دانلود فرمت word : پايان نامه تحوّل اخلاق باور دینی در تعامل با معرفت‌شناسی فضیلت‌گرایانه‌ی زگزبسکی

دانلود پایان نامه

تحوّل اخلاق باور دینی در تعامل با معرفت‌شناسی فضیلت‌گرایانه‌ی زگزبسکی

استاد راهنما: دکتر رضا اکبری

استاد مشاور: دکتر شهرام پازوکی- دکتر محسن جوادی

پایان‌نامه برای دریافت درجه­ی دکتری در

فلسفه

اسفند‌ماه 1393

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست

چکیده/ 1

مقدمه/ 2

فصل اول: معرفت‌شناسی باور دینی: تمهیدات/ 10

1-1. معرفت‌شناسی باور/ 11

1-2. درون‌گرایی و برون‌گرایی/ 14

1-3. معرفت‌شناسی باور دینی: قرینه‌گرایی و معرفت‌شناسی اصلاح‌شده/ 21

1-4. نتیجه/ 43

فصل دوم: اخلاق باور دینی و تکوین نظریه‌ی فضیلت/ 46

2-1. اخلاق باور/ 47

2-1-1. اخلاق باور: تبیین تاریخی/ 47

2-1-2 اخلاق باور: پرسش‌های اساسی/ 58

2-2. اخلاق باور دینی/ 68

2-3. اخلاق و معرفت: بذرهای نظریه‌ی فضیلت زگزبسکی/ 80

2-4. نظریه‌ی اخلاقی زگزبسکی/ 99

2-4-1. مبانی/ 100

2-4-2. مؤلفه‌ها/ 106

2-4-2-1. الگوگرایی/ 106

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-4-2-2. تشبّه‌جویی/ 112

2-4-2-3. عاطفه/ 115

2-4-2-4. انگیزه/ 121

2-4-3. نتایج/ 124

2-5. نتیجه/ 131

فصل سوم: معرفت‌شناسی فضیلت‌گرایانه‌ی زگزبسکی/ 133

3-1. تاریخچه‌ی انتقادی معرفت‌شناسی فضیلت‌گرا/ 135

3-2. نظریه‌ی معرفت زگزبسکی/ 150

3-2-1. فضیلت در مقام نظریه‌ی معرفت/ 150

3-2-1-1. فضیلت: چیستی/ 153

3-2-1-2. فضیلت: تمایزها/ 157

3-2-1-3. فضیلت: مؤلفه‌های دوگانه/ 163

3-2-1-4. فضایل اخلاقی و فضایل عقلانی: بازیابی یک ارتباط گسسته/ 166

3-2-1-5. فضایل عقلانی: صدق‌رسانی/ 173

3-2-1-6. ارزش اخلاقی و معرفتی فضایل عقلانی/ 179

3-2-1-7. حکمت/ 184

3-2-1-8. معرفت‌شناسی به مثابه شاخه‌ای از فلسفه‌ی اخلاق/ 187

3-2-2. اعتماد و حجیّت معرفتی/ 202

3-2-2-1. خودآیینی، خوداتکایی معرفتی و اعتماد معرفتی به دیگری/ 203

3-2-2-2. اعتماد معرفتی به خود و وجدان‌مداری معرفتی/ 209

3-2-2-3. اعتماد معرفتی به دیگری و علت های دوگانه/ 215

3-2-2-4. اعتماد به عواطف/ 222

3-2-2-5. اعتماد و حجیّت دیگری/ 226

3-2-2-6. اعتماد و اجتماع معرفتی/ 234

3-2-2-7. اعتماد و حجیّت اخلاقی/ 237

3-2-2-8. اعتماد و اختلاف معرفتی/ 240

3-3. نتیجه/ 248

فصل چهارم: فضیلت عقلانی و اخلاق باور دینی/ 251

4-1. معرفت‌شناسی باور دینی: ارزیابی انتقادی زگزبسکی/ 252

4-2. معرفت‌شناسی باور دینی: دیدگاه زگزبسکی/ 265

4-2-1. اعتماد و باور دینی/ 265

4-2-2. اعتماد، سنّت و حجیّت دینی/ 272

4-2-3. اعتماد و اختلاف باورهای دینی/ 277

4-3. باور دینی و فضیلت عقلانی/ 285

4-3-1. باور دینی و گشودگی ذهنی/ 286

4-3-1-1. گشودگی ذهنی: پیش‌شرط‌ها و سطوح سه‌گانه/ 287

4-3-1-2. باور دینیِ گشوده‌ذهن/ 295

4-3-2. باور دینی و شجاعت عقلانی/ 300

4-3-2-1. شجاعت عقلانی/ 300

4-3-2-2. باور دینی شجاعانه/ 306

4-3-3. باور دینی و فروتنی عقلانی/ 309

4-3-3-1. فروتنی عقلانی/ 309

4-3-3-2. باور دینی فروتنانه/ 316

4-3-4. باور دینی و خودآیینی عقلانی/ 319

4-3-4-1. خودآیینی عقلانی/ 320

4-3-4-2. باور دینی خودآیین/ 330

4-4. نتیجه/ 334

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مؤخره/ 336

5-1. معرفت دینی، فضیلت عقلانی و وجدان‌مداری معرفتی/ 336

5-2. اخلاق باور دینی : خروج از بن‌بست/ 340

5-3. آغاز یک راه/ 343

پیوست‌ها/ 345

پیوست 1: درمورد‌ی مثال‌های نقض گتیه/ 346

پیوست 2: نظریه‌ی انگیزش الهی/ 351

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید