فایل پژوهش: دانلود پروژه رشته کامپیوتر در مورد طراحي لباس با كمك كامپيوتر – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

بزرگ و كوچك كردن الگو در بيشتر سيستم هاي كامپيوتري بر اساس مشخص كردن نقطه هاي اصلي بر روي الگوي پايه انجام مي گيرد. از امتداد دادن اين نقاط در دو جهت، بزرگ و كوچك كردن صورت مي گيرد. و الگويي با سايز جديد ساخته ميشود. اين نقاط با حروف Y و X كه هم آهنگ حركت مي كنند و جهت حركت نيز براساس برنامه اي كه به كامپيوتر داده شده تعيين مي گردد. اندازه هاي لازم براي بزرگ و كوچك كردن الگو و تعيين هويت و محل مشخص نقطه ها نيز مانند داده هاي كامپيوتر می باشد. خطوط درجه بندي معمولاً از 100/1 تا 10/1 ميليمتر ثبت مي گردد. (نمونه : خط سايزبندي براي سرشانه پشت از 50 تا 60 ميلميتر می باشد). اندازه هاي سايزبندي و دستورهاي اجرا در ديسك مغناطيسي براي نگه داشتن برنامه ثبت مي گردد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

شركتها براي سايزبندي از الگوهاي پايه اي كه با دست رسم شده می باشد، بهره گیری مي كنند. نقاط اصلي آغاز و انتها خطها را بر روي الگو پايه تعيين مي كنند و خطوط را اندازه مي گيرند، مانند نقاط كنترل چرتها و غير و … اندازه ها را با مقاديري كه در جدول سايزبندي برابر افزايش هر سايز ارائه شده كنترل مي كنند محاتسبه بسياري از نقاط را مي توان مستقيماً با بهره گیری از جدول سايزبندي انجام داد. اندازه X-Y در بين هر سايز ، درجه بندي می باشد كه مي­توان آن را در هر نقطه اي كه ضرورت داشته باشد بهره گیری كرد. شماره هايي كه بر روي ديسك حافظه ضبط مي گردد، همان شماره هايي می باشد كه براي نقطه هاي اصلي بر روي الگوهاي پايه به كار برده مي گردد. اطلاعات سايزبندي را بايد حتماً به كامپيوتر داد. گاهي اوقات شركت ها اطلاعات لازم را براساس خواسته مشتري براي سايزهاي ويژه مورد نظر به كامپيوتر مي دهند. اگرچه معرفي سيستم كامپيوتري CAD CAM براي طراحي و سايزبندي موجب كاهش نيروهاي متخصص كه كارشانسايزبندي و تغيير سايز در كارخانه می باشد مي گرددف ولي به تدريج نياز به شركت ها به افرادي كه متخصص كامپيوتر باشند و هم در زمينه سايزبندي اطلاعات كافي داشته باشند بيشتر مي گردد. دياگرام ساده صفحه …. شماره ها و وضعيت هر سايز را نشان مي دهد. الگوهايي را هم كه مدلي را بر روي آنها تطبيق داده ايم. مي توان به همين روش از سايزبندي به سايز ديگر تبديل كرد. تبديل سايز اينگونه الگوها به مراتب ساده تر از الگوي پايه می باشد، زيرا اندازه هاي لازم براي تغيير سايز با گريدر GRADER محاسبه مي شودف و با شماره هاي نقاط به حافظه سپرده مي گردد. در صفحه …. مقاديري كه به نقاط مشخص افزوده مي گردد بر روي صفحه مانيتور كامپيوتر نشان داده شده می باشد. هنگامي كه برگه محاسبه مقاديري كه بايد به نقاط اصلي الگو افزوده گردد تكميل گردید، اطلاعات با دگمه هايي كه نشانه ها را به حافظه كامپيوتر مي فرستد تايپ مي گردد و سپس نشانه ها را به حافظه كامپيوتر مي فرستد تايپ مي گردد و سپس براساس آنها مي توان ثبت اطلاعات را ذخيره و بازيابي كرد. (صفحه اي را كه دگمه ها بر روي آن قرار دارد KEYBOARD مي گويند.)

جدول اندازه اي كه در حافظه كامپيوتر ذخيره و. بازيابي مي گردد، بر روي صفحه مانيتور نشان داده مي گردد. براي تغيير سايز آغاز تكه هاي الگو كه كامپيوتر آنها را ساخته می باشد به ترتيب بر روي صفحه مانيتور ظاهر مي گردد و هر نقطه اي با مكان نماي صفحه مشخص مي گردد و سپس اندازه لازم را براي بزرگ كردن سايز به آنها اضافه مي كنيم.

شكل هاي صفحه 206 و 207

تبديل داده هاي الگو به متغير عددي

در حال حاضر بيشتر شركت ها براي برش الگو از سيستم CAD CAM بهره گیری مي كنند. PDS سيستم طراحي الگو ديگر كاربرد چنداني ندارند. پس از تهيه الگو در يك سايز و تفكيك قسمت هاي مختلف آن براي تبديل الگو به سايزهاي ديگر، بايد محيط و محدوده الگو را با عدد ديجيتالي به كامپيوتر بدهيم و همزنا نيز مقاديري را كه بايد براي بزرگ و كوجك كردن الگو به نقاط اصلي اضافه و يا كم كنيم به كامپيوتر مي دهيم.

الگو را بر روي صفحه ديجيتايزر قرار داده و با بهره گیری از مكان نما، نقشه مقطعي الگو را به كامپيوتر مي دهيمف در مركز مكان نما دو خط متقاطع به صورت صليب قرار دارد. نقطه مركزي (نقطه تقاطع دو خط) آن را بر روي نقاط مهمي كه براي ثبت در نظر گرفته ايم قرار مي دهيم. اين نقاط را كه بايد مقاديري را به آنها اضافه كرد و يا از آنها كاست بايد از قبل درجه بندي كرد. ساير نقاط الگو حكم منحنيها يا گوشه ها را دارد. هنگاميكه كه دگمه مخصوص مكان نما را فشار مي دهيم از نقطه اي كه مكان نما بر روي آن قرار گرفته می باشد. علائمي به كامپيوتر كه شكل و اطلاعات اگ را به صورت عددي ثبت و منتقل مي كند فرستاده مي گردد. مكان نما داراي تعدادي دگمه می باشد كه درجات تبديل سايز (مقادير لازم براي بزرگ و كوچك كردن الگو) را كه به كامپيوتر وارد مي كنيد در نقاط مناسب نقشه مقطعي الگو تايپ مي كند. هنگامي كه اين نقاط درجه بندي بر روي الگو مشخص شده دستورهاي لازم براي ساختن الگو و يا تبديل الگويي كه با دست ساخته شده می باشد مستقيماً به صورت ديجيتالي وارد كامپيوتر مي گردد. اين دستورها به صورت اتوماتيك به شكل شبكه اي از تبديل سايز براي گروهي از سايزها در مي آيد و كليه قوانين ثبت شده تبديل سايز در ديسك مغناطيسي كتابخانه ضبط و نگهداري مي گردد. بدين ترتيب كار تبديل سايز را به راحتي مي­توان بر روي الگو، تك تك يا دسته اي ، انجام داد.

فصل 1

اندازه گيري قسمت هاي مختلف بدن

برايرسم الگوي پايه پيراهن به اندازه هاي اصلي و فرعي نياز مي باشد.

اندازه هاي اصلي

1- بلند تمام قد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2- دور پستان (سينه)

3- دور كمر

4- دور باسن

5- قد آستين

اندازه هاي فرعي

1- بلندي كف حلقه آستين

2- قد بالاتنه پشت از مهره برجسته گردن تا باسن بزرگ

3- قد يا بلند لباس

4- پهناي پشت يقه

5- پهناي پشت يقه

6- بلند مركز سينه با اندازه پشت يقه ( اندازه پشت يقه)

7- بلند مركز سينه بدون اندازه پشت يقه

8- قد بالاتنه جلو با اندازه پشت يقه ( اندازه پشت يقه)

9- قد بالاتنه جلو بدون اندازه پشت يقه

10- كارور پشت يقه

11- گشادي كف حلقه آستين

12- كارور جلو

بلند تمام قد

بدون كفش كنار ديوار بايستيد. گونيا را روي سر طوري قرار دهيد كه با ديوار يا خط كش پشت سر كه براي اين مقصود تعبيه شده می باشد زاويه قائمه تشكيل دهد.

خط افقي گونيا را علامت بگذاريد و از زمين تا اين نقطه را اندازه بگيريد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

شكل 1)

دورپستان (سينه)

متر را روي خط مركزي پشت قرار دهيد و آن را زير بغل و روي دو نوك پستان عبور بدهيد و تا خط مركزي پشت را به گونه دقيق اندازه بگيريد.

شكل 2 و 3)

توجه : دور پستان با دور سينه در دو قسمت متفاوت اندازه گيري مي­گردد.

این نوشته در کامپیوتر (سخت افزار و نرم افزار) ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید