فایل تحقیق : پایان نامه ارزیابی کارایی رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

دانلود پایان نامه

بورس اوراق بهادار باعث ایجاد محیطی مناسب به مقصود بازرگانی آسان سهام فراهم وبه این ترتیب بازرگانان با سهام ودیگر اوراق بهادار به تجارت می پردازند. یکی از مسائل مهم در سرمایه گذاری، چگونگی سرمایه گذاری دربورس اوراق بهادار می باشد وبازدهی شرکت مورد نظر نیز فاکتوری می باشد که به سرمایه گذار در فرآیند سرمایه گذاری کمک می کند. به گونه معمول مهمترین هدف در ارزیابی بازده به بهره وری در زمان گذشته شرکت ها برمی گردد. به بیانی دیگر، ازدیدگاه مدرن، فلسفه ارزیابی برتوسعه وبهبود شرکت مورد ارزیابی متمرکز می باشد. پس ارزیابی نه تنها به سرمایه گذار کمک می کند بلکه به شرکت ها و تشکیلات مورد ارزیابی آنها نیزکمک کرده وراهنمایشان می کند. اگرهدف شرکت ها افزایش سرمایه سهامداران باشد، بایستی معیارهای بهره وری که مطابق با ارزش افزوده دربلند مدت می باشد وجو داشته باشند. رتبه بندی شرکت ها نقاط ضعف وقدرت شرکت ها وهمچنین فرصت ها وخطرات سرمایه گذاری درآنها رابه خوبی مشخص می کند.روشهای جدید در براورده کردن کارایی مارا متوجه روشی نو با رویکردی جامع بهنام تحلیل پوششی داده ها(DEA  ) معطوف  می دارد.تحلیل پوششی داده ها تکنیکی می باشد که از کلیه مشاهدات گرد آوری شده برای اندازه گیری کارایی بهره گیری می کند در واقع این روش با بهره گیری همزمان از چند ورودی و چندین خروجی برخلاف روش های سنتی هرکدام از مشاهدات را در مقایسه مرز کارا بهینه می کند (مهرگان،1383).

 

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش

سیستم ارزیابی کارایی سازمان ها،یک مکانیزم مهم کنترل در  راستای خط مشی ها و سیاست های کلی سازمان بوده و اطلاعات مهم و حیاتی را در خصوص میزان تناسب و سازگاری کارایی واحد ها بابرنامه ها،دراختیار مدیران قرار می دهند.البته وقوع این امر در گرو آن می باشد که

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

نظام ارزیابی کارایی از جامعیت کافی برخوردار باشد تانتایج آن قابل بهره گیری بوده و تمام جوانب فعالیت ها رامدنظر قرار دهد(اداره تحقیقات و برنامه ریزی،1384،ص 7).

 

1-3-اظهار مساله

مسئله یعنی تفاوت بین وضع موجود و مطلوب ،بعبارت دیگر،مسئله یعنی فاصله بین جایی که هستیم و جایی که می خواهیم باشیم.مسئله وقتی حل می گردد که توانسته باشیم وضع موجود خود را به وضعیت مطلوب تغییر داده باشیم.(Huber,1980 ).

چالش اصلی این پژوهش تعیین نقاط قوت و ضعف شرکت های مورد نظر با بهره گیری از پارامتر های موجود در ترازنامه وتعیین منابعی که موجودی ناکارامدی شرکتهای ناکارا می گردد و همچنین اتخاد تصمیمات و ارائه راهکار ها برای قرار گرفتن شرکتهای ناکارا در مرز کارایی و یا افزایش رتبه انها در رتبه بندی، چالش و مسئله پژوهش حاضر میباشد.

1-4-مدل مفهومی پژوهش

هر مدل مفهومی بعنوان نقطه شروع و مبنایی جهت انجام مطالعات و تحقیقات می باشد بگونه ای که

متغیرهای مورد نظر پژوهش و روابط میان انها را مشخص می کند(Edwards et al,2000  )

بعبارت دیگر میتوان گفت که بصورتی ایده ال ،مدل مفهومی یا همان نقشه ذهنی.

 

به مقصود آزمون قابلیت اجرایی بودن یک مدل،درحالت کلی میتوان ازسه روش بهره گیری نمود:

که عبارتند از:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1.اجرای مدل در دنیای واقعی(Koontz et al ,1980,p 500 ) (الوانی،1380،ص54).

2.بهره گیری از روش دلفی یا نظرسنجی ازخبرگان(Mulford & kloglan,1982 )

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید