دانلود فرمت word : پایان نامه (ارزیابی مدلهای تبین گر طراحی معماری به منظور ارتقاء جایگاه محتوا در آنها)

دانلود پایان نامه

پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ معماری

 

عنوان

(ارزیابی مدلهای تبین گر طراحی معماری به مقصود ارتقاء جایگاه محتوا در آنها)

 

استاد راهنما

دکتر حسن سجاد زاده

استادیاردانشکدۀ هنر و معماری دانشگاه بوعلی سینا همدان

1393

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

فهرست

 

چکیده……………………………………………………………………………………………………1

 

فصل1:کلیات

1-1-اظهار مسأله………………………………………………………………………………………2

1-2-اهمیت وضرورت امجام پژوهش………………………………………………………….3

1-3-اهداف پژوهش………………………………………………………………………………..3

1-4-سؤالات پژوهش………………………………………………………………………………..3

1-5-فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………4

1-6-روش شناسی پژوهش…………………………………………………………………………..4

 

فصل 2پیشینه پژوهش:

بخش1

2-1-1-تعاریف………………………………………………………………………………….6

2-1-2-سوابق موضوع………………………………………………………………………..7

بخش2

دیدگاه سنتی آموزش

2-2-1-مقدمه………………………………………………………………………………….10

2-2-2-منابع گذشته………………………………………………………………………..10

2-2-3-نتیجه گیری…………………………………………………………………………15

 

بخش3

دیدگاه امروز آموزش

2-3-1-مقدمه……………………………………………………………………………..18

2-3-2-مدرسۀ بوزار……………………………………………………………………..18

2-3-3-مدرسۀ باهاوس………………………………………………………………….21

2-3-4-آموزش هنر و معماری در ایران…………………………………………….24

2-3-5-قیاس معماری امروز و دیروز ایران…………………………………………26

2-3-6-نتیجه گیری……………………………………………………………………..27

 

 

 

فصل3:مبانی نظری

 

بخش1:تربیت مکمل تعلیم

در جستجوی روح زندگی از طریق آموزش(هنر)

3-1-1-مقدمه…………………………………………………………………………..30

3-1-2-تفسیر یک آیه………………………………………………………………..30

3-1-3-تربیت مکمل تعلیم………………………………………………………….32

3-1-4-نتیجه گیری………………………………………………………………….42

 

بخش2(تحلیل چند شبهه)

الف:زیبایی و حقیقت در تقابل عینیت و ذهنیت

3-2-1-1-مقدمه…………………………………………………………………….44

3-2-1-2-عینیت و ذهنیت……………………………………………44

3-2-1-3-زیبایی و حقیقت در تقابل عین و ذهن……………..46

3-2-1-4-نتیجه گیری………………………………………………..49

 

 

ب:هنر برای هنر،سقوط یا اوج

3-2-2-1-مقدمه………………………………………………………………………52

3-2-2-2-موافقان نظریۀ هنر برای هنر………………………………………..52

3-2-2-3-نقد مخالفان(هنر برای هنر:سقوط ارزشها)………………………53

3-2-2-4-هنر برای هنر (رسیدن به مقصود)…………………………………63

3-2-2-5-نتیجه گیری……………………………………………………………65

 

بخش3:شیوۀ صحیح آموزش هنر ومعماری(بازگشت معنا)

3-3-1-مقدمه……………………………………………………………………..67

3-3-2-بازگشت معنا…………………………………………………………….68

3-3-3-نتیجه گیری……………………………………………………………..87

 

بخش4:هنر پیشرو در کنار مردم برای احیای جامعه

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-4-1-مقدمه……………………………………………………………………..90

3-4-2-معضلات هنر در جامعۀ امروز……………………………………….90

3-4-3-جستجوی معنا در کنار مردم……………………………………………….98

3-4-4-نتیجه گیری…………………………………………………………………..109

فصل 4:نتیجه گیری

نتایج پژوهش……………………………………………………………………………110

منابع:

کتابها…………………………………………………………………………………….113

مقالات…………………………………………………………………………………..113

اینترنت…………………………………………………………………………………114

 

فهرست ومنابع عکسها…………………………………………………………………..114

فهرست شکلها…………………………………………………………………………….114

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………..116

پیوست(مدارک چاپ کتاب)………………………………………………………117

 

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید