دانلود پژوهش: پایان نامه:ارزیابی پذیرش سیستم مدیریت اطلاعات پروژه در سازمان‌های تسهیلگر در حوزه فناوری پیشرفته

دانلود پایان نامه

کلیات پژوهش

  • مقدمه

در طی دهه ی اخیر، شدت یافتن رقابت میان سازمان‌ها در جهت بهینه‌سازی و مکانیزه سازی فرایندهای درون‌سازمانی توجه آن‌ها را به سمت شناخت دقیق‌تر و عمیق‌تر نیازها و خواسته‌های سازمان و کارکنان سوق داده می باشد. علیرغم سرمایه‌گذاری‌های فراوان انجام‌شده درزمینه‌ی کاربری فناوری‌های اطلاعاتی در عرصه مذکور میزان بهره گیری از این فناوری‌ها یا چندان بالا نبوده و یا اثربخشی مطلوب را نداشته می باشد. این موضوع نیاز به انجام پژوهش برای شناسایی عوامل تعیین‌کننده پذیرش دستگاه‌های الکترونیکی سازمانی توسط کارکنان را عیان می سازد. درک عواملی که موجب پذیرش فناوری های جدید می گردد و ایجاد شرایطی که تحت آن، فناوری های اطلاعاتی موردنظر پذیرفته گردد از پژوهش‌های مهم درزمینه‌ شناسایی و تبیین رفتار مصرف‌کننده می باشد. چراکه تبیین رفتار مصرف کنندگان که در این پژوهش کارکنان می‌باشند،‌ امکان ارائه‌ برنامه‌های مطلوب‌تر و افزایش رضایت آن‌ها در جهت سودآوری بیشتر را فراهم می‌آورد. با در نظر داشتن این مطلب این پژوهش باهدف شناسایی عوامل دارای ارتباط با درک مفید بودن و سهولت بهره گیری از سیستم الکترونیکی مدیریت اطلاعات پروژه در سازمان‌های پروژه محور توسط کارکنان، بر اساس نظریه یکپارچه پذیرش و به‌کارگیری فناوری (UTAUT)، شناسایی جایگاه متغیرهای محیطی در مدل رفتار کارکنان به‌نحوی‌که با کنترل آن‌ها امکان تغییر توجه و افزایش بهره گیری کارکنان از خدمات الکترونیکی سازمانی در راستای کاهش زمان و افزایش بهره وری و ایجاد ارزش‌افزوده برای سازمان‌های پروژه محور انجام‌شده می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مدل مفهومی پژوهش یکی از جدیدترین مدل‌ها درمورد پذیرش فناوری می باشد که آن را می‌توان حاصل تلفیق سازه های اصلی چندین مدل معروف درزمینه پذیرش فناوری دانست. سازه‌های اصلی پژوهش عملکرد مورد انتظار، کوشش مورد انتظار، تأثیرات اجتماعی، اعتماد و تسهیل شرایط می باشد که با قصد رفتاری و به‌تبع آن رفتار بهره گیری از سیستم مدیریت اطلاعات پروژه ارتباط دارد. روش پژوهش در این پژوهش مطالعات کتابخانه‌ای و پرسشنامه می باشد. با ترجمه پرسشنامه‌ها‌ی استاندارد در این حوزه و انجام تحقیقات پیش‌آزمون و بهره‌گیری از روش‌های میدانی نظرات مدیران مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این فصل که نخستین فصل پژوهش بوده و طرح و شالوده­ی اصلی آن تبیین می­گردد؛ نخست مساله پژوهش اظهار می­گردد. همچنین مهمترین مدل­های ارائه شده در مورد موضوع پژوهش معرفی می گردد؛ و از میان مدل­ها مدل مفهومی که اساس پژوهش بر پایه­ی ان انجام شده انتخاب شده و به گونه مفصل تر تشریح می­گردد. برای توجیه علل انجام پژوهش اهمیت ضرورت و نتایج احتمالی پژوهش اظهار می­گردد. همچنین مهمترین معضلات احتمالی در انجام پژوهش ذکر گردیده و اهداف سوالات و فرضیات پژوهش اظهار می­گردد. در پایان روش پژوهش از نظر شیوه انجام پژوهش ذکر گردیده و متغییر های مستقل و وابسته پژوهش و دامنه­ی زمانی و مکانی آن تعریف می­گردد.

  • اظهار مساله
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

امروزه رقابت برای ارائه ی خدماتی که بهینه‌سازی و تسریع فرایندها را شامل می شوند، به‌عنوان یک مسئله راهبردی کلیدی برای سازمان‌ها مطرح می باشد. با در نظر داشتن رشد چشمگیر و سرعت تحولات تکنولوژی در جهان حرکت به سمت بهینه‌سازی و مکانیزه کردن فرایندها در سازمان‌ها را به‌عنوان مقدمه‌ای برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار می‌توان قلمداد نمود.

ازآنجاکه کاربران سیستمهای اطلاعاتی به‌نوعی مصرف کننده تلقی می شوند پذیرش یا عدم پذیرش فناوری در حوزه‌  رفتار مصرف‌کننده مطرح می گردد؛ و با در نظر داشتن ماهیت آن‌ها می‌توان پذیرش آن را در حوزه‌ی سیستم های اطلاعاتی مطرح نمود.

فناوری به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین عواملی می باشد که کسب‌وکارها را دچار دگرگونی بنیادین ساخته می باشد. سیستم‌های اطلاعاتی به‌ویژه سیستم‌های مدیریت اطلاعات پروژه نیز از این امر مستثنا نبوده و در جهت تسریع و مدیریت فرایند پروژه و مستندسازی دقیق آن کاربرد قبال توجهی را دارا می‌باشند.

علیرغم سرمایه‌گذاری‌های فراوان انجام‌شده درزمینه کاربری فناوری‌های اطلاعاتی در عرصه‌ی مدیریت اطلاعات پروژه میزان بهره گیری از این فناوری‌ها چندان بالا نیست. این موضوع نیاز به انجام پژوهش برای شناسایی عوامل تعیین‌کننده پذیرش سیستم‌های مدیریت اطلاعات پروژه توسط کاربران را عیان می‌سازد.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید