فایل پایان نامه : دانلود پروژه روشهای طراحی برنامه درسی – قسمت چهارم

دانلود پایان نامه

پنج سئوال از دانش آموزان به اقدام آورید و از آنان بخواهید که با نوشتن جمله ای کوتاه عامل مجهول را توصیف کنند.

مثال 7: روشهای ارزیابی یادآوری

آزمونهای یادآوری: قیدها(کتابِ خواندنِ کتاب)

دانش آموزان عزیز لطفاً جاهای خالی را با قیدهایی که چگونگی اقدام یک فعل را توصیف می کنند، پرکنید.

کودک قد بلند—– دوید.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

باد سرد —- می وزد.

نقاش چیره دست تابلویی —– کشید.

مرد عصبانی —– فریاد زد.

سوالات یادآوری مربوط به فهم تعمیمی: زیست شناسی (علوم)

از کودکان بخواهید تا تصاویر حیوانات را پیدا کنند، سپس با قرار دادن اشکال و ساختارهایی سطح خارجی بدن آنها را افزایش دهند.

در مورد اثرات احتمالی این اشکال(اندامهای بدن حیوانات) بر تنظیم حرارت بدن حیوانات بحث کنید.

طرح فهم تعمیمی یادآوری: (دانش زیست محیطی) [1]

از دانش آموزان بخواهید تا یک گیاه و یک حیوان که خود را با محیط کویری وفق داده اند، طرح کنند؛ این طرحها می توانند تا حدی که تصورات اجازه می دهند وحشی یا طبیعی باشند اما در ضمن بایستی منطبق بر مطالعات واقعی نیز باشند.

الگوی خطاها

ادامه عملیات خطا از جانب فراگیران الگویی به وجود می آورد که نشان می دهد آنها راهبرد نادرستی در حل مسئله انتخاب کرده اند.

تجزیه و تحلیل عملکرد دانش آموزان در ارتباط با آزمونها یا آزمایه ها گاهی الگوهایی از خطاها را ارائه می دهند که می توانند معلمان را از اشتباهی که دانش آموزان مرتکب می شوند، آگاه کنند. در این جا دانش آموزان شیوه ای را در انجام عملیات در نظر می گیرند که متفاوت از شیوه درست می باشد.

به عنوان مثال، به شیوه ای که یک دانش آموز پایه سوم در عملیات جمعِ انتقالی ( که مستلزم دسته بندی مجدد می باشد) انتخاب کرده می باشد، توجه کنید. راهبرد انتخاب شده توسط دانش آموزان این می باشد که مجموع اعداد ستون یکان را بدون انتقال عدد ده به ستون دهگان در پایین می نویسد. معلم می تواند با تصریح به پاسخ کودک و دادن سرمشق مجدد که نشان می دهد چگونه عدد ده را در بالای ستون مربوط به دهها بنویسد، راهبرد اشتباه دانش آموز را اصلاح کند. معلم همین گونه از دانش آموز می خواهد که مجموع عدد ستون دهگان را هم در ستون صدگان قرار دهد و آنگاه مثالی از آثار مفید و مضر این الگوها را در جایگاه های واقعی زندگی از قبیل پرداخت صورتحساب یک بقالی ارائه دهد.

+18               +17               +15

25                 25              18

313               312               213

هنگام آزمون معلم با در نظر داشتن پاسخ فراگیران به تک تک سئوالات می تواند این واقعیت را دریابد که اغلب دانش آموزان در کدام مورد بیشتر اشتباه کرده اند؛ بدین ترتیب وی پی می برد که یا سئوال برای آزمون مناسب نبوده می باشد( مثلاً، شکل و شیوه آن گمراه کننده بوده) ، یا اینکه زنجیره آموزشی جواب سئوال فوق را نداده می باشد.

مطالعه کار دانش آموزان جهت یافتن الگوی خطاهای وی اطلاعات بسیار سودمندی برای کارآمدتر کردن زنجیره های آموزشی در اختیار معلم قرار می دهد و مشخص می کند که در کجاها فرضیه های اشتباه دانش آموزان بایستی اصلاح گردد.

تکلیف عملی

تصور کنید که دانش آموزان کلاس چهارم خطاهای زیر را در قرائت دارد: او

نماز را مناز می خواند
حماسه را  حسامه می خواند
تکان  را کتان
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید