دانلود فایل: دانلود پروژه شناخت هنر – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

توضيح :

Monogramm واژه يوناني نشانه اي مرکب از حروف اول نامها که در زبان لاتين به آن سيگناتور هم مي گويند به هنرمندي که از شهرت برخوردار مي گردد مونو گراميست مي گفتند مونوگرام را يا در گوشه اي از اثر درج مي کردند و يا به صورت دستخط در خارج از فرم چاپي مي آوردند شمار تيراژ هم به شدت در نوسان بود .

در فرانسه و در عصر شکوفائي اچينگ ( قرن 19 ) در حدود 1890 ميلادي هنرمنداني زیرا روپ ، (ردو و odilon : نقاش و گرافيست و يکي از پيشتازان سوروئاليزم ) ، ( جيمزانسور : نقاش بلژيکي ) و ادوارد مونک – پيشاهنگان اين هنر بشمار مي رفتند جرياني که ( پابلوپيکاسو : نقاش اسپانيولي – فرانسوي که از کوبيسم آغاز نمود و پس از عبور از نئوکلاسيم .. سرانجام به هنر اکسپرسي غير واقعي رو نمود ) در سرآغاز آن سهم بسزائي داشت .

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

توضيح :

Sur-realism جنبش ادبي هنري معاصر که در کشور فرانسه به وجودآمد اين جريان با دادائيسم و همچنين سمبوليسم شباهتهائي را داراست که سعي دارد از تصوير انساني – تاريخي مرسوم عدول کند .

توضيح :

Cubus,cubism در زبان لاتين يعني مکعب ، اين هنرمند سي گرايانه مدرن در فرانسه پا گرفت و مناديان آنهم عبارت بودند از پيکاسو ، براک و لژه

توضيح :

Neo,Klassism در واقع نوعي يا زگشت به شيوه هنري کلاسيک شمرده مي گردید البته دو نوآيه دوسگوزاک و شاگال نقاش يهودي روسي الاصل که اکثرا ً در شهر پاريس فعاليت داشت هم آثار بسيار جالب توجهي عرضه نموده اند در حوزه اچينگ رنگي ، ( ژرژبراک : نقاش فرانسوي ويکي از بانيان سبک کوبيسم ) و ( خوان ميرو : نقاش اسپانيولي ) همراه با ( ماکس ارنست : نقاش آلماني ) و ( پاول کله : نقاش آلماني ) نوعي سبک سوررئاليستي را با فرمهاي شديدا ً آبستره خلق کردند .

توضيح : آبستره ( تجريدي ) اصولا ً به هنر غير واقعي اطلاق مي گردد .

در آلمان قرن نوزدهم آثار همطراز با کارهاي منتل را بندرت مي توان ديد ويلهيلم لابيل و ( کارل اشتاوفر – برن : نقاش ، حکاک ، مجسمه ساز و شاعر سويسي )و بعد هم ماکس ليپرمن به رئاليزم سنتي غنا بخشيدند ماکس کلينگر ( نقاش ، حکاک ، مجسمه ساز ) مهم ترين منادي سمبوليسم بود و کارهاي(کته کولويتس : گرافيست آلماني ) هم در همين راستا شکوفا گشتند .

توضيح :

سمبوليسم در هنر آنست که چيزي را نشان چيز ديگري قرار دهند و از آن معني مجازي طلب کنند اگر ستيزنيکي و بدي را در جنگ و اهريمن بيان کنيم ، اگر شب و روز را در صورت دو مرد رومي و زنگي بياوريم و اگر جهل و ناداني را در چهره ديو و فرشته مجسم سازيم شيوه سمبوليسم را که مي توان آنرا شيوه مجازي هم خواند بکار برده ايم .

نقاشي را به يک اعتبار کلا ً مي توان مجازي شمرد زيرا نقاش مي کوشد تا با رنگ و خط که چيزي ديدني می باشد عواطف و انديشه ها و تصوراتي را که ناديدني می باشد بيان کند اما بسياري از نقاشان گاه به مجاز ديگري نيز توسل مي جويند يعني صورتي را به معني خاصي بکار مي برند تا بيننده از تماشاي آن صورت به معني غير مستقيم آن توجه کند اگر مثلا ً کسي تأثیر کبوتر را نشان صلح قرار بدهد و جنگ را هم به شکل حيواني وحشي مجسم سازد يا از رنگهاي تيره ، غم واندوه بخواهد واز رنگهاي شاد ، شور و نشاط زندگي را اراده کند سمبوليسم را بکار برده می باشد .

در شهر برلين اشتروک شهرت فراواني بدست آورد و افرادي زیرا ( لويس کورينت : نقاش و گرافيست امپرسيونيست و اکسپرسيونيست ) ، ماکس ليبرمن ،( ماکس اسله وگت : گرافيست توانا ) و حتي مارک شاگال هم بسياري چيزها از او آموختند انسور ، نقاش بلژيکي و مونک ، نقاش نروژي ، در حقيقت جاده صافکن اکسپرسيونيسم بودند اميل نولده اچينگ را به هنرمندان ” پل ” انتقال داد .

ماکس بکمن آثار حکاکي بسيار برجسته را آفريد ديکس هم در حوزه موضوعات نو سرآمد بود حکاکي هاي شلوتر هم حاصل تجربه هاي سوررئاليستي او بودند .

بازگشت به ليتوگرافي هنر در فرانسه ، بازهم با ” کادار ” ارتباط پيدا مي کند زیرا همين آقاي کادار بود که در سال 1862 سنگ ليتوگرافي را در اختيار 5 نفر از اعضاء انجمن آکوا فورتيستهاي خودش قرار داد در اين ميان فقط ادوارد ما نه و فانتن لاتور .

(H.Fantin-Latour) توانستند خلاقيت خويش را گسترش دهند مانند : کميل پيسارو ، دگا ، ويستلر ، و کورو(ي ) پير در دهه 70 .

ليتوگرافي علاوه بر برگه هاي منفرد براي تصوير پردازي کتب نيز مفيد واقع گردید بعدها خلاقيت هاي آگوست رنوار و کارير هم شهرت يافتند از نيمه دوم قرن نوزدهم ليتوگرافي که قبلا ً تقريبا ً فقط براي توليد تصاوير ارزان بکار مي رفت نظر هنرمندان را جلب نمود و آنهم البته در ارتباط با گسترش سريع پلاکات .

توضيح :

(Plakat واژه هلندي می باشد = Placard فرانسوي= Poster هم انگليسي ) به گونه عام يعني اعلاميه ديواري که در آن تبليغاتي صورت گرفته باشد .

پلاکات ، پلاکارد يا پوستر که شره آغازگر آن بود توسط ( تولوز لوترک : نقاش و گرافيست فرانسوي ) و( پيربونار : نقاش و گرافيست فرانسوي ) تکميل گرديد در ايلوستراسيون کتاب هم ويلار سرآمد بود در قرن بيستم آثار بسياري از شاگال نيز عرضه گرديد اما پابلوپيکاسو از سال 1945 ميلادي آثار برجسته اي را در اين راستا از خود بر جا نهاد .در آلمان و در سرآغاز قرن بيستم با تشويقات و پشتبانيهاي کاسيررء ، توليد برگه هاي منفرد و تصوير سازي کتاب به ويژه در شهر برلين گسترش يافت توسط اسله وگت ، کورينت و ليبرمن اما ليتوگرافي رنگين تقريبا ً وجود نداشت پس از جنگ جهاني دوم تلاشهائي به اقدام آمد تا با اقدامات هدفمند و سامان دادن نمايشگاههائي گرافيک رنگي نيز توسعه بيابد .

سري گرافي به ويژه توسط هنرمندان پاپ آرت ، و اوپ آرت بکار گرفته مي گردید .

سري گرافي يا چاپ سيلک اسکرين که به آن چاپ توري هم مي گويند متدي می باشد که به روش تکثير با استنسيل مبتني می باشد در اين روش از پارچه توري ظريف ( غالبا ً ابريشمين ) به عنوان سطح اتکائي براي ورقه استنسيل بهره گیری مي گردد .

توضيح : Stencil يا Matrige يا Schablone عبارت می باشد از فرمهاي توخالي که براي تکثير بکار مي طریقه اينها ممکن می باشد از فلز ، کاغذ مخصوص يا ابريشم باشند .

استنسيل را روي پارچه ئي که بر کلافي محکم شده مي چسبانند رنگماده ( مرکب چاپ ) را با ابزاري تيغه مانند بر سطح استنسيل مي گسترانند بگونه ايکه از بخشهاي نفوذ پذير توري به سطح زيرين کلاف برسد بدينسان تأثیر مورد نظر را مي توان با رنگهاي مختلف بر روي سطوح ديگر نيز چاپ نمود .

POP-ar- : اصطلاحي آمريکائي و طریقه هنري مدرن که نوعي رئاليزم نوين را تبليغ کرده و چيزهائي از موضوعات روزمره زندگي را در قالب هنر دادائيستي عرضه مي نمايد .

Dadaism : جنبش هنري ويژه ئي می باشد که از سال 1916 و از شهر زوريخ ( سويس ) به راه افتاد دادائيسم که در ادبيات مفهوم گرامر و واژه را دور مي ريخت و بسوي سادگي محض حرکت مي نمود سرانجام به سوررئاليزم منتهي گردید نام اين سبک را هم از لغت “dada ” گرفته اند که در زبان کودکانه فرانسوي يعني کره اسب .

Op-art : اينهم اصطلاح می باشد آمريکائي يک جنبش مدرن و تخيل گرايانه هنري ( با تأثير شديد بر مد لباس و کفش ) که ويژگي آنرا اکثرا ً در خطوط ، انحناها ، دواير و آبسترهاي هندسي مي توان ديد با رنگهاي حاشيه اي نازک که با تغيير جاي بيننده دگرگونيهائي نيز از سوي همان بيننده به نظر مي رسد .

در کشور چين از قرن هفتم ميلادي کتابها را با لوحه هاي چوبي چاپ مي کردند و براي عناوين آنها هم از حکاکي چوب بهره مي گرفتند قديمي ترين حکاکي هاي چوبين که در چين باقي مانده و داراي خطوط رنگيني هم هستند مربوط مي شوند به 12 کتاب مصور از باغ خاندان چنگ (1605) که زمينه ئي مسطح دارند داستان مين چي – چي (1640) .

اما معروفترين آنها عبارتند از : کتب چندين جلدي سالنهاي دهگانه خيزران (1643) و باغهاي خردل (1679) مقارن سال 1800 در سوخو برگه هاي بسيار جالب توجهي نيز عرضه شدند که تکنيک قلمزني مس اروپائي بر روي حکاکي چوب پياده شده بود از حدود سال 1910 ميلادي استادان ماهري مانند چي پاي شي با طرحهاي زيبائي پا به ميدان نهادند .

در ژاپن چاپ خط و تصاوير از سده هشتم و نهم براي نشر ادعيه و مسائل مربوط به جن و شياطين مورد بهره گیری قرار مي گرفت که پديده اي وارداتي از چين بود .

هي شي کاوا ، مورونوبر سبک ويژه خودش را به کتاب و چاپ برگه هاي منفرد نيز انتقال داد .

چاپهاي سياه استادان سابق بر اساس ترکيب رنگاميزي شان به چند نوع تقسيم مي شدند : تصاوير نارنجي از سال 1660 تا 1718 ميلادي با تصاوير سرخ

از سال 1710 تا 1745 تصاوير لاکي از 1720 تا 1745 .

پس از سال 1742 يک دگرگوني به وجودآمد و آن چاپ دو رنگ گلي و سبز بود چاپ چند رنگ در سالهاي 1764 و 1765 توسط کلوب شعراي ثروتمند و کلکسيونرها مورد بهره گیری قرار گرفت .

تا حدود سال 1800 ميلادي موضوعات مهم ژاپني ها عبارت بودند از تصاوير سنتي ، نمايش زنان ، بازيگران و عشق و سکس در نيمه نخست 19 تصاويرطبيعي جايگاه اول را به خود اختصاص مي دادند .

گرافيک مدرن در کشور ژاپن از سال 1907 شروع گرديد .

تصويرسازي از همان آغاز پيدايش چاپ ( قرن 15 ) در آلمان مورد توجه بود و کتابهاي چاپي مصور هم مي شدند اينگونه تصاوير آغاز با ظاهري خام اما زنده در فضاهاي مربع يا مستطيل که مربوط به مسائل قرون وسطائي بود بچشم مي خوردند البته همه اينها هم بنوبه خود بيشتر داراي اهداف تشريحي بودند تا اهداف تزئيني .

در پايان سده 15 ميلادي و فاصله بين سالهاي 1487 تا 1494 کتابها تصاويري را از زندگي مردم و امور مضحک اجتماعي در بر داشتند تصاوير مذکور البته متن را بخوبي بازگو مي کردند براي مثال در کتاب معروف سباستيان برانت شاعر آلماني بنام کشتي ديوانگان متن با تصاوير کميک از اوضاع اجتماعي و اخلاقي کاملا ً متناسب دارد رويويش هم براي نخستين بار در کتاب خود کارت سلامتي گياهان را در قالب تصاوير نشان داده می باشد .

تصويرسازي در ايتاليا تحت تأثير رنسانس بود و حتي نقاشان و مجسمه سازان هم در آن شرکت مي جستند در آغاز با وجود گراورهاي مسي ، بيشتر کتابها را با قالبهاي چوبي مصور مي کردند زيرا چاپ مزبور با چاب سربي متناسب تر بود و تصوير و حروف هر دو بصورت برجسته بر روي کاغذ منعکس مي شدند .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

توضيح :

رنسانس (Renaissance واژه فرانسوي = Rinascimento واژه ايتاليايي )

از اواخر قرن وسطي شروع گرديد و آغاز در کشور ايتاليا پايه گرفت ( قرن 13 و 14) و از آنجا به ساير نقاط اروپا نيز گسترش يافت رنسانس از لحاظ فرهنگي در قرن 19 و توسط ياکوب بورکهارت مورخ نامي سويس توسعه يافت و بدنبال آگاهي فردي هم بالا رفت زیرا که به فرهنگ باستاني چه بسيار نشان داد .

حاملان اين ديدگاه جديد ، شاعرها و ساير هنرمندان بودند ( فرانچسکو پترارکا : شاعر ايتاليا جيوواني بوکاچيو : شاعر ايتاليائي ؛ لودوويکو آريوستو : شاعر ايتاليائي ؛ آلبرتي : موسيقي شناس ، شاعر و معمار ايتاليائي و لئونارد و داوينچي : نقاش ، شاعر ، معمار ، فيلسوف و … ايتاليائي ) تاريخ نگاري در اين دوره از نظر روان شناسي ژرفا يافت و علم سياست به واقعيات متکي گردید ( ماکيا ولي ، سياستمدار معروف ايتاليا که معتقد بود هر چه دولت بخواهد حق می باشد ) علوم طبيعي هم با تکيه بر تجربيات جديد پيشرفتهاي شاياني نمودند در ارتباط با ادبيات خارج از ايتاليا ، آثار برجسته ئي از ارتباط : نويسنده ، پزشک و کشيش فرانسوي – رنسار : شاعر فرانسوي – سروانتس : شاعر اسپانيولي – و ويليام شکسپير : درام نويس شهير انگليسي سر بر آمدند اين دوران از قرن 14 تا 16 دوام داشت .

در قرن شانزدهم مصور سازي به روش چاپ قالب چوبي و گراورسربي بتدريج در جهت شيوه رسمي و سنگين يا روک حرکت نموده و توانست به نيازهاي تصويري که بطور روز افزون در کتب علمي ، تاريخي و کتابهاي مربوط به البسه و غيره مورد لزوم بودند پاسخ دهد .

توضيح :

Barock از لغت پرتغالي baracco گرفته شده که به معناي مرواريد بي نظم مي باشد اين در حقيقت به فرهنگ و هنر عصر سلطنت مطلقه و ضد اصلاحات تا زمان روشنگري گفته مي گردد يعني از قرن 17 تا 18 در نظر داشتن دوران باستان کاستي مي گيرد و رياضي و فيزيک فلسفه جديد را پايه مي نهد ( اسپينيوزا : فيلسوف يهودي هلندي – دکارت : فيلسوف فرانسوي ) زندگي مذهبي در سرزمين هاي پرتستاني ، قدرت مي يابد و در کشورهاي کاتوليکي هم ضد اصلاحات ادامه پيدا مي کند در قرن 18 فلسفه روشنگري رهبري را به دست مي گيرد .

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

لباسها آغاز متکي به مدهاي اسپانيولي هستند و بعد هم ( در دوره لوئي 14) فرانسوي مي شوند : کلاههاي پردار ، يقه هاي بسته و بعد هم يقه هاي نوک تيز ؛ خانم ها با دامنهاي پرچين و گشاد رو مي آوردند .

در زمان لوئي 14 جلال و شکوه حرف اول را مي زد کلاه گيسهاي مجلل و باغهاي پرشکوه . هنر در اين زمان به زياده روي در شکوه و جلال تکيه داشت .

در قرن 16 مصور سازي با چاپ قالبهاي چوبي به تدريج از ميان رفت و جاي آنرا گراور مسي گرفت در اينجا حتما ً بايد به تأثیر لئونارد و داوينچي تصریح کنيم زیرا او نخستين کسي بود که کتابهاي آرائي علمي را بنيان گذارد تصويرهاي او از کالبد بشر ، سرمشقي براي آيندگان .

در اوايل قرن 17 غلبه حکاکي روي مس بر نگارگري با قالبهاي چوبي به اوج خود رسيد اما به دليل هزينه هاي گزاف از گراورهاي مسين فقط براي چاپ صفحات آغازين کتب بهره گیری مي گردید در اواخر سده 17 دهوگ : هنرمند هلندي در کنار کارهايش مبادرت به تهيه کاريکاتورهاي سياسي هم نمود که به صورت اعلاميه هاي ديواري منتشر مي شدند .

در همين زمان چاپ نقشه جغرافيائي هم شروع گشت که خود تحول تازه ئي در شناخت سرزمينها بشمار مي رفت .

سده هفدهم ميلادي را بايد عصر صفحه اول کتاب ناميد زيرا که به تزئين و چاپ انواع علائم و نشانه ها در صفحه نخست و تزئينات و حروف تزئيني در سر فصل ها و پايان فصل ها توجه بسيار مي گردید .

اينگونه تزئينات شامل حلقه هاي گل ،ترکيب حروف با اشکال گياهي و تصوير الهه عشق بود .

در سده 18 شيوه تصوير سازي و کتاب آرائي از هنر روکوکو متأثر گرديد و پاريس هم مرکز ذوق هنري گشت .

توضيح :

Rokoko به دوره پاياني با روک از حدود سال 1730 تا 1775 مي گويند اين سبک بيشتر در معماري و مبلمان بچشم مي خورد همه خطوط راست انحنا مي يافتند و همه گوشه ها هم گرد مي شدند از رنگهاي سنگين به سود رنگهاي ترکيبي روشن صرفنظر مي گرديد .

در همين قرن کتب تاريخ طبيعي ، آثار باستاني ، گياه شناسي و شاهکارهاي ادبي نيز تصوير سازي مي شدند که اينهم به گسترش علم و فرهنگ کمک مي نمود .

در قرن هيجدهم چاپ کتاب با تصاوير رنگي هم رواج يافت گوته : شاعر، نويسنده و متفکر آلماني با احساسات طبيعت گرايانه ، تصاوير متون خود را تهيه نموده و تعبيري هنرمندانه از آثار خويش ارائه مي داد .

در قرن نوزدهم فنون تصويرگري با گراورهاي فولادي و چاپ سنگي ، شکل تازه ئي از متدهاي تصوير سازي را در کنار گراورهاي مسي و قالب هاي چوبي عرضه داشت در اين زمان تصوير گر با هماهنگي نزديک به مؤلف کار مي نمود و توجه خاصي به تفسير متن داشت تا تزئين صفحه هر چه بهتر و زيباتر از کار در آيد البته اين موضوع بيشتر در مورد صفحه عنوان و جلد کتاب اعمال مي گردید .

در فرانسه ، دلاکروا که چاپگر ، رسام و نقاش برجسته سبک رمانتيک شده بشمار مي رفت با چاپ سنگي خود براي کتاب فاوست گوته ، و تصاوير طنز آميز و نيشدار دوميه که در ترسيم صراحت و حساسيت زندگي اجتماعي چيره دست بود واز برجسته ترين هنرمندان رئاليست قرن نوزدهم شمرده مي گردید باعث گرديد که تصوير سازي اهميتي بيش از متن کتاب کسب کند دلاکروا نخستين هنرمندي بود که سخن از موسيقي تصوير به ميان آورد افزون بر اين تصوير گرافي زیرا گاوارني که آثارش با بذله گويي و ملودرام همراه بود محبوبيت فراواني يافتند .

توضيح :

Melodram به دکلمه و نمايشي گفته مي گردد که با موزيک همراه باشد .

ادبيات رمانتيک ، مجلات سياسي و طنز براي تصوير گران به منبعي بي پايان بدل شدند ، به گونه اي که حتي استادان بزرگ نقاش هم جذب تصاوير کتب مي شدند در انگلستان موفق ترين تصوير سازان آنهائي بودند که با گرايش به کاريکاتور کوشش مي کردند تصاوير کتاب اليورتويست زیرا شوخ و رئاليستي بودن مورد توجه قرار گرفتند در آخرين دهه قرن ، ويليام ماريس ، طراح صنعتگر و نقاش انگليسي کوشيد تا ارزشهاي تزئيني و فنون تصوير گريهاي عصر رنسانس ايتاليا را حفظ کند و هماهنگي هاي گذشته را بين چاپ و تزئين احياء نمايد .

توضيح :

Faust چهره افسانه ئي آلمانيها که عنوان يکي از آثار گوته می باشد .

در نيمه قرن نوزدهم در کشور آلمان سبک رمانتيک جانشين سبک کلاسيک گردید و تصوير گران آثار حماسي و توصيفي آلمان به کتبي زیرا فاوست توجه ويژه داشتند زندگي طبقه متوسط و

علائم و صفحه عنوان

نخستين نشانه هاي چاپگران در کتاب ، عملکردي تزئيني داشت که در اهداف تجاري هم مورد توجه قرار مي گرفت اينگونه علائم نام چاپخانه و ناشران را در بر داشتند و توليد کنندگان کتاب تأثیر هاي دولفين ، لنگر ، صليب ، پرندگان و غيره را بکار مي بردند .

گاهي طرح تصاوير با بافت در هم حروف نيز ادغام مي گردید صفحه عنوان شامل نام مؤلف ، عنوان اثر ، محل و تاريخ انتشار و اسم ناشر بود صفحه عنوان که در قرن شانزدهم پديد آمد و کاملا ً تصويري بود و بيشتر اشکالي زیرا سر در نما يا در گاه را نشان مي داد و در متن آنهم عنوان اثر و ساير کلمات نگاشته مي گردید در قرن نوزدهم تا حد زيادي به سادگي گرائيده و جلد کتاب به بازگو کننده محتواي آن بدل گشت در اواخر قرن پانزدهم شماري از چاپگران شروع به توليد جلدهاي کاغذي کردند که بعضي از آنها حاوي نام کتاب بود و بر روي آنها هم تزئيناتي به سبک گوتيک با قالب هاي چوبي چاپ مي گردید .

توضيح :

واژه Gotik نخستين بار توسط واساري – نقاش ، معمار و مورخ هنري ايتاليا – به معناي بيگانه بکار برده شده زیرا گوتها ژرمنهاي شرقي بودند که از اسکانديناوي ريشه داشتند از سال 1820 گوتيک به سبک هنري اواسط قرن دوازدهم تا اواخر قرن پانزدهم گفته مي گردید در سالهاي اوليه قرن نوزدهم جلدهائي با تصاوير رنگي توليد گشته و محبوبيت هم يافتند اوايل قرن بيستم در انگلستان کاور ( رو جلدي ) پديد آمد تا حفاظي براي جلد باشد کاورها درآغاز سفيد بودند و روي آنها عنوان کتاب را مي نوشتند ولي اندکي بعد تصويرهاي روي آن محتواي کتاب را به گونه کامل تبليغ مي کردند امروزه کاورهاي کتب به پوسترهاي تبليغاتي شباهت دارند .

صحافي و جلد سازي در قرون وسطي بسيار پر تجمل و گران بود در طول سده هاي دوازدهم و سيزدهم جلد مرکب بود از تخته چوبهائي با روکش چرمي با الحاقاتي از قطعات فلزي قلمزني شده و گل ميخ هائي در گوشه و مرکز جلد براي حفاظت و استحکام جلد

اين روش تا قرن 16 هم ادامه داشت .

در آغاز دوران رنسانس ، صحافي با بهره گيري از مقوا و روکش چرمي رواج يافت و مرکز جلد را هم با قالبهاي منقوش فلزي مهر کوبي مي کردند بر روي اين جلد ها غالبا ً نشان خانوادگي جلد سا و صحاف نوشته مي گردید در قرن شانزدهم صحافي کتاب اعتبار هنري داشت صحافي ونيزي در قرن 16 تحت تأثير مشرق زمين قرار مي گرفت بخش مرکزي جلدهاي ونيزي با ترلنجهاي با دامي شکل و تزئيناتي در گوشه با بهره گیری از چاپ دستي تکميل مي گشت .

در قرن نهم هجري ميان شهرهاي ونيز و تبريز روابط تجاري مستقر بود و تجار ونيزي بين ايندو شهر در رفت و آمد بودند از همين طريق بخشي از ميراث جلد سازي عصر تيموري به ونيز و از آنجا هم به ساير شهرهاي اروپائي راه يافت .

روش ساخت جلد ضربي با قالبهاي فلزي به تقليد از جلدهاي ايراني در ونيز هم بکار مي رفت افزون بر اين تزئينات گياهي روي جلدها بتدريج با انواع زيورآلات و جواهرات نيز آراسته گشته و طرحهاي تزئيني به حاشيه ها و عطف جلد هم کشيده شدند .

در نيمه قرن شانزدهم برتري کار صحافي از ايتاليا به فرانسه منتقل گرديد و در اين راستا انواع چرمها با رنگهاي گوناگون و ظريف ترين قطعات طلائي پرداخت مي شدند جلدهاي قرن شانزدهم تا نوزدهم در واقع هر کدام شاهکاري از هنرهاي تزئيني با اشکال گياهي ، هندسي و موجودات جاندار بشمار مي رود در قرن نوزدهم سبک فانتزي اما متناسب و متعادل با هنر نوين ارتباط داشت امري که بر روي جلد هم اثر گذاشت و طرحهاي آنرا بيشتر شبيه به طرحهاي معماري اثاث منزل و در و پنجره هاي خانه ها ساخت اما با شروع قرن بيستم ، صحافي کتاب به مثابه يک هنر فردي تقريبا ً از ميان رفت ولي فرانسويها هنوز هم مهارت خويش را در امر صحافي و جلد سازي حفظ کرده اند .

توضيح : Phantasie يعني قدرت و نيروي تخيل .

چاپ دستي ( چاپ هنري )

چاپ به معناي عام اقدام يا فن تأثیر برگردان و تکثير می باشد که سابقه اي بس دراز دارد گفته مي گردد چيني ها نخستين مردماني بوده اند که از نوشته ها و تصاوير نسخه چاپي يا با سمه تهيه مي کردند چاپ در ارتباط با مقوله طبع با اختراع حروف متحرک در سده پانزدهم توسط گوتنبرگ آلماني به جهان عرضه گردید که تا به امروز هم مراحل مختلفي را تا کامپيوتر پشت سر نهاده می باشد .

اما چاپ به معناي فرآيند هنري مبتني به انواع حکاکي از اواخر قرن پانزدهم در اروپا رايج گشته و بتدريج نيز تنوع يافت اينگونه چاپ را چاپ دستي يا هنري گويند و عمده ترين روشهاي آن عبارتند از : رليف ( برآمده ) که مشتمل می باشد بر متدهاي چوبتراش ، چوبکند و لينول تراش .

توضيح :

Linoleum ماده ئي می باشد که از آن کفپوش توليد مي کنند ( واژه لاتيني )

2- گود ، که روشهاي گونه گوني زیرا خطي ، سوزني ، نيمسايه دار و آبرنگنما را شامل مي گردد .

3- همسطح ( پلانوگرافيک ) که گونه هاي مختلف ليتوگرافي را در بر مي گيرد .

4- استنسيل که امروزه در سريگرافي کاربرد دارد .

این نوشته در هنر ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید