دانلود فرمت word : سمینار ارشد رشته برق قدرت: برنامه ریزی تولید واحدهای تولیدپراکنده در سیستم های قدرت هایبرید

دانلود پایان نامه

با عنوان : برنامه ریزی تولید واحدهای تولیدپراکنده در سیستم های قدرت هایبرید

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران جنوب

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

دانشكده تحصيلات تكميلي

” M.SC ” پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

مهندسي برق – قدرت

عنوان:

برنامه ريزي توليد واحدهاي توليد پراكنده در سيستم هاي قدرت هايبريد

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده

با در نظر داشتن طریقه توسعه سيستمهاي توليد انرژي الكتريكي و تجديد ساختار در سيستمهاي قدرت و سرمايه گذاري و اقبال جوامع و بر بهره گیری از انرژيهاي تجديد پذير به سبب ايجاد آلودگي كمتر بهره گیری از سيستمهاي تركيبي افزايش چشمگيري داشته می باشد. لذا بدليل تغيير شرايط حاكم بر سيستمهاي قدرت طریقه برنامه ريزي اين سيستمها نيز تغيير نموده به نحوي كه اهداف جديدي را محقق نمايد. در شرايط جديد، نه تنها كاهش هزينه انرژي الكتريكي، بلكه كاهش آلودگي نيز غیر از اهداف موردنظر مي باشد.

در اين پايان نامه، آغاز به معرفي سيستمهاي توليد با بهره گیری از انرژي هاي تجديدپذير پرداخته و مشخصات اصلي آنها كه در برنامه ريزي بصورت توليد پراكنده ميتوانند موثر باشند معرفي شده اند و سپس نحوه مدلسازي سيستمهاي توليد انرژي الكتريكي با بهره گیری از انرژيهاي تجديدپذير بيان شده و پارامترهاي هزينه و آلودگي بعنوان پارامترهاي تصميم گيري در انتخاب بهترين طرحها مطرح شده اند و مدل تحليل پوششي داده ها بهنوان روشي جهت تصميم گيري در انتخاب طرحهاي برتر در تامين انرژي الكتريكي پيشنهاد شده كه مي تواند با در نظر داشتن عدم قطعيت در محيط برنامه ريزي طرح برتري كه در تمامي شرايط كارايي بالايي دارد انتخاب نمايد.

سپس كارايي روش فوق در مورد يك ناحيه مصرفي كوچك شامل بارهاي مسكوني در منطقه اي در شمال ايران در حالت متصل به شبكه و مجزا از شبكه انجام شده و تاثير تغييرات پارمترهاي محيطي در انتخاب آلترناتيوهاي برتر مورد بررسي و بحث قرار گرفته می باشد.

مقدمه

در صنعت برق و مسئله تجديد ساختار در سيستمهاي قدرت بهره گیری از انرژيهاي نو مورد توجه قرار گرفته می باشد. از طرف ديگر مسئله انتقال انرژي الكتريكي و مسايل مرتبط با آن باعث شده كه در برخي موارد توليد انرژي الكتريكي در محل مصرف آن صرفه اقتصادي بيشتري داشته و مورد توجه قرار گيرد. اين موضوع در مواردي كه مصرف كنندگان در مناطق دور دست قرار دارند و امكان انتقال انرژي وجود نداشته يا صرفه اقتصادي ندارد اهميت بيشتري پيدا مي كند. جنبه ديگر اين مسئله بهره گیری از انواع ديگر انرژي مي باشد كه در كنار توليد انرژي الكتريكي توليد مي شوند. يكي از مهمترين نوع اين انرژيها گرماست كه مي تواند بصورت مجزا براي مصارف ديگر مانند مصارف خانگي بهره گیری گردد. بنابراين بهره گیری از انرژيهاي تجديد شونده در محل مصرف و توليد انرژي الكتريكي بصورت توليد پراكنده با بهره گیری از انرژيهاي نو بعنوان طرحي مناسب براي توليد انرژي الكتريكي مطرح شده می باشد. اما در اين طرح مشكلات زيادي نيز هست. مهمترين مسئله تامين انرژي كافي براي مصرف كنندگان مي باشد. همان گونه كه مي دانيم الگوي انرژيهاي تجديد پذير كه مهمترين آنها انرژي باد و انرژي خورشيدي مي باشند قابل پيش بيني نمي باشند و بنابراين نمي توان با تكيه بر اين انرژيها بار الكتريكي را تامين نمود. يكي از بهترين گزينه ها براي تامين انرژي الكتريكي بهره گیری از سيستمهاي تركيبي يا هايبريد می باشد كه در آن از منابع مختلف انرژي و ذخيره كننده ها براي تامين انرژي الكتريكي بهره گیری مي كنند. در اين سيستمها معمولا از چندين منبع توليد انرژي الكتريكي بهره گیری مي گردد كه مانند آنها مي توان به توليد كنندگان انرژي با سوختهاي فسيلي مانند ديزل ژنراتورها و ميكروتوربينها، منابع توليد انرژي با بهره گیری از انرژيهاي تجديد پذير مانند توربينهاي بادي و سلولهاي خورشيدي و ذخيره كنندگان انرژي الكتريكي تصریح نمود.

فصل اول

كليات

سيستمهاي هايبريد مي توانند انرژي الكتريكي را به نحو مطلوبي براي بارهاي الكتريكي تامين نموده و از انرژيهاي پاك و قابل دسترس و ارزان جهت توليد انرژي الكتريكي بهره گیری نمايند. اما اين سيستمها داراي معايبي نيز هستند كه در ذيل بدانها تصریح مي گردد:

– سيستمهاي هايبريد معمولا از منابع توليد انرژي الكتريكي با بهره گیری از سوختهاي فسيلي بهره گیری مي كنند كه اين مسئله باعث توليد گازهاي آلوده كننده محيط زيست مانند دي اكسيد كربن مي گردد. بنابراين مسئله ايجاد آلودگي در اين سيستمها از اهميت ويژه اي برخوردار می باشد.

– عليرغم پيشرفت تكنولوژي و ارزانتر شدن واحدهاي مبدل انرژي الكتريكي و همچنين واحدهاي توليد انرژي الكتريكي با بهره گیری از انرژيهاي تجديد پذير، هزينه ساخت سيستمهاي هايبريد به دليل وجود اين تجهيزات بسيار بالا مي باشد و به همين دليل هزينه برق توليدي آنها نيز نسبت به هزينه برق در شبكه هاي الكتريكي معمول بيشتر مي باشد. بنابراين در نظر داشتن مسئله هزينه انرژي الكتريكي بسيار مهم مي باشد.

– مسايل فني ديگري نيز در اين سيستمها مطرح می باشد كه از آن جمله مي توان به مسايل حفاظت، قابليت اطمينان، تنظيم ولتاژ، پايداري و… تصریح نمود.

با در نظر داشتن مسايل ذكر شده، برنامه ريزي واحدهاي توليد انرژي الكتريكي در اين سيستمها متفاوت با برنامه ريزي در سيستمهاي قديمي توليد انرژي الكتريكي مي باشد. بهره گیری از منابع توليد انرژي با بازدهي بالاتر، در نظر داشتن مسايل زيست محيطي و پارامترهاي ديگر از قبيل عدم قطعيت در افزايش يا كاهش تقاضاي انرژي در آينده، دسترس پذيري منابع انرژي و شرايط اقتصادي مانند مواردي می باشد كه نحوه برنامه ريزي را تحت تاثير قرار مي دهد. با در نظر داشتن اينكه يكي از مهمترين دلاليل بهره گیری از سيستمهاي هايبريد در توليد انرژي الكتريكي كاهش آلودگي توليد انرژي الكتريكي و بهره گیری بيشتر از انرژيهاي تجديد پذير بعنوان انرژيهاي پاك مي باشد ميزان آلودگي توليد شده در اين سيستمها يكي از مهمترين فاكتورهايي می باشد كه بايد در برنامه ريزي اين واحدها مورد توجه قرار گيرد. مسئله ديگر مسئله هزينه انرژي الكتريكي در اين سيستمها می باشد كه بدليل بهره گیری از واحدهاي گرانقيمت، نسبت به هزينه انرژي الكتريكي در سيستمهاي قديمي افزايش چشم گيري دارد. بنابراين صرف بدست آوردن طرحي كه حداقل هزينه را با در نظر داشتن محدوديت هاي خاص فني مد نظر قرار دهد كافي بنظر نمي رسد و جنبه هاي ديگري مانند آلودگي و اثرات زيست محيطي نيز بايد بعنوان هدف در برنامه ريزي در نظر گرفته گردد. علاوه بر اين، تاثير پارامترهاي نامشخص ديگر نيز بايد در طریقه برنامه ريزي درنظر گرفته گردد زيرا تغييرات اين پارامترها ممكن می باشد فرايند برنامه ريزي را تغيير داده و تاثير زيادي بر روي طرح انتخاب شده داشته باشد لذا طرح انتخاب شده بايد نسبت به تغييرات پارامترهاي محيطي از ثبات خوبي برخوردار باشد. بطور كلي طریقه زير در برنامه ريزي سيستمهاي هايبريد بكار گرفته ميشود:

– بدست آوردن منابع با تكنولوژي هاي مختلف جهت توليد انرژي الكتريكي

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

– برآورده ساختن اهداف سيستم كه شامل كاهش همزمان هزينه و اثرات محيطي می باشد

– پيش بيني شرايط آينده

– بررسي اثر پارامترهاي نامشخص بر روي تصميم گيري نهايي

با در نظر داشتن دو مسئله مهم آلودگي و هزينه انرژي الكتريكي، هدف در برنامه ريزي اين واحدها علاوه بر هزينه توليد انرژي الكتريكي مسئله آلودگي توليد شده ناشي از توليد انرژي الكتريكي نيز مي باشد. بر اين اساس روشهاي مختلفي براي برنامه ريزي و تامين اين دو هدف وجود دارند. يكي از روش هاي ارائه شده در اين زمينه، روش تصميم گيري چند معياره می باشد كه نه تنها نوعي بهينه سازي در سيستم م يباشد بلكه برمبناي اهداف تعيين شده، گزينه هايي را براي سيستم ارائه مي دهد كه با در نظر داشتن شرائط نامطمئن حاكم بر فضاي برنامه ريزي و با در نظر داشتن شاخص هاي مختلف، گزينه هاي بهينه را بدست ميدهد.

تعداد صفحه : 171

قیمت : 14700 تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          [email protected]

این نوشته در مهندسی برق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید