فرمت ورد:دانلود پایان نامه رشته روانشناسی : تأثیر تغییرات و تحولات اجتماعی بر آثار سینمای رسول صدرعاملی

دانلود پایان نامه

با عنوان :  تأثیر تغییرات و تحولات اجتماعی بر آثار سینمای رسول صدرعاملی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران مرکزی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی ، گروه علوم اجتماعی

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد ( M.A )

گرایش جامعه شناسی

عنوان:

تأثیر تغییرات و تحولات اجتماعی بر آثار سینمای رسول صدرعاملی

استاد راهنما:

دکتر سعید معدنی

استاد مشاور:

دکتر مهرداد جواهری پور

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

اظهار مسأله

سینما به عنوان یکی از مظاهر تمدن جدید هنر، صنعتی می باشد که نمی توان منکر تأثیر شگرف و گسترده آن بر فرهنگ عامه بود زیرا برمبنای مقتضای ماهیت خود می تواند پیام هایی را متناسب با نیات درونی فیلمساز به گروه مخاطبان و پیام گیران منتقل سازد. سینما به عنوان زبان احساس، تعقل و تبلیغ، هنری تکنولوژیک می باشد که تأثیر اساسی در تحول فرهنگها و اصلاح نگرشها و الگوسازی برای انسانها و عصرها دارد. سینما به عنوان موثرترین و بانفوذترین رسانه جمعی، اهمیت ویژه و انکارناپذیری بر رفتار اجتماعی مخاطبان خود دارد و با تأثیرگذاری بر احساسات و روان ناخودآگاه افراد، به گونه ای پنهان می تواند ارزشها و نگرشهای افراد را تغییر دهد. این ابزار فرهنگی در بستر نظام فرهنگی می تواند اشاعه دهنده باورهای فرهنگی آن نظام باشد. همچنین تأثیر بسزایی در به تصویر کشیدن واقعیات در جامعه دارد و صرفاً ابزاری برای سرگرمی و تفریح نیست، بلکه تأثیر بنیادینی در فرهنگ سازی و اعتلای فرهنگ جامعه دارد، به حدی که نحوه ارائه بازنمایی واقعیات در تولیدات فرهنگی به ویژه سینما، یکی از بهترین شاخص ها در ارزیابی عملکرد هر نظام فرهنگی می باشد. اکنون پس از گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی این سوال کلی و مبنایی به ذهن متبادر می گردد که انقلاب اسلامی تا چه اندازه توانسته می باشد از ابزار و قابلیت های خود در جهت تحقق رسالت خویش و ارائه تصویر مطلوب از ارتباط تحولات اجتماعی و سینما بهره ببرد. پس سینما را می توان به عنوان حوزه عامه پسند و همه گیر ستیزهای گفتمانی در جهان معاصر تعریف نمود. تصاویر، فانتزی ها، رویاها، سبک های زندگی و ایده های واقعیت سینمایی، زندگی روزمره را تحت الشعاع قرار داده اند (السر،2002، 86).

درمورد ارتباط میان هنر و جامعه در حوزه جامعه شناسی هنر بحثهای متنوع و فراوانی هست: «یکی از فرض های اساسی جامعه شناسی هنر این می باشد که مسائل، معضلات و تحولات اجتماعی با گذر از صافی ذهن و شخصیت هنرمند در آثار او بازتاب می گردد» (راودراد: 1378؛ ولف: 1368؛ الکساندر:2003).

مسأله محل توجه درمورد هنرمند عبارت می باشد از اینکه اگرچه هنرمند به واسطه آثار هنری بر جامعه تأثیر می گذارد، اما جامعه به عناصر اجتماعی نیز به نوبه خود در هدایت فرد به سمت تولید هنری، سبک و مضمون آثار او تأثیر دارند. اما آثار همه هنرمندان از نظر ارزشهای هنری و اجتماعی یکسان نیستند. بعضی از هنرمندان در حوزه های متفاوت به منزله هنرمندان بزرگ و برجسته آن حوزه ها و آثارشان به منزله آثار هنری بزرگ یا شاهکارهای هنری مطرح می شوند.

به نظر گلدمن افرادی استثنایی در جامعه هستند که علاوه بر توانایی و خلاقیت ذاتی هنری، آگاهی هایشان نسبت به آمال، آرزوها، اهداف، خواسته ها، ارزشها و هنجارهای گروه اجتماعی خود به حداکثر میزان ممکن می باشد. این افراد استثنایی پا را از آگاهی روزمره که چندان نظام مند هم نیست، فراتر می نهند و به چنان توانایی دست می یابند که بر فراز آگاهی طبقه خویش قرار گیرند و مسائل و مقوله های طبقاتی را به گونه ای ویژه و با شکلی خاص اظهار می کنند (راودراد، 1382، 94).

نکته ای که قابل تصریح می باشد، اینکه علت های انتخاب ابراهیم صدر عاملی و تحلیل آثار او را می توان به دو بخش اجتماعی و علاقه شخصی، تقسیم نمود:

1- دیدگاه اجتماعی: فیلم های رسول صدر عاملی، در چارچوب تاریخی و اجتماعی به شکلی منسجم بازتاب شده می باشد و با تحلیل آثار این کارگردان می توان به شناختی از جهان بینی و تحولات اجتماعی هر چهار دوره رسید.

2- علاقه شخصی: یکی از علت های انتخاب این کارگردان این می باشد که او همواره موضوعات اجتماعی را دستمایه خود قرار داده و بدون در نظر داشتن تصاحب گیشه، دست به ساخت فیلم زده که همین امر او را نسبت به سایر کارگردانان دیگر متمایز می سازد.

در ادامه بحث پس از توضیح نظریات مطرح شده که برای تحلیل آثار سینمایی صدر عاملی، در مقام آثار هنری که ارتباط تنگاتنگی با جامعه خود دارند، به کار گرفته شده می باشد به تحلیل فیلم ها پرداخت خواهدشد. سوال اساسی که در این پژوهش قصد پاسخگویی به آن را دارد، این می باشد که چگونه ، ماهیت تحولات اجتماعی وسیع و در عین حال گذار از دوره ای به دوره دیگر را بر درون مایه های آثار سینمایی خود نشان داده می باشد؟ بازنمایی این تغییر در سینما چگونه بوده می باشد؟

2-1 اهداف پژوهش

    هدف پژوهش بایستی آن چیز که را که در نهایت و پس از انجام پژوهش حاصل خواهدشد، نشان دهد. پژوهشگر می تواند در نوشتن اهداف پژوهش آنها را به دو دسته هدف کلی و اهداف جزئی تقسیم نماید. هدف کلی مقصود و مقصود نهایی پژوهش می باشد که مستقیماً از مسأله پژوهش مشتق می گردد.

1-2-1- هدف کلی

    این پژوهش در نظر دارد به مطالعه تأثیر تغییرات اجتماعی سی ساله اخیر ایران با اتخاذ رویکردی جامعه شناختی در آثار سینمایی رسول صدر عاملی بپردازد.

2-2-1- اهداف جزئی

در این خصوص اهداف جزئی به توضیح ذیل عبارتند از :

  • مطالعه آثار صدر عاملی در دوره جنگ
  • مطالعه آثار صدر عاملی در دوره سازندگی
  • مطالعه آثار صدر عاملی در دوره اصلاحات
  • مطالعه آثار صدر عاملی در دوره اصول گرایی

3-1- اهمیت موضوع پژوهش و انگیزش انتخاب آن

    اهمیت موضوع و ضرورت مطالعه آن در جامعه حاضر در طرح مسأله تا حدودی مشخص شده می باشد. سینما آگاهی بخش و توهم زا می باشد. حرکت می آفریند و خواب می کند. این کارکرد دوگانه که در ماهیت سینما قرار دارد، زیرا وسیله ای قدرتمند مکان ویژه ای در میان سایر رسانه های جمعی به سینما می بخشد. از سوی دیگر بایستی توجه داشت که سینما خود تحت تأثیر تغییرات اجتماعی و مطالعه حرکات درونی سینما به روشن تر شدن حرکات اجتماعی و روان تر شدن تحلیل آنها کمک می کند.

سینما همواره به عنوان یکی از وسایل ارتباط جمعی در مطالعات رسانه ای، همواره مورد غفلت قرار گرفته می باشد. کمبود کتابها و منابع موجود در این زمینه گواهی بر این ادعاست، اما واقعیت این می باشد که سینما به همان اندازه که هنر می باشد، رسانه هم می باشد. «غفلتی عظیم درمورد طبیعت سینما به عنوان یک نهاد اجتماعی- در میان مهم ترین نهادها در جهان- هست. من برای تبیین این پدیده، نه کمبود، بلکه فقر کیفی مطالعات را اظهار می کنم: شکست کم یا زیاد نویسندگان در درک این مطلب که یک رسانه با جامعه چه می کند و چرا» (جاروی به نقل از راودراد، 1379، 42).

با ذکر آن چیز که که در مقدمه فوق رفت لازم می باشد تا توضیح مختصری از سینمای پس از انقلاب داده گردد به خصوص پس از انقلاب فرهنگی در سال 1359 که منجر به تحول بسیاری از ارزشها گردید تا بیشتر به اهمیت موضوع واقف گردید.

  • دوره اول که دهه آغازین انقلاب می باشد و همچنین با شروع جنگ ایران و عراق و به تبع آن به وجود آمدن مسائل و ارزش های جدید، سینمای ایران نیز متأثر از همه مسائل یادشده به شکل نوینی پس از اندکی توقف آغاز به کار نمود. این نوع سینمای جنگی به محوریت روابط انسانها در جنگ و همچنین ایثار و از خودگذشتی می پرداخت.
  • دوره دوم که دوران پس از جنگ و شروع دوران سازندگی می باشد (68- 76) با محوریت توسعه اقتصادی در متن مناسبات اجتماعی و کوشش برای بهتر شدن وضعیت معیشتی و اقتصادی و سینمای ایران نیز خیلی سریع به این طریقه واکنش نشان داد که از پی آن طی سالهای ابتدایی دهه 70 چند فیلم با این موضوع ساخته گردید.
  • دوره سوم که دوره اصلاحات و توسعه سیاسی می باشد (76-84) عمده مباحثی که مطرح بود توسعه فرهنگی و سیاسی در سر فصل های فیلم ها بیشتر به چشم می خورد. نکته بسیار جالب توجه در این بین همنوایی سریع سینمای ایران با شرایط سیاسی متن جامعه بود. به تعبیری مشخصه اصلی این دوره ستاره سالاری بار دیگر احیا گردید و بازیگران خوش سیما و جذاب برای جذب مخاطبان بهره گیری شدند. فیلمنامه ها یکدست و یک شکل بودند به قول گادفری چشایر منتقد مجله فیلم کامنت «فیلم ایرانی برای اینکه مورد توجه قرار بگیرد بایستی تازه و قوی با کیفیت باشد و هیچگاه نباید گرفتار تکرار گردد… فیلم های ایرانی اکنون مورد تقلید قرار می گیرند که البته به هیچوجه گرایش درستی نیست».
  • دوره چهارم که دوره عدالت اجتماعی (84-92) می باشد که از ویژگی های مهم فیلم های این دوره تجربه تغییرات پیاپی در ارزشهای رسمی و عرفی، زندگی طبقات مختلف جامعه را به سمت نوعی زندگی سیاستمدارانه مبتنی بر پنهان کاری، ریا و در بعضی مواقع وارو نمایی واقعیت ها سوق داد.

مطالعه شرایط چهارگانه بخصوص باتوجه به مدل های اجتماعی، چیزی می باشد که جای آن در میان تحقیقات چندساله اخیر خالی می باشد و می گردد گفت تقریباً در این زمینه به غیر از چند پژوهش که اکثراً در زمینه های کمی سینما و فیلم و چند ترجمه در مقولات مختلف نقد سینمایی و تکنیک سینما می باشد، تحقیقی به صورت جامع صورت نگرفته می باشد و همچنین ضرورت پژوهش جامعه شناسانه فیلم و سینما احساس نگردیده و حرکتی در این زمینه کمتر احساس شده می باشد. در این پژوهش کوشش خواهدشد به سینمای رسول صدر عاملی به مثابه تاریخ تصویری انقلاب اسلامی بپردازد، چراکه جامعه شناسی هر دوره را متناسب با دگرگونی زمانه و تحولاتی که ارزشها و کنشهای آدمها تجربه کرده اند را به زبان سینما روایت کرده می باشد.

تعداد صفحه :141

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.