منبع تحقیق : دانلود پروژه نقش حياتي استانداردها در محيطهاي آموزشهاي الكترونيكي – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

«كاركردهاي مديريتي» مانند تنظيم دوره، ثبت نام يادگيرنده، تخصيص دوره، و گزارش ميزان پيشرفت يادگيرنده براساس بررسي داده هايي مانند نمرات امكانات پايان دوره و ميان دوره اي، مدت زماني كه صرف دوره شده، و وضعيت نهايي پس از تكميل هر دوره. شكل 6-1 تعاملات اساسي موجود بين مدير و LMS را نشان مي‌دهد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

«فصل مشترك» يادگيرنده عبارت می باشد از صفحه اي كه يادگيرندگان با بهره گیری از شناسه شخصي خود و با يك رمز عبور (يا بدون اين محدوديت) وارد LMS شده و از طريق يك منوي شخصي و خاص خود به محتواي آموزشي كه به آنها اختصاص يافته می باشد، دسترسي پيدا مي كنند. معمولاً آنها مي توانند وضعيت پيشرفت خود را با در نظر داشتن نمرات امتحانات، ميزان كامل شدن دوره ها و LOها، نظاره كنند. شكل 5-1 فصل مشتركهاي مهم و اساسي بين يك يادگيرنده و LMS را نمايش مي دهد.

LMSها مسئوليت برنامه ريزي و ترتيب بندي دسترسي يادگيرنده به LOهاي مربوط به يك دوره را نيز برعهده دارند، مثلاً فراهم آوردن امكان دسترسي يادگيرنده به LOهاي موجود در منوهاي شخصي خود به ترتيب دلخواه و يا امكان دسترسي به LOها براساس ترتيب خطي[1] (بصورت متوالي) شيوه هاي پيچيده تري نيز در برخي از LMSها موجود مي باشند كه عبارتند از تعريف پيش نياز يا اعمال معيارهايي براي سنجش ميزان كامل شدن يك LO، بطور مثال يادگيرنده مي تواند با گذراندن موفقيت آميز يك امتحان كوتاه يك LO را از برنامه خود حذف نمايد. قابل ذكر می باشد كه LOها داراي توالي منطقي مي باشند.

آيا به LMS نياز داريم:                  Do I Need on LMS?

در صورتي كه محتواي آموزش الكترونيكي سازمان شما يك بخش اجباري از آموزشهاي شغلي يا آموزشهاي لازم براي متناسب شدن با الزامات قانوني را در بر داشته باشد بديهي می باشد كه سازمان شما به بررسي پيشرفت و نتايج يادگيرندگان نيازمند خواهد بود، به مقصود كنترل پيشرفت و نتايج يادگيرندگان و همچنين كنترل دسترسي به محتواي آموزش الكترونيكي و توالي ارائه شدن LOها، به يك LMS نيازمند خواهيد بود. در صورتي كه محتواي آموزش الكترونيكي شما صرفاً براي پيشرفت فردي كارمندان خراجي شده می باشد، ساختار آموزش الكترونيكي شما نياز چنداني به LMS نخواهد داشت. البته بايستي فوايد يك LMS را مد نظر داشت.

تنظيم آموزش الكترونيكي براي يك سازمان ارزان نخواهد بود، پس مديريت بايستي بداند كه آيا وجود آن مي تواند سودآور باشد يا خير. براي سنجش اين موضوع سوالاتي مانند سوالات زير مي توانند مطرح باشند:

  • آيا كسي هست كه واقعاً از دوره ها بهره گیری كند؟
  • آيا اكثر افرادي كه دوره ها را شروع مي كنند، آنها را به پايان مي برند؟
  • آيا پس از آنكه فردي دوره اي را به پايان رساند براي دوره هاي بعدي نيز رجوع مي‌كند؟
  • چه تعداد از افراد مي توانند ارزيابي ها را با موفقيت پشت سر بگذارند؟
  • ارزيابي ها بسيار سخت هستند يا بسيار ساده؟

يك LMS شما را قادر مي سازد كه داده هايي در مورد ميزان بهره گیری و اثربخشي دوره هاي آموزش الكترونيكي گردآوري نماييد. داده هاي مربوط به ميزان بهره گیری عبارتند از، تعدادكاربراني كه يك دوره را دريافت مي كنند، متوسط مدت زماني كه براي يك دوره صرف مي گردد، و تعداد يادگيرندگاني كه يك دوره را به اتمام مي‌رسانند. با در دست داشتن اين داده‌ها مي توان شاخص هاي مناسب نظير افزايش آگاهي از امكان دسترسي به آموزش الكترونيكي يا شناسايي دليل عدم اتمام يك دوره توسط يادگيرندگان را جهت افزايش ميزان بهره گیری يادگيرندگان طراحي نمود. داده‌ها‌ي مورد نياز براي اندازه گيري اثربخشي مي توانند كل داده‌هاي مربوط به يك دوره، مانند متوسط نمرات و نيز داده هاي بسيار جزئي در مورد نتايج سوالاتي كه برايكل ارزيابي‌ها مطرح مي شوند، را در بر بگيرند. تجزيه و تحليل اين داده‌ها مي تواند بخش هاي غير اثربخش محتوا يا برخي از سوالات مربوط به ارزيابي كه به خوبي بيان نشده‌اند را مشخص نمايد.

مثلاً در صورتي كه درصد زيادي از يادگيرندگان در پاسخ به يك سوال خاص اشتباه مي كنند، مي توان به اين نتيجه رسيد كه طراحي سوال مناسب نبوده يا اينكه مفهومي كه توسط اين سوال سنجش مي گردد به خوبي در محتوا تشريح نشده می باشد. با در دست داشتن اين اطلاعات، فرصت از بين بردن اين مشكلات و بهبود اثربخشي دوره فراهم مي آيد.

سيستم هاي مديريت محتواي آموزشي

Learming Content Momagement Systems

شكل ظاهري نوع ديگري از سيستم هاي مديريتي كه اخيراً در عرضه آموزش الكترونيكي مطرح شده و عنوان آن LCMS مي باشد، باعث سر در گمي هرچه بيشتر خريداران اجزاي آموزش الكترونيكي شده می باشد. اين سيستم ها به دليل از پيش بيني اين موضوع توليد شدند كه LOهاي زياد در دسترس قرار خواهند گرفت كه با استانداردها مطابقت داشته باشند. نتيجه طبيعي پذيزش فن آوري LO  به وجود آمدن بخشهاي كوچك محتوايي بسيار زيادي مي باشد.

جدول 2-1 ساختار يك دوره سنتي را با دوره اي كه با بهره گیری از چندين LO توليد شده مورد مقايسه قرار مي دهد. LCMSها به اين دليل درك اين موضوع معرفي شدند كه براي كنترل LOها به مديريت محتواي پيشرفته، سازمانهاي پيشرفته و توانمنديها و قابليتهاي جستجوي پيشرفته تري نسبت به LMSهاي موجود نيازمند مي باشيم. LCMSها براي برآورده كردن الزامات زير طراحي شده اند.

  • ايجاد يك تعريف واحد از LO
  • شناسايي LOي مورد نياز (از طريق جستجو در بانك اطلاعات)
  • ذخيره سازي و سازماندهي LOها بر مبناي مدل هاي مختلف دسته بندي سطوح آموزشي
  • تسهيل ايجاد ساختارهاي پيچيده دوره هاي آموزشي

بخش ديگري از نرم افزارهاي سيستم هاي مديريت در عرصه آموزش الكترونيكي «سيستم مديريت محتواي آموزشي» LMS مي باشد.

اين بخش با در نظر داشتن پيشرفت سريع و گسترده بهره گیری از LOها در پديد آوري دوره هاي آموزش الكترونيكي و نيازمندي شديد به مديريت آنها در مقايسه با سيستم‌هاي سنتي آموزش الكترونيكي با بخش هاي محتوايي محدود به وجودآمده اند.

LCMSها به دليل نياز به مديريت پيشرفته تر محتوا و قابليت هاي جستجوي قويتر نسبت به آن چیز که در LMSها موجود مي باشد مطرح شده اند.

برخي از الزاماتي كه LCMSها به مقصود برآورده ساختن آنها به وجودآمده اند عبارتنداز:

جدول 2-1: ساختار دوره سنتي در مقايسه با اشياي آموزشي (LOها)

آموزش سنتي مبتني بر كامپيوتر LO ها
– بخشهاي محتواي كم (اکثراً كمتر از 20 درس) – بخشهاي محتوايي متعدد (احتمالاً هزاران)
– سطوح آموزشي محدود (1 تا 3 سطح) در ساختار دوره – وجود سطوح آموزشي متعدد در ساختار دوره
– مي توان هر درس را به راحتي با در نظر داشتن عنوان آن در جاي مناسب خود قرار داد
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید