دانلود فایل: پایان نامه:بررسی میزان ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM

دانلود پایان نامه

 

  • مقدمه
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

شاید پرآوازه ترین تحول در زمینه مدیریت در طی یکی دو دهه اخیر ارایه الگو و نظریه های مربوط به بهبود کیفیت فرآورده ها و خدمات و به گونه کلی فعالیت ها و مؤسسات تولیدی و خدماتی باشد. پیروزی چشم گیر ژاپنی ها در چند دهه گذشته و ظرفیت تحول آسای تولیدی و اقتصادی آنان همراه با ارایه کیفیت ممتاز فرآورده ها و خدمات، انگیزه اساسی حرکت در سمت تحول روندهای مدیریت برای دستیابی به کیفیت برتر و روشهایی که مسایل پیچیده سازمان های امروزی را پاسخگو باشد بوده می باشد (مهربان،1387).

مدیریت کیفیت جامع1 هرچند که بر پایه کارهای بعضی از پیشگامان جنبش بهبود کیفیت مانند دمینگ2، جوران3، کرازبی4 و دیگران، در ژاپن، آمریکا و اروپا پدیدار گردید، اما الگوی جامع آن به تدریج و با بهره گیری از نوآوری و مدیریت در زمینه های فنون کمّی و آماری ساختار و معماری جدید سازمان، فنون بهبود و بازسازی سازمان و الگوهای مشارکتی و توانا سازی کارکنان که پرداخته چند دهه گذشته بوده شکل گرفته می باشد. امروزه سازمان های پیشرو با بهره گیری از الگوهای مدیریت کیفیت جامع به دستاوردهای استثنایی نائل شده اند که شاید نمونه برجسته آن رنسانس صنایع اتومبیل سازی آمریکا باشد که با 3 تا 5 سال کوشش و پیروی از روش های مدیریت کیفیت جامع پس ماندگی قابل توجه خود را از ژاپنی ها تا حد بسیار زیادی جبران کرده و دور نیست که در زمینه بسیاری از آنها پیشی بگیرند. مزیت عمده مدیریت کیفیت جامع به عنوان یک روش فراگیر مدیریت، آینده درخشان آن به عنوان تعیین کننده اصلی سمت گیری جریان مدیریت جدید می باشد.

انجام و استحکام پایه های نظری، فنون و الگوهای کاربری این طریقه را می توان در توجه سیستمی آن و بهره گیری از فنون و الگوهای گروهی و همین گونه شیوه های پیشرو و فعال آن در مطالعه و حل و فصل معضلات سازمانی با تأکید بر فرآیندهای کار به عنوان محور اصلی جستجو نمود( زمردیان،1389).

مدل های سرآمدی یا تعالی سازمان چارچوب هایی مبتنی بر علم، تجارب و نظریات مدیریتی هستند که مبنای اصلی آن مدیریت کیفیت جامع (TQM) بوده و مشخصات کلی یک سازمان متعالی را تعریف می کند. پیرو نظریه پردازان مفهوم سرآمدی یا تعالی سازمان و مدل های مربوطه، بهره گیری از این مدل ها در سطح جهان به عنوان ابزاری قدرتمند برای شناسایی فرصت های بهبود و اولویت بندی آنها به گونه گسترده ای مورد استقبال قرار گرفته می باشد( شرطان،1388)؛ این استقبال به حدی بوده می باشد که در اغلب کشورها برای جلب توجه عمومی و ایجاد انگیزه برای بهره گیری از آنها، این مدل ها به عنوان ارزیابی جوایز بهره وری، کیفیت و تعالی سازمانی مورد بهره گیری قرار می گیرد.

امروزه در بیش از 70 کشور جهان بر اساس مدل های تعالی سازمانی جوایزی با عناوینی زیرا جایزه کیفیت، جایزه بهره وری، جایزه تعالی سازمان، جایزه تعالی کسب و کار و جایزه تعالی عملکرد اهدا می گردد. تاثیر بهره گیری از مدل تعالی چنان بوده می باشد که حتی در کشور ژاپن که منشا جوایز کیفیت در سطح جهانی به شمار می رود از سال 1996 جایزه کیفیت ژاپن، به موازات جایزه کیفیت دمینگ، اما بر اساس مدل تعالی اهدا می گردد. از مشهورترین مدل های جایزه کیفیت جهانی می توان از جایزه دمینگ ژاپن، مالکوم بالدریج آمریکا و EFQM اروپا نام برد. در کشور ایران نیز از سال 1382 جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمان بر اساس مدل تعالی سازمان EFQM به اجرا درآمده می باشد.

لازم به توضیح می باشد که ارزش مدل های تعالی سازمان نه به خاطر بهره گیری از آنها به عنوان مدل ارزشیابی شرکت ها در فرآیندهای اهدای جایزه، بلکه بهره گیری از آنها توسط مدیران و نظام های مدیریتی به عنوان ابزاری برای ایجاد یکپارچگی و تعالی در مدیریت کسب وکار می باشد( توکلی،1390). پس با در نظر داشتن اهمیت بخش مدیریت و برنامه ریزی در مدیریت کلان شهرهای ایران و به خصوص پایتخت آن تهران و با در نظر داشتن تغییرات سریع و پیچیده در نیازها و الزامات کیفی در راستای تکریم و تکریم به حقوق شهروندی افراد در این پژوهش به مطالعه روابط بین شاخص های معیار توانمندساز و نتایج مدل تعالیEFQM  در سازمان معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت شهری شهر تهران به عنوان یکی از متولیان عرصه تعیین استراتژی های کلان در راستای ارتقای سطح حقوق شهروندی و حرکت به سمت جامعه مدرن و جهانی پرداخته شده می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در این فصل آغاز به اظهار مسأله پژوهش پرداخته و سپس به ترتیب به اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف پژوهش، سؤالات و فرضیه های پژوهش، قلمرو پژوهش (زمانی و مکانی) و در نهایت به تعریف مفهومی متغیرهای پژوهش پرداخته شده می باشد. اهمیت این فصل از آن جهت می باشد که خواننده با مطالعه این فصل، به هدف محقق از انجام این پژوهش پی برده و با کم و کیف پژوهش از نظر زمانی و مکانی آشنا می گردد.

  • اظهار مسأله

امروزه سازمان های بسیاری در کشورما در فرآیند جهانی شدن با چالش های بی شماری مواجه هستند. حضور در بازارهای جهانی و باقی ماندن در آن مستلزم رقابت با رقبای قدرتمند می باشد و رقابت پذیری سازمان ها نیازمند برنامه ریزی صحیح و همه جانبه برای استقرار سیستم های مدیریتی به مقصود ارتقا بهره وری و کیفیت محصولات و خدمات متعالی می باشد . بعضی از این سیستم ها در ابعاد سازمانی مطرح می گردند و با کوشش مدیران و کارکنان بنگاه قابل برنامه ریزی و استقرار  هستند، اما بعضی دیگر ابعاد مالی دارند و بایستی برنامه ریزان و مدیران بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور به آن بپردازد(EFQM،2010).

بهره گیری از روش های علمی برای تعیین استراتژی های سازمان  و نیز بهره گیری از مدل های شناخته شده ای همچون مدل تعالی سازمانی EFQM برای اجرای موفقیت آمیز استراتژی ها چند سالی می باشد که درکشور ما رایج شده می باشد با اجرای این مدل می توان از طریق خودارزیابی که به صورت دوره ای به اجرا گذاشته می گردد به نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود سازمانی پی برد  و در مسیر بهبود مستمر و تعالی سازمان گام های بلند برداشت( شرطان،1388).

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید