فرمت ورد:پايان نامه بررسي فرهنگ عامه در ديوان مسعود سعد سلمان

دانلود پایان نامه

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ادبیات (M.A)

گرایش زبان و ادبیات فارسی

عنوان:

مطالعه فرهنگ عامه در دیوان مسعود سعد سلمان

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر جهاندوست سبزعلیپور

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سید حسن سید ترابی

 

مرداد 1392

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: مقدمه و کلیات

1- کلیّات…………………………………………………………………………………………………………. 3

1-1- مقدّمه …………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2- اظهار مسأله………………………………………………………………………………………………… 6

1-3- سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………….. 8

1-4- اهداف و ضرورت‌های اجرایی پژوهش……………………………………………………………… 8

1-5- پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 9

1-6- فرضیه‌های پژوهش………………………………………………………………………………………. 9

1-7- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 10

1-8- تعاریف واژه‌های کلیدی………………………………………………………………………………. 10

1-9- حدود و قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………. 11

فصل دوم: معرفی و توضیح آثار و احوالات مسعود سعد

2- توضیح احوال و آثار مسعود سعد سلمان…………………………………………………………………. 12

2-1- اوضاع ادبی و فرهنگی ایران در دوره‌ی غزنویان………………………………………………… 13

2-2- معرفی مسعود سعد سلمان ……………………………………………………………………………  18

2-2-1- سبک شعری…………………………………………………………………………………………. 19

2-2-2- آثار مسعود سعد…………………………………………………………………………………….. 19

2-3- ممدوحان اشعار مسعود سعد…………………………………………………………………………. 20

فصل سوم: فرهنگ و باورهای عامیانه

3- فرهنگ و باورهای عامیانه………………………………………………………………………………… 23

3-1- مفاهیم فرهنگ…………………………………………………………………………………………… 24

3-1-1- فرهنگ و ارتباط آن با فولکلور…………………………………………………………………… 26

3-2- فرهنگ عامه……………………………………………………………………………………………… 26

3-2-1- تعریف و ویژگی‌ها…………………………………………………………………………………. 26

3-2-2- تاریخچه فرهنگ عامه …………………………………………………………………………….. 27

3-2-3- سابقه فرهنگ عامه در ایران………………………………………………………………………. 28

3-2-3-1- گذری بر تاریخ گردآوری فرهنگ عامه در ایران………………………………………… 30

3-3- فرهنگ عامه، باورها و عقاید…………………………………………………………………………. 34

3-3-1 – خرافات……………………………………………………………………………………………… 35

3-3-2- نبرد علم با خرافات………………………………………………………………………………… 36

3-3-3- اسطوره………………………………………………………………………………………………… 37

3-3-4- افسانه ها و قصه ها………………………………………………………………………………… 38

3-3-5- مثل ها ………………………………………………………………………………………………… 43

3-6- مبدأ پیدایش باورها و علل گرایش به آن‌ها……………………………………………………….. 44

3-6-1- تاریخچه باورها و خرافات……………………………………………………………………….. 44

3-6-2- علل گرایش بشر به باورهای عامیانه………………………………………………………….. 45

3-7- مطالعه تحول باورهای عامیانه در اقوام ایرانی……………………………………………………. 46

3-7-1- تاریخچه و منابع سنن ایرانی……………………………………………………………………… 46

3-7-2- مبدأ و منشأ باورهای عامیانه در اقوام ایرانی…………………………………………………… 47

فصل چهارم: مظاهر مربوط به فرهنگ عامه در دیوان مسعود سعد

4- مظاهر مربوط به فرهنگ عامّه در دیوان مسعود سعد………………………………………………… 49

4-1- باورها …………………………………………………………………………………………………….. 49

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-1-1- موجودات ماوراء الطبیعه و باورهای مربوط به آن‌ها…………………………………………. 49

4-1-2- سحر و ساحری و شیوه های رایج آن………………………………………………………….. 56

4-1-3- علوم غریبه……………………………………………………………………………………………. 57

4-1-3-1- طلسم……………………………………………………………………………………………… 58

4-1-3-2- کیمیا……………………………………………………………………………………………….. 59

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4-1-4-  ماه های فارسی…………………………………………………………………………………….. 59

4-1-5- نام روزهای فرس…………………………………………………………………………………… 65

4-1-6- روزهای هفته………………………………………………………………………………………… 72

4-1-7- عناصر اربعه و باورهای مربوط به آن…………………………………………………………… 74

4-1-8- عدد هفت و اعتقادات مربوط به آن ……………………………………………………………. 79

4-1-9- نجوم و باورهای نجومی…………………………………………………………………………… 81

4-1-9-1- علم نجوم از نظر مسعود سعد………………………………………………………………… 81

4-1-9-2- بروج………………………………………………………………………………………………. 94

4-1-9-3- ستارگان و حالات آنها…………………………………………………………………………. 99

4-1-10- زمین و باورهای مربوط به آن………………………………………………………………….. 105

4-1-11- باورهای دینی و مذهبی…………………………………………………………………………. 105

4-1-12- باورهای اسطوره ای …………………………………………………………………………….. 111

4-1-13- باغ ها و گیاهان ………………………………………………………………………………….. 113

4-1-14- حیوانات …………………………………………………………………………………………… 119

4-1-15- بزرگان و اساطیر………………………………………………………………………………….. 127

4-1-17- بهشت و مرتبه های آن………………………………………………………………………….. 139

4-1-18- اعیاد و جشن ها………………………………………………………………………………….. 145

4-1-19- لباس و پوشاک……………………………………………………………………………………. 147

فصل پنجم: نتیجه گیری

منابع………………………………………………………………………………………………………………… 155

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید