منبع تحقیق : دانلود پروژه پزشکی در مورد تأثیر گابا پنتین – قسمت اول

دانلود پایان نامه

عنوان طرح: مطالعه تأثیر گابا پنتین بر روی تغییرات همودینامیک بعد از اینتوباسیون در اعمال جراحی قلب در بیمارستان دکتر شریعتی تهران در سال 1387

اختصار ضرورت اجرا و اهداف کاربردی طرح:

پاسخ فشاری(pressure responses) بصورت افزایش ضربان قلب و فشار خون بدنبال لارنگوسکوپی و انتوباسیون می تواند باعث موربیدیتی و مورتالیتی حول و حوش اقدام بخصوص در بیماران دارای مشکل قلبی عروقی گردد. لارنگوسکوپی و اینتوباسیون با افزایش فشار خون، افزایش ضربان قلب، دیس ریتمی و حتی ایسکمی میوکارد ونیز افزایش سطح کاتکول، آمین های در گردش خون همراه می باشد. همه این تغییرات توسط فرد سالم بخوبی تحمل می گردد اما در بیماران با مشکل ایسکمی قلبی و سابقه فشار خون و دیابت می تواند تهدید کننده حیات باشد. مداخلات قبل از بیهوشی تأثیر مهمی در شناسایی، بهبود و یا جلوگیری از تأثیرات نامناسب این پاسخ همودینامیکی اعمال می کند. روش های مختلفی جهت کاهش و یا جلوگیری از پاسخ های همودینامیک بدنبال لارنگوسکوپی و اینتوباسیون پیشنهاد شده می باشد. در این مطالعه قصد آن داریم که اثر گاباپنتین بر روی تغییرات همودینامیک بعد از اینتوباسیون در اعمال جراحی CABG مورد مطالعه قرار دهیم.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

اظهار مسئله و ضرورت اجراء طرح

پاسخ فشاری (pressor respons) بصورت افزایش ضربان قلب و فشار خون بدنبال لارنگوسکوپی و انتوباسیون می تواند باعث موربیدیتی و مورتالیتی حول و حوش اقدام بخصوص در بیماران درای مشکل قلبی عروقی یا مغزی گرد.

لارنگوسکوپی و اینتوباسیون همراه می باشد با افزایش فشار خون، افزایش ضربان قلب، دیس ریتمی ها و حتی ایسکمی میوکارد و نیز افزایش سطوح کاتکول آمین های در گردش خون.

بدن به محرک های خارجی به صورت موضعی و عمومی عکس العمل نشان می دهد  که این عکس العمل گستره وسیعی دارد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

پاسخ عمومی متشکل از پاسخ های اندوکرین، متابولیک و بیوشیمیایی می باشد و شدت پاسخ به میزان زیادی به شدت، قدرت و مدت زمان تحریکی بستگی دارد. جهت آغاز این رفلکس ها و ظهور علائم آن بایستی سیستم نورو اندوکرینی و سیستم اتونوم به فعالیت درآیند.

پاسخ فشاری منجر به ترشح مقادیر زیادی هورمونهای آنابولیک و متابولیک می گردد که نتیجه آن هیپرمتابولیسم با شروع مکانیسم های بیوشیمیایی مربوطه می باشد. اگر پاسخ های فشاری به طول انجامد و وضعیت هیپرمتابولیک ادامه یابد ممکن می باشد منجر به از دست دادن عناصر اصلی بدین نظیر گلوکز، چربی، پروتئین و مواد معدنی گرددکه باعث کاهش وزن، خستگی، کاهش مقاومت، به راه افتادن با تأخیر و در نتیجه افزایش موربیدیتی و مورتالیتی می گردد. در نتیجه این پاسخ فشاری تغییرات کاردیوواسکولار بصورت افزایش برون ده قلبی، ضربان قلب فشار خون، افزایش انقباض عضلات قلبی و مصرف اکسیژن خون اس. تغییرات توزیع حجم خون بصورت انقباض عروق محیطی و احشایی و اتساع عروق نفری و کرونری می باشد. افزایش تعداد تنفس مانند تغییرات تنفسی می باشد و تغییرات الکترولیتی بصورت افزایش احتباس سدیم و آب می باشد. افزایش انعقاد پذیری و فیبرینولیز مانند تأثیراتی می باشد که پاسخ فشاری بر روی سیستم انعقادی دارد و در نهایت سرکوبِ ایمنی منجر به عفونت های زخم و تغییرات متابولیک نظیر هایپرگلیسمی و کاهش برون ده ادراری را می توان از نتایج این پاسخ برشمرد. همه این تغییرات توسط فرد سالم بخوبی تحمل می گردد اما در بیماران با مشکل ایسکمی قلب و سابقه فشار خون و دیابت می تواند تهدید کننده حیات باشد.

یکی از عوامل متعدد ایجاد کننده این پاسخ های فشاری تحریک مکانیکی راه هوایی از طریق لارنگوسکوپی و لنیتوباسیون می باشد که بصورت افزایش ضربان قلب و فشار خونم می باشد. این پاسخ های همودینامیکی به جراحی، بیهوشی و سایر تحریکات بعنوان یک مکانیسم دفاعی و مهم برای بدن جهت تطبیق و افزایش مقاومت بدن به محرک های تحریک کننده می باشد اما تغییرات فیزیولوژیک تشدید یافته در بیماران همراه با بیماری زمینه ای همیشه تهدید کننده حیات می باشد.(مداخلات) قبل از بیهوشی تأثیر مهمی در شناسایی، بهبود و یا جلوگیری از تأثیرات نامناسب این پاسخ همودینامیکی ایفاء می کند. جلوگیری از این پاسخ های همودینامیکی حین لارنگوسکوپی و اینوتاسیون و برش پوستی قلب را محافظت می نماید. موربیدیتی و مورتالیتی از عوارض شایع و پرهزینه بیماران تحت اعمال جراحی قلبی و غیر قلبی می باشد. جراحی در بیماران قلبی با مورتالیتی تا 3% همراه می باشد و MI حول و حوش اقدام جراحی حدود 6% می باشد.

درضمن شانس وقوع AF و عارضه دار شدن بعد از اقدام جراحی در بیماران قلبی حدود 40 درصد می باشد که در بیماران غیر قلبی مرگ و میر و MI بعد از اقدام حدود 4% می باشد. عقیده بر آن می باشد که فعالیت زیاد شده سیستم سمپایتک تأثیر عمده ای در بروز عوارض قلبی حول و حوش اقدام داشته و کاهش این پاسخ های همودینامیک از طریق مداخلات دارویی رونق بسزایی در بهبود وضعیت بیماران خواهد داشت. به گونه شایع پاسخ های همودینامیک از طریق مداخلات دارویی تأثیر بسزایی در بهبود وضعیت بیماران خواهد داشت به گونه شایع پاسخ های اتونوم (آدرنرژیک) قوی به محرک های مختلف حین بیهوشی بخصوص در پاسخ به لارنگوسکوپی دانیتوبامیون هست که معمولاً به صورت HTN و تاکی کاردی بوده و احتمال ایسکمی میوکارد و دیس ریتمی ها در 3-1 دقیقه پس از اینتوباسیون هست، روش های مختلفی جهت کاهش و یا جلوگیری از پاسخ های همودینامیک بدنبال لارنگوسکوپی و انتوباسیون پیشنهاد شده که مسائل عمیق کردن بیهوشی، حذف داروهای کلی نرژیک بعنوان پرمدیکاسیون، استفاد از گشادکننده های عروقی نظیر نیتروگلیسیرین بعنوان پیش دارو و یا بهره گیری از بتابلوکرها،Ca بلوکرها و یا مخدرها بعنوان پیش دارو می باشد. جدیدترین مطالعات جهت کنترل و یا کاهش این پاسخ ها بر روی بهره گیری از رمی فنتانیل متمرکز شده می باشد. گاباپنتین یک داروی نسبتاً جدید که به عنوان داروی ضد تشنج ساخته شده و اثر آن روی کنترل دردهای نوروپاتیک ثابت شده می باشد. در تازه ترین مطالعاتاز گاباپنتین بر کنترل پاسخ های همودینامیک بدنبال لانگوسکوپی و اینتوباسیون در اعمال جراحی غیر قلبی هست اما مطالعه ای در خصوص ارزیابی اثر گاباپنتین بر روی پاسخ دینامیک بدنبال لارنگوسکوپی و اینتوباسیون در اعمال جراحی قلبی وجود ندارد. همچنین با در نظر داشتن اهمیت اضطراب قبل از اقدام جراحی و تأثیرات آن بر روی افزایش احساس درد خصوصاً در بیماران کاندید اقدام جراحی CABG تأثیر احتمالی بهره گیری از گاباپنتین بر کاهش اضطراب قبل از اقدام نیز قابل مطالعه می باشد.

سابقه طرح و مطالعه متون:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در مطالعه ای که آقای کوواک و همکارانش در سال 1996 انجام داده اند 46 بیمار تحت اقدام جراحی هیسترکتومی شکمی قرار گرفته و 1600 میلی گرم گاباپنتین در 4 دوز منقسم از یک روز قبل از جراحی دریافت نمودند و کاهش پاسخ همودینامیک بدنبال اینتوباسیون تحت مطالعه قرار گرفت. آن دسته از بیمارانی که تحت درمان با گاماپنتین قرار گرفته بودند به طرز معنی داری فشار خون سیستولیک و دیاستولیک کمتری در 10 دقیقه اول بعد از اینتوباسیون در مقایسه با گروه کنترل که دارونما دریافت کرده بودند داشتند.

این نوشته در پزشکی و پیراپزشکی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید