منبع پایان نامه : پایان نامه آثار تمرین هوازی بر (PMS )و ترکیب بدن دانش آموزان دختر چاق و کم وزن

دانلود پایان نامه

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی تربیت بدنی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد 

رشته: تربیت بدنی  

   گرایش: فیزیولوژی ورزشی

عنوان:

آثار تمرین هوازی بر (PMS )و ترکیب بدن دانش آموزان دختر چاق و کم وزن

استاد راهنما:

 دکتر فرهاد رحمانی نیا

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول : طرح پژوهش
1-1.مقدمه
3
1-2.اظهار مسئله
5
1-3.ضرورت واهمیت پژوهش
9
1-4. اهداف پژوهش
12
1-4-1.هدف کلی
12
1-4-2.اهداف اختصاصی
12
1-5.فرضیه های پژوهش
13
1-5-1.فرضیه های اختصاصی
12
1-6.روش پژوهش
14
1-7.محدودیت های پژوهش
14
1-7-1.محدودیت های قابل کنترل پژوهش
14
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید