نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با استفاده از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاومیش رودخانه ای، گوسفند و بز

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با بهره گیری از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاومیش رودخانه ای، گوسفند و بز 

تکه ای از متن پایان نامه :

یکسان، می توان 59 قطعه حفظ شده را در این نقشه پیدا نمود که با یافته های پیشین برای گوسفند و گاو در توافق می باشد. از طرفی دیگر بر اساس ترتیب ژنی می توان 140 قطعه حفظ شده را در این نقشه ردیابی نمود. این قطعات حفظ شده که به طور میانگین حدود 90 درصد از نوارهای کروموزومی بز را پوشش می دهند، از 100 درصد (در کروموزوم های 13 و 25) تا 50 درصد (در کروموزوم 28) متغییر هستند. نقشه سيتوژنتيك سال 2009 بز اولين و يكپارچه ترين نقشه مقايسه اي نشخوار كنندگان بود. مطالعه ژنوم بز سطح بالايي از همولوژي را در سطح باندهاي كروموزومي با ساير نشخوار كنندگان نشان مي دهد. به همين دليل در نظر داشتن گوسفند و گاو به عنوان مدل هاي برجسته تر باعث كاهش مطالعات ژنومي در بز طي دهه هاي اخير شده می باشد.

اتصال مركزي يا همان جابجايي روبرتسوني در حيوانات اهلي را مي توان در گاو ميش و گوسفند مشاهده نمود. اين كروموزوم هاي دو بازويي، هم از نظر همولوژي بازوها و هم از نظر گروه هاي سينتنيك در مقايسه با گاو و بز بدون تغيير باقي مانده اند. دو گونه شناخته شده گاو ميش در جهان هست كه عبارتند از گاو ميش آفريقاي (Syncerus caffer) و گاو ميش آسيايي (Babulus bubalis). گاو ميش آفريقايي داراي دو زير گونه به ترتيب با سه (Syncerus caffer caffer) (2n=52 , FN=60) و چهار (Syncerus caffer nanus) (2n=54 , FN=60) كروموزوم دو بازويي حاصل از ترانسلوكاسيون روبرتسوني كروموزوم هاي 13/1، 3/2، 20/5 و  13/1، 3/2، 20/5 و 29/11هستند (گالاقر و وومک، 1992). گاو ميش آسيايي  (BBU) داراي دو گونه اهلي  بوبالوس بوباليس (Bubalus bubalis) و بوبالوس ميندورنسيس  (Bubalus mindorensis) می باشد. گونه بوبالوس بوباليس داراي دو زير گونه يا تيپ گاو ميش رودخانه اي (2n=50, FN=60) و گاو ميش باتلاتق (2n=48, FN=58) مي باشد.

در گاوميش رودخانه اي پنج جفت كروموزوم (آتوزوم هاي 1 تا 5) دو بازويي منشا گرفته از پنج ترانسلوكاسيون روبرتسوني بين ده كروموزوم همولوگ گاو (گاو سانان اجداد) با در نظر داشتن استاندارد های کروموزومی گاو سانان (CSKBB، 1994؛ یانوزی، 1994 و ISCNDB، 2000) مشاهده مي شوند كه به ترتيب حاصل ترانسلوكاسيون روبرتسوني كروموزوم هاي 27/1، 23/2، 19/8، 28/5 و 29/16 گاو هستند. تفاوت گاوميش هاي تيپ رودخانه اي و باتلاقي در مورد يك جفت كروموزوم (و FN حاصل از آن) می باشد به طوريكه ترانسلوكاسيون تركيب پشت سر هم احتمالاً حاصل ترانسلوکاسیون روبرتسونی می باشند که در طی انشقاق گونه های کاپرینه (بز سانان) از اوینه (گوسفند سانان) اتفاق افتاده می باشد. الگوی باندینگ کروموزوم های بز و گوسفند نشان دادند که OAR1، OVR2 و OAR3 هم چنین به ترتیب با اتصال مركزي کروموزوم های CHI1/3، CHI2/8  و CHI5/11 برابر هستند (یانوزی و همکاران، 2009). تاكنون طي مطالعات ZOO-FISH حدود 48 قطعه کروموزومی انسانی روی کروموزوم های گوسفند شناسایی شدند. (یانوزی و همکاران، 1999). گروه بندي اعضاي گونه اوينه با توجه

نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با بهره گیری از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاوميش رودخانه ای، گوسفند و بز

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.