جدید: پایان نامه ارزیابی فاکتورهای تاثیرگذار بر استفاده بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه سلامت

دانلود پایان نامه
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

به کار گیری فناوری اطلاعات،تحول گسترده ای را در امور اداری و سیستم های اطلاعاتی صنعت بیمه ایجاد نموده می باشد. هدف این پژوهش ارزیابی فاکتورهای تاثیرگذار بر بهره گیری بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه سلامت در استان گیلان می باشد. این مطالعه از نوع توصیفی بوده که به روش مقطعی در سال 1393 انجام شده می باشد.روش نمونه گیری غیر احتمالی و به صورت هدفمند شامل خبرگان می باشد. آغاز محقق با مطالعه متون و مقالات چاپ شده مهمترین مولفه های تاثیر گذار بر بهره گیری بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه سلامت را شناسایی نمود. سپس با بهره گیری از یک پرسشنامه محقق ساخته مولفه ها را در معرض قضاوت خبرگان قرارداد. روایی این پرسش نامه توسط 6 نفر از صاحب نظران تایید گردیده می باشد.با بهره گیری از نرم افزار SPSS ضریب آلفای کرونباخ آن 948/0 به دست آمد که نشان داد پرسشنامه از پایایی لازم نیز برخورداراست. برای اولویت بندی از روش سلسله مراتبی بهره گیری گردید.جامعه و نمونه آماری شامل 45 نفر از خبرگان فعال در صنعت بیمه سلامت استان گیلان بوده می باشد. نتایج پژوهش نشان داده می باشد که بین تمامی عوامل موثر بر پذیرش فن آوری اطلاعات (مدیریتی،انسانی،فرهنگی،سازمانی،تکنولوژیکی و محیطی) عوامل مدیریتی با 365/0 درصد بالاترین وزن و در رتبه اول  و عوامل فرهنگی با 061/0 دصد کمترین وزن را کسب نمود و در رتبه آخر قرار گرفت.

 

واژگان کلیدی:

فن آوری اطلاعات، بیمه الکترونیک، بیمه، بیمه سلامت

مقدمه

فن آوری اطلاعات در هر فرآیند قابل تصوری کاربرد دارد؛جمع آوری مالیات ها،اداره بانک ها،استخراج نفت،سیستم های کارایی انرژی،مدیریت اسناد،مسائل پیچیده ی علمی آکادمیک و نیازهای آموزش فنی،چاپ و نشر،حمل و نقل،ارتباطات از راه دور و …تاثیر فن آوری اطلاعات بر جوامع بشری دست کمی از انقلاب صنعتی ندارد و حتی از گسترش روزافزون اطلاعات و کاربرد آن که دستاورد فن آوری اطلاع رسانی می باشد،به عنوان انقلاب صنعتی چهارم نام برده می گردد(کاظمی و همکاران،1387).

بیمه الکترونیکی از پدیده های مهم حاصل از به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین مدیریت اطلاعات می باشد که تحولی عمیق در نحوه فروش بیمه و دریافت خسارت داشته می باشد . به طوری که از یک سو سطح ارتباط با بیمه گذار ر ا افزایش داده و ازسو ی دیگر، دامنه خرید و فروش مجازی بعضی از انواع بیمه نامه را وسیع تر کرده می باشد(کریمی، 1383( .

1-2) اظهار مسئله

در سال های اخیر بهره گیری از فن آوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان محور بسیاری از تحولات جهانی امری انکارناپذیر بوده و این امر موجب تسریع انجام امور گشته می باشد. در حال حاضر در هر تجارتی می توان نشانه هایی از فن آوری را نظاره نمود مانند بانکداری الکترونیکی، آموزش الکترونیک و بیمه الکترونیکی (علیزاده،1383)

ارزیابی جایگاه جهانی کشورها، اظهار کننده آن می باشد که مدیریت متناسب ملی،بسترسازی برای تهیه زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری،تعیین اولویت های اساسی و سازماندهی مناسب برنامه های اجرایی در قالب اسناد راهبردی که به تصویب مراجع صلاحیت دار قانونی رسیده باشد عوامل اصلی در توسعه این فن آوری بوده می باشد(رییس دانا و فیروزآبادی،1386).

شرکت های بیمه با در نظر داشتن طریقه توسعه و پیشرفت فناوری اطلاعات و حضور رقبای جدید و قوی تر شدن رقبای قبل، برای ماندن در عرصه رقابت نیازمند مجهز شدن به این نوآوری در صنعت خود می باشد. بدیهی می باشد که برای پا گذاردن در این عرصه نیز بایستی کاملا محتاطانه اقدام نمود (بندر و مارکز، 2000).

امروزه، توسعه و گسترش فن آوری اطلاعات به جزء جدایی ناپذیر خط مشی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده می باشد و لذا هر کشوری در پی آن می باشد که مناسب ترین استراتژی و شیوه های برنامه ریزی و سازگاری با فن آوری های جدید اطلاعاتی را شناسایی و اتخاذ نماید. عوامل بسیاری در بهره گیری بهینه از فناوری اطلاعات تأثیر دارد که می توان به بعضی از آنان اعم از عوامل مدیریتی، عوامل انسانی، عوامل فرهنگی، عوامل سازمانی، عوامل تکنولوژی، عوامل محیطی و… نام برد (کاظمی و همکاران،1387). مقصود از عوامل مدیریت عدم آگاهی مدیران، فقدان دانش و تجربه، فقدان انگیزه و همچنین از فقدان افراد متخصص و عدم انگیزه و علاقه کارکنان به عنوان عومل انسانی و از عوامل تکنولوژی از عواملی همچون فقدان امکانات گسترده و عدم تطابق سیستمها و فقدان پهنای باند و عوامل محیطی همچون عدم وجود شبکه، فقدان قوانین و مقررات حقوقی و فقدان سیاستگذاری می توانند بر بهره گیری فناوری اطلاعات تاثیر بسزایی بگذارند(کاظمی و همکاران،1387).

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

به دلیل عدم وجود زیرساخت مناسب در سطح فرهنگی انسانی، تکنولوژی و محیطی و همچنین  سطوح ارتباطی و اطلاعاتی در کشور، عقب ماندگی هایی در زمینه فن آوری اطلاعات در بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی ملاحظه می گردد .یکی از معضلات اساسی در توسعه و گسترش فن آوری اطلاعات فقدان باور مدیران می باشد.هر چه به میزان آگهی و اعتقاد مدیران به فن آوری اطلاعات افزوده گردد،توسعه و گسترش آن به راحتی انجام می پذیرد(کریمی،1382).

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید