فایل پایان نامه : پایان نامه ارائه طرح پیشنهادی به منظور عملیاتی کردن نیاز منطقه آزاد قشم

دانلود پایان نامه

عنوان :

ارائه طرح پیشنهادی به مقصود عملیاتی کردن نیاز منطقه آزاد قشم

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

با در نظر داشتن حساسیت جایگاه جغرافیایی وپتانسیل های موجود در منطقه ویژه آزاد قشم وتفکر ارتقاءسطح تعاملات اجتماعی با دیگر مناطق کشوروجذب سرمایه گذاران داخلی وخارجی وبهبود روابط اقتصادی سازمان منطقه آزادبا سیاست طرح توسعه ، اولویت هایی رابرای آغاز پروژه های تعریف شده لحاظ نموده اند. طراحی وساخت مرکز همایش های بین المللمنطقه اولین دغدغه مسؤلین به شمارمیاید. در این خصوص با در نظر داشتن امکان سنجی ونیاز سنجی بعمل آمده پژوهشی را به تحریردرآورده که پس از انجام مطالعات ومبانی نظری مبتنی برشاخص های منطقه ای،به یک طراحی اقلیم محوروبارویکرد انرژی کارا دست پیدا نمود. بی شک مدیریت بر مصرف انرژی بزرگترین دغدغه متخصصان اندیشمندان وطراحان درعصر حاضراست که درمنطقه مذکور با در نظر داشتن قابلیت های موجود میتوان به نتیجه مطلوبی رسید.دردنیا بهره گیری از رویکردهای انرژی کارادرساختمانهای عمومی همواره متداول بوده امااین مهم در کشور ما بطور جدی موردبررسی قرار نگرفته می باشد. درک انرژی در طراحی معماری بر اساس تکنیک های علمیمبتنی بر بکارگیری راهکارهای غیر فعال سرمایشی در مسیر معماری پایدار از راهبردهای این پژوهش به شمار می آید.

در این نوشتار با در نظر داشتن کاربردی بودن موضوع ونیازسنجی بعمل آمده با مطالعه مقالات، پایان نامه ها، کتب علمی مربوط به موضوع،نشریات معتبروجمع آوری اطلاعات ودسته بندی آنها و مطالعه نیاز ودرخواستهای سازمان منطقه آزاد قشم بعنوان متولیان این امر به پژوهش ومطالعه پرداخته شده می باشد. همچنین در روش میدانی با بازدید ازمراکز همایش های بین المللی موجود،اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده می باشد.

از اهداف پژوهش زمینه سازی جهت تدوین ضوابط اقلیمی ساختمان های عمومی، ارائه طرح کاربردی جهت ارتقاء توسعه اقتصادی ، تعاملات اجتماعی و مسائل فرهنگی وکاهش هزینه های مربوط به طول دوران بهره برداری ساختمان های عمومی را می توان برشمرد.

 

در این فصل، به کلیات پژوهشی رساله پرداخته می گردد که مباحثی زیرا، اهداف مطالعه، فرضیات و سوالات آن و … را در بر می گیرد.

1-1-        اظهار مساله و ضرورت موضوع

منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم در سال 1369 بدون برخورداری از قانونی مشخص فعالیت خود را آغاز نمود. با در نظر داشتن جایگاه مکانی این منطقه و وجود منابع عظیم انرژی در آن و نیز درکل منطقه ماموریت محوری قشم،ایجادشرایط مناسب برای سرمایه گذاری درزمینه هایی زیرا عرضه سوخت و خدمات جانبی، صادرات مجدد کالا ایجاد صنایع بزرگ بویژه صنایع مرتبط با نفت و گاز، فن آوری های زیستی پیشرفته، خدمات فنی مهندسی و نیز تاسیس ژئو پارک ملی تعریف شده می باشد با در نظر داشتن حساسیت جایگاه جغرافیایی وپتانسیل های موجود در منطقه ویژه آزاد قشم وتفکر ارتقاءسطح تعاملات اجتماعی با دیگر مناطق کشور و جذب سرمایه گذاران داخلی وخارجی وبهبود روابط اقتصادیسازمان منطقه آزادبا سیاست طرح توسعه، اولویت هایی رابرای استارت پروژه های تعریف شده لحاظ نموده اند. طراحی وساخت مرکز همایش های بین المللمنطقه اولین دغدغه مسؤلین به شمارمیاید. هدف ازپژوهش :در این خصوص با در نظر داشتن امکان سنجی ونیاز سنجی بعمل آمده پژوهشی را به تحریردرآورده که پس از انجام مطالعات ومبانی نظری مبتنی برشاخص های منطقه ای،به یک طراحی اقلیم محوروبارویکرد انرژی کاراخواهیم رسید. بی شک مدیریت بر مصرف انرژی بزرگترین دغدغه متخصصان اندیشمندان وطراحان درعصر حاضراست که درمنطقه مذکور با در نظر داشتن قابلیت های موجود میتوان به نتیجه مطلوبی رسید.

در حال حاضرتحقیق وپژوهش موجودبدلیل نیاز غالب منطقه وعدم وجودنمونه مشابه بسیار مهم می باشد اما بدلیل اینکه درکشورما طرحهای پژوهشی معماری اکثریت تابحال فاقد مطالعات کاربردی انرژی،که جزء ارکان ودغدغه های روز دنیاست بوده پژوهش موجود رابرمطالعه، پژوهش وطراحی مرکزی باتکیه برمدیریت فرآیند انرژی قرار داده ایم. معماری سنتی راه حل ها و شیوه هایی منطقی جهت فراهم کردن شرایط آسایش بشر را ابداع نموده می باشد. یکی از سمبل-های معماری پایدار، معماری سنتی ایرانی می باشد که به موضوع های اکولوژیکی و کارایی انرژی، هم به لحاظ پایین بودن قیمت اولیه و هم به لحاظ پایین بودن قیمت جاری و کارکردی بنا، پاسخگو بوده می باشد. درک انرژی در طراحی معماری بر اساس تکنیک های علمی (مبتنی بر شبیه سازی انرژی ) در فرایند طراحی معماری تحلیل سامانه های زمینه، کالبد و فضا،مطالعه رفتار طرح در برابر انرژی خورشیدی طراحی غیر فعال خورشیدی در مسیر معماری پایدار، و مطالعه کیفیت فضابحث جدید این پژوهش می باشد.

1-2-        سوالات و فرضیات پژوهش

سوالات:

 • یک بنای عمومی با مرکز مدیریت انرژی حاوی چه ویژگی های شکلی می تواند باشد؟
 • نوع کاربری بنا چه تأثیری بر فرآیند طراحی معماری با گرایش انرژی کارا خواهد داشت؟
 • رویکرد بهره گیری از تکنولوژی انرژی کارایی به چه میزان بر روی کاهش انرژی سالانه منطقه تأثیر گذار خواهد بود؟
 • عناصر معماری بومی در ساختمان های عمومی تا چه حد می تواند در کاهش مصرف انرژی تأثیر گذار باشد؟
 • چگونه میتوان به الگوی درفرایندطراحی معماری مبتنی بر مدیریت انرژی دسترسی پیداکرد؟

فرضیه‏ پژوهش:

 • بهره گیری از راهکارهای غیر فعال معمارانه در مراحل آغازین فرآیند طراحی، می تواند تا حد قابل ملاحظه ای مصرف انرژی سالانه را کاهش دهد.

1-3-        اهداف مشخص پژوهش

اهداف آرمانی، کلی :

 • ارائه طرح پیشنهادی به مقصود عملیاتی کردن نیاز منطقه آزاد قشم
 • هدایت اکثر همایش های کشور در فصول سرد سال به منطقه آزاد قشم

اهداف ویژه و کاربردی):

 • زمینه سازی جهت تدوین ضوابط اقلیمی ساختمان های عمومی
 • ارائه طرح کاربردی جهت ارتقاء توسعه اقتصادی، تعاملات اجتماعی و مسائل فرهنگی
 • کاهش هزینه های مربوط به طول دوران بهره برداری ساختمان های عمومی ( کنترل مبحث اقتصاد و انرژی)

1-4-        روش شناسی پژوهش

درخصوص تفکیک مراحل اجرایی پژوهش و توضیح آن، از به کار بردن عناوین کلی نظیر، «گردآوری اطلاعات اولیه»، «تهیه نمونه‏های آزمون»، «انجام آزمایش‏ها» و غیره خودداری شده و لازم می باشد در هر مورد توضیحات کامل در ارتباط با منابع و مراکز تهیه داده‏ها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر یک ارائه گردد.

در این پژوهش با در نظر داشتن کاربردی بودن موضوع ونیازسنجی بعمل آمده با مراجعه ومشاهده عینی،با مطالعه مقالات پایان نامه ها کتب علمی مربوط به موضوع،نشریات معتبروجمع آوری اطلاعات ودسته بندی آنهابصورت (میدانی وکتابخانه ای صورت میپذیرد

در روش میدانی با ابزار نظاره وبازدید ازمراکز همایش های بین المللی موفق ونمونه (انرژی کارا) وارتباط مراجعه به سوابق ومطالعات انجام پذیرفته موضوع توسط پژوهشگران دیگر درخصوص این موضوع تابحال وسوابق مطالعاتی آنهادر داخل کشوروهمچنین خارج از کشور، وبا مطالعه نیاز ودرخواستهای سازمان منطقه آزاد قشم بعنوان متولیان این امر به پژوهش ومطالعه خواهیم پرداخت. در روش کتابخانه ای با فیش برداری از کتب، مقالات علمی پژوهشی ونشریات مربوطه اقدام به جمع آوری مطالب مینماییم.

1-5-        معرفی ساختار پژوهش

این پایان نامه از شش فصل تشکیل شده می باشد. در فصل اول، به کلیات پژوهشی رساله پرداخته می گردد که مباحثی زیرا، اهداف مطالعه، فرضیات و سوالات آن و … را در بر می گیرد. فصل دوم، سه بخش عمدۀ مرور ادبیات، نمونه های موردی و ضوابط و استانداردها را در بر می گیرد که در واقع به معرفی مباحث اصلی مطرح در رساله می پردازد. در فصل سوم، وجوه اقلیمی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بستر کلان طرح که شهر قشم باشد، روشن می گردد. در فصل چهارم، به مفاهیم بنیادی معماری ایرانی اسلامی پرداخته می گردد که به عنوان پایه های نظری رساله مدنظر می باشند. فصل پنجم، بخشی از فرایند طراحی و بعضی ملاحظات سازه ای، تاسیساتی و اقلیمی طرح را شفاف می سازد. در فصل انتهایی (ششم) نیز برنامه فیزیکی و مدارک طرح ارائه شده اند.

 

شناخت موضوع طرح

این فصل، سه بخش عمدۀ مرور ادبیات، نمونه های موردی و ضوابط و استانداردها را در بر
می گیرد که در واقع به معرفی مباحث اصلی مطرح در رساله می پردازد.

مقدمه

فضاهای اجتماعی مانند فضاهایی هستند که اگر چه تغییرات فراوانی را در گذر زمان به خود دیده اند، اما قدمتی به طول تاریخ حیات اجتماعی بشر دارند. بشر به دلیل خصلت اجتماعی اش در حیات خود خواهان زندگی اجتماعی بر اساس مبادله اندیشه و کار می باشد. از این رو مفاهیمی مانند جمع و اجتماع و جامعه با وجود تحولات شگرف، همواره برای بشر شناخته شده و ملموس بوده می باشد. افراد در جمع و در کنار یکدیگر از یک روح جمعی برخوردار می شوند.

از آنجایی که مراکز برگزاری همایش های شهری جزئی از فضاهای اجتماعی شهر محسوب

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 می شوند، برای شناخت جایگاه تاریخی این گونه مراکز به تاریخچه ی فضاهای اجتماعی تصریح
می نماییم و همچنین مطالعه ضرورت ایجاد مرکز همایش با در نظر گرفتن نیازهای روز جامعه و بهره گیری از تکنولوژی ها ی جدید در زمینه انرژی کارایی مورد پژوهش قرار خواهد گرفت.

2-1          تاریخچـه احداث فضاهای اجتماعی

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید