فایل پژوهش: پایان نامه ارزیابی وضعیت حمل ­ونقل شهری پایدار

دانلود پایان نامه

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته شهرسازی گرایش برنامه ­ریزی شهری

ارزیابی وضعیت حمل ­ونقل شهری پایدار و ارائه الگوی مطلوب در شهرهای میانی نمونه ­موردی: شهر نیشابور

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 استاد راهنما

آقای دکتر علی خاکساری رفسنجانی

استاد مشاور

آقای دکتر محمود جمعه­پور

استاد داور

آقای دکتر محمود صفارزاده

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

حمل­ ونقل شهری یکی از اصلی­ترین زیر بخش‌های توسعه و برنامه ریزی شهری می­باشد. شهروندان همه روزه با شبکه­های پیاده و سواره و انواع مختلف حمل­ونقل تماس داشته و برای پاسخ­گویی به طیفی از نیازهای شغلی، تحصیلی، خرید، تفریح و غیره از حمل­ونقل شهری بهره گیری می­کنند؛ پس حمل­ونقل به یکی از مهم­ترین بخش­های کیفیت زندگی شهروندان تبدیل شده می باشد. اما متأسفانه طی سال­های اخیر بر اثر توسعه مبتنی بر حرکت اتومبیل، مسائل و معضلات حمل­ونقلی متعددی بروز کرده می باشد و تا زمانی که برنامه­های توسعه شهری برمبنای حرکت اتومبیل تهیه و اجرا گردند دستیابی به حمل­ونقل پایدار امکان­پذیر نخواهد بود. برای غلبه بر چنین مشکلاتی نیاز می باشد که در گام اول حمل­ونقل شهری از بعد پایداری ارزیابی شده و سپس راه­حل­هایی برای بهبود شرایط موجود پیشنهاد گردد.

هدف از ارائه­ی پژوهش حاضر ارزیابی وضعیت حمل­ونقل درون شهری پایدار در شهرهای میانی بوده می باشد که در آن شهر نیشابور به عنوان نمونه انتخاب شده و نظام موجود حمل و نقل این شهر با بهره گیری از تکنیک­های تحلیلیAHP[1]  گروهی و SWOT[2] مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. نیشابور شهری تک­ هسته­ای بوده و بر اساس مطالعات انجام شده مشخص گردید که حمل­ونقل این شهر و شیوه­های سفر در آن با شاخص­های حمل­ونقل پایدار فاصله دارد. هدف حمل­ونقل پایدار هیچگاه حذف هیچ­یک از شیوه­های سفر نبوده، بلکه فراهم آوردن امکانات و زیرساخت­ها و تشویق به بهره گیری از شیوه­های پایدارتر و به حداقل رساندن بهره گیری از شیوه­های ناپایدار می­باشد؛ و در نتیجه کوشش می­گردد مناسب­ترین ترکیب شیوه­های حمل­ونقل در آن ارائه گردد. برمبنای نتایج حاصل از AHP، مناسب­ترین ترکیب حمل­ونقل برای نیشابور اینگونه حاصل گردید: 33.8% پیاده­روی، 22% دوچرخه­سواری، 14.5% اتوبوس و مینی­بوس، 12.5% تاکسی 9.6% اتومبیل شخصی و نهایتاً 7.7% موتورسیکلت. در نتیجه با بهره گیری از روش AHP پیاده­روی به­عنوان گزینه برتر شناخته شده و امکانات و محدودیت­های آن در قالب نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید با بهره گیری از روش تحلیلی SWOT مطالعه گردید و درنهایت نیز پیشنهاداتی در قالب راهبردهای چهارگانه ارائه شده و با بهره گیری از تکنیک QSPM[3] اولویت­بندی گردید.

کلیدواژه: حمل­ونقل پایدار[4]، روش تحلیل سلسله­مراتبی گروهی (AHP ) ، ماتریس SWOT، توسعه پیاده­مدار[5]، نیشابور[6]

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش… 1

1-1- مقدمه. 2

2-1- اظهار مسأله. 2

3-1- ضرورت و اهمیت موضوع. 3

4-1- اهداف پژوهش.. 4

1-4-1- هدف اصلی پژوهش.. 4

2-4-1- اهداف فرعی.. 4

5-1- پرسش‌های پژوهش.. 5

1-5-1 – پرسش اصلی.. 5

2-5-1- پرسش‌های فرعی.. 5

6-1- پیشینه پژوهش.. 5

7-1- فرآیند پژوهش.. 7

8-1- روش پژوهش.. 10

9-1- کاربرد نتایج پژوهش.. 12

10-1- معضلات و موانع پژوهش.. 12

11-1- مفاهیم اصلی پژوهش.. 12

12-1- جمع‌بندی.. 16

فصل دوم : مبانی نظری پژوهش… 17

1-2- مقدمه. 18

2-2- مروری بر پیشینه برنامه ریزی حمل و نقل.. 18

1-2-2-سیر تکامل تفکر برنامه ریزی حمل و نقل شهری در جهان ( پس از دهه 1980): 18

2-2-2-سیر تکامل تفکر برنامه ریزی حمل و نقل در ایران.. 22

3-2- نظریه‌ها و دیدگاه‌های مرتبط با حمل و نقل پایدار 24

1-3-2- نظریه توسعه پایدار- توسعه پایدار شهری.. 24

2-3-2-  جنبش نوشهرسازی ( نوشهرگرایی) 27

3-3-2-دیدگاه‌های اندیشمندان حمل و نقل بشر محور 29

1-3-3-2-  جین جیکوبز. 29

2-3-3-2- کالین بوکانان.. 30

3-3-3-2-دونالد اپلیارد. 31

4-3-3-2-  پیتر کالتروپ… 32

4-2- ابعاد حمل و نقل پایدار شهری.. 32

1-4-2- بعد زیست‌محیطی حمل و نقل پایدار 33

2-4-2- بعد اجتماعی حمل و نقل پایدار 33

3-4-2- بعد اقتصادی حمل و نقل پایدار 33

5-2- محورهای حمل و نقل پایدار 34

6-2- اهداف حمل و نقل پایدار 35

7-2-راهبردها و استراتژی‌های عمده حمل و نقل پایدار 38

1-7-2-تغییرات در تکنولوژی وسایل نقلیه / سوخت… 39

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-7-2-اصلاح نحوه‌ی بهره گیری از وسایل.. 39

3-7-2-مدیریت تقاضا 39

4-7-2-استراتژی کاربری زمین.. 40

8-2- سیاست‌های عمده‌ی حمل و نقل پایدار 40

9-2- اصول برنامه ریزی و سیاست گذاری در دست‌یابی به حمل و نقل پایدار 41

1-9-2- محدودیت تردد وسایل نقلیه. 41

2-9-2-تغییر ساختار شهری و کاربری زمین.. 42

3-9-2-کاهش نیاز به سفر و تقلیل تأثیرات سوء حمل و نقل.. 43

1-3-9-2-ترویج پیاده‌سازی.. 43

2-3-9-2- ترویج دوچرخه سواری.. 43

3-3-9-2-گسترش حمل و نقل عمومی.. 43

4-9-2-تغییر فرهنگ بهره گیری از وسایل نقلیه‌ی شخصی.. 44

5-9-2-مدیریت تقاضای سفر. 44

1-5-9-2- پیش‌بینی پارکینگ‌ها 44

2-5-9-2- پیش‌بینی نیازهای حرکت کالا. 45

3-5-9-2- پیش‌بینی نیازهای معلولین.. 45

6-9-2- ارتقاء کیفیت زیست‌محیطی.. 45

7-9-2-در نظر داشتن تأثیر شبکه‌ی حمل و نقل در مدیریت بحران حوادث طبیعی.. 46

10-2-شاخص‌های حمل و نقل پایدار 46

11-2-چالش‌های اصلی توسعه پایدار حمل و نقل.. 51

1-11-2-چالش‌های پایداری مالی و اقتصادی حمل و نقل.. 51

2-11-2-چالش‌های پایداری محیطی و بو مشناسی حمل و نقل.. 51

3-11-2-چالش‌های پایداری اجتماعی و توزیعی حمل و نقل.. 52

12-2-چارچوب نظری پژوهش.. 52

13-2-  پیاده‌سازی ( حمل و نقل پیاده‌ محور ) 53

1-13-2-  مقدمه. 53

2-13-2-  ضرورت و اهمیت موضوع. 54

3-13-2- مؤلفه‌های تأثیرگذار در محیط‌های پیاده‌سازی.. 55

4-13-2-  اصول و معیارهای حمل و نقل پیاده‌سازی.. 62

5-13-2- راهبردها و سیاست‌های حمل و نقل پیاده‌سازی.. 63

6-13-2-  نتیجه‌گیری.. 64

14-2- دوچرخه سواری.. 65

1-14-2- مقدمه. 65

2-14-2-  پیشینه تردد دوچرخه در جهان و ایران.. 66

3-14-2- انواع مسیرهای دوچرخه. 66

4-14-2- عوامل مؤثر در طراحی شبکه دوچرخه سواری موفق شهری.. 67

5-14-2-  نتیجه‌گیری.. 68

15- 2- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری.. 68

فصل سوم : روش شناسی… 70

1-3- مقدمه. 71

2-3- روش پژوهش.. 71

3-3- جامعه‌ی آماری.. 73

4-3-روش نمونه گیری، حجم نمونه مورد مطالعه. 74

5-3- فرآیند پژوهش.. 76

6-3-تکنیک‌های آماری مورد بهره گیری در توصیف و تحلیل اطلاعات… 78

1-6-3- چارچوب مفهومی مدل روش تحلیل سلسله( AHP)  گروهی.. 78

1-1-6-3-  تصمیم گیری و روش تحلیل آن.. 78

2-1-6-3-دلیل بهره گیری از روش AHP. 78

3-1-6-3-  روش تحلیل سلسله (AHP) 79

4-1-6-3-  روش تحلیل سلسله (AHP) گروهی.. 81

2-6-3- چارچوب مفهومی مدل SWOT.. 83

1-2-6-3-  ضرورت و کاربرد تحلیل SWOT در شهرسازی.. 83

2-2-6-3-  مفاهیم پایه تحلیل SWOT.. 83

3-2-6-3-  چارچوب و فرآیند تکنیک SWOT.. 86

4-2-6-3-  مراحل انجام تحلیل SWOT و تلفیق آن با ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی IE. 87

7-3- محدودیت‌های روش‌شناختی پژوهش.. 89

8-3-تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و شاخص‌ها 90

9-3- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری.. 90

فصل چهارم : مطالعه نمونه موردی و ارائه یافته‌های پژوهش… 91

1-4- مقدمه. 92

2-4- معرفی اجمالی قلمرو مکانی پژوهش ( شهر نیشابور ) 92

1-2-4- طریقه رشد و دگرگونی جمعیتی و گسترش شهر نیشابور 93

1-1-2-4- طریقه دگرگونی جمعیت شهر نیشابور 93

2-1-2-4- طریقه دگرگونی و گسترش شهر نیشابور 94

2-2-4- مطالعه پیشنهادات حمل و نقلی طرحهای تهیه شده برای نیشابور 95

1-2-2-4- طرح تفصیلی نیشابور ( مصوب سال 1382) 95

2-2-2-4- مطالعات ساماندهی ترافیک شهر نیشابور ( مصوب 1382 ) 96

3-2-2-4-مطالعات نیازمندی‌های ترافیکی شهر نیشابور در افق طرح جامع شهرسازی.. 97

4-2-2-4-جمع‌بندی.. 98

3-2-4- مطالعه شبکه خیابان‌های اصلی شهر. 99

4-2-4- اهداف سفر در شهر نیشابور 100

5-2-4- مطالعه شیوه‌های مختلف حمل و نقل در وضع موجود شهر نیشابور 102

1-5-2-4- حمل و نقل عمومی و نیمه عمومی.. 102

1-1-5-2-4-اطلاعات خطوط تاکسیرانی و اتوبوس رانی موجود. 103

2-5-2-4- مطالعات مربوط به شبکه دوچرخه سواری نیشابور 106

4-2-5- 3-مطالعه عبور و مرور عابرین پیاده و کریدورهای مربوطه در سطح شهر نیشابور 109

3-4- توصیف یافته‌های پژوهش.. 110

1-3-4- مقدمه. 110

2-3-4-  روش AHP گروهی.. 111

1-2-3-4- ساخت درخت سلسله. 112

2-2-3-4-  انجام مقایسه زوجی معیارها و زیر معیارها ( در صورت وجود ) 115

3-2-3-4-  مقایسه زوجی گزینه‌ها بر اساس معیارها یا زیر معیارها 116

4-2-3-4-  تشکیل جدول‌های مقایسه گروهی و استخراج اولویت‌ها از آن‌ها 117

5-2-3-4-  ترکیب جداول و انتخاب گزینه برتر. 117

6-2-3-4-مطالعه نرخ سازگاری.. 118

3-3-4- روش SWOT.. 118

1-3-3-4-  مرحله یک : ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و عوامل خارجی و ماتریس مطالعه رقابتی.. 119

2-3-3-4- مرحله دوم : انواع راهبردهای امکان پذیر. 122

4-4- تحلیل یافته‌های پژوهش.. 126

1-4-4- نتایج حاصل از مراحل روش AHP. 126

2-4-4- نتایج حاصل از مراحل روش SWOT.. 144

1-2-4-4- مرحله اول: ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و عوامل خارجی و ماتریس مطالعه رقابتی.. 145

2-2-4-4-  مرحله دوم تعیین جایگاه راهبردها 149

3-2-4-4- مرحله سوم : تصمیم گیری؛ تعیین اولویت راهبردها با بهره گیری از تکنیک QSPM… 150

5-4- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری.. 170

فصل 5 : جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات… 171

1-5- مقدمه. 172

2-5 – مروری بر اهداف طرح.. 173

1-3-5- هدف اصلی پژوهش.. 173

2-3-5- اهداف فرعی.. 174

3-5- پرسش‌های پژوهش.. 174

4-5- نتیجه‌گیری.. 178

5-5- پیشنهادات… 180

1-5-5- پیشنهادات این پژوهش.. 180

2-5-5- پیشنهاد پروژه‌ها و اقدامات آتی.. 180

1-2-5-5- اقدامات پیشنهادی.. 181

2-2-5-5- طرح‌ها و پروژه‌های پیشنهادی.. 181

منابع.. 182

پیوست‌ها. 187

پیوست شماره1: پرسشنامه AHP با هدف شناسایی شیوه‌های حمل و نقل پایدار شهری برای نیشابور 188

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید