوي آزادي می باشد تلاشي می باشد براي گريز از احساس اضطرار، فشاري كه آن را به وجودمي آورد و بر هم خوردن احتمالي سلامتي شخص كه شايد در پي آن بيابد. يك چنين جبراني، به ندرت كفايت مي كند و معمولاً به صورت کوشش هايي براي منحرف كردن توجه شخص از طريق مسافرت، ديدن جاهاي تازه، سرگرمي هاي جديد و نظاير آن ظاهر مي شوند.

قرمز (3)

رنگ قرمز در اين آزمايش، كه با تركيب آن با زرد يك نارجمي كم رنگ را به وجود مي آورد، نشانگر يك شرايط جسماني بكار بردن انرژي می باشد. نبض را سريع مي كند، فشار خون را بالا مي برد و تنفس را بيشتر مي كند قرمز بيانگر نيروي حياتي، فعاليت عصبي و غددي بوده و لا معناي آرزو و تمام شكل هاي ميل و اشياق را دارد. قمرز يعني لزوم و بدست آوردن نتايج مورد ظنر و كسب كاميابي. نشانگر آرزوي شديد براي تمام چيزهايي می باشد كه شدت زندگي و كمال تجربه را در پوشش خود دارند.

قرمز يعني محرك، اراده براي پيروزي، و تمام شكل هاي شور زندگي و قدرت- از تمايلات جنسي گرفته تا تحول انقلابي، انگيزه اي می باشد براي فعاليت شديد، ورزش، پيكار ، رقابت، شهوت جنسي[1] و بارآوري[2] تهورآميز. قرمز يعني «تأثير اراده» يا «قدرت اراده»، در حالي كه رنگ سبز مظهر، «انعطاف پذيري اراده» مي باشد.

قرمز از لحاظ نمادي شبيه به خوني می باشد كه در هنگام پيروزي ريخته مي گردد، همچون شعله عيد پنجاهه[3] می باشد كه آتشي را در روح بشر شعله ور مي سازد، نظير خلق و خوي خونخوار و طبيعت مردانه می باشد. ادراك حسي آن به صورت ميل و اشتها ظاهر مي گردد، محتواي عاطفي آن آرزو آمال می باشد و اندام هاي جسماني آن از ماهيچه هاي سخت و سيستم اعصاب سمپاتيك و اعضاي تناسلي تشكيل مي گردد. بنابراين، خستگي جسماني و عصبي، اختلالات قلبي و از دست دان قدرت جنسي و يا ميل جنسي، غالباً همراه با رد كردن رنگ ثرمز ظاهر مي گردد. رنگ قرمز در شرايط مادي حضور دارد.

هر كس كه رنگ قرمز را در وضعيت اول انتخاب مي كند، مايل می باشد كه از طريق فعاليت هايش زندگي پرجنب و جوش و كاملي داشته باشد. هر شكلي كه اين فعاليت ها به خود مي گيرند- همكاري با روحيه تهورآميز، رهبري، کوشش خلاق، رشد و توسعه، سهوت جنسي، ارضاي شهوات جسمي، يا فعاليت بسيار خيالبافانه و مبالغه شده- اين شكل اساساً در رنگي كه همراه با رنگ قرمز می باشد، نشان داده مي گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

از لحاظ جنسي، اگر قرمز به تنهايي در وضعيت اول قرار گيرد (به عنوان يك رفتار عادي+، و نه يك رفتار جبراني) نشانگريك انگيزه جنسي كم و بيش كنترل شده، با احتمال غليان هاي اتفاقي تجربه جنسي بي اختيار[4] می باشد، يعني به همسرش وفادار مي ماند ولي گاهي اوقات بي اختيار تسليم وسوسه نفس مي گردد. معذالك چنانكه قرمز حالت جبراني در وضعيت اول را داشته باشد، سائقه [ميل] جنسي نه فقط قوي می باشد، بلكه نشانگر توانائي ارضاي نهي شده آن از طريق خود محورگرايي[5] می باشد كه به گونه اي بي اختيار خواهان كسب انواع تجربه و احساس مي گردد و منجر به تجربه جنسي، روابط جنسي غيرقانوني و خيانت هاي مكرر مي گردد. در موارد شديد آن، اين حات مي تواند شامل جنون جنسي در زن[6] و جنون شهوت[7] درمرد باشد، كه هيچ يك از آنها به اراضاي واقعي جنسي نمي رسند و يا اين كه هيجان جنسي آن فروكس نمي كند. وقتي كه قرمز بخشي از گروه × می باشد، ميل جنسي محدودتر می باشد و آرزوي محدود كردن روابط جنسي با همسري هست كه روحيات او منطبق با گروه + می باشد. چنانكه قرمز در منقطه «بي تفاوتي» (گروه =) قرار گيرد، ميل جنسي نهي شده می باشد. هنگامي كه قرمز طرد مي گردد، ميل جنسي يا به مقدار زيادي ناپديد شده و به شدت سركوب شده می باشد و يا ضعف جنسي يا سرد مزاجي[8] غلبه كرده می باشد.

قرمز طرد شده در وضعيت هاي ششم، هفتم يا هشتم، حمايت از آن دارد كه شدت تحريك آن به عنوان يك خصومت تلقي شده می باشد. هر كس كه رنگ قرمز را رد مي كند، در يك حالت بسيار تحريك آميز قرار دارد. اين حالت ممكن می باشد به دليل رنج بردن از نبودن شور زندگي (مثلاً به علت خستگي جسمي يا نارسائي قلبي) باشد و يا اين كه شخص احساس كند كه به مشكلات تقريباً حل نشدني روبرو می باشد. در چنين شخصي، اين احساس هست كه محيط پيرامونش خطرناك و خارج از كنترل وي می باشد. لذا در اين حالت می باشد كه رنگ قرمز از نظر او، عاري از اهميت خاص نيرو و قدرت می باشد. معذالك، قرمز را به عنوان يك امر تهديدآميز تلقي كرده و آن را رد مي نمايد. رنگ قرمز در اين شرايط چنين معنايي دارد : متوسل شدن به هر چيزي كه مي تواند موجب هيجان، تشديد يا تضعيف بيشتر وي گردد، و البته اين توسل جوئي او وقتي در وضعيت هشتم قرار مي گيرد نشانگر پيوند نزديكتر با رنگ قرمز می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

معمولاً رنگ آبي در رديف اول به عنوان جبران قرمز رد شده انتخاب مي گردد زيرا به يك محيط آرام به مثابه يك «آرام بخش» نياز می باشد. انتخاب آبي در وضعيت مزبور به اين معني می باشد كه غالباً يك تمايل خودآزاري[9] نسبت به همبستر شخص هست، و با اين احساس همراه می باشد كه شخص مورد نظر ما حس مي كند كه مورد بي علاقگي و بي مهري می باشد. از نظر فيزيولوژيكي [جسمي] اين تركيب از قرمز طرد شده و آبي جبران كننده آن، بيشتر در كساني ديده مي گردد كه از ناكامي ها و اضطراب هاي دنياي تجارت و كسب وكار رنج برده و مقدمه بيماري قلبي می باشد (كه در حكم هشدار اوليه اين بيماري مي باشد). رؤساي شرت ها و معاونان وديگر كساني كه تركيب ياد شده قرمز و آبي را انتخاب مي كنند، از نظر روحي نياز به يك مرخصي و استراحت، تشخيص پزشكي و فرصتي براي تقويت جسمي خود دارند. تركيب قرمز طرد شده و رنگ سبز به ندرت نظاره مي گردد زيرا در يك چنين شرايط لاعلاجي، فقط امكان دارد كه وضعيت مزبور را به مدت كوتاهي با جنبه ارتجاعي و برگشتي رنگ سبز[10] حفظ كرد. با اين وصف، گهگاه اين انتخاب صورت مي گيرد و اين در هنگامي می باشد كه يك قرد کوشش مي كند تا فقط با كمك قدرت اراده اش بر خستگي عصبي و جسمي غلبه نمايد.

در اغلب موارد نظاره مي گردد كه رنگ زرد با قرار گرفتن در وضعيت اول، جبران آثار تضعيف كننده قرمز طرد شده را مي نمايد و به اين معني می باشد «کوشش براي يافتن يك راه خروج». اما اين انتخاب نيز معمولاً كوتاه مدت می باشد زيرا تصويري نااميد كننده از شخص بدست مي دهد.

قرمز موقعي اهميت دارد كه در سه وضعيت اول رديف رنگ قرار نگرفه باشد.

زرد(4)

رنگ زرد دراين آزمايش، روشن ترين رنگ بشمار آمده و اثر آن به صورت روشني و شادماني ظاهر مي گردد. زیرا به صورت غليظ تر و سنگين تر از رنگ زرد ظاهر مي گردد، لذا از قدرت تحريك بيشتري برخوردار می باشد. از سوي ديگر، زیرا رنگ زرد سبك تر و غلظت كمتري در مقايسه با رنگ قرمز دارد، لذا به جاي اينكه محرك باشد بيشتر جنبه تلقيني[11] دارد. براي مثال، در حالي كه رنگ زرد نيز موجب افزايش فشار خون و تسريع نبض و تنفس به طريق مشابه رنگ قرمز مي گردد، معذالك مكانيسم آن از ثبات نسبتاً كمتري برخوردار می باشد. صافت اصلي رنگ زرد عبارتند از روشني، بازتاب، كيفيت درخشان و شادماني زودگذر آن. زرد نمايانگر توسعه طلبي بلامانع، سهل گرفتن يا تسكيل خاطر می باشد. زرد در نقطه مقابل سبز قرار دارد. به اين معني كه تجمع اضطراب آفرين رنگ سبز مي تواند حتي منجر به فشار يا تشنج [اسپاسم[12]] گردد، در حالي كه زردنشانگر تسكيل و انبساط خاطر می باشد. از نظر فيزيولوژي، تسكين به خاطر به معناي رها شدن از مسئوليت ها، مشكلات آزارها يا محدوديت می باشد.

زرد از لحاظ نمادي، شباهت به گرماي دلپذير نور آفتاب، هاله دل انگيز پيرامون جام شراب مقدس[13]، روحيه شاد و خوشبختي دارد. ادراك جسي آن طعم تند دارد، عنصر عاطفي آن را زنده دلي اميدوار كننده تشكيل مي دهد و اندام هاي حسي آن مركب می باشد از سيستم هاي عصبي سمپاتيك و پاراسمپاتيك. بر خلاف رنگ قرمز كه نيز در تحت دو سيستم مزبور اقدام مي كند، فعاليت رنگ زرد نا مشخص تر بوده فاقد سفات پشت كار و تدبير رنگ قرمز می باشد. زرد دلخواه يك فرد، ممكن می باشد گردبادي از فعاليت باشد ولي پشت كار او در فواصل كوتاه ظاهر مي گردد.

چنانكه زرد دروضعيت اول انتخاب گردد، نشانه رهايي و اميد يا انتظار خوشبختي بزرگتري را داشتن می باشد، و معناي ضمني آن برخي تضادهاي كوچك يا بزرگ می باشد كه نياز به رهائي از آنها هست. اين امدي به سعادت، در تمام شكل هاي بي شمار آن (از شهوت جنسي گرفته تا فلسفه هايي كه روشنگري و كمال را عرضه مي كنند) همواره سمت گيري آن به سوي آينده می باشد؛ زرد نشانگر پيشرفت به جلو، به سوي چيزهاي تازه، نوين، تحول و ترقي می باشد.

در جائي كه زرد قوياً مورد تأكيد می باشد و جنبه جبراني دارد، اين وضعيت به اين معني می باشد كه شخص علاوه بر ميل شديد به فرار از دشواري هاي موجود از طرق يافتن راه خروجي جهت رهائي ، بلكه احتمال دارد كه اين ميل شديد جنبه سطحي داشته و تغيير صورت گرفته فقط به خاطر تغيير محض بوده و علاقه و افري به يك تجربه ديگر باشد. همچون رنگ سبز، رنگ زرد به اين معني می باشد كه اننخاب كننده آن مي خواهد به مقام بلندي رسيده و مورد تکریم زياد ديگران قرار گيرد. ولي برخلاف سبز كه نشانگر غروب و بردباري می باشد، زرد هیچگاه آرام و قرار ندارد و براي رسيدن به بلند پروازي هاي خود به محيط بيروني خودفشار وارد مي سازد. وقتي كه زرد جنبه الزامي دراد مي تواند در دام حسادت بيفتد («چشم حسود خداي كوچك زرد») .

سبز درااي خصلت پايداري می باشد، در حالي كه خصلت زرد تغيير می باشد. سبز به معناي اضطراب می باشد ولي معناي زرد تسكيل خاطر می باشد. در ميان اين دو قطب، تضادي هست كه ناشي از ناسازگاري آنهاست. در اينجا، بلند پروازي و پافشاري و خواسته «سبز» در حال جنگ با روحيه اميدوار به كسب تجربه «زرد» می باشد. هرجا كه سبز سلطه دارد، ماهيچه هاي غيرارادي [سفت] پيوسته زير فشار هستند، به طوري كه امكان دارد اختلالاتي در معده يا روده، يا در قلب و سيستم هاي گردش خون در چنين شرايطي در درجه اضطراب غالباً غيرقابل تحمل می باشد، لذا رنگ سبز طرد مي گردد و رنگ زرد به عنوان يك رفتار جبراني جهت كاهش اضطراب، انتخاب مي گردد.

در صورتي كه زرد طرد شده و در وضعيت هاي ششم، هفتم يا هشتم قرار گيرد، در اين صورت به معني قطع اميد می باشد و فرد انتخاب كننده آن احساس پوچي و انزوا كرده و يا از ديگران بريده می باشد. در يك چنين حالت جدي، خصلت روشني و زودگذر بودن رنگ زرد به عنوان نامناسب و سطحي تلقي مي گردد. هرچه كه ميزان نااميدي بيشتر باشد، رنگ زرد بيشتر درآخر رديف رنگ قرار مي گيرد. زرد طرد شده به معناي ضمني را دارد كه ناراحتي فردناشي از نااميدي و از اين احساس می باشد كه اميدهاي او براورده نخواهد گردید. اين ناراحتي شايد شكل تحريك، نااميدي يا بي اعتمادي و بدگامني نسبت به ديگران و هدف هاي آنان را به خود بگيرد. چنانكه ما در نظر بگيريم كه چند نفر مي توانند فقط براساس اميدها و آرزوهايشان، به علاقه مورد نظر خود رسيده و آن را حفظ نمايند، در اين صورت ميزان تأثير ويرانگر احساس لاعلاجي قابل رؤيت می باشد، و نيز اين كه زرد طرد شده افشاگر هشداري درمورد محروميت از بسياري جهات زندگي می باشد. لذا زرد طرد شده چنين معنائي دارد : «تلاشي می باشد براي حفظ خود در برابر انزوا و جلوگيري از دست رفتن يا نااميدي بيشتر».

جبران هاي رنگ زرد به شكل هاي مختلف صورت مي گيرند. غالباً آبي براي وضعيت اول انتخاب مي گردد كه نشانه نياز به صلح و صفا و اتحاد به عنوان يك وسيله دستي افتن بر يك اقدام داراي محتواست. زرد طرد شده و آبي جبراني آن، نمايانگر تمايل به حفظ يك خصلت آشناسات. تركيب زرد و آبي رايج بوه و افشاگر نوعي وابستگي «خودآزاري» می باشد.

امكان دارد كه از طريق کوشش براي ايمني، موقعيت و اعتبار، اقدامي در جهت جبران لاعلاجي صورت گيرد. در اين مورد، رنگ سبز روش اساسي [انتخاب اساسي] وضعيت اول رديف رنگ می باشد.

چنانكه رنگ قرمز دروضعيت اول قرار گيرد، در اين صورت پيگيري تهور و كسب تجربه شديد- به ويژه زياد روي در روابط جنسي- وسيله اي خواهد بود كه براي گريز از احساس نااميدي و انزوار بكار گرفته شده می باشد.

زرد موقعي از اهميت برخوردار می باشد كه در وضعيت هاي دوم تا پنجم نباشد.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید