دانلود: پایان نامه ادبیات و فرهنگ عامه در دیوان صیدی تهرانی

دانلود پایان نامه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی «M.A»

عنوان:

ادبیات و فرهنگ عامه در دیوان صیدی تهرانی

استاد راهنما:

دکتر هوشمند اسفندیارپور

استاد مشاور:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دکتر حسین یزدانی

مرداد 1393

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

پژوهش حاضر به مقصود مطالعه «ادبیات و فرهنگ عامه در دیوان صیدی تهرانی» صورت گرفته می باشد. فرهنگ عامه مجموعه ی تجربیات و تفکرات بشر در طی قرون و اعصار می باشد همین تجربیات و سنت های مرسوم یک جامعه می باشد که به آن جامعه شخصیت و هویت می بخشد.

صیدی تهران شاعری غزل سراست وی در اشعار خود بسیاری از عناصر فرهنگ عامه را دستمایه خلق مضامین متنوع قرار داده و از آنجا که فرهنگ عامه هر ملتی روشنگر آداب، عادات، احوال و اخلاق و افق فکری مردم آن جامعه می باشد با مطالعه این عناصر در اشعار وی زمینه سهولت و درک معانی اشعار صیدی تهرانی برای مخاطبان فراهم شده می باشد و نیز مخاطب را با فرهنگ عامه آن عصر و وضع روحی و اجتماعی مردم آن وقت آشنا ساخته می باشد. از نتایج مهم این پژوهش آن می باشد که دیوان صیدی تهرانی سرشار از عناصر فرهنگ عامه می باشد و همچنین خواهیم دانست که بسیاری از اعتقادات، آداب و رسوم و تفکرات امروزی بشر از باورهای پیشینیان نشأت گرفته می باشد.

در این پایان نامه ضمن معرفی اجمالی فرهنگ عامه، موارد عامیانه ی استخراج شده از  دیوان مطابق دستورالعمل های ارائه شده توسط صاحب نظران به تصویب و طبقه بندی شده اند. آن گاه در ذیل هر عنوان اصلی، موارد فرعی و چگونگی باور مردم عصر صیدی که بسیاری از آن می تواند با باورهای مردم روزگار ما مشترک باشد؛ ذکر و تحلیل شده می باشد.

 

کلمات کلیدی: مردم و توده، فرهنگ و دانش، باورهای خرافی، دیوان صیدی تهرانی

فهرست مطالب

پیشگفتار………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: تعریف و تشریح موضوع

1-1- پرسش اصلی پژوهش (مسأله پژوهش)………………………………………………………………………. 4

1-2- اظهار مسأله……………………………………………………………………………………………………… 4

1-3- سوابق مربوط (پیشینه پژوهش)………………………………………………………………………………. 4

1-4- فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………… 5

1-5- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………… 5

1-6- اهمیت موضوع……………………………………………………………………………………………….. 5

1-7- ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………. 5

1-8- کاربردهای پژوهشی………………………………………………………………………………………… 6

1-9- جنبه های نوآوری جدید بدون پژوهش……………………………………………………………………. 6

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-10- روش کار……………………………………………………………………………………………………. 6

1-10-1- نوع روش پژوهش………………………………………………………………………………………. 6

1-11- روش گردآوری اطلاعات (میدانی، کتابخانه ای و غیره)…………………………………………… 6

1-12- ابزار گردآوری اطلاعات (پرسشنامه، مصاحبه، نظاره، آزمون فیش، جدول، ………………… 7

1-13- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………….. 7

1-14- کلید واژگان پژوهش و معادل لاتین آن ها……………………………………………………………… 7

فصل دوم: تعاریف و کلیات

2-1- زندگی و شعر صیدی تهرانی………………………………………………………………………………. 9

2-2- تعاریف فرهنگ عامیانه…………………………………………………………………………………….. 9

2-3- فرهنگ عامه در جهان………………………………………………………………………………………. 11

2-4- فرهنگ عامه …………………………………………………………………………………………………. 12

2-5- اهمیت فرهنگ عامه…………………………………………………………………………………………. 13

2-6- عناصر فرهنگ عامه…………………………………………………………………………………………. 15

2-7- ویژگی های فرهنگ و ادبیات عامه………………………………………………………………………. 17

فصل سوم: عناصر و فرهنگ عامه در دیوان صیدی تهرانی

3-1- باور های عامیانه……………………………………………………………………………………………… 21

3-1-1- درآمد………………………………………………………………………………………………………. 22

3-1-2- باده افشانی (جرعه بر خاک افشاندن)………………………………………………………………… 22

3-1-3- پادشاه سایه خداوند روی زمین………………………………………………………………………… 23

3-1-4- تشکیل دُر در صدف…………………………………………………………………………………….. 23

3-1-5- تشکیل گوهر در سنگ ………………………………………………………………………………… 24

3-1-6- جن یا فرشته ای به شاعران الهام می کند……………………………………………………………. 24

3-1-7- چشم زخم………………………………………………………………………………………………… 25

3-1-7-1-  اسپند دود کردن…………………………………………………………………………………….. 25

3-1-8- خون و باورهای مربوط به آن …………………………………………………………………………. 26

3-1-8-1- خون خوردن …………………………………………………………………………………………. 26

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید