دانلود فایل: سمینار ارشد رشته برق مخابرات: بررسی مدولاسیون های CPM چند شاخصی و چند دامنه ای

دانلود پایان نامه

با عنوان : مطالعه مدولاسیون های CPM چند شاخصی (multi-h) و چند دامنه ای (multi-amplitude)

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصيلات تکميلی

“M.sc” سمينار برای دريافت درجه کارشناسي ارشد

مهندسی برق – مخابرات

عنوان:

مطالعه مدولاسيون های CPM چندشاخصی (multi-h) و چند دامنه ای (multi-amplitude)

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکيده

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مدولاسيون فاز پيوسته (CPM) دو خاصيت عمده دارد که زمينه ساز بهره گیری های وسيع از آن گرديده می باشد. نخست آنکه سيگنال فرستاده شده هيچ تغييری در دامنه خود ندارد (پوش ثابت دارد). مزيت دوم CPM بهره مند بودن آن از راندمان توان و پهنای باند می باشد. يک قالب ويژه CPM با سه پارامتر تعيين می گردد: اندازه الفبای داده، شاخص وطول مدت زمان شکل پالس فرکانس. با انتخاب دقيق اين مولفه ها می توان کارايی توان (حد اقل فاصله ها) و طيف سيگنال را کنترل نمود. اين مورد CPM را بسيار تطبيق پذير و همه کاره و به لحاظ طيفی مساعد می نمايد. اما طبيعت پوش ثابت سيگنال بدين معناست که سيگنال غير خطی می باشد. اين موضوع سبب پيچيدگی دمدولاسيون و معضلات همزمان سازی سيگنال می گردد. بنابراين در اين حوزه علاقه مندی و هدف يافتن راه هايی می باشد تا پيچيدگی گيرنده بدون قربانی کردن در حوزه راندمان توان / آشکارسازی محقق گردد. با بيان روش نمايش خطی که از ايده های بسيار جالب برای نمايش سيگنال CPM می باشد، جستجو در روش های تحقق آشکارسازهای شبه بهينه ساده انجام می گردد. البته اين مجموعه از نگاه کلی نيز به مدولاسيون h – چندگانه و مدولاسيون چند دامنه ای به جهت افزايش بيشتر کارايی طيفی می نگرد و در مورد CPM چند دامنه ای که شامل مدل و يا ساختار رياضی و صور فلکی چند دامنه ای بوده و شامل زاويه ديد کاربرديی از آن و همچنين نگرشهای هم راستای آن – حذف پوش ثابت CPM – می باشد، افق ديد را به ابتکارات جديد انجام گرفته در CPM برای تغيير دلخواه در مصالحه توان / پهنای باند می گشايد.

مقدمه

در اين مجموعه کوشش شده می باشد تا درقسمت اول آن نماي کلي از خصوصيات و کاربرد هاي گوناگوني که CPM با h چندگانه داراست، به رشته تحرير درآيد. در نخستين گام تجزيه به شکل PAM مدولاسيون فاز پيوسته با h چند گانه به عنوان بحثي زيربنايي بيان مي گردد. اين تجزيه به شکل جملاتي عمومي مي باشد که خود تابعي از اندازه الفبا، شاخصهاي مدولاسيون و پالس فاز در يک آرايش خاص از CPM مي باشد. تعداد پالسهاي مورد نياز براي ساختن دقيق سيگنال نسبت به طرح هاي h تکي افزايشي نشان مي دهد که خود متناسب با تعداد شاخصهاي مدولاسيون مي باشد. پس از آن تقريبي ارايه مي گردد که به گونه قابل ملاحظه اي تعداد پالسهاي سيگنال را کاهش مي دهد و نيز خطاي ميانگين مربع را براي يک مجموعه دلخواه از شاخصهاي مدولاسيون، حداقل مي کند.

سپس در مورد يک گيرنده MLSE بهينه و جديد براي CPM با h- چندگانه بحث مي گردد که برمبناي نمايش PAM پايه ريزي شده می باشد. نيز چهار رويکرد مختلف براي ساختن گيرنده هاي غير بهينه اي که به گونه قابل ملاحظه اي تعداد جملات سيگنال را مي کاهند، ارائه مي گردد. اين تکنيکها را براي دو آرايش h چند گانه که امروزه مورد بهره گیری دارد،بکار برده و عملکرد گيرنده را با شبيه سازيهاي کامپيوتري محاسبه مي کنيم. بعنوان يک نمونه حالتهاي ترليس از 512به 32 و تعداد فيلترهاي منطبق را از 96 به  3کاهش مي يابد، که اين امر تنها با تنزلي معادل 0/7dB انجام مي گردد. شبيه سازيها نشان مي دهند که اين کاهشها در پيچيدگي مزيت عملکرد آرايش هاي CPM با h- چند گانه نسبت به h تکي راحفظ مي کنند. بخش اول اين مجموعه بدين ترتيب به پايان مي رسد. در بخش دوم وارد مبحث ARTM CPM رده 2 مي شويم. ARTM يک مدولاسيون فاز پيوسته پاسخ جزئي با دو شاخص مدولاسيون مي باشد که بعنوان استاندارد IRIG106-04 براي دور سنجي در علوم هوانوردي اتخاذ شده می باشد. اين شکل موج بدين خاطر انتخاب شده که تقريبًا به سه برابر کارايي طيف فرکانسي PCM/FM دست مي يابد. هرچند که گيرنده بهينه به 128 فيلتر منطبق – با مقدار حقيقي – نياز داشته و مسير حالت شکل موج را با يک ترليس 512 حالته و 2048 شاخه ادامه مي دهد. تکنيکهاي کاهش پيچيدگي گوناگوني به کار برده شده و نتايج افت در کارايي عیان سازي به لحاظ کمي معين شده می باشد. نشان داده شده که ترليس 512 حالته کامل براي دستيابي به کارايي مطلوب عیان سازي نياز نمي باشد: دو وضعيت 32 حالته مختلف مي يابيم که با 0.05dB اختلاف نسبت به حالت بهينه کار مي کند. دو وضعيت 16 حالته مختلف مي يابيم که با 0.1dB اختلاف نسبت به بهينه کار مي کند و يک وضعيت 8 حالته که با 1/05dB اختلاف نسبت به بهينه اقدام مي کند. نتايج نشان مي دهند که براي دستيابي به يک پيچيدگي حالت داده شده، ترکيبي مناسب از دو يا چند تکنيک کاهش پيچيدگي، عموماً به عملکرد بهتري از بهره گیری يک تکنيک کاهش پيچيدگي مي انجامد. سپس به جهت مقايسه اي بين گيرنده هاي همدوس يا همزمان و نا همدوس يا غير همزمان يک گيرنده ناهمدوس CPM پاسخ جزيي M سطحي و h چند گانه که براساس اصل تخمين دنباله بر مبناي الگوريتم ويتربي (VA) اقدام مي کند؛ ارايه مي گردد. اما يک کاهش قابل ملاحظه در پيچيدگي را نسبت به گيرنده بهينه همدوس تخمين دنباله با احتمال ماکزيمم (MLSE) عرضه مي دارد. عملکرد گيرنده با شبيه سازيهاي کامپيوتري بدست آمده که نشان از افت 1 تا 6 dB نسبت به گيرنده MLSE برای آرايشهاي CPM دارد. اين گيرنده در کاربرد هايي که کاهش پيچيدگي و بهره گیری از سخت افزار موجود مد نظر می باشد، قابليت خود را نشان مي دهد.

تعداد صفحه : 137

قیمت : 14700 تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          [email protected]

این نوشته در مهندسی برق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید