پژوهش: پایان نامه:تأثیر نیروهای رقابتی سازمان بر کاربرد دانش جهت بهبود عملکرد زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی

دانلود پایان نامه

در دنیای متلاطم و متغیر کنونی تنها چیزی که تغییر نمی کند ، تغییر می باشد . در دنیای کسب و کاری که به گونه فزاینده تحت الشعاع سه واژه مشتری ، رقابت  و تغییر ، هدایت می گردد، شرکت ها در جستجوی راه حلّی برای معضلات کسب و کار خود هستند،بر اساس ادبیات  و اطلاعات موجود از شرکت های مؤفّق دنیا چنین برداشت می گردد که یکی از راه حل های رفع معضل یاد شده توجّه و تمرکز بر رویکرد بهبود عملکرد زنجیره تأمین می باشد.

هدف از این پژوهش مطالعه نحوه اثرگذاری نیروهای رقابتی در صنعت خودروسازی به عنوان محرّکی برای کاربرد مدیریت دانش در بهبود عملکرد زنجیره تأَمین با تأکید بر تأثیر میانجی گر محرکهای نوآوری سازمانی می باشد.این پژوهش با رویکردی توصیفی – علّی با روش پیمایشی از طریق توزیع پرسشنامه بین کارشناسان بخش های متفاوت زنجیره تأمین صنت خودرو صورت گرفته می باشد.برای مطالعه فرضیه های پژوهش از تحلیل رگرسیون خطی و چندگانه بهره گیری شده می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

نتایج نشان می دهد نیرو های رقابتی صنعت بر محرّک های نوآوری سازمان اثر مثبتی دارند و تأثیر مثبت دو عامل نیرو های رقابتی و محرّک های نوآوری سازمانی بر کاربرد دانش  و بهبود عملکرد زنجیره تأمین نشان داده شده می باشد.

 

کلید واژه: نیروهای رقابتی ، عملکرد زنجیره تأمین ، محرّک های نوآوری ، مدیریت دانش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

1-1 مقدّمه

در سالهای اخیر  تأثیر دانش بعنوان کلیدی ترین منبع سازمانها در کسب مزیت رقابتی، به موضوعی بسیار مهم تبدیل شده و ایده “قابل مدیریت بودن دانش”، در بسیاری از کسب و کارهای مبتنی بر دانش، سازمانهای یادگیرنده  و مدیریت سرمایه های فکری، جا باز کرده می باشد. پس، سازمانها در پی روشهای جدیدی برای بقا در عرصه کسب و کار و رقابت اثربخش می باشند.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید