پایان نامه ارشد رشته روانشناسی: درباره نقش واسطه ای انگیزش شغلی در رابطه بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر واسطه ای انگیزش شغلی در ارتباط بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی

تکه ای از متن پایان نامه :

سه دسته پیشینه تحقیقاتی مطالعه گردید که در خصوص ارتباط ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی یافته های پیشین حاکی از آن می باشد که هر چه عوامل ویژگی های شغلی در محیط فراهم باشد، اهمال کاری کمتری انجام می شود و بالعکس، در خصوص ارتباط ویژگی های شغلی و انگیزش شغلی یافته ها نشان می دهد که هر چه عوامل ویژگی های شغلی در محیط فراهم باشد انگیزه بیشتری ایجاد می گردد و بالعکس، و در خصوص ارتباط انگیزش شغلی و اهمال کاری شغلی تحقیقات پیشین موید آن می باشد که هرچه انگیزه بیشتر باشد اهمال کاری کمتری رخ می دهد و بالعکس. اما در خصوص ارتباط فرایندی این سه متغیر کمبود تحقیقاتی احساس می گردد.

 

 

پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی می باشد و محقق در صدد یافتن تأثیر واسطه ای انگیزش شغلی در ارتباط بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی می باشد. در اين فصل آغاز جامعه و نمونه آماري و روش نمونه‌گيري، سپس ابزارهاي تحقيق، روش اجرا و در پايان شيوه تجزيه و تحليل داده‌ها ارائه خواهد گردید.

3-1- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری

جامعه آماری پژوهش حاضر را کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس تشکیل می دهند که دانشگاه واحد ارسنجان با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش ( 150 نفر) انتخاب گردید و همه کارکنان این دانشگاه در پژوهش شرکت کردند.

در راستای افزایش نرخ مشارکت کارمندان در پژوهش، از آنجایکه تعداد نمونه کم و ماهیت سازه اهمال کاری منفی

تأثیر واسطه ای انگیزش شغلی در ارتباط بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی92

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.