دانلود: دانلود پروژه روشهای طراحی برنامه درسی – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

مثال 5: کاربرد نادرست یادآوری قبل از بازشناسی(درک مطلب دوره ابتدایی)

مرحله 1:

به واژه بی معنی (پونش) دفت کنید(پونش موجودی خیالی می باشد که از سگز و پچز به ثورت چهاردست و پا پایین می رود.) واژه های دیگری که می تواند جانشین پونش و سگز و پچز شوند، پیدا کنید.

دانش آموز بایستی کلماتی ابداع کند، آنها را در جمله هایی بنویسد و جمله ها را تغییر دهد. (این پرسش مبتنی بر یادآوری یا پرسشی با پاسخهایی نامحدود می باشد).

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

مرحله 2

دانش آموز بایستی واژه هم معنی لغتی را که زیر آن خط کشیده شده، از بین سه واژه داده شده انتخاب کند.

من با مواد داده شده چند آزمایش انجام داده ام.

تجربه      نظاره        فروشندگی

(این یک پرسش بازشناسی می باشد. زیرا آسانتر می باشد و بایستی در آغاز زنجیره آموزشی بیاید)

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

یک مثال از بازشناسی قبل از یادآوری طرح پرسشهای درست – نادرست در انتها هر فصل یا بخش می باشد که با سئوالات دارای پاسخ نامحدود (یادآوری) دنبای می گردد. بهترین شکل بهره گیری از بازشناسی قبل از یادآوری طرح این نوع سئوالات بلافاصله بعد از اتمام هر فصل می باشد. در فصل بعد، از سوالات یادآوری می توان برای مرور مطالب مربوط به فصل قبلی بهره گیری نمود. این روش ضمن کمک به بهبود حافظه دراز مدت بر ارتقای فهم مطالب آموزشی نیز تأثیر خواهد گذاشت.

تکلیف عملی

در ارزیابی مطالب عینی بهتر می باشد از پرسشهای بازشناسی بهره گیری گردد، در حالی که پرسشهای یادآوری برای ارزیابی فهم تعمیمی فراگیران مناسبتر هستند. هر گاه معلم بعد از آنکه مفهومی را ارائه داد بخواهد حافظه فراگیران را بیشتر تقویت کند می تواند به گونه متناوب و منظم آموخته های فراگیران را با بهره گیری از سئوالات یادآوری ارزیابی نماید.

بازشناسی پاسخ

از دیدگاه پیاژه در کدام یک از مراحل رشد ذهنی کودک به یادگیری منطق می پردازد؟

الف) حسی – حرکتی        ب) عملیات ذهنی      ج) عملیات صوری

سوال یادآوری

به نظر شما آن چیز که موجب فرق و تشخیص دو مرحله عملیات عینی و عملیات صوری می گردد چیست؟ به موضوعی که می خواهید تدریس کنید فکر کنید. یک سئوال یادآوری و همین گونه یک سئوال بازشناسی برای آن بنویسید. در زنجیره تدریس بهترین زمان بهره گیری از این سئوالات چه موقع می باشد؟

آموزش ثابت[1]

آموزش ثابت عبارت می باشد از اتخاذ شیوه ای که در آن روش پاسخدهی فراگیر، طی مراحل مختلف زنجیره ثابت می ماند.

گفتنی می باشد که در بسیاری از موارد ارائه پاسخ نادرست از سوی فراگیران به این معنی نیست که آنها با مفهوم مورد نظر آشنا نیستند بلکه آنها روش سئوال پرسی معلم را نمی فهمند. پس، برای جلوگیری از افزایش هر گونه اطلاعات گیج کننده در جایگاه یادگیری، بهتر می باشد که الگویی ثابت از سوال کردن و یا ارائه اطلاعات توسط معلم اتخاذ گردد. گاهی معلم از اصطلاحات متنوعی در توضیح یک مفهوم بهره گیری می کند. به عنوان مثال در کلاس درس روانشناسی معلم شاید از دو اصطلاح (شیوه فرویدی)[2] و (روانکاوی)[3] به گونه متناوب بهره گیری کند، اگر دانش آموز نداند که هردو اصطلاح به مفهوم واحدی تصریح می کنند ممکن می باشد آشفته گردد. مثال دیگر به آموزش اقدام تفریق در کلاس دوم مربوط می گردد. بهتر می باشد که معلم از بین دو واژه تفریق  و منها یکی را انتخاب کند. معلم می تواند آغاز واژه منها را انتخاب کرده، در مراحل بعد از واژه تفریق نیز بهره گیری کند. در صورت وقوع چنین امری می توان مدتی این دو اصطلاح را به جای هم بکار برد و سپس به گونه تدریجی یکی از آنها را حذف نمود.

از آموزش ثابت همچنین می توان در ارائه دیداری یا تصویری سئوالات نیز بهره گیری نمود. کتاب ریاضی کودکستان مثال خوبی در این مورد می باشد. برای کسب اطمینان از توانای یدانش اموزان جهت تغییر شیوه پاسخدهی و اتخاذ شیوه ای جدید، ساده ترین راه برای معلمان این می باشد که به آنها سرمشق دهد و بعد آنان را به ارائه پاسخ صحیح به سئوالی که شیوه پاسخدهی متفاوتی را می طلبد، تشویق کند. از شکل دهی محرک نیز در این مورد می توان بهره گیری نمود.

کاربرد دیگر آموزش ثابت در طراحی مواد درسی کمک می کند که برنامه ای طراحی گردد که در آن از یک شیوه پاسخدهی جهت معرفی یک مفهوم جدید، سپس از شیوه دیگر پاسخدهی برای تمرین آن و از شیوه سومی برای کابرد مفهوم بهره گیری گردد. در این شرایط به دانش آموز تذکر داده می گردد که این یک مفهوم جدید می باشد.

دقت کن.

تکلیف عملی

یک مسئله ریاضی نظیر یک تقسیم چند رقمی را انتخاب کنید و توضیح دهید که فراگیر چه مراحلی را جهت حل آن بایستی پشت سر بگذارد. در اینجا از چه اصطلاحات ثابتی طی مراحل مکرر حل مسأله بهره گیری خواهید نمود؟

تمرین کافی[4]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تمرین کافی عبارت می باشد از ارائه نمونه هایی مفید از کاربرد یک مفهوم یا مهارت در جهت کسب اطمینان از یادگیری کامل یا فهم کارآمد آن.

بعضی بر این تصورند که اقدام تدریس صرفاً شامل انتقال یا تکرار اطلاعات معین می باشد. به نظر می رسد که این فرضیه اغلب طراحان برنامه درسی باشد، زیرا هنوز تعداد کتابهای درسی ای که امکان تمرینهای لازم جهت ارتقای سطح مهارتها را فراهم می کنند بسیار ناچیز می باشد. بعلاوه، برنامه های چاپ گردیده درسی کوشش دارند که نارسیاییهای موجود در این زمینه را با تغییر سریع شکل و محتوای سئوالات ترمیم کنند. به نظر می رسد که نویسندگان برنامه درسی کوشش می کنند تا آنجا که امکان دارد متون و موضوعات درسی بیشتری را تهیه و ارائه نمایند، با این امید که فراگیر همه آن مطالب را جذب و هضم خواهد نمود. این روش کوششی نافرجام و ناقض اصل در نظر داشتن تفاوتهای فردی می باشد. در این حال بدیهی می باشد که نه تنها مواد درس کارآیی لازم در ارائه تمرینات موثر را ندارند، بلکه تمرینات موجود را نیز به شیوه ای بی ثبات ارائه می دهند.

بنابر یان یکی از معمولترین خطاهای مجود در کتابهای درسی چاپ گردیده فقدان تمرینهای کافی می باشد. معلمان می توانند در جهت جبران این نقص دانش آموزان را تشویق به تولید مسائل مشابهی نمایند؛ مثلاٌ می توانند از طریق ایجاد بازیهای فکری، یا انجام پرسشهای شفاهی که قبلاً به صورت کتبی ارائه شده اند، این کار را انجام دهند.

تکلیف عملی

کارتهای آموزشی و بازیهای مهارتی دو روش پذیرفته شده در تمرین جمع هستند. تصور کنید که معلم کلاس چهارم هستید و تمام کوشش خود را کرده اید که دانش آموزان شما اعمال مربوط به ضرب را کاملاً به یاد داشته باشند اما بعضی از فراگیران هنوز این اعمال را حفظ نکرده اند. راه حلی مبتکرانه برای تمرین بیشتر پیدا کنید.

آزمونها یا آزمایه ها

آزمونها یا آزمایه ها ابزاری هستند که تعیین می کنند آیا فراگیر می تواند هدف یادگیری را انجام دهد یا نه.

یقیناً لازم می باشد معلمان از وقوع یادگیری و درک فراگیران بازخوردی داشته باشند. این کار به چند شیوه اتفاق می افتد. به عنوان مثال، ممکن می باشد معلم از دانش آموز پرسشهای غیر رسمی بپرسد. در این صورت آنها می توانند ادعا کنند که اطلاعاتی در مورد میزان تسلط فراگیرانشان در زمینه مفاهیم و مهارتهای آموزشی دارند. با این حال اگر شیوه نظامداری برای مطالعه علمکرد دانش آموز در رسید ن به هدفهای یادگیری وجود نداشته باشد، در این صورت معلمان به جای تکیه بر برنامه ای نظامدار به اقدام کردن بر اساس حدس و گمان روی می آورند. نکته مهم در طراحی یک زنجیره آموزشی ایجاد یک روش منظم جهت ارزیابی پیشرفت دانش آموز می باشد.

یک روش ارزیابی بهره گیری از آزمون در پایان هر مرحله از مراحل آموزش می باشد؛ در این صورت به آن آزمایه می گویند. همان گونه که معاینه اندامهای بشر نشان می دهد که جراحی در چه اندامی الزامی می باشد، آزمایه مهارتهای فراگیر نیز نشان می دهد که چه آموزشهای اضای ای مورد نیاز می باشد. فرایند آزمایه فراهم کننده اطلاعاتی می باشد که بوسیله آن می توان میزان تسلط داشن آموز به محتوای هر مرحله آموزشی را تشخیص داد. از اقدام متضمن فوایدی می باشد، مانند زیرا دانش آموزان ظرفیت و توان یادگیری متفاوتی دارند، ممکن می باشد یک دانش آموز جهشهایی را در فراگیری یک مفهوم از خود نشان دهد.  و تمامی مراحل آموزش را به صورت یکجا پشت سر بگذارد. اگر این اقدام اتفاق بیفتد، لزومی ندارد که این دانش آموز تمامی مراحل زنجیره را پشت سر بگذارد.

آزمایه معلم را آگاه می سازد که این دانش اموز نیاز به آموزش اضافی ندارد زیرا هدفهای یادگیری کاملاً تأمین شده می باشد.

در صورت عدم بهره گیری از آزمایه، حداقل وجود یک آزمون در پایان یک زنجیره آموزشی الزامی می باشد، اگر این طور نباشد تشخیص اینکه آیا یادگیی اتفاقی افتاده می باشد یا نه غیر ممکن می باشد. معلم جهت قضاوت در مورد کارایی تدریس بایستی دانش آموزان را زیر نظر داشته باشد.

آزمونها و آزمایه ها موفقیت یا ناکامی یک زنجیره آموزشی را مشخص می کنند. بهره گیری از آزمایه در هر مرلح از زنجیره مفید می باشد؛ زیرا که کارآیی هر کدام را بخوبی عیان می سازد. عملکرد دانش آموزان بر روی آزمونها می تواند کیفیت مواد آموزشی را نیز منعکس نماید.

به علاوه، شیوه پاسخدهی به آزمونها در مرکز توجه معلمان قرار دارد. برای ارزیابی اینکه آیا زنجیره آموزشی هدفهای یادگیری را تأمین کرده می باشد یا خیر بهتر می باشد که از آزمونهایی بهره گیری گردد که شبیه به موضوع مورد تدریس باشند. شیب محرک و قانون تعمیم محرک را به یاد آورید. هر قدر شیوه پاسخدهی به آزمون شبیه به شیوه پاسخدهی به سئوالات حین تدریس باشد به همان اندازه احتمال پاسخدهی به سئوالات حین تدریس باشد به همان اندازه احتمال پاسخدهی درست بیشتر خواهد بود. اگر معلم می خواهد بداند که دانش آموز علاوه بر فهمیدن هدف یادگیری، قادر به تعمیم این اطلاعات به موقعیتهای جدید می باشد، در آن صورت می تواند از آزمونهایی بهره گیری کند که در زنجیره تدریس وجود ندارند. برای معلمان در نظر داشتن این نکته مهم می باشد که هدف آنها از امتحان، آیا ارزیابی اکتسابات فراگیر می باشد یا ارزیابی توانایی تعمیمهای او. پس از کسب این آگاهی می باشد که آنها می توانند به طراحی سئوال اقدام نمایند.

مثال 6 : روشهای مختلف ارزیابی

آزمایه بازشناسی: پوست بدن (علوم دوره متوسطه)

موجود زنده ای که سطوح بیشتری از بدن خود را در معرض هوا قرار می دهد:

  • گرما به دست می آورد.
  • گرما از دست می دهد.

موجود زنده زمانی این کار را انجام می دهد که:

  • گرمش شده باشد.
  • سردش شده باشد.

هنگامی که موجود زنده با پیچیدن بدنش خود را صورت حلقه در می آورد:

  • بیشتر نقاط بدنش در معرض هوا قرار می گیرد.
  • قسمت کمی از بدنش در معرض هوا قرار می گیرد.

آزمایه بازشناسی و یادآوری ترکیبی: قیدها(کتابِ خواندنِ ابتدایی)

به کودکان گفته می گردد که ضمن کشیدن خط زیر قیدها آنها را با علامت پیکان به افعالی که توصیفشان می کنند، وصل نمایند و بگویند که کلمه داخل پرانتز چه کلمه ای را سوال می کند.

نوزاد کوچک براحتی خوابید. (چگونه)

هیچ میمون ابلهی در اینجا بازی نمی کند! (کجا)

باد سرد بسرعت می وزد. (چگونه)

خورشید رد سپیده دم تابستان بروشنی می درخشد. (چگونه، کی)

سگ گنده من گوشهای آویزانی دارد که این طرف و آن طرف تکان می خورد.(کجا)

دیگر در آنجا اثری از خنده های شاد نیست. (کجا)

گاهی صدای خنده سکوت کوچه را می شکست. (کی، کجا)

آزمونهای بازشناسی و یادآوری ترکیبی: پرسشهای کلامی (ریاضیات دوره متوسطه)

پنج سئوال از دانش آموزان به اقدام آورید و از آنان بخواهید دور از واژه هایی که نشانه های عامل مجهول را می دهند دایره ای بکشند.

این نوشته در مدیریت آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید