متن کامل: پایان نامه ارشد رشته نساجی: مقایسه تراکم الیاف در نخ پشمی دستریس و ماشین ریس

دانلود پایان نامه

با عنوان : مقایسه تراکم الیاف در نخ پشمی دستریس و ماشین ریس

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران جنوب

دانشكده تحصيلات تكميلي

گروه مهندسي نساجي – گرايش تكنولوژي نساجي

” M.Sc.” پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

عنوان:

مقايسه تراكم الياف در نخ پشمي دستريس و ماشين ريس

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده

در ريسندگي ماشيني پارامترهاي مختلف فرايند تشكيل نخ بهتر و يكنواخت تر از روش دستي كنترل شده و به همين علت نحوه استقرار الياف در مقطع نخ دست ريس و ماشين ريس متفاوت می باشد. دليل اين امر متفاوت بودن كنترل الياف و نيروهاي وارده بر آنها هنگام ريسندگي مي باشد.

در اين پروژه نخ پشمي ماشين ريسي (صنعتي) به نمره 5Nm بوسيله ماشين هاي ريسندگي هوژه توليد و سپس نخ دست ريسي با نمره و تاب معادل آن تهيه گرديد. همچنين نخ نيمه صنعتي كه نيمي از چرخه توليد آن همانند ماشين ريس و نيم ديگر آن شبيه دست ريس می باشد جهت مقايسه با آنها تهيه شده و در نهايت پس از قالب گيري نخ ها در رزين، تهيه مقاطع نخ و عكس برداري از آنها، چگونگي توزيع الياف در مقطع نخ مطالعه گردید.

نتايج آزمايشها نشان داد كه نخ ماشين ريس متراكم تر و نسبت به دو نخ ديگر تعداد ال ياف بيشتري در مركز خود داشته و تمايل الياف به مركز نخ بيشتر می باشد. اما در نخ دست ريس فراواني الياف در پوسته بيشتر بوده و پفكي می باشد. رفتار نخ نيمه صنعتي نامنظم تر از دو نخ ديگر بوده بطوري كه گاهي تمايل به پوسته و گاهي تمايل به مركز از خود نشان داد. از لحاظ موقعيت شعاعي و فراواني الياف در نواحي چهارگانه به نخ دستريس شباهت بيشتري داشته و همانند اين نخ پفكي بود. همچنين الياف در مقطع نخ دستريس بطور يكنواخت پراكنده گشته ولي در نخ ماشين ريس كمي حالت توده اي نظاره گردید. رفتار نخ نيمه صنعتي از نظر نحوه قرارگيري الياف در مقطع نخ مابين دو نخ ديگر بود.

مقدمه

تعريف ساده نخ آن می باشد كه تعدادي الياف در كنار هم قرار داده شده و با اعمال تاب به يكديگر متصل مي شوند. اين اقدام آغاز از حركت و چرخش دستها شروع و تا ريسندگي از طريق دوك نخ ريسي ادامه يافت و در انتها به چرخهاي ر يسندگي منتهي گردید. اين نخ كه كليه مراحل آن با دست انجام مي گردد بيشتر نزد عشاير مرسوم بوده و نخ دست ريس ناميده مي گردد. خواص اين نخ با نخ ماشين ريس از لحاظ نحوه قرارگيري الياف در مقطع نخ و همچنين خواص مكانيكي همچون استحكام، ازدياد طول تا حد پارگي، پرز و غيره مي تواند متفاوت باشد. اين امر مي تواند بع لت متفاوت بودن تنش ريسندگي و آرايش الياف و يكنواختي آنها در اين دو نخ و عدم كنترل دقيق الياف در مثلث ريسندگي در ريسندگي دستي باشد. حداكثر تاب در ريسندگي دستي با پا ملخي شدن مشخص گرديده و كنترلي براي تاب نخ مي باشد. ريسنده دست ريس با واژه هاي نخ كم تاب و پر تاب آشناست و نمي تواند تاب را دقيقا تنظيم نمايد. اين موضوع نيز مي تواند بر كيفيت نخ دست ريس موثر باشد. مطالعات كتابخانه اي نشان داده كه در منابع مورد بررسي مقايسه برخي از خواص مكانيكي اين دو نخ انجام گردید ه ولي اينك ه توزيع الياف در مقطع آنها چه تفاوتهايي داشته و ويژگيها ي مكانيكي نخ تا چه اندازه به نحوه استقرار الياف در نخ وابسته اند مطالعه اي انجام نشده می باشد. از سوي ديگر با در نظر داشتن اينكه در بعضي مناطق كشور براي تهيه نخ دست ريس از پشم حلاجي شده بصورت صنعتي بهره گیری گردید ه و نخ توليدي بصورت نيمه صنعتي مي باشد اين نخ نيز تهيه و با دو نخ ديگر مقايسه شده می باشد.

فصل اول

كليات

1-1- هدف

هدف از اين پايان نامه مقايسه ساختار داخلي يا نحوه استقرار الياف در مقطع نخ پشمي دست ريس و ماشين ريس مي باشد. نخ دست ريس نخي می باشد كه كليه مراحل توليد آن با دست انجام شده ولي در نخ ماشين ريس تمام مراحل تهيه آن توسط ماشين انجام گرفته می باشد.

با در نظر داشتن اينكه ممكن می باشد در بعضي از مناطق كشور تميز کردن و باز كردن الياف بطور ماشيني انجام شده و فقط ريسندگي آن بطريق دستي انجام گردد، لذا در اين پروژه از نخ سومي با عنوان نخ نيمه صنعتي جهت مقايسه با دو نوع نخ ديگر دركنار نخ هاي دست ريس و ماشين ريس قرار داده گردید و ساختار اين نخ نيز مورد مطالعه قرار گرفت.

1-2- تحقیقات انجام شده قبلی

مطابق مطالعات شوارز (Schwarz) نحوه قرارگيري الياف در نخهايي با الياف مدور به دو نوع تقسيم بندي شده می باشد كه عبارت می باشد از تجمع باز كه الياف بين دواير متحدالمركز متوالي قرار مي گيرند و ديگري تجمع بسته كه الياف درون شكل شش ضلعي منتظم قرار گرفته اند.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در تجمع باز (Open packing) يك ليف در مركز و شش ليف دور تا دور آن مي باشد به نحوي كه تمام هفت ليف باهم تماسي دارند و لايه سوم بگونه اي اضافه مي گردد كه الياف درون لايه سوم درست در محيط لايه اي كه شش ليف را در بر مي گيرد در تماس می باشد (يعني لايه سوم بگو نه اي می باشد كه بر دايره محاط شش ليف مماس می باشد) و هر لايه نسبت به لايه قبلي خود شش ليف اختلاف دارد. در اين تجمع بين الياف مقداري فضا هست.

در تجمع بسته (Close packing) يك ليف در مركز و شش ليف اطراف آن قرار دارد و هر لايه نسبت به لايه قبلي خود شش ليف اختلاف دارد تا لايه هفت كه تعداد الياف آن 127 می باشد و آن شكل شش ضلعي منتظم بسته ترين شكل تجمع را داده می باشد. از لايه هشت به بعد شكل ظاهري نخ بدليل افزايش تعداد الياف در مقطع نخ تغيير يافته و شكل دايره پيدا كرده می باشد.

تعداد صفحه : 154

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قیمت : 14700 تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

این نوشته در مهندسی نساجی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید