فرمت word : پایان نامه:بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه

واژگان کلیدی: رهبری تحول آفرین، تعهد سازمانی، مدیریت دانش

 

فصل اول

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

کلیات پژوهش

مقدمه

مقوله رهبری سازمانی به ویژه در ارتباط با مدیریت تحول وتغییر، دو عامل برجسته را در بر می گیرد. عامل نخست به دیدگاه و مفروضات مربوط به سرشت بشر مربوط می گردد (زمردیان، 195:1390).

رهبری تحول آفرین به نوعی رهبری اطلاق می گردد که در آن رهبران دارای موهبت الهی هستند و برای پیروان خود انگیزش معنوی و توجه ویژه فراهم و با نفوذ بر قلبشان، آنها را هدایت می کند. رهبران تحول آفرین یک چشم انداز سازمانی پویا خلق می کنند که اغلب یک دگرگونی در ارزشهای فرهنگی برای انعکاس نوآوری بیشتر را ضروری می سازد. رهبری تحول آفرین همچنین به دنبال برقراری یک ارتباط بین علائق فردی و جمعی می باشد تا به زیر دستان اجازه کار کردن برای اهداف متعالی را بدهد “بس” موهبت الهی را به عنوان یکی از چهار مشخصه رهبری تحول آفرین مورد توجه قرار داد. موهبت الهی یک آتش می باشد، آتشی که انرژی و تعهد پیروان را مشتعل می سازد و نتایج بیشتر و ماورای توضیح وظایف آنها ایجاد می کند (استار بوک[1]، 144:1997).

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

تعهد سازمانی یک توجه مهم شغلی و سازمانی می باشد که در طول سال‌های گذشته موردعلاقه بسیاری از محققان رشته های رفتار سازمانی و روان‌شناسی خصوصاً روان‌شناسی اجتماعی بوده می باشد (رکنی نژاد، 1386). این توجه در طول سه دهه گذشته دستخوش تغییراتی شده می باشد که شاید عمده ترین این تغییر در قلمرو مربوط به توجه چند بعدی به این مفهوم تا توجه یک بعدی به آن بوده می باشد.( همان) همچنین باتوجه به تحولات اخیر در حیطه کسب و کار مانند کوچک سازی‌ها و ادغام‌های شرکت‌ها در یک‌دیگر عده ای از صاحب‌نظران را بر آن داشته تا اظهار کنند که اثر تعهد سازمانی بر دیگر متغیرهای مهم در حوزه مدیریت مانند ترک شغل، غیبت و عملکرد کاهش یافته می باشد و به همین جهت بــررسی آن بی مورد می باشد (ساقروانی، 1388). اما عده ای دیگر از محققان این دیدگاه را نپذیرفته و عقیده دارند که تعهدسازمانی اهمیت خود را از دست نداده می باشد و همچنان می تواند موردتوجه قرار گیرد (فرهنگی و حسین زاده، 1384).

همچنین دانش با ویژگی های بدیع و پویای خود امکان پاسخگویی به ویژگی های محیط های جدید را فراهم می سازد، اهمیت دانش و کاربرد آن در حیطه های گوناگون درسازمان و مدیریت به عنوان رمزبقا و موفقیت و کسب مزیت رقابتی پایدار در اقتصاد به عنوان دارایی راهبردی بحث شده می باشد(عدلی، 1385).

مدیریت دانش سازمانی، یکی از مهم ترین عوامل موفقیت شرکت ها رقابتی و عصر اطلاعات می باشد. اهمیت موضوع به حدی می باشد که امروزه شماری از سازمان ها، دانش موجود خود را اندازه گیری می کنند و به منزله سرمایه فکری سازمان و نیز به عنوان شاخصی برای درجه بندی شرکت ها در گزارش ها خود منعکس می سازند(موسوی، 1384).

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید