پایان نامه ارشد رشته روانشناسی نقش واسطه ای انگیزش شغلی در رابطه بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر واسطه ای انگیزش شغلی در ارتباط بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی

تکه ای از متن پایان نامه :

الگوي ويژگيهاي شغلي (JCM) توسط هاكمن و اولدهام (1975) مطرح گرديد و چندین سال مراحل تكاملي خود را سپري كرد. اين الگو چنين بحث مي كند كه اساس پيچيدگي و غني سازي مشاغل با افزايش نگرشهاي شغلي، انگيزش و عملكرد شغلي همراه می باشد.

آنان خصوصاً فرض كرده اند كه پنج هسته اصلي ويژگيهاي شغلي (تنوع مهارت، هويت وظيفه، اهميت وظيفه، استقلال وظيفه، پسخوراند حاصل از شغل) بر سه حالت بحران رواني (معناداري تجربه شده كار، مسئوليت تجربه شده از نتايج كار و آگاهي از نتايج واقعي فعاليت هاي شغلي) اثر دارند و اين سه حالت نيز به نوبه خود بر (نتايج كار، انگيزش دروني كار ، خشنودي از كار ، اثر بخشي شغلي و غيبت) اثر دارد.

اهميت وظيفه+هويت

 

وظيفه + تنوع

 

آن­ها همچنين به عامل دانش و رشد مهارت، شدت نياز به قدرت اشاره كردند و مفهوم خشنودي از عوامل زمينه اي شغل را به عنوان تعديل كننده هاي ميان روابط، ويژگيهاي شغلي و حالات بحراني روانشناختي و گردد. در ثاني حضور اين ويژگي‌هاي شغلي موجب سه حالت روان‌شناختي حياتي خواهند گردید. سه بعد اول ويژگي‌هاي شغلي ( تنوع مهارت، هويت تكليف و اهميت وظيفه) در تركيب با همديگر موجب تجربه‌ي حالت روان‌شناختي احساس معناداري در كار مي‌گردد كه به باور فرد در مورد اهميت، ارزش و ارج شغل دلالت دارد. بعد چهارم (استقلال) حالت روان‌شناختي احساس مسؤليت را موجب مي‌گردد كه به احساس مسئوليت شخصي در برابر پيامد كارها اشاره مي‌كند. بعد پنجم يا بازخورد به حالت روان‌شناختي دانش در مورد نتايج واقعي منجر مي‌گردد و موجب ادراك كاركنان از مؤثر بودن عملكرد شان مي‌گردد

تأثیر واسطه ای انگیزش شغلی در ارتباط بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی92

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.