پایان نامه ارشد:نقش واسطه ای انگیزش شغلی در رابطه بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر واسطه ای انگیزش شغلی در ارتباط بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی

تکه ای از متن پایان نامه :

افزایش این ویژگیها، اهمال کاری شغلی کاهش نشان می دهد. همچنین از بین ابعاد ویژگی های شغلی تنها بعد هویت شغلی قادر به پیش بینی انگیزش شغلی بود آنهم بطور معکوس. در نهایت یافته های پژوهش مؤید تأثیر واسطه گری انگیزش شغلی در ارتباط بین ویژگیهای شغلی و اهمال کاری شغلی نبود. این یافته  مؤید عدم تأیید فرضیه اصلی پژوهش در خصوص نحوه ی ارتباط سازه های ویژگیهای شغلی، انگیزش شغلی و اهمال کاری شغلی می باشد.

واژه­های کلیدی: اهمال کاری شغلی، انگیزش شغلی و ویژگی­های شغلی.

 

 

در اين بخش كليات تحقيق ارائه مي‌گردد. آغاز مقدمه و بيان مسئله مطرح مي‌گردد. سپس اهميت و ضرورت تحقيق مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در ادامه به اهداف تحقيق پرداخته مي‌گردد و در پايان نيز تعاريف نظري و عملياتي متغيرهاي تحقيق ذكر مي‌گردد.

1-1-مقدمه

بي‌گمان نيروي انساني يكي از اساسي‌ترين و اصلي‌ترين منابع و سرمايه هر سازمان محسوب مي‌گردد. انتخاب، جذب، آموزش و نگهداري نيروي انساني اغلب هزينه‌‌هاي سنگيني بر سازمان‌ها تحميل مي‌كند. از اين رو از دست دادن منابع انساني بر اثر عواملي نظير فوت، بيماري، ترك شغل، غيبت، كم كاري و بهره‌وري پايين، مي‌تواند زيان‌هاي جبران ناپذيري را متوجه سازمان‌ها نمايد. به همين دليل در اغلب

تأثیر واسطه ای انگیزش شغلی در ارتباط بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی92

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.