دانلود فرمت word : نامه بررسی استراتژی های مختلف اکتساب تکنولوژی و الویت بندی آن ها با استفاده از تکنیک ANP در سازمان ها

دانلود پایان نامه
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در این پژوهش در آغاز نگاهی کل گرا به مدیریت تکنولوژی و فرایندهای اصلی آن شده می باشد. سپس با تمرکز ویژه بر فرایند اکتساب تکنولوژی به شناسایی و تبیین استراتژی های مختلفی که در این حوزه هست، تصریح شده می باشد. برای درک چگونگی انتخاب استراتژی های اکتساب تکنولوژی شایسته می باشد تا معیارهای اثرگذار بر اکتساب تکنولوژی شناسایی گردد. در فصل دو پژوهش در آغاز در نظر داشتن چیستی و چرایی استراتژی های اکتساب تکنولوژی شده می باشد و سپس عوامل اثرگذار بر انتخاب استراتژی مناسب اکتساب تکنولوژی را از پژوهش های دانشمندان فعال در این حوزه استخراج نموده این. سپس با در نظر داشتن جهت گیری خاص این پژوهش در حوزه فناوری اطلاعات، به مطالعه جواب مختلف استراتژی­های اکتساب تکنولوژی در این حوزه پرداخته شده می باشد. در نهایت یک مدل مفهومی با تکیه بر الویت بندی و انتخاب استراتژی های اکتساب بدست آمده می باشد. در فصل سوم با در نظر داشتن روابط بین معیارها و زیرمعیارها و روابط شبکه ای آن ها، از فرایند تحلیل شبکه ای برای ساختار بندی مساله این پژوهش بهره گیری می گردد. در فصل چهارم یک نمونه موردی در یکی از شرکت های فعال حوزه فناوری اطلاعات برای این پژوهش انتخاب شده می باشد. نتایج این پژوهش در فصل پنجم مشخص نموده می باشد که استراتژی ساخت، بالاترین الویت را از نظر مدیران این شرکت کسب نموده می باشد.

فصل اول

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

(کلیات پژوهش)

 1-  کلیات پژوهش

1- 1-  مقدمه

یکی از مسایل پیش روی اکثر کسب و کارهای دنیای امروز انتخاب استراتژی های مناسب در کسب تکنولوژی می باشد. مطالعات زیادی پیرامون فاکتورهای تاثیرگذار در اکتساب تکنولوژی انجام شده می باشد که هرکدام به پاره ای از این عوامل تصریح کرده اند. برای انتخاب روش مناسب کسب تکنولوژی با در نظر داشتن عوامل تاثیرگذار می توان از یک مدل تصمیم گیری چندمعیاره بهره گیری نمود. در این پژوهش معیارهای اثرگذار با در نظر داشتن مدلANP[1] جهت انتخاب بهترین شیوه اکتساب، ساختاردهی می گردد و در نهایت  در یک مورد مطالعاتی در شرکتی در حوزه فناوری اطلاعات به  نام بریدسامانه جدید مطالعه شده می باشد.

1- 2-  اظهار مسأله و اهمیت آن

فرایند توسعه تکنولوژی از طریق دو بستر اصلی شکل می گیرد که عبارتند از فرایند انتقال تکنولوژی و فرایندایجاد تکنولوژی. فرایند انتقال تکنولوژی شامل مراحل کسب، جذب، بومی سازی و  اشاعه تکنولوژی می باشد و بر دانش و تکنولوژی منابع خارج از سازمان استوار می باشد، در حالی که ساخت تکنولوژی با تکیه بر توانایی های داخلی بنگاه صورت می پذیرد.کسب تکنولوژی یکی از مراحل مشترک در هر دو روش توسعه تکنولوژی به حساب می آید.

کسب تکنولوژی تصریح به دانش  مورد نیاز بنگاه  دارد تا محصولات  جدید تولید گردد و یا فرایندهای جدید به کار رود. این دانش ممکن می باشد از داخل کشور  یا از منابع خارجی تامین گردد و ممکن می باشد  شامل خرید کالاهای سرمایه ای و یا نرم افزار باشد.

گزینه های مورد نظر برای اکتساب تکنولوژی را می توان به اکتساب، ادغام، لیسانس دهی، سرمایه گذاری مشترک، R&D[2] مشترک، قرارداد R&D ، برون سپاری و کنسرسیوم تصریح نمود.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید