نگرش اساطیری در ساخت خمره های تدفینی ایران باستان

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :توجه اساطیری در ساخت خمره های تدفینی ایران باستان

تکه ای از متن پایان نامه :


آنیمیزم در لغت به معنای جان پنداری و مبنای معنایی واژۀ انیمیشناست، اما تفاوت این دو در نوع تفکر حاکم بر آنها می باشد. آنمیزم در نزد بشر نخستین اعتقاد به وجود روح مخفی در تمامی ماوراءالطبیعی، جلال و شکوه خداوندی و اراده الهی می باشد. (شایگان، 1383: 85) بشر بر اساس سرشت معنوی خود نسبت به تجلی نومن عکس العمل های خاصی از خود بروز می دهد که به صورت ترس، حیرت، شگفتی و ایمان نمود پیدا می کند.  شایگان معتقد می باشد یکی از مظاهر تجلی نومن قلمرو هنر می باشد. این تجلی را “شکوه هیبت انگیز” نامیده اند، زیرا که هم شکوه و شکلی خاص دارد و هم  ایجاد هیبت می کند. (همان، ص120) آفرینش یکی از بارزترین نمونه های این شکوه هیبت انگیز می باشد، آفرینشی که نمود تجلی نیازهای دینی آدمی می باشد.

در مقابل آفرینش و خلقت، مسأله مرگ مطرح می گردد. خلق و زوال دو عنصر جدایی ناپذیر در طول تاریخ بوده که پیوسته ذهن آدمی را به خود مشغول داشته اند. آدمی برای گریز از مرگ پیوسته در کوشش بود اما در روبرو شدن با ناکامی و نومیدی در دست یافتن به جاودانگی در این جهان، به ناچار مرگ را پذیرفت! اما نه با واقعیت تلخ نیستی نهفته در آن، بلکه آن را در حد گذر از یک مرحله تنزل بخشید و با تصویرپردازی درمورد جهان پس از مرگ روح هراسان خویش را آرام ساخت. درهم آمیختگی دین و زندگی و تسلسل میان مرگ وزندگی موجب بروز بعضی آداب و تشریفات در مورد مردگان و شیوه های به خاکسپاری آنان می گردید که به نوعی زیرساخت بخش عظیمی از فرهنگ جامعه بود.

 

2-2-4 مرگ و رستاخیز

 

ريشه تمدن و فرهنگ پيش از تاريخ، در جوامع ساده نوسنگي وجود داشته كه برخي از آداب و رسوم آن  با تغييراتي به دوران نوسنگي و  سپس به دوره هاي  بعدي  انتقال يافته  می باشد. به طور كلي آداب تدفين در پيش از تاريخ و تشريفات آن تابع نوع برخورد زندگان با

توجه اساطیری در ساخت خمره های تدفینی ایران باستان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.