دانلود فرمت ورد:پایان نامه:شناخت عوامل موثر بر میزان اثربخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی در دانشگاه آزاد اسلامی برای دانشجویان رشته حسابداری

دانلود پایان نامه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فصل اول- کلیات پژوهش

1- مقدمه :

خیلی از مردم عقیده دارند که آموزش حسابداری زمینه های بیشتری را برای تجارت و دوره های گزارش دهی آماده می کند و به همین دلیل یک رشد انفجاری در ثبت نام دانشجویان در رقابت های آموزش مجازی دیده می گردد زیرا که وقت طلا و دارای ارزش می باشد و ثبت نام در آموزش مجازی رشدی مشابه یک داستان دارد که هر روز بر تعداد رقابت های حسابداری فعلی برای آموزش مجازی افزوده می گردد و تعداد آن روز به روز در حال افزایش می باشد. مطابق با مطالعه سلیمی(2007) از وقتی که رقابت های آموزش مجازی حسابداری پیشنهاد شده می باشد  خیلی از قسمت ها و بخش های مختلف برنامه های آموزش حسابداری چندان خوب می باشد که آموزش مجازی را پیشنهاد کرده می باشد و در دوره لیسانس و سطوح عالي که در بالا ذکر گردیده می باشد فارغ التحصیل نیز داشته می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مطابق چشم انداز حرفه ای کتابهای درسی در سال 2006 توقع استخدام شدن از حسابداری و حسابرسی این می باشد که رشد سریع خود را بیشتر از اين نیز افزایش دهند. که این رشد سریع برای همه حرفه ها تا سال 2014 باعث افزایش درآمدها نیز خواهد گردید. در میان بازرگانی و دیگر حرفه های مالی حسابداران و حسابرسان و مدیران تجزیه و تحلیل می خواهند مشاغل دیگری را اضافه و دسته بندی نمایند با در نظر داشتن اینکه پیش بینی می گردد که میانگین درآمدها تا سال 2014 به 000/386 دلار در سال در ایالات متحده خواهد رسید.

رشد انفجاری حسابداری سرعت کلاسهای آموزش مجازی را در سطوح آموزش عالی در دهه گذشته هدیه کرده می باشد و اصلاً به نظر نمی رسد که این رشد انفجاری آهسته و رو به پایین باشد. تکامل اینترنت و دسترسی گسترده و آسان به آن در خانه و منزل باعث این احتمال شده می باشد که آنها که می خواهند در کلاسهای درس شرکت کنند بدین وسیله بتوانند باعث ادامه رشد خود شوند. مطابق يك گزارش نقل شده آموزش مجازی باعث رتبه ساختن هم می گردد: آموزش مجازی در ایالات متحده توسط آلفرد اسلوان  تأسیس گردید و توسط گروه مطالعه پژوهش باب سون جریان پیدا کرده می باشد و در ارتباط با کالج نیزیک رشد هم نواخت و یک دستی در ثبت نام های آموزش مجازی وجود داشته می باشد. موسسات آموزش عالی نیز گزارشات ثبت شده ای دارند که ثبت نام آموزش مجازی هم از لحاظ عددی و هم از لحاظ درصدی به گونه اساسی رو به افزایش می باشد.

مطابق یک گزارش تحویلي به حوزه آموزش ایالات متحده تقریباً 75% درصد دانشجویان دوره لیسانس که این روزها مورد مطالعه قرار گرفته اند غیر سنتی و مدرن هستند زیرا که سن و سال بالا و اوضاع و احوال مالی یا موارد دیگر باعث ثبت نام آنها در دانشکده های مدرن شده می باشد گاهی اوقات دانشجویان آموزش مجازی که مراجعه می کنند سنتی هستند زیرا که معمولاً 25 ساله یا بزرگتر هستند و یا اینکه به عنوان کارکنان بالغ مشغول به کار هستند و بعضی نیز متأهل هستند و وقت کمتری را  برای رفتن به مدرسه در طول شبانه روز و يا  در طول هفته دارند دانشجویان آموزش مجازی حسابداری هم اکنون مشغول به کار در میدان هاي حسابداری می باشند و برای پیشرفت خود به مدرسه می طریقه تا مهارتهای خود را افزايش دهند و بتواند گواهینامه عمومی حسابداری را از طریق امتحان CPA دریافت نمایند (وان نورد 2006) اوب لی غیر از و دلی کارت (2000) اظهار کردند که افزایش ثبت نام های زیاد در آموزش عالی حق دانش آموزان بالغ مي باشد . او ب لی جر (2003) مطالعه نمود که رشد ثبت نام دانشجویان مجازي  نشانه پاره وقت بودن آنان می باشد زیرا که اکثراً 25 ساله به نظر می رسند. در سال 2004 نادسان مطالعه ای را انجام داد و اظهار عقیده نمود که شیوه های آموزش افراد بالغ غیرسنتی اختلاف دارد و اين اختلافات در شیوه های آموزش وقتی که روشهای تدریس آموزش مجازی انتخاب شده اند بیشتر خواهد بود. مطابق پژوهش و تینگ هام (2005) دانشجویان بالغ شیوه های آموزش خود را توسعه می دهند و نیاز دانشکده ها بهره گیری از وسیله های مختلف موجود و کلاسهای درس مادی که تعهد اثربخشی را در دانشجویان ایجاد کند مي باشد و تکنیک های آموزش همه دانشجویان را بهبود مي بخشد و مخاطبان روشهای تدریس برای دانشجویان حسابداری غیرسنتی در موارد ذیل اهمیت دارد:

 • اگر دانشجویان درخواست هاي خوب از حسابداري بکنند حرفه حسابداری درآمد آن ها را واقعا افزایش می دهد.
 • واقعاً نیاز می باشد که هرکدام از حسابداران فرض های دانشجویان را اجرا کنند.

جین کتر (2003) گزارشی تسلیم نمود که دانشجویان غیرسنتی بالغ غالباً با این نیت به مدرسه می طریقه که حرفه های حسابداری بتوانند درآمدهای خوب برایشان آماده کنند بوسیله چنين آمادگی که رشته حسابداری دارد.

رفتار های دانش آموزان بالغ ممکن می باشد مناسبت بهتری نسبت به دانشجویان جوان تر سنتی داشته باشد. زیرا که آنها می توانند از تجربیات خودشان برای گزارش دادن درحرفه  حسابداری بهره گیری کنند. روش اصلاح آموزش دانشجویان مجازی مدرن بالغ مطالعه کردن حسابداری مي باشد پس اهمیت دارد  آموزش عالی از وسايل تعلیم وتربيت آموزشي مربوط به هم بهره گیری کند. این مطالعه کیفی توصیفی توانایی های دانشکده ها را در زمینه های فرآیند آموزش حسابداری برای کیفیت آموزش دانشجویان مجازی را در یک دوره چهارساله لیسانس بررسي مي نمايد . مفهوم از این مطالعه تعیین روش پژوهش هایی می باشد که اعضا هیئت علمی توانایی اصلاح و بهبود آنها را در آموزش حسابداری برای دانشجویان  مجازی  بالغ خواهند داشت و بوسیله تمرینات و کار بهتر در محیط آموزش مجازی به کار خواهند گرفت و آنها را رشد خواهند داد.

2- اظهار مسئله:

این حق کارفرمایان می باشد که از کارمندانشان بخواهند که مهارتهای خود را به وسیله آموزش حسابداری از طریق آموزش مجازی ارتقا دهند و باعث رشد آموخته های خود شوند و در طی یک جریان فرآیند آموزش مجازی به عنوان دانش آموز بالغ وارد مؤسسات آموزش عالی شوند و با داشتن دسترسی آسان به اینترنت زمینه یک آموزش مجازی همیشگی را برای خود فراهم آورند.

3- اهداف پژوهش:

1-3: اهداف اصلی:

 • شناخت عوامل موثر بر میزان اثربخشی بهره گیری از سیستم آموزش مجازی در دانشگاه آزاد اسلامی برای دانشجویان رشته حسابداری با بهره گیری از تجربیات اساتید دانشگاههای دولتی و غیردولتی.
 • بهره گیری از تدریس آموزش مجازی برای دانشجویان رشته حسابداری به عنوان یک اصل کلی.

2-3:اهداف فرعی:

 • شناخت میزان تأثیر ویژگیهای شغل حسابداری در صورت بهره گیری از آموزش مجازی برای دانشجویان رشته حسابداری در دانشگاه آزاد اسلامی.
 • شناخت میزان تأثیر ویژگیهای شخصیتی بر تعهدات دانشجویان آموزش دیده رشته حسابداری در دانشگاه آزاد اسلامی.
 • شناخت میزان تأثیر تجربیات اساتید تدریس کننده آموزش مجازی در دانشگاه آزاد اسلامی.
 • شناخت میزان تأثیر مؤسسات آموزش دهنده وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی.
 • آموزش حسابداری به روش مجازی به عنوان یک روش کم هزینه ساده وآسان.

4- فرضیات پژوهش:

 • بین میزان تاثیر بهره گیری از سیستم آموزش مجازی و دانشجویان رشته حسابداری ارتباط معناداری هست.
 • بین روش تدریس های آموزش مجازی و دیدگاههای اساتید حسابداری ارتباط معناداری هست

5- روش پژوهش:

در این روش پژوهش میزان اثربخشی بهره گیری از سیستم آموزش مجازی در ارتباط با دانشجویان رشته  حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی مورد مطالعه قرار گرفت و یک روش پژوهش کیفی توصیفی به نام مطالعه ارائه نموده می باشد  که قابل تغيير و  توسعه می باشد و از وسایلي مانند پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات و اظهارنظر و بیانات مصاحبه شوندگان یا پاسخ دهندگان بهره گیری كرده می باشد  تا باعث گردد نتایج بهتری بدست آید. متغیرهای اصلی مورد بهره گیری دانشگاهها و اساتید و دانشجویان و آموزش مجازی می باشند و هم چنین از متغیرهای کمی و کیفی مانند سطوح آموزش عالی دانشگاه ها و یا انگیزه دانشجویان در یادگیری آموزش مجازی و متغیرهای شغلی و دیگر متغیرهای مستقل و یا وابسته بهره گیری شده می باشد و یکی از مهم ترین متغیرهای آن اینترنت می باشد که تأثیر بسیار مهمی در یادگیری و تدریس آموزش مجازی دارد.

و یکی دیگر از مزایای این روش پژوهش این می باشد که از طریق پرسشنامه نظرات 225 نفر از اعضاي هيئت علمي را درمورد  مزاياي بهره گیری از روش آموزش مجازي براي دانشجويان رشته حسابداري  آموزش مجازی جمع آوری کرده می باشد كه  از آنها به عنوان روش پژوهش های تدریس بهره گیری خواهد گردید  و دیدگاه اساتید حسابداری را در ارتباط با میزان این اثربخشی ها در ارتباط با آموزش مجازی بدست آورده می باشد . اما در حال حاضربه خاطر اینکه در دانشگاه آزاد اسلامی از آموزش مجازی بهره گیری نمی گردد پرسشنامه های پژوهش توسط اساتید دانشگاههای دولتی و غیردولتی تکمیل شده می باشد و البته این نکته لازم می باشد که بعضی از اساتید دانشگاههای دولتی و دانشگاه آزاد مشترک هستند که کمک خوبی می تواند به این روش پژوهش بنماید و هم چنین نظرات اساتید دانشگاه آزاد اسلامی نیز در نتایج پژوهش دخالت شده می باشد  و هم چنین از بعضی اساتید حسابداری دانشگاه آزاد که در این زمینه اطلاعاتی دارند نظرخواهی به اقدام آمده می باشد  و برای تجزيه و تحلیل پرسشنامه ها از روشهای پارامتری و غیرپارامتری بهره گیری شده می باشد .

6- روشهای جمع آوری اطلاعات:

روش معمول جمع آوری اطلاعات همان کتب، مقالات، مشاهدات و سایر روشهای جمع آوری اطلاعات می باشد و در اين تحقيق از روش پرسش نامه اي به صورت حضوري بهره گیری شده می باشد. که اين پرسش نامه های حاوی سئوالات در ارتباط با میزان اثربخشی بهره گیری از سیستم آموزش مجازی بین اعضاي هيئت علمي  دانشگاههای دولتی و غیردولتی توزیع شده می باشد و سپس اطلاعات خواسته شده و نظرات اعضاي هيئت علمي  جمع آوری شده می باشد. خاطر نشان می گردد که این پرسشنامه شامل دو نوع سئوال دمگرافی و ادراکی می باشد.

7- قلمرو  پژوهش:

این پژوهش کلیه دانشگاهها و اساتید و دانشجویان و حتی کسانی را که مشغول تهیه و طراحی و نصب و فروش نرم افزارهای کامپیوتری هستند ر ا شامل می گردد و در بر می گیرد.

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :130

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.