فرمت ورد:پایان نامه ارزیابی ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی کارکنان شعب بانک پارسیان

دانلود پایان نامه

 

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

 

گرایش: منابع انسانی

 

موضوع:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

ارزیابی ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی

کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر حمیدرضا رضایی کلیدبری

 

مشاور:

 

سال تحصیلی 92-93

 

چکیده:

این پژوهش با هدف مطالعه و تحلیل ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران انجام شده می باشد. جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش، کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران بوده اند. این پژوهش از لحاظ نوع، توصیفی بوده و از لحاظ هدف نیز کاربردی می باشد. علاوه بر آن، برای گرداوری داده های مورد نیاز در این پژوهش، از پرسشنامه های استاندارد بهره گیری شده می باشد. برای سنجش ابعاد رهبری معنوی از پرسشنامه استاندارد فرای (2003)، و برای سنجش رضایت شغلی کارکنان از پرسشنامه استاندارد مینه سوتا (2009)، بهره گیری شده می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شده می باشد. برای آزمون فرضیات و سوالات پژوهش، از آزمون های همبستگی اسپیرمن و آزمون رگرسیون چندگانه بهره گیری شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات پژوهش، طبق آزمون همبستگی اسپیرمن، میان ابعاد رهبری معنوی که شامل چشم انداز، عشق به همنوعان، امید و ایمان، عضو بودن، معناداری و هویت، تعهد سازمانی، بازخورد عملکرد و رضایت شغلی کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط مثبت و معناداری هست. همچنین بر اساس آزمون رگرسیون چندگانه، ابعاد رهبری معنوی، تاثیر مثبت و معناداری بر روی رضایت شغلی کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران داشته اند. بر اساس نتایج آزمون رگرسیون چندگانه، ترتیب مولفه ها بر اساس شدت تاثیرگذاری شان عبارتند از: عشق به همنوعان، عضویت، معناداری و هویت، امید و ایمان، چشم انداز، بازخورد عملکرد، تعهد سازمانی. در پایان نیز بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیات و در راستای اهداف پژوهش، راهکارهایی ارائه شده می باشد.

 

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید