دانلود فایل: دانلود پروژه مدیریت منابع ضایعات شهری – قسمت اول

دانلود پایان نامه

پس ماند و باقیمانده حاصل از تولید یا تغییر شکل چیز های دیگر و نیز آن چیز که قبلاً بهره گیری شده و دیگر قابل بهره گیری نیست.

زباله انواعی دارد، بخش هایی که تولید کننده زباله هستند، متفاوتند. با در نظر داشتن اینکه زباله در چه بخشی تولید می گردد، زباله ها به سه دسته قابل تقسیم اند:

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

 1. شهری
 2. صنعتی
 3. خطرناک
 4. زباله های شهری: زباله هایی می باشد که توسط قسمت های مختلف شهر مثل منازل، ادارات و … تولید می گردد و خود به پنج قسمت عمده تقسیم می شوند.

الف) پسماند های غذایی که مهمترین قسمت زباله می باشد زیرا از یک سو به دلیل تخمیر و فسادپذیری                                          سریع، بوی نامطبوع تولید کرده و محل مناسبی برای رشد و تکثیر مگس و سایر حشرات و جوندگان موزی می گردد و از سوی دیگر به دلیل قابلیت تهیه کمپوست (کود) مهم می باشد.

از طرفی میزان این پسماند ها در زباله های ایران 35 تا 76 درصد گزارش شده می باشد.

ب) آشغال: به بخش فساد ناپذیر زباله (به جزء خاکستر) آشغال گفته می گردد.آشغال ها به دو بخش قابل اشتعال و غیر قابل اشتعال تقسیم می گردد.

ج) خاکستر که به باقیمانده حاصل از سوزاندن زغال، چوب و دیگر مواد سوختنی گفته می گردد.

د) زایدات ساختمان سازی که به مواد باقیمانده از فعالیت های ساختمانی و راهسازی اطلاق می گردد که در زبان عامیانه به آن نخاله های ساختمانی گفته می گردد.

ه) زایدات ویژه: مقصود از این زایدات مواد حاصل از جارو کردن معابر، خیابان ها، برگ درختان، اجساد حیوانات مرده و مواد به جای مانده از وسایل نقلیه می باشد.

 1. زباله های صنعتی: مواد زاید ناشی از فعالیت های صنعتی هستند و معمولاً شامل فلزات، مواد پلاستیکی، مواد شیمیایی و بالاخره زباله های ویژه و خطرناکی هستند که اقدام جمع آوری، حمل و نقل و دفع آنها ضوابط ویژه ای دارد. مثل مواد باقیمانده از غنی سازی اورانیوم که زباله های باقیمانده از این عملیات خودداری تشعشعات خطرناکی می باشد.
 2. زباله های خطرناک: بر اساس تعریف آژانس حفاظت محیط زیست (EPA) زباله های خطرناک به مواد زاید جامدی گفته می گردد که بالقوه خطرناک بوده و یا اینکه پس از طی مدتی موجبات خطر را برای محیط زیست فراهم می کند و یکی از مشخصه های زیر را داراست:

قابلیت انفجار، احتراق، خوردگی، واکنش پذیری، سمی بودن و… .

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
 1. زباله های بیمارستانی: زباله های بیمارستانی جزء زباله های خطرناک دسته بندی می گردد که ما به دلیل اهمیت بالای این زباله ها، آنها را به گونه جداگانه و در یک گروه مجزا در نظر می گیریم.

زباله های بیمارستانی شامل موادی هستند که با در نظر داشتن نوع کار و وظیفه در هر بخش بیمارستان متفاوت می باشند. این زباله ها به هفت گروه تقسیم می شوند.

 • زباله های معمولی بیمارستانی: زباله های مربوط به بسته بندی مواد و دیگر زباله های پرسنل شاغل در بیمارستان و خوابگاه های آنهاست.
 • زباله های پاتولوژیکی: شامل بافت ها و اعضای جدا شده از بدن بشر مثل پوست، گوشت، رگ و … می باشد.
 • مواد زاید شیمیایی: شامل جامدات، مایعات و گاز های زاید می باشد که به وفور در بیمارستان ها هست. در بخش های تشخیص و آزمایشگاه ها ماحصل نظافت و ضد عفونی بیمارستان وسایل و ابزار تنظیف و ضد عفونی دارویی و … شیمیایی می باشد.
 • مواد زاید رادیواکتیو: این مواد در بعضی بخش های بیمارستان هست و جمع آوری و دفع آنها دارای خصوصیات ویژه ای می باشد.
 • مواد زاید عفونی: شامل باند هایی که با آنها روی زخم را می بندند.
 • زایدات دارویی
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 • ظروف مستعمل که تولید آنها در بخش های مختلف بیمارستان به شکل های متفاوتی هست.

بعد از آشنا شدن با مفهوم زباله و انواع آن وارد بحث اصلی که همان مدیریت مواد زاید شهری می باشد می شویم و در آغاز تعریفی برای این عنوان ارائه می دهیم.

مدیریت مواد زاید شهری عبارتست از مقررات منسجم و متناسب در زمینه کنترل، تولید، ذخیره، حمل و نقل، پردازش و دفع مواد زاید جامد که منطبق بر بهترین اصول اقتصادی، بهداشتی و زیست محیطی می باشد.

در این راستا به چند مفهوم الزامی می باشد

 • مفهوم جمع آوری زباله
 • مفهوم دفع زباله
 • مفهوم بازیافت زباله

که ما به هر کدام به صورت جداگانه ای رسیدگی می کنیم.

 • جمع آوری زباله:

جمع آوری و حمل و نقل زباله یکی از مهمترین عملیات مدیریت مواد زاید جامد می باشد. طبق محاسبات انجام شده حدود 80 درصد کل مخارج مدیریت مواد زاید شهری مربوط به جمع آوری زباله می باشد که درصد بالایی از این مقدار مربوط به حقوق کارگران و نیروی انسانی می باشد به همین جهت اصلاح، بهینه سازی و مکانیزه کردن سیستم جمع آوری و حمل زباله ضمن تسریع در عملیات، هزینه و نیروی انسانی کمتری را نیاز خواهد داشت. در زیر چند مورد از روش های جمع آوری و حمل و نقل زباله در کشور ایران را به اختصار اظهار می کنیم.

الف) حمل زباله از منازل به وسیله گاری های دستی و انتقال مستقیم آنها به کامیون های سرپوشیده:

در این روش زباله های خانگی طبق برنامه های پیش بینی شده توسط کارگران تنظیف شهری از منازل جمع آوری و به وسیله چرخ های زباله با حجم کافی به ایستگاه های مشخص شده در سیستم منتقل شده و مستقیماً در کامیون های زباله کش بارگیری می گردد.

ب) جمع آوری زباله از منازل و انتقال آن به جایگاه های موقت شهری:

بهره گیری از این روش عموماً در شهر های قدیمی به علت وجود کوچه های تنگ و باریک و عدم دسترسی به چرخ های زباله که عموماً غیر بهداشتی می باشد هست. به این ترتیب که به جایگاه های موقت حمل گردیده و بر روی هم تلنبار می گردد تا به وسیله کامیون های زباله کش به ترمینال های زباله یا به محل دفن حمل گردد.

ج) کاربرد وانت ها در حمل و نقل زباله

د) سیستم جمع آوری زباله با کانتینر های ثابت Stationary Container System(S.C.S)

در این روش کانتینر های مستقر در اماکن تولید زباله به وسیله مردم یا مأمورین شهرداری بارگیری می گردد. سپس کامیون های ویژه حمل زباله طبق برنامه از پیش تعیین شده به محا استقرار کانتینر حرکت نموده و پس از تخلیه زباله در مخزن خود کانتینر را در محل اصلی مستقر می کند.

2- مفهوم دفع زباله:

دفع زباله در ایران معمولاً به دو روش انجام می شود:

          الف) دفن کردن                    ب) سوزاندن

          که هر روش دارای محاسن و معایب متعددی می باشد.

الف) دفن زباله:

در خصوص دفن زباله ها معیار ها و مکان یابی هایی هست. زمینی که مواد در آن دفن می گردد بایستی از چند نظر مورد مطالعه قرار گیرد:

 • شیب زمین
 • بارش
 • جهت باد
 • عمر متوسط زمین

عمر متوسط زمین با در نظر داشتن تغییر رشد جمعیت معمولاً دوره های 20 تا 40 ساله در نظر گرفته می گردد.

طبق تحقیقات انجمن علمی آمریکا(APA) در مورد اندازه زمین مورد نیاز برای دفن بهداشتی زباله فرمول تجربی زیر ارائه شده می باشد:

vفضای مورد نیاز در طول سال

Rسرانه تولید زباله

Cvحجم خاک پوششی مورد نیاز

Pدرصد کاهش حجم زباله بر اثر فشردگی

Dدانسیته (تراکم) متوسط زباله

علاوه بر تعیین اندازه زمین برای دفن زباله بایستی به دستورالعمل های اولیه و مقدماتی جهت یافتن مکان مناسب دفن زباله توجه نمود.

1- از چاه های تغذیه آب آشامیدنی حداقل 300 متر فاصله داشته باشد

2- از منابع آب های سطحی حداقل 100 متر فاصله داشته باشد

3- در مناطق پر باران مستقر نباشد

4- دارای خاک ریز به ضخامت 10 متر و از جنس رس یا مواد مشابه باشد

5- در جهت باد های غالب قرار نداشته باشد

6- از گسل ها و شکست های زمین حداقل 80 تا 100 متر فاصله داشته باشد

7- دارای دوره سیل خیزی حداقل 100 ساله باشد

8- خاک آن رسی و در مرحله بعد شنی باشد

9- شیب کمتر از 4 درصد داشته باشد

10- دارای سنگ بستری تا حد امکان از جنس سنگ های آذرین باشد

11- از مراکز جمعیتی، هتل، رستوران، تأسیسات فرآوری خوراکی، مدارس و پارک های عمومی حداقل 300 متر فاصله داشته باشد

12- از شبکه جاده های دسترسی حداقل 80 متر و حداکثر 1 کیلو متر فاصله داشته باشد

13- از شهر ها حداقل 2 تا 3 کیلومتر و حداکثر 20 کیلومتر فاصله داشته باشد.

14- جاده های همیشگی مسیری به عرض حداقل برابر 6 تا 7 متر داشته باشد.

15- دارای کاربرد های با ارزش مثل کشاورزی، مرتع و تالاب نداشته باشد.

16- حداقل 8 کیلومتر با فرودگاه فاصله داشته باشد.

17- از مراکز تاریخی و باستانی، نواحی حساس و بحرانی حداقل 700 متر فاصله داشته باشد.

18- قیمتی کمتر از 50 درصد قیمت گرانترین محل اطراف را داشته باشد.

19- دارای عمری معادل 15 تا 20 سال باشد.

این نوشته در مدیریت ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید