فرمت word : پایان نامه:بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش در ستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

دانلود پایان نامه

این پژوهش با هدف مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی موجود نداجا بر به‌کارگیری نظام مدیریت ‌دانش توسط کارکنان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نداجا) صورت پذیرفته می باشد. روش انجام این پژوهش توصیفی- همبستگی و از شاخه تحقیقات میدانی می‌باشد. از لحاظ ماهیت و وسعت کاربرد یک پژوهش کابردی و از لحاظ زمانی یک پژوهش مقطعی به‌حساب می‌آید. ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش پرسش‌نامه بوده که از پرسش‌نامه‌های رابینز و ویلیامسون[1] بهره گیری شده که با بهره گیری از نرم‌افزار آماری Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشد. پس از جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل نتایج با بهره گیری از آمار توصیفی و استنباطی 10 فرضیه به بوته آزمایش نهاده گردید. نتایج نشان می‌دهد که بین مؤلفه‌های طرفداری‌مدیران، هویت‌سازمانی، سبک‌رهبری، سیستم‌کنترل، یکپارچگی و الگوهای‌ارتباطی موجود در نداجا با به‌کارگیری مدیریت دانش ارتباط هست. هم‌چنین 4فرضیه خلاقیت فردی، سازش با پدیده تعارض، سیستم پاداش و خطرپذیری با مدیریت دانش ارتباط معناداری را نظاره ننموده‌اند.

واژه های کلیدی: فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش، رابینز، نیروی دریایی ارتش ج. ا. ا

 

فصل اول

کلیات پژوهش

در سال‌های اخیر، سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف، پیوستن به‌طریقه دانش را آغاز کرده‌اند که مفاهیم جدیدی زیرا کاردانشی[2]، دانش‌کار[3]، مدیریت دانش[4] و سازمان‌های‌ دانشی[5] ، خبر از‌ شدت یافتن این طریقه می‌دهد. پیتردراکر[6] ، با به‌کارگیری این واژگان خبر از ایجاد نوع جدیدی از سازمان‌ها می‌دهد که در آن‌ها به جای قدرت بازو، قدرت ذهن حاکمیت دارد. براساس این نظریه درآینده جوامعی می‌توانند انتظار توسعه و پیشرفت داشته باشند که از دانش بیشتری برخوارد باشند. به‌ این ترتیب برخورداری از منابع طبیعی نمی‌تواند به اندازه دانش مهم باشد. سازمان‌ دانشی به توانمندی‌هایی دست می‌یابد که قادر می باشد از نیروی‌ اندک، قدرتی عظیم بسازد (الوانی، 1385، 283).

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

هدف از فعالیت‌های دانش در سازمان، اطمینان از رشد و‌تداوم فعالیت‌ها در جهت حفظ دانش حیاتی در تمامی سطوح، به‌کارگیری دانش موجود در تمامی چرخه‌ها، ترکیب ‌دانش در جهت هم‌افزایی، کسب مداوم دانش مربوطه، توسعه دانش جدید از طریق یادگیری مداوم که به‌وسیله تجارب درونی و دانش بیرونی ایجاد می گردد می باشد (Bourdreau & Couillard, 1999, 27).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سازمان‌ها با تکیه بر دانش‌برتر امکان اتخاذ تصمیم‌های معقول‌تر در موضوع‌های مهم و بهبود عملکرد‌های مبتنی بر دانش را می‌یابند. از اینرو مدیریت دانش مقوله‌ای مهمتر از خود دانش به شمار می رود که در سازمان‌ها به‌دنبال آن هستند تا نحوه تبدیل اطلاعات و دانسته‌های فرد و سازمان را به دانش و مهارت‌های فردی و گروهی تبیین و روشن کنند (Probest, 2000, 22).

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید