منبع پایان نامه : دانلود پروژه رشته کشاورزی با عنوان پيشرفت هايي در كاهش آسيب ميوه ها و سبزيجات در طول انجماد – قسمت اول

دانلود پایان نامه

.II شرطي كردن دمايي

 1. A. شرطي كردن دمايي سرد
 2. B. شرطي كردن دمايي دو مرحله اي
 3. C. تغييرات فيزيولوژيكي القا شده بوسيله دما
 4. شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
 5. D. شرطي كردن در دماي بالا

III. گرما دادن متناوب

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

 1. A. بهبود اثرات آسيبي انجماد بوسيله گرما دادن متناوب
 2. B. مكانيسمهاي احتمالي گرما دادن متناوب
 3. IV. اتمسفر كنترل شده
 4. A. فوايد
 5. B. خطرات
 6. V. تنظيم كننده هاي رشد گياه
 7. A. اسيد اسكوربيك
 8. B. تريازولها
 9. C. اتيلن
 10. D. پلي آمينها

.VI ديگر مواد شيميايي

 1. A. قارچ كشها
 2. B. كلسيم
 3. C. آنتي اكسيدانتها و مواد نابود كننده راديكالهاي آزاد

VII. بسته بندي كردن

VIII. موميايي كردن و ديگر پوشش دهنده ها

 1. IX. نكات نتيجه گيري شده

پيشينه ذكر شده

I. مقدمه

يكي از اهداف اصلي تحقيق روي آسيب در طول سرد كردن محصولات كشت شده يافتن روشهاي موثر براي كاهش آسيب حاصل از سرد كردن می باشد. محصولات تازه حساس به سرد كردن از فوايد كلي نگهداري از طريق سرد كردن بهره مند نيستند و سريعاً اگر در يخچال نگهداري نشوند، نابود مي شوند. اگر اقدام سرد كردن در اين بافتهاي حساس افزايش داده گردد و يا اگر ظهور علائم آسيب در طول سرد كردن به تاخير بيفتد، در اين صورت نگهداري كالاها در دماهاي پايين تر براي كاهش ميزان نابودي امكانپذير می باشد.

در طول 50 سال گذشته گزارشات متعددي درمورد تكنيكهاي مختلفي كه مي تواند در طول دوره بعد از برداشت براي كاهش آسيب به كار رود چاپ گردیده می باشد. اين تكنيكها مي تواند به صورت شرايط دمايي، گرما دادن متناوب، كنترل اتمسفر، كاربرد تنظيم كننده هاي رشد، ديگر مواد شيميايي، موميايي كردن و پوشش دهنده ها و بسته‌بندي طبقه بندي گردد.

سه پيشرفت اول دستكاري و تعديل شرايط محيطي می باشد، در حالي كه بقيه شامل درمان مستقيم كالاست. بعضي از اين تكنيكها روي كالاهاي خاص موثرتر هستند. روشهاي پيشگيري و كاهش آسيب در طول سرد كردن در مقالات مروري كه قبلاً ذكر شده می باشد. با وجود اين تكنيكهاي جديد دائماً در حال گسترش هستند. اين مقاله مروري بر تكنيكهاي مختلف بعد از برداشت براي كاهش آسيب در طول انجماد در خوشه هاي كشت هاي مختلف مي باشد و آنها را جمع آوري مي كند. همچنين براي كمك به خواننده و ارائه مطالب مورد علاقه اطلاعات بصورت جدول در آمده می باشد. در يان جدولها، اجزاء مهم هر اقدام مانند دما، مدت شرطي كردن، دماي نگهداري، گرماي متناوب، مدت گرما دادن ودرجه حرارت و مقادير CO2, O2 در نگهداري اتمسر كنترل شده، تنظيم كننده هاي رشد براي كاهش آسيب درطول سرد كردن آمده می باشد.

خواننده هايي كه به جزئيات بيشتر علاقه مند هستند (در مورد مكانيسمهاي ممكن در كاهش آسيب در طول سرد كردن) به مطالعات پاركين و همكاران (1989)، وانگ (1989) ريسون و روت (1990) مراجعه كنند.

II. شرطي كردن دما

دماي پيش از نگهداري اثري مهم بر حساسيت محصولات در برابر آسيب حاصل از انجماد دارد.

جدول 2-1 اختصار اي از دماها و زمانهايي كه به كاهش آسيب در طول سرد كردن در خوشه هاي مختلف كمك مي كند را نشان مي دهد.

جدول 2-1: دما و مدت بهره گیری شده در اقدام پيش شرطي كردن براي كاهش آسيب انجماد در محصولات كشتي مختلف

محصول دماي پيش شرطي كردن مدت پيش شرطي كردن دماي نگهداري مرجع
خيارها 18 1-9 روز 5 Hirose 1985
15 1 روز 5/6 Nakamura 1985
37 1 روز 5 Hirose 1985
بادمجانها 10 5 تا 15 روز 1 Abe, Chachin 1985
15و10 هر كدام يك روز 5/6 Nakamura 1985
گريپ فروت 10 يا 15

17

7 روز

6 روز

0 يا 1

0

Hatton, Cubbedge
38 17 تا 22 ساعت 2 يا 5/4 Chalutz 1985
5/34 3 روز 10 Brooks 1936
ليمو ترش 5 يا 15 7 روز 0-2 Houck 1990
21 3 روز 1 McDonald 1986
ليمو 7-20 1 هفته 5/1 Spalding, Reedes 1983
انبه 20و15 1و2 روز
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید