متن کامل: دانلود پروژه رشته کامپیوتر با موضوع مقدمات داده پردازی – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

وقتي اسم فيلد يا ستون جدول داده ها راانتخاب كرديد بايد نوع آن داده هاي فيلد را هم مشخص كنيد. براي اين كار، در منوي طراحي جدول داده ها به ستون Data Type يا نوع داده ها مياييم وروي علامت مثلث روبه پايين در گوشه راست آن با ماوس كليد ميزنيم.تا منويي ظاهر گردد در اين منو، نام انواع فيلدها ذكر شده می باشد شما مي توانيد يكي از گزينه هاي اين منو را انتخاب كنيد به محض انتخاب آن نوع خاص از داده ها منو بسته شده ، مقابل نام فيلد شما، نام نوع داده آن ظاهر خواهد گردید.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

در شكل پايين توجه كنيد كه پنج عدد فيلد كه نام آنها در ستون Field Name ونوع آنها در ستون Data Type تعيين شده می باشد.

در همين منوي طراحي فيلده ستون ديگري داريم به نام Description كه در آن مي توانيد مقابل هر يك از فيلدها يادداشت بگذاريد كه اين فيلد را براي چه به وجود آورده ايد وكار آن چيست واز اين قبيل اطلاعات در آن وارد كنيد. حسن اين كار آن می باشد كه بعدا با نگاهي به اين ستون مي توانيد به يادآوريد كه چه نقشه اي براي داده ها داشته ايد.به اين كار مستندسازي يا Documntation ميگويند اين كار يك حسن ديگر هم دارد وآن اينكه اگر مدتي پس از آن كه پايگاه داده ها را تحويل كاربر آن داديد در صورتي كه نياز به ايجاد تغييراتي در آن احساس گردید از روي مستندسازي شما ميتوانند رد اطلاعات را بگيرند ومقاصد شما را در يابند.در اين منو، بخش ديگري به نام File Properitesيا خصوصيات فيلد هست كه در آن خصوصيات ديگري از فيلد نظير طول آن ،عنوان آن در جدول، نحوه ي ظاهر شدن آن وغيره تعيين ميشود.

در اين جا كار ايجاد جدول داده هارا به پايان مي بريم اما هنوز يك كار ديگر مانده می باشد وآن اين می باشد كه به اين جدول نامي بدهيد تااكسس از اين پس اين جدول را با آن نام بشناسد. براي اين كار، روي تكمه بستن پنجره(Close) كه با علامت ضربدر در تمام پنجره هاي

 

اكنون در زير عنوان:Table Name ميتوانيد نام جديد خود را به جاي نام خودكار كه اكسس مشخص كرده می باشد تايپ كنيدو رويOK كليد بزنيدتا آن جدول به نام مورد نظر شما ذخيره گردد.اما كار به همين جا ختم نميشود.يك مرحله ي ديگر مانده می باشد و آن،تعيين كليد اوليه(PrimaryKey )

می باشد.وقتي نام جدول را تعيين كرديدو از منوي آن خارج شديد منوي زير ظاهر خواهد گردید.

اين منو با نگارش بسيار ساده ي انگليسي خود،راهنمايي جالبي ارائه ميدهد به اين توضیح:

((هيچ كليد اوليه ي تعريف شده اي موجود نيست))

((با وجود اين كه كليد اوليه لزومي ندارد،اما به شدتتوصيه مي گردد.هر جدول بايد يك اوليه داشته باشد تا بين آن و ديگر جدولها ارتباط مستقر گردد.اكنون آيا مي خواهيد يك كليد اوليه تعريف كنيد؟))

درمورد ي كليد،بعدا زماني كه به بازجست(Query) رسيديم،توضیح خواهيم داد.فعلادر اين منو روي تكمه يNO كليد بزنيد،تا جدولي بدون كليد ايجاد گردد.مقتي كه اكسس به منوي قبلي اش برگردد نام جدول خود را در بخش جدولها ياTables خواهيد ديد.

تغيير و ويرايش ساختار جدول داده ها

يكي از بهترين خصوصيات اكسس،آن می باشد كه ساختار جدولهاي داده هاي آن را هر وقت بخواهيد ميتوانيد تغييرداده، دست كاري كنيد.

تغيير نام فيلد جدول مورد نظر

1ـ نام جدول را در پنجره Databasesانتخاب كنيدو روي آن كليد بزنيد.

2ـروي تكمهDesign كليد بزنيدتا پنجره ي طراحي ظاهر گردد.

3ـدر ستونField Name هريك از نامهارا كه خواستيد با ماوس انتخاب كنيدو نام آن را تغيير دهيد.

حذف كامل يك فيلد

1ـ نام جدول را در پنجرهDatabases انتخاب كنيدو روي آن كليد بزنيد.

2ـروي تكمهDesignكليد بزنيد تا پنجره ي طراحي ظاهر گردد.

3ـ روي تكمه ي مربع كوچك منتهي اليه سمت چپ هر سطر كه فيلد مورد نظر شما براي حذف در آن قرار گرفته می باشد با ماوس كليد بزنيدتا تمام سطر انتخاب و سياه گردد.

4ـ يكي از روشهاي زير را انتخاب كنيد.

ـ تكمه deleteدر صفحه ي كليدرايانه را بزنيد.

ـ با تكمه ي راست ماوس كليد بزنيد و از منويي كه ظاهر مي شودگزينه يDelete Rowsرا انتخاب كنيد.

ـدر سطر ابزارها(كه اكنون با در نظر داشتن حالت طراحي جدول داده ها،تغيير كرده می باشد)روي كليد ابزار Delete Rows(حذف سطرها)كليد بزنيد.

5ـدر منويي كه ظاهر مي گردد روي تكمه يYes،كليد بزنيد تا سطر يا سطر هاي انتخاب شده حذف شوند.

ايجاد فيلد جديد

ماوس را در منوي Designروي اولين سطر خالي بگذاريد و مشخصات فيلد را مطابق شرحي كه گذشت،وارد كنيد.

اگر مي خواهيد اين سطرجديد در جايي بين سطرهاي ديگر گنجانده گردد روي تكمه ي

Insert Rows(گنجاندن سطرها)كليد بزنيد تا سطر جديدي باز گردد.سپس،مشخصات فيلد را در آن سطر خالي وارد كنيد.

تغيير ماهيت يك فيلد

1ـنام جدول را در پنجره Databasesانتخاب كنيد و روي آن كليد بزنيد.

2ـروي تكمهDesignكليد بزنيد تا پنجره ي طراحي ظاهر گردد.

3ـفيلد مورد نظر را انتخاب كنيدو بعد،در ستون دوم جدول كنار نام فيلد كليد بزنيد.سپس روي علامت مثلث سمت راست منار نوع فيلد كليد بزنيد و از منويي كه ظاهر ميشود،نوع جديد داده ها براي آن فيلد خاص را انتخاب كنيد.

نكته بسيار مهم:بايد سعي كنيد ار همان آغاز كه نوع فيلد را تعيين مي كنيد،اين كار را به درستي انجام دهيد.اگر نوع داده هاي فيلد را به اشتباه تعيين كنيدو سپس با همين نوع داده ها ي اشتباه،اقدام به ورود ركورد ها نماييد،در هنگام تغيير ماهيت فيلد در صورتي كه داده هاي نوع جديد با نوع قبلي تفاوت ماهيتي داشته باشند،اكسس،اطلاعات فيلدهاي مغاير را حذف كرده،دور مي ريزيد.بنابر اين،اگر ركوردهاي زيادي را ايجادكرده باشيد،احتمالا مقدار قابل توجهي از آنها را از دست خواهيد داد.سعي كنيد در همان اوايل كار،از درست بودن نوع داده ها مطمئن شويد.

4ـدر منويي كه ظاهر مي گردد روي تكمه يYesكليد بزنيد تا تغييرات مورد نظر ذخيره گردد.اگر نمي خواهيد اين تغييرا ت ذخيره شودروي تكمه يNOكليد بزنيد.اگر هم روي تكمه يCancelكليد بزنيد همه ي كارهايي كه كرده ايد ملغي مي گردد.

پروژه ي كتاب فروشي(قسمت دوم)

يك پايگاه داده ها درست كنيدو نام آن راBook Store(كتاب فروشي)بگذاريد.

در اين پايگاهداده ها،سه جدول درست كنيد.

نام جدول اول راBookID(مشخصات كتاب)بگذاريد.

نام جدول دوم راBook Purchase(خريد كتاب)بگذاريد.

نام جدول سوم راBook Sell(فروش كتاب)بگذاريد.

در جدول اول،يعنيBookID،فيلد هاي زير را ايجاد كنيد.

Book Name(نام كتاب)

Author Name(نام نويسنده)

Author Family(نام خانوادگي نويسنده)

)Translator Nameنام مترجم)

)Translator Familyنام خانوادگي مترجم)

ISBN(شابك)

Unitprice(بهاي واحد)

Publisher(ناشر)

در جدول دوم يعنيBook Purchaseفيلدهاي زير را ايجادكند.

ISBN(شابك)

No Purchased(تعداد خريداري شده)

Purchase Price(قيمت خريد)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

Distributer(پخش كننده،فروشنده)

در جدول سوم يعنيBook Sell،فيلدهاي زير را ايجاد كنيد.

)ISBNشابك)

Nos old(تعداد فروش رفته از يك كتاب)

)Selling Dateتاريخ فروش)

Discount(تخفيف فروش)

توجه كنيد كه نوع فيلد و طول آن را بايد خودتان تعيين كنيد و وقتي از شما پرسيده گردید كه كدام فيلد را كليد اوليه قرار مي دهيد؟در جدول اول،فيلدISBNرا انتخاب كنيد.در جدول دوم وسوم كليد اوليه اي تعيين نكنيد.

ورود داده ها به جدول در حالت كار برگ

اگر مشخصات جدولي را ذخيره كرده،به منويDatabasesكه منوي اصلي و مادر اكسس می باشد برويد نام آن را در آن منو و با فعال بودن زبانه يtables خواهيد ديد.حال،وقت آن می باشد كه در اين جدول خالي داده ها را وارد كنيد.در اكسس،ميتوانيد بدون معطلي شروع به وارد كر دن داده ها كنيد.اكسس در اين راه تسهيلات زياديايجاد كرده می باشد.اكنون جدول داده هايي را كه قبلا ايجاد كرده ايم باز مي كنيم و خواهيم ديد كه داده ها چگونه در آن وارد مي شوند.ما جدولي درست كرده ايم به نامCustomerيا مشتري كه مشخصات آن را در شكل صفحه ي بعد نظاره مي نماييد.

همانطور كه ملاحظه ميكنيدده فيلد براي آن در نظر گرفته ايم كه همه ي آنها منهاي دو تاي آخر،از نوع متني ياText هستند.دو فيلد آخري كه شماره ي تلفن و شماره ي نمابر هستند از نوع عددي ياNumber تعيين شده اند.حال،اين منو را مي بنديم تا وارد منوي Databaseشويم.در اين منو نام جدول جديدي را كه به تازگي بسته ايمانتخاب كرده،روي تكمه ي Open كليد ميزنيم تا جدول،آماده ي دريافت داده ها از ما باشد.نماي حالت جدولي اين جدول داده ها به شكل زير خواهد بود.در اين شكل چه مي بينيد؟جدولي داريم كه سه ستون از آن فعلا در صفحه ي نمايش ديده مي گردد و فقط يك سطر دارد.گفتيم كه در جدول داده ها،هر سطر را يك ركورد مي گوييم،پس اين،جدولي ست با يك ركورد كه آن هم خالي ست.

هميشه،وقتي يك جدول داده ها درست مي كنيد،با چنين صفحه اي مواجه مي شويد.كار را با وارد كردن داده هادر جدول با ايجاد ركورد ها آغاز مي كنيم.در واقع،وارد كردن داده ها بسيار آسان می باشد.كافي ست كه در يكي از خانه هاي جدول با ماوس كليد بزنيد تا كار آغاز گردد.

به محض اين كه اولين كليد صفحه كليدرا فشار دهيد كار آغاز مي گردد.آغاز سطر خالي از يك عدد به دو عدد تبديل مي گردد.در كنار اولين سطر،يك علامت قلم مي بينيد كه نشان مي دهد اين ركورد در حالت پذيرش داده هاست.در كنار ركورد پاييني يك علامت ستاره مي بينيد كه نشان ميدهد اين ركورد خالي،به تازگي درست شده می باشد.براي حركت از يك فيلد به فيلد ديگر،تكمه يTAB(در صفحه كليد)را مي زنيدو فيلد به فيلد پيش ميرويد و داده ها را وارد مي كنيد تا به انتهاي ركورد برسيد.براي حركت به عقب در بين فيلد ها ميتوانيد كليدShift را پايين نگه داشته،همزمان كليد TAB را بزنيد.اگر در هنگام ورود اطلاعات،اشتباهي صورت گرفت با بهره گیری از كليد هايDelete وBackSpace اشتباهات را تصحيح كنيد.براي تصحيح كل يك فيلدتكمه يF2 را فشار دهيد تا فيلد انتخاب شودو بعد،آن چیز که را مي خواهيد ئارد كنيد تا جايگزين داده هاي موجود گردد.

وقتي مقداري اطلاعات وارد كرديد جدولي مشابه شكل زير(در حالت كار برگ)خواهيد داشت.هميشه وقتي واردحالت ورود اطلاعات درحالت كار برگ شويدمتوجه مي شويد كه ستون هاي جدول،يعني فيلد ها،به ترتيبي قرار گرفته اند كه هنگام طراحي جدول،در حالت طراحي(Design)مشخص كرديم.اما حالت نمايشي كار برگ فقط يك جدول ساده ايستا و دا يمي نيست.زيرا مي توان ظاهر آن را تغيير داد واز اين تغيير ظاهر،براي سهولت كار بهره گیری نمود.اگر دقت كرده باشيد،هنگامي كه وارد حالت نمايشي كار برگ مي شويد.نوار جديدي به ابزار هاي اكسس افزوده مي گردد.اين نوار،ابزارهاي شكلدهي جدول را در بر مي گيرد.در اينجا به طرز تغيير شكل جدول مي پردازيم و با كار اين نوار ابزار جديدآشنا مي شويم.

انتخاب كردن داده ها

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

انتخاب فيلد:اگر به شكل جدول در حالت كار برگ نگاه كنيد دربالاي هر ستون يك خانه ي خاكستري رنگ مي بينيدكه در آن نام فيلد نوشته شده می باشد.به اين خانه ي خاكستري((انتخابگر فيلد))گفته مي گردد.وقتي روياين خانه كليد بزنيد تمام محتويات يك فيلددر جدول،يعني يك ستون آن،انتخاب ميشود.اگر بخواهيد چند فيلدكنار هم را به گونه همزمان انتخاب كنيد،پس از انتخاب اولين فيلد به روش فوق،كليدShiftرادر صفحه ي كليد پايين نگه داشته،روي انتخابگر فيلد هاي ديگر مورد نظر،با ماوس كليد مي زنيد.اگر پس از انتخاب اولين فيلد،در حالي كه تكمه ي ماوس پايين می باشد مكان نماي ماوس را روي انتخابگر فيلد ديگري بكشانيد،آن فيلد هم انتخاب ميشود.به ياد داشته باشيد چنانچه فيلد هايي كه انتخاب ميكنيدكنار هم نباشندفيلد هاي ميان اين دو نيز انتخاب خواهند گردید.

انتخاب ركورد:در همان نمايش جدول در حالت كاربرگ،در كنار هر ركورد در منتهي اليه سمت چپ خانه مربع شكلي به رنگ خاكستري هست كه اگر روي آن كليد بزنيد،كل فيلد مربوط را انتخاب مي كند.

به اين خانه ((انتخابگر ركورد))مي گويند.

این نوشته در کامپیوتر (سخت افزار و نرم افزار) ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید