فایل پژوهش: سمینار ارشد رشته برق کنترل: کنترل تطبیقی مقاوم پدیده سرج در کمپرسورهای گریز از مرکز

دانلود پایان نامه

با عنوان : کنترل تطبیقی مقاوم پدیده سرج در کمپرسورهای گریز از مرکز

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران جنوب

دانشكده تحصيلات تكميلي

“M.Sc” پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

مهندسي برق – كنترل

عنوان:

كنترل تطبيقي مقاوم پديده سرج در كمپرسورهاي گريز از مركز

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده:

ناپايداري سرج عبارتست از نوسانات يكبعدي كه منجر به افزايش فشار و فلوي جرمي كمپرسور مي گردد. سرج ناحيه كاري سيستم را به شدت تحت تاثير قرار داده و راندمان آن را كاهش مي دهد و نهايتا منجر به آسيب جدي كل سيستم مي گردد. اين پديده در نرخ هاي فلوي جرمي كم كمپرسور رخ مي دهد و نتيجه آن ايجاد نوسانات با دامنه بزرگ در فشار و نرخ فلوي جرمي خروجي از كمپرسور می باشد.

تاكنون كارهاي زيادي براي حذف مشكل سرج انجام شده می باشد و بيشتر اين كارها بر اساس كار گرايتزر (1976) و موره (1986) مي باشند. زيرا اين افراد اولين كساني بودند كه مدلهاي ديناميكي را براي آناليز و طراحي سيستمهاي كنترل جهت سيستمهاي فشرده سازي و پ ايدارسازي آنها، پيشنهاد نمودند و مدلهاي ارائه شده توسط آنها بطور گسترده اي مورد بهره گیری و بهره برداري ساير محققين اين زمينه كاري قرار گرفته می باشد. در اين پروژه هدف ما طراحي و پياده سازي كنترلر تطبيقي سرج براي كمپرسور گريز از مركز با دور متغير می باشد. روش تطبي قي به دليل كاربرد گسترده اش در كنترل سيستمهاي غيرخطي جهت كنترل پديده سرج در كمپرسورها نيز چندين بار مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد . در اينجا نيز ما كنترلر تطبيقي مقاوم ردياب λ را براي كنترل سرج در كمپرسورهاي گريز از مركز با دور متغير بكار مي بريم و توانايي آن را در دفع اغتشاشات نشان مي دهيم.

مقدمه:

كمپرسورهاي گريز از مركز به دليل كاربرد گسترده اي كه در صنايع مختلف براي فشرده سازي و انتقال گازها جهت مصارف فرآيندي دارند از اهميت و يژه اي بر خوردارند. پديده سرج كه يك ناپايداري فلو در كمپرسورها به حساب مي آيد، ناحيه عملكرد سيستم فشرده سازي را محدود مي نمايد و مانع از دستيابي به حداكثر راندمان كمپرسور مي گردد. لذا كنترل اين پديده از مدتها قبل در كانون توجه محققان قرار گرفته می باشد. تاكنون روشهاي مختلفي جهت كنترل اين ناپايداري در كمپرسورهاي گريز از مركز پيشنهاد گرديده می باشد. با در نظر داشتن كاربرد كمپرسورهاي محوري در موتورهاي جت و هواپيما، بيشتر كارها در زمينه كنترل سرج مربوط به كمپرسورهاي محوري مي باشد، بدين مقصود در فاز مطالعاتي پروژه آغاز روشهاي كنترل سرج در كمپرسورهاي محوري مورد بررسي قرار گرفتند و روش تطبيقي به عنوان روشي مناسب جهت كنترل سيستم غيرخطي كمپرسور براي پياده سازي بر روي مدل كمپرسورهاي گريز از مركز جهت كار در اين پروژه انتخاب گرديد.

فصل اول: كليات

1-1) هدف

ناپايداري سرج عبارتست از نوسانات يكبعدي كه منجر به افزايش فشار و فلوي جرمي كمپرسور مي گردد.سرج ناحيه كاري سيستم را به شدت تحت تاثير قرار داده و راندمان آن را كاهش مي دهد و نهايتا منجر به آسيب جدي كل سيستم مي گردد. اين پديده در نرخ هاي فلوي جرمي كم كمپرسور رخ مي دهد و نتيجه آن ايجاد نوسانات با دامنه بزرگ در فشار و نرخ فلوي جرمي خروجي از كمپرسور می باشد.

تاكنون كارهاي زيادي براي حذف مشكل سرج انجام شده می باشد و بيشتر اين كارها بر اساس كار گرايتزر (1976) و گرايتزر و موره (1986) مي باشند. زيرا اين افراد اولين كساني بودند كه مدلهاي ديناميكي را براي آناليز و طراحي سيستمهاي كنترل جهت سيستمهاي فشرده سازي و پايدارسازي آنها، پيشنهاد نمودند و مدلهاي ارائه شده توسط آنها بطور گسترده اي مورد بهره گیری و بهره برداري ساير محققين اين زمينه كاري قرار گرفته می باشد. در ابتد ا مدلسازي و كنترل سيستمهاي فشرده سازي بر روي
كمپرسورهاي محوري متمركز بوده می باشد زيرا اين كمپرسورها كاربرد وسيعي در موتورهاي جت دارند، لذا در مقايسه با اين نوع كمپرسورها، كارهاي انجام شده بر روي كمپرسورهاي گريز از مركز محدودتر مي باشد. روشهايي را كه به كنترل كمپرسورهاي محوري پرداخته اند در مراجع [1] تا [9] می توان يافت. در سالهاي اخير با در نظر داشتن كاربرد گسترده كمپرسورهاي گريز از مركز در صنايع بزرگي زیرا نفت، گاز و پتروشيمي، لزوم ارائه روشهايي جهت كنترل اين پديده در كمپرسورهاي گريز از مركز بيش از پيش احساس مي گردد.

2-1) پیشینه پژوهش

مدل ديناميكي به دست آمده براي كمپرسور گريز از مركز بر اساس مدل دو حالته با پارامترهاي lumped طبق مدل ارائه شده توسط گرايتزر مي باشد. فينك، كامپستي و گرايتزر يك مدل سه متغير حالته با پارامترهاي lumped را براي سيس تمهاي فشرده سازي گريز از مركز در سال 1992 استخراج نمودند كه ديناميك هاي spool را نيز در نظر گرفته بود. اين مدل با جزئيات بيشتري در تز دكتراي گراودهال آمده می باشد. بر اساس اين دو نوع مدل ديناميكي ، روشهاي مختلفي جهت حذف ناپايداري سرج در كمپرسورهاي سانتريفيوژ طراحي شده اند.

تعداد صفحه : 124

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قیمت : 14700 تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          [email protected]

این نوشته در مهندسی برق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید