دانلود فایل: دانلود پروژه رشته کشاورزی با عنوان پيشرفت هايي در كاهش آسيب ميوه ها و سبزيجات در طول انجماد – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

بروكس و ام سي كولوچ گزارش كردند كه برداشت گريپ فروت از نگهداري 2 براي 1 روز در پايان 1 هفته و دوباره در پايان 2 هفته نتيجه مي دهد در يك كاهش قطعي در گودي شدن، سوختگي و شكسته شدن آبكي اثر مفيد اقدام گرما دادن متناوب روي كاهش آسيب انجماد در گريپ فروتها بوسيله ديويد و هافمن تاييد گردید. براي گريپ فروتهاي مارچ گرما دادن در فواصل دو هفته اثر كمتري از گرما دادن هر هفته دارد.

گرما دادن در 21 براي فقط 8 ساعت در هفته كافي می باشد براي اينكه حقيقتاً از آسيب انجماد در طول 4 هفته نگهداري در 4 جلوگيري كند. يكي از فوايد اضافي اقدام گرما دادنه متناوب كاهش فساد می باشد. فهميده شده كه مقدار پيشنهاد شده قارچ كش (بنوميل) مي تواند به مقدار 50 درصد (از 600 به 300 پي پي ام) در حالي كه هنوز حفاظت مناسب بر عليه مفساد را دارا می باشد در ميوه گرم شده متناوب كاهش يابد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بعد از نگهداري طولاني مدت در دماي كم گوديهايي روي سطح ليموها به وجودآمد و همچنين شكسته شدن داخلي روي غشاي قطعات و هسته كه به عنوان ممبرانوزيس از آن ياد مي گردد. توسعه اين علايم آسيب انجماد مي تواند بوسيله گرما دادن به ميوه براي 7 روز در 13 بعد از هر 21 روز در نگهداري سرد در 2 پيشگيري گردد. كيفيت بازار ليموهاي اروكاو ويلافرانكا مي تواند براي حداقل 6 ماه بوسيله بهره گیری از اين تكنيك نگهداري حفظ گردد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بهره گیری تجاري موفقيت آميز از نگهداري طولاني مدت ليموهاي گرم شده متناوب امكان پذير می باشد. اسميت گزارش كرد در آلوچه هاي ويكتور يا يك تغيير دما به 18 براي 2 روز بين پانزدهمين و بيستمين روز بعد از شروع نگهداري در1- نتيجه مي‌دهد يك تاخير قابل توجه در ظهور متعاقب آسيب انجماد توصيف شده به عنوان قهوه اي شدن داخلي.

نتايج مشابه بدست آمد با سيب هاي بذري بارمليس. بالا بردن دماي نگهداري از 0 به 15 براي 5 روز در يك دوره 8-6 هفته اي بعد از شروع نگهداري كاهش داد شدت شكسته شدن درجه حرارت كم در سيب هاي بذري بارمليس. گرما دادن متناوب تا 20 براي 3 روز بعد از چهارمين، يازدهمين و هجدهمين روز نگهداري در 4 يا 8 پيشگيري مي كنند از وقوع اختلالات انجماد در گوجه فرنگي ها زمان بحراني مورد نياز براي آسيب انجماد غيرقابل برگشت معمولاً خيلي كوتاه براي توليد فاسد شدني با عمر نگهداري كوتاه مانند خيارها، فلفل هاي شيرين و كدوي زوچيني.

بنابراين گرما دادن متناوب بايد زودتر و با تناوب بيشتري به كار رود. كابررا و سالتويت فهميدند كه گرم كردن خيارها از 5/2 به 5/12 براي 18 ساعت هر 3 روز توليد اتيلن را پايين مي آورد و همين گونه رخنه بون و باعث كاهش گودي و فساد در موقع نگهداري متعاقب در 20 مي گردد. گرما دادن متناوب كدوي زوچيني در دوره هاي 2 روزه انجماد در 5/2 كه بوسيله 1 روز در 20 دنبال مي گردد همچنين در بهبود گوديهاي متناوب تا 20 براي 24 ساعت در فواصل 3 روزه به مقصود پيشگيري از توسعه آسيب انجماد گرم شوند بهبود از انجماد القاء كننده تغييرات يا سركوب اتفاق مي افتد وقتي درجه حرارتهاي نگهداري بالا برده مي گردد يا وقتي كالاها از درجه حرارتهاي انجماد به درجه حرارتهاي غيرانجماد انتقال داده مي شوند يا مناواكي و همكاران نشان دادند فعاليت سيتوكروم Cاكسيد از در لايه داخلي ميتوكندري و مالات دهيدروژناز در ماتريكس قبل از توسعه گوديها در ميوه خيار نگهداري شده در 1 كاهش مي يابد.

وقتي خيارها به 15 بعد از 3 روز نگهداري در 1 باز گردانده مي شوند فعاليت آنزيم به حالت اول بر مي گردد. آسيب غيرقابل برگشت در ميوه خيار نياز به 7 روز انجماد پيوسته در 4 بر پايه افزايش رخنه الكتروليت ها از بافت پوست دارد انجماد القاء كننده تورم و تخريب ميتوكندري و پلاستيدها در ميوه گوجه فرنگي می باشد. اين تغييرات وق ساختاري با گرم كردن بعد از كمتر از 15 روز نگهداري در 2 قابل برگشت می باشد در تريكومهاي گوجه فرنگي و هندوانه شبكه پيچيده از رشته هاي عروقي عرضي درسيتوپلاسم ناپذير مي گردد.

و سيتوپلاسم وقتي در 12 انجماد مي گردد كيسه اي مي گردد. در موقع گرما دادن مجدد سلولهاي منجمد شده به جلب هاي پليومورفيك پيوند مي شوند و به تدريج به سوي رشته هاي عملكردي كشيده مي شوند. فاز جانبي جداسازي تركيبات غشا در آواكادوهاي منجمد شده همچنين مي تواند بوسيله بالا بردن دما برعكس گردد.

فتوسنتز كه در طول انجماد سركوب مي گردد وقتي فقط غشاهاي تيلاكوئيد در فاز جداسازي هستند برگشت مي گردد اما وقتي غشاهاي سيتوپلاسميك در فاز جداسازي هستند غيرقابل برگشت مي گردد.

B. مكانيسمهاي ممكن گرما دادن متناوب

گرما دادن متناوب فرض مي گردد كه مواد سمي را بردارد و از تجمع مواد در طول انجماد جلوگيري مي كند افزايش دما به گونه واضح فعاليت متابوليكي بالاتر را القاء مي‌كند كه واسطه هاي اضافي را بر مي دارد و كمبودهاي را كه در طول انجماد به وجود آمده اند جبران مي كنند. گرم كردن بافت هاي منجمد براي دوره هاي كوتاه كمك مي كند به تعمير آسيب به غشاها، ارگانل ها يا مسيرهاي متابوليكي. همچنين مقداري بهبود در رتيكولوم سخت اندوپلاسميك و مقداري ازدياد پلي زوم در طول گرما دادن مجدد در 26 بعد از انجماد در 0 در سلولهاي كشت شده استولوني مراكورنوس حاصل شده سنتز اسيدهاي چرب غير اشباع در طول گرما دادن متناوب ممكن می باشد در نتيجه القاء طويل سازي اسيدهاي چرب در طول گرم كردن و ايجاد پيوند دوگانه در اسيدهاي چرب در طول سرد كردن باشد.

طويل سازي و ايجاد پيوندهاي دوگانه در اسيدهاي چرب در ارتباط با تغييرات درجه حرارت در سوسپانسيون سلولي محيط كشت گاترانتوس روسس. دون وكليسين ماكسل حدر اتفاق مي افتد.

همراه با تغييرات درجه حرارت تغييرات سريع در فعاليت آنزيم دساچور از تركيب ليپيد اتفاق مي افتد. واداومورتا گزارش كردند كه تركيب اسيد چرب و گليسروليپيد در سيانو با كتريوم با تغيير در درجه حرارت تغيير مي كند و فعاليت دساچو (از بعد از تغيير از يك درجه حرارت بالاتر به پايين تر پيش برده مي گردد. فعاليت دساچو از پالميتويل كوآ در ميكروزومهاي تترامناپري فرمس تا 4 برابر در طي 2 ساعت بعد از يك تغيير درجه حرارت از 5/39 به 15 افزايش مي يابد.

در ريشه هاي سويا بالا بردن دما سبب افزايش اسيدهاي پالميتيك و استئاريك و كاهش اسيدهاي اولئيك، لينولئيك و لينولنيك در هر دو غشاهاي پلاسماها و ميتوكندري مي گردد. وقتي درجه حرارت پايين آورده مي گردد حالت عكس اتفاق مي‌افتد. اسيدهاي چرب غير اشباع ليپيدهاي قطبي در خيارها، فلفلهاي شيرين و هلوها بعد از گرما دادن متناوب افزايش مي يابد. از آنجا كه عملكرد غشا دقيقاً در ارتباط با حالت فيزيكي ليپيدهاي غشاء می باشد يك افزايش در درجه غير اشباع سازي زنجيره‌هاي اسيدهاي چرب فسفو ليپيدها احتمالاً بر سياليت غشاء كمك مي كند و تطابق به نگهداري در درجه حرارت كم را باعث مي گردد.

IV. اتمسفر كنترل شده

پاسخهاي ميوه ها و سبزيجات به درجه حرارتهاي انجماد بوسيله تعديل كردن محيط نگهداري به ويژه اتمسفر احاطه كننده محصولات مي تواند تغيير داده گردد. بسته به نوع محصول كنترل اتمسفر ممكن می باشد مفيد، تعيين كننده يا هيچ اثري روي آسيب انجماد نداشته باشد اغلب محصولات به گونه خوشايند به كاهش در سطح O2 و يا افزايش در غلظت CO2 پاسخ مي دهند با وجود اين براي محصولات خاص كنترل اتمسفر باعث افزايش علايم آسيب انجماد مي گردد.

A. فوايد

افزايش دادن غلظتهاي CO2 يا كاهش دادن غلظتهاي O2 باعث كاهش گوديهاي القاء شده بوسيله انجماد در كدوي زوچيني مي گردد.در معرض قرار دادن متناوب آوكادهاي غير رسيده به CO2 20% همچنين سببكاهش آسيب انجماد در 4 مي گردد. اقدامات كوتاه مدت قبل از نگهداري گريپ فروت با غلظتهاي بالاي CO2 بوسيله محققين متعدد تاييد شده می باشد كه در پيشگيري از توسعه گوديها در نگهداري سرد متعاقب مفيد می باشد.

بروكس وام سي كولوچه نشان دادند كه در معرض قرار دادن گريپ فروت براي 20 تا 48 ساعت در اتمسفر حاوي 45-20% CO2 باعث كاهش گودي شدن در طول نگهداري در 0 مي گردد. هاتون و همكاران گزارش كردند كه در معرض قرار دادن گريپ فروت نيمه فصل با CO2 20% براي 14 روز باعث كاهش درصد ميوه هاي دچار گودي بعد از 8و12 هفته نگهداري در 5/4 مي گردد.

واكيس و همكاران فهميدند كه CO2 10% باعث كاهش مقدار گودي از 62% به 2% در گريپ فروت گذاشته در 5/4 براي 3 هفته مي گردد. اتمسفرهاي كنترل شده با وجود اين در كاهش دادن آسيب انجماد در ديگر مركبات مانند ليموها موثر نبوده می باشد.

در سيب زميني هايي كه در درجه حرارت انجماد نگهداري شدند قندهاي احياء كننده جمع گردید كه باعث گردید كه چيپسهايي كه از اين سيب زميني ها تهيه مي شدند رنگ تيره بگيرند و غير قابل قبول شوند. اتمسفرهاي كنترل شده به كاهش دادن تجمع قندهاي احياء كننده در كشت هاي خاص كمك مي كند.

شرمن و اوينگ فهميدند كه ذخيره كردن سيب زميني هاي مونانا و نورچيپ در O2 5/2% در 1 باعث كاهش مالات، فروكتوز، گلوكوز و سوكروز مي گردد و توليد چيپسهاي قابل قبول مي كمند.

اتمسفرهاي حاوي مقادير كم اكسيژن توسعه علايم آسيب انجماد را به تاخير مي‌اندازند و باعث كاهش شدت علايم آسيب مانند شكسته شدن داخلي و فساد هلوهاي فيرتايم نگهداري شده در 5 مي شوند. كاربرد اكسيژن كم همچنين ميزان تنفس را كاهش مي دهد و توليد اتيلن هم نيز كاهش مي دهد و از دست دهي اسديته قابل تيتر شدن و سختي ميوه جلوگيري مي كند. اضافه كردن CO2 5% به اتمسفرهاي كم اكسيژن از اكسيژن كم تنها در حفظ كيفيت نگهداري هلولهاي روصاون، لورينگ و سون هاي و آب ميوه هاي لايت مي گراند در 0 و ظرفيت رسيدگي متعاقب در 20 روز نگهداري در 1 رسيده شدند آسيب نديدند.

بنابراين هر دو اكسيژن كم و CO2 بالا به نظر مي رسد در بهبود آسيب انجماد در هلوها موثر باشد. افزايش دادن غلظت CO2 به 4و15% در طي تماس انجماد در پيشگيري از آسيب انجماد در باميه موثر می باشد با وجود اين كاهش دادن O2 بدون افزايش CO2 هيچ اثر يا اثر كمي روي علايم آسيب انجماد در باميه دارد.

اتمسفرهاي كنترل شده O2 كم (2%) بدون CO2 يا تركيب CO2 بالا (10%) با O2 نرمال (21%) اثر بيشتري از هواي تنها دارد اما تاثير همانند تركيب O2 2% بعلاوه CO2 10% در كنترل كردن آسيب انجماد در آوكادوهاي فوچ و والدين ندارد. نگهداري اين آوكادها در O2 2% و CO210% براي 3 تا 4 هفته به گونه معني داري باعث كاهش وقوع آنتراكوناز و آسيب انجماد در 2/7 مي گردد. نگهداري اتمسفر كنترل شده همچنين در كاهش دادن اختلال قلب سياه القاء شده بوسيله انجماد در هلوهاي داك چيني موثر می باشد. نگهداري خربزه درختي در O2 كم (%5-5/1) با يا بدون CO2 بالا (2% يا 10%) رسيدگي را به تاخير مي ادازد. اما توسعه علايم آسيب انجماد را خير.

O2 كم (3%) با يا بدون CO2 (5%) آسيب انجماد در آناناس را كاهش نداد. نگهداري آناناسها تحت O2 كم بعد از انجماد كمك به نگهداري شرايط تاجي ميوه مي كند.

B. خطرات

اتمسفر كنترل شده سبب بدتر شدن آسيب انجماد در بعضي محصولات مي‌گردد. غلظتهاي CO2 در يك دماي غير انجماد مضر نيستند كه آسيب انجماد را در خيارها در 5 افزايش مي دهند. غلظتهاي مختلف O2 و CO2 باعث كاهش آسيب انجماد در خيارها نشد. كاهش غلظت O2 به 3% و افزايش غلظت CO2­ به 2% در طول نگهداري در 6 باعث بهبود علايم آسيب انجماد در گوجه فرنگي ها نسبت به نمونه هاي نگهداري شده در هوا نشد.

غلظتهاي افزايش يافته CO2 سبب القاء آسيب در گوجه فرنگي ها مشابه آسيب انجماد گردید. سطوح بالاي CO2 در طول نگهداري براي 7 روز در 3 سبب تحريك ظهور آسيب انجماد در گونه هاي آسپراگوس گردید. كه متعاقباً به مدت 2 روز در هوا در 15 گذاشته شده بودند.

این نوشته در مهندسی کشاورزی - دامپروری ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید