دانلود فایل پژوهش: دانلود پروژه نقش حياتي استانداردها در محيطهاي آموزشهاي الكترونيكي – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

امكان بهره گیری مجدد حائز اهميت می باشد

شايد مهم ترين ويژگي LOها، طراحي آنها به گونه اي كه بتوان آنها را براي محتواهاي آموزشي متفاوت مورد بهره گیری مجدد قرار داد مي باشد. به عنوان مثال تصور كنيد كه يك دوره آموزشي براي نحوه بهره گیری از مايكروسافت اكسل
(MS Exel 2000) خريداري مي كنيد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

پس از بررسي دوره، به اين نتيجه مي رسيد كه بخش مربوط به تهيه نمودار ضعيف بوده به طوريكه شما به يك LO ديگر كه خاص نحوه بهره گیری سازمانتان از صفحه گسترده ها می باشد نياز داريد. شما يك LO بهتر براي نمودارها پيدا كرده كه مي توانيد جداگانه خريداري كرده و بخش آموزش داخلي سازمان را مفهوم به توليد يك LOي خاص سازمان مي كنيد. در صورتي كه تمام LOها با يك استاندارد مطابقت داشته باشند، شما خواهيد توانست كه يك دوره خاص را با بهره گیری از اجزايي كه در اختيار داريد، ايجاد نماييد. (شكل 2-1 را ملاحظه كنيد).

LOهاي كوچك‌تر و متمركزتر امكانات بيشتري براي بهره گیری مجدد فراهم‌مي‌آورند. مي توانيد، يك LO را براي هر تعداد از اجزاي آموزشي مركب به كار ببريد. مثلاً، مجموعه وسيع محتواهاي آموزشي را در نظر بگيريد كه مي توانيد در آن از يك LO بهره گیری كنيد كه مربوط به انتخاب متن در نرم افزارهاي مرتبط با
Microsoft Windows مي باشد.

چگونه مي توان امكان بهره گیری مجدد را فراهم آورد؟

براي آنكه در LO امكان بهره گیری مجدد داشته باشد، به يك “پوشاننده”[1] توضيحي نيازمند مي باشد. اين پوشاننده اطلاعاتي مانند شرحي بر محتواي LO ، شناسه[2] آن، اهداف آموزشي كه محقق مي نمايد، سازنده آن، مخاطبين  آن را فراهم مي نمايد. مي‌توان LO را يك شيريني فرض كرد. محتواي آموزش معادل شيريني بوده كه در يك كاغذ پيچيده شده كه بر روي آن نام شيريني، تركيبات، اطلاعات مربوط به ارزش غذايي، توليد كننده و… چاپ شده اند. اين اطلاعات به ما كمك مي كند كه شيريني‌اي كه انتخاب مي كنيم به بهترين وجه با علايق غذايي ما متناسب باشد و در عين حال نيز كاغذ “پوشاننده” را باز نكرده و از شيريني نيز نخورده ايم..

ولي براي آنكه چنين چيزي امكان پذير باشد، ضروري می باشد اطلاعات مربوط به يك شكل استاندارد و به گونه اي كه در سطح جهاني قابل درك باشد، تهيه شوند. اين مشكل با بهره گیری از meta-data حل شده می باشد. اين نوع داده طبق تعريف عبارت می باشد از “داده هايي در مورد داده‌ها”. براي اينكه يافتن و بهره گیری از LOها تسهيل شوند گروههاي متعددي با يكديگر همكاري و فعاليت داشته اند تا بتوانند يك مجموعه سازگار و مناسب از meta-data را براي هر LO تعريف كنند. Meta-data به عنوان بخشي از LO محسوب نمي گردد. بلكه به صورت مجزا مستند شده و براي آنكه همراه با LO باشد، طراحي شده می باشد. نيز اينكه اين نوشتار را مي توان بدون باز كردن يا نمايش LO نظاره نمود. LOها را مي توان در يك بانك داده‌اي بزرگ كه بانك LO يا بانك محتوا ناميده مي گردد ذخيره كرد. به راحتي مي توان در اين بانك داده براساس meta-data هاي LOها، به جستجو پرداخت.

به عنوان مثال فرض كنيد كه مي خواهيد يك دوره آموزشي در مورد نگهداري اتومبيل طراحي كنيد. براي اين كار مي توانيد، بانك محتوا را براي يافتن LOهايي كه توضیح آنها شامل عباراتي مانند “چك كردن فشار تاير”، “تعويض برف پاك كنها” و “تميز كردن شمعها” مي باشد، جستجو كنيد.

ساختارهاي محتواي آموزشي               Content Structures

همانطور كه تا اينجا مشخص شده، LO ها را مي توان بخشهاي تشكيل دهنده محتواي آموزشي دانست. اين بخشهاي تشكيل دهنده در صورتي مفيد هستند كه در ساختارهاي بزرگ مورد بهره گیری قرار بگيرند و به خودي خود بي فايده هستند. در اين بخش از كتاب جايگاه ساختارهاي محتواهاي LOها را در استانداردهاي عمده نشان مي دهيم. اكثر محتواهاي آموزشي، بدون در نظر داشتن نحوه ارائه آنها داراي ساختاري سلسله مراتبي هستند. مثلاً يك دوره را مي توان به چندين درس و هر درس را به چندين مبحث تقسيم بندي نمود. اينها روشهاي مختلفي هستند كه مي توان براي توليد دوره مورد بهره گیری قرار داد. يكي از الزامات مهم آموزش الكترونيكي فراهم آوردن روش ساداه و در عين حال انعطاف پذير براي ارائه مجموعه وسيعي از ساختارهاي محتوايي، مي باشد.

شناسايي رويكردهاي تعيين «رويكرد دسته بندي محتواي آموزشي» عبارت می باشد از يك مجموعه تعريف شده از محتواي آموزشي كه داراي اسامي مشخصي مي باشند. «دسته بندي محتواي آموزشي» مي تواند يك يا دو سطح داشته باشد. مثلاً دوره- درس، يا اينكه مي تواند مانند مثالهايي كه در جدول 1-1 آمده اند داراي چندين سطح باشند.

به گونه كلي اين دسته بندي بايستي حين تهيه دوره شكل بگيرد تا با مشخصه هاي آن دوره تناسب لازم را داشته باشد. ضروري می باشد كه سطوح بالاتر اين دسته بندي ها نامگذاري شوند و سطوح پايين تر در ساختار محتوا مورد تصریح واقع گردند. گروهها و افرادي كه در مورد استانداردها تحقيق مي كنند، پس از مواجه با رويكردهاي متعدد دسته بندي محتواي آموزشي، مدلهاي سلسله مراتبي ساده و قابل تصميمي را تهيه كرده‌اند. اين مدلها هيچ گونه پيچيدگي خاصي نداشته، تعداد سطوح دسته بندي آنها كاملاً انعطاف پذير بوده و رويكرد آموزشي آنها نيز مناسب می باشد.

استانداردهايي براي دو مدل مختلف دسته بندي محتواي آموزشي وجود دارند كه روش تهيه دوره را براساس LOها تشريح مي كنند. يك مدل، بخشي از SCORM[3] را كه توسط ADL[4] توسعه يافته می باشد، تشكيل مي دهد. مدل ديگر توسط كميته CBT صنعت هوايي (AICC)[5] توسعه يافته می باشد. ما در مورد اين سازمانها و ويژگي هاي آنها توضيحات بيشتري را ارائه خواهيم كرد ولي در اينجا فقط اين دو نوع مدل ساختار محتوا را معرفي مي كنيم.

سلسله مراتب محتواي آموزشي در مدل SCORM

سلسله مراتب محتواي آموزشي در مدل SCORM از سه جزء زير تشكيل مي‌گردد:

(CA) Content Aggregiation:

گروهي از منابع آموزشي می باشد كه هر يك از آنها داراي مفهومي جامع و رسا مي‌باشند هر دوره آموزشي از مجموعه اي از CAها تشكيل يافته می باشد.

سطوح پايين تر يك دوره آموزشي در صورتيكه داراي استقلال محتوايي و مفهومي باشند خود يك CA محسوب مي شوند.

شيء محتوايي اشتراك پذير      Sharable Content Object (SCO)

يك SCO، كوچكترين بخش محتواي آموزشي (LO) در مدل SCORM مي باشد كه قابليت به اشتراك گذاشتن در دوره هاي مختلف آموزشي را دارا مي باشد. در اين سطح يادگيرنده به گونه مستقيم با محتواي آموزشي در تعامل مي باشد.

  • تركيب محتوا- گروهي از منابع آموزشي می باشد كه هر يك از آنها داراي مفهومي جامع و رسا مي باشند. محتواي هر دوره آمزوشي از مجموعه اي از CA ها تشكيل يافته می باشد. سطوح پايين تر يك دوره آموزشي در صورتيكه داراي استقلال محتوايي و مفهومي باشند خود يك CA محسوب مي شوند.
  • شي محتوايي اشتراكپذير (SCO)- عبارت می باشد از LOي SCORM. در اين سطح يادگيرنده به گونه مستقيم با محتواي آموزشي در تعامل بوده و LMS نيز نتايج را مورد بررسي قرار مي دهد.
  • داشته ها- يك منبع كوچك و تك منظوره مي باشد كه مي توان آن را در چندين محتوا مورد بهره گیری قرار داد. وضعيت داشته ها توسط LMS مورد بررسي واقع نمي گردد. اکثراً توسط SCOها مورد بهره گیری قرار مي گيرند ولي در عين حال امكان بهره گیری مستقيم از آنها توسط LMS نيز هست. داشته ها اکثراً چندين رسانه مانند رسانه هاي گرافيكي، صوتي و تصويري را شامل مي‌شوند و در عين حال هيچ محدوديتي در مورد اين كه چه چيزهايي را در بر مي‌گيرند، وجود ندارد.
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

احتمالاً متوجه شده ايد كه اين سه جزء تمام قلمرو لازم براي نشان دادن ساختارهاي محتوايي را پوشش نمي دهند. هيچ فضايي براي بخشهايي از محتوا كه مطراحي آنها به گونه اي می باشد كه به تنهايي بي معنا هستند، در نظر گرفته شده می باشد. اين نقطه ضعف در «ريز محتوا» يك CA پوشش داده مي گردد. «ريز محتوا» اجزا، ساختار و ويژگي هاي يك CA را توضیح مي دهد. همچنين «ريز محتوا» نيز اينكه مي‌تواند meta-data يي كه همراه اجزاي يك CA مي باشند را بدرستي نشان دهد. ساختار محتوايي SCORM و «ريز محتوا» هاي فوق الذكر به گونه كامل در فصل 6 مورد بحث و بررسي قرار مي گيرند.

سلسله مراتب محتوايي AICC

سلسله مراتب محتوايي AICC نيز داراي سه جزء به توضیح زير مي باشد.

  • دوره- جامع ترين سطح سلسله مراتب محتواي آموزشي مي باشد.
  • بخش راهنما- هر «بخش راهنما» را مي توان بعنوان يك گروه در دسته بندي محتواي آموزشي در مدل AICC در نظر گرفت. در ساختار هر «بخش راهنما» مي توان از «بخش هاي راهنماي» ديگر جهت شفاف تر کردن دسته بندي محتواي آموزشي بهره گیری نمود.
  • واحد قابل تخصيص (AU)- كوچكترين بخش محتواي آموزشي (LO) در مدل AICC مي باشد در واقع AUها همان دروس در دسته بندي محتواي آموزشي مي باشند كه مي توان آنها را در «بخش هاي راهنما» يا بصورت مستقيم در يك «دوره» مورد بهره گیری قرار داد.

اجزاي فيزيكي آموزش الكترونيكي Electronig Computer اجزاي سيستم آموزش الكترونيكي يك سازمان بر مبناي توانايي و عملكردارائه دهندگان و نمايندگان منطقه‌اي آنها شكل مي گيرند. يكپارچگي ساختاري در دسترسي يادگيرندگان و مديران سيستم در ارائه خدمت مناسب به يادگيرندگان تأثیر بسزايي ايفاء مي نمايد در فصل هاي آينده نشان خواهيم داد كه استانداردها چگونه مي توانند در ايجاد اين يكپارچگي تأثیر داشته باشند.

محتواي دوره آموزشي           

روشي می باشد كه قابل درك ترين و ملموس ترين غیر از آموزش الكترونيكي محتواي آموزشي مي باشد.

محتواي آموزشي را مي توان به سادگي در قالب يك فايل متني قابل ctownload، يا يك صفحه HTMZ ارائهكرد و يا اينكه آن را به شكل هاي پيچيده مانند چند رسانه‌هاي قوي و تعاملي كه صوت، تصاوير متحرك و يا فيلم را در بر مي گيرند، ارائه نمود. محتواهاي پيچيده تر با بهره گیری از ابزارهاي قوي تر مانند
Macromedia Authorwar ®، Dreamwaver®، Flaoh®، يا Click2 Learn Tool Box Intructor، محتواي آموزشي از دو منبع عمده نشات مي گيرد.

محتواي آموزش عام[6]:

اين نوع از دوره هاي آموزشي توسط شركت هايي فعال در زمينه آموزش هاي عمومي و بر مبناي نياز بازارهاي مصرف عمده يا فرصت هاي فروش ويژه توليد مي‌گردند. موضوعات اين دوره هاي عمومي شامل: حقوق، حسابداري، آموزش فروش، آموزش ايمني قضايي، آموزش پزشكي، شبكه هاي كامپيوتري، توليد نرم افزار و غيره مي باشند.

محتواي آموزش خاص[7]:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

هنگامي مورد نياز مي شوند كه هيچ محتواي آموزشي عام در دسترس نباشد. بعضي از مثالهاي مربوط به محتواي آموزشي خاص عبارتند از راهنمايي هاي مربوط به فرآيندهاي و رويه هاي شغلي كه خاص يك سازمان هستند، مانند آموزش فروش محصول، مشخص كردن جايگاه فردي كه جديداً استخدام شده، يا نرم افزار كامپيوتري خاص «محتواي آموزشي خاص» يا در داخل سازمان و توسط يك تيم آموزش الكترونيكي خاص و يا توسط يك تيم خارجي توسعه مي يابد تا نيازهاي سازمان شما را به خوبي برآورده نمايد.

يك دوره آموزشي الكترونيكي مبتني بر مبناي نحوه آموزش كلاسيك مدلسازي مي‌گردد. در حقيقت دوره اي از مطالعات می باشد كه به صورت چندين درس متولاي طراحي شده كه بايستي يك پس از ديگري مطالعه شوند هر درس مي تواند نحوه ارزشيابي خاص خود را داشته و تكميل موفقيت آميز يك درس پيش نياز درس بعدي باشد. ممكن می باشد لازم باشد كه يادگيرنده در نهايت مورد ارزشيابي نهايي واقع گردد تا در دوره مورد نظر فارغ التحصيل اعلام گردد.

سيستم هاي مديريت آموزش

این نوشته در برق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید