دانلود پژوهش: پایان نامه آتش در آثار منظوم سنایی

دانلود پایان نامه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی (M.A.)

عنوان :

«آتش در آثار منظوم سنایی»

استاد راهنما:

دکتر زهرا ایرانمنش

بهار 1394

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                            صفحه

 

چکیده………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. 2

 

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1: اظهار مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-2: اهمیت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-3-سؤالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-4: فرضیه پژوهش:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-5: اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-6: روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

فصل دوم: پیشینه پژوهش

2-1: پشینۀ پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

درآمد……………………………………………………………………………………………………………….. 10

2-2: تولد و زادگاه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

2-3: سفرهای چهارگانه سنایی…………………………………………………………………………………………………………….. 12

2-4: انقلاب درونی سنایی……………………………………………………………………………………………………………………. 14

2-5: وفات سنایی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-6: دین و مذهب سنایی……………………………………………………………………………………………………………………. 19

2-7: نوشته ها و آثار سنایی…………………………………………………………………………………………………………………. 22

 

فصل سوم: توصیف داده‌ها

درآمد………………………………………………………………………………………………………………. 28

3-1: تعریف آتش………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

3-2: ریشه شناسی آتش………………………………………………………………………………………………………………………. 28

3-3: جایگاه آتش در اوستا…………………………………………………………………………………………………………………… 29

3-4: آتش در ایران باستان…………………………………………………………………………………………………………………… 30

3-5: جایگاه آتش در دین زرتشتی……………………………………………………………………………………………………… 31

3-6: تکریم به آتش در منابع پهلوی………………………………………………………………………………………………….. 33

3-7: نماد آتش………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34

3-8: آتش در فرهنگ و ادبیات ایران………………………………………………………………………………………………….. 36

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

درآمد………………………………………………………………………………………………………………. 39

4-1: آتش و عشق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 39

4-2: آتش و دل…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43

4-3: آتش غیرت…………………………………………………………………………………………………………………………………… 44

4-4: آتش و هجران و فراق………………………………………………………………………………………………………………….. 44

4-5: آتش خشم……………………………………………………………………………………………………………………………………. 46

4-6: آتش آز………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 47

4-7: آتش می……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

4-8: آتش لاله……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49

4-9: آتش رخسار………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

چکیده

واژگان کلیدی: آتش، سنایی، حدیقه الحقیقه، دیوان.

مقدمه

سنایی‌ در دوره‌ اول‌ فعالیت‌‌های‌ ادبی‌ خویش‌ شاعری‌ مداح‌ بود، روش‌ شاعران‌ غزنوی، به خصوص‌ عنصری‌ و فرخی را تقلید می‌نمود. در دوره‌ دوم‌، که‌ دوره‌ تغییر حال‌ و تکامل‌ معنوی‌ او بود، به‌ معارف‌ و حقایق‌ عرفانی‌ و حکمی‌ و اندیشه‌های‌ دینی‌ پرداخت‌.در واقع سنایی اولین‌ شاعر ایرانی‌ پس‌ از اسلام‌ به شمار می‌رود که‌ حقایق‌ عرفانی‌ و معانی‌ تصوّف‌ را در قالب‌ شعر ارائه کرده می باشد.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید