منبع تحقیق : پایان نامه ارشد مهندسی برق کنترل: بررسی روش های کنترل پدیده سرج در کمپرسورها

دانلود پایان نامه

با عنوان : مطالعه روش های کنترل پدیده سرج در کمپرسورها

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران جنوب

دانشكده تحصيلات تكميلي

“M.Sc” سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

مهندسي برق – كنترل

عنوان:

بررسي روش هاي كنترل پديده سرج در كمپرسورها

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده:

ناپايداري هاي آئروديناميكي فلو مي توانند كمپرسور را بطور جدي آسيب رسانند و ناحيه عملكرد سيستم را محدود نمايند بنابراين بايستي براي اجتناب از آنها چاره اي انديشيد.

ناپايداري سرج عبارتست از نوسانات يكبعدي كه منجر به افزايش فشار و فلوي جرمي كمپرسور مي گردد. سرج ناحيه كاري سيستم را به شدت تحت تاثير قرار داده و راندمان آن را كاهش مي دهد و نهايتا منجر به آسيب جدي كل سيستم مي گردد. اين پديده در نرخ هاي فلوي جرمي كم كمپرسور رخ مي دهد و نتيجه آن ايجاد نوسانات با دامنه بزرگ در فشار و نرخ فلوي جرمي خروجي از كمپرسور می باشد.

تاكنون كارهاي زيادي براي حذف مشكل سرج انجام شده می باشد و بيشتر اين كارها بر اساس كار گرايتزر (1976) و موره ( 1986 ) مي باشند  زيرا اين افراد اولين كساني بودند كه مدلهاي ديناميكي را براي آناليز  و طراحي سيستمهاي كنترل جهت سيستمهاي فشرده سازي و پايدارسازي آنها، پيشنهاد نمودند و مدلهاي ارائه شده توسط آنها بطور گسترده اي مورد بهره گیری و بهره برداري ساير محققين اين زمينه كاري قرار گرفته می باشد. در اين مجموعه هدف ما بررسي مدلهاي مختلف و همچنين كنترلرهاي بكار رفته جهت كنترل پديده هاي ناپايداري فلو در كمپرسورها مي باشد.

مقدمه:

كمپرسورها به دليل كاربرد گسترده اي كه در صنايع مختلف براي فشرده سازي و انتقال گازها دارند از اهميت ويژه اي بر خوردارند. پديده سرج كه يك ناپايداري فلو در كمپرسورها به حساب مي آيد، ناحيه عملكرد سيستم فشرده سازي را محدود مي نمايد و مانع از دستيابي به حداكثر راندمان كمپرسور مي گردد. لذا كنترل اين پديده از مدتها قبل در كانون توجه محققان قرار گرفته می باشد . تاكنون روشهاي مختلفي جهت كنترل اين ناپايداري در كمپرسورهاي محوري و گريز از مركز پيشنهاد گردي ده می باشد . با در نظر داشتن كاربرد كمپرسورهاي محوري در موتورهاي جت و هواپيما، بيشتر كارها در زمينه كنترل سرج مربوط به كمپرسورهاي محوري مي باشد، در اين مجموعه ما روشهاي نوين كنترل سرج در كمپرسورهاي محوري و سانتريفيوژ را كه مبتني بر كنترل فعال مي باشند بررسي مي نماييم.

فصل اول: کلیات

1-1) مقدمه

در اين مجموعه هدف ما بررسي مدلهاي مختلف و همچنين كنترلرهاي بكار رفته جهت كنترل پديده هاي ناپايداري فلو در كمپرسورها مي باشد . ناپايداري هاي آئروديناميكي فلو مي توانند كمپرسور را بطور جدي آسيب رسانند و ناحي ه عملكرد سيستم را محدود نمايند بنابراين بايستي براي اجتناب از آنها چاره اي انديشيد.

آغاز مدلهاي استخراج شده براي سيستم هاي فشرده سازي محوري و گريز از مركز را معرفي مي نماييم، سپس به بررسي روشهاي مختلف ارائه شده تا كنون براي كنترل ناپايداري سرج در كمپرسور هاي محوري و گريز از مركز مي پردازيم، نهايتا مقايسه روشهاي مختلف با يكديگر و نتيجه گيري پاياني را مي آوريم و در انتها چند مدل تجاري كنترلرهاي آنتي سرج را معرفي مي نماييم.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-1) پیشینه پژوهش

مدل ديناميكي به دست آمده براي كمپرسور هاي محوري و سانتريفيوژ بر اساس مدل دو حالته با پارامترهاي lumped طبق مدل ارائه شده توسط گرايتزر مي باشد كه مبناي طراحي كنترلرهاي آنتي سرج از گذشته تا كنون براي اين كمپرسورها مي باشد. در روشهاي قديمي كنترل سرج تكنيك مورد بهره گیری، اجتناب از سرج بود. در اين روشها از ابزارهاي مختلفي بر اي دور نگه داشتن نقطه كار كمپرسور از ناحيه اي كه در آن سرج رخ مي دهد، بهره گیری مي گرديد. از نظر عملي خطي به نام خط كنترل سرج در فاصله اي دورتر از خط سرج ترسيم مي گردد تا بدين وسيله يك حاشيه اجتناب از سرج در منحني مشخصه كمپرسور به دست آيد. اين روش ما را مطمئن مي سازد كه نقطه كار سيستم خط سرج را قطع نمي كند و لذا پديده سرج به وقوع نمي پيوندد. اين روش ناحيه كاري كمپرسور را به ناحيه اي كه سيستم در وضعيت حلقه باز در آن ناحيه پايدار می باشد، محدود كرده و لذا راندمان كل سيستم را محدود مي كند.

روشهاي مبتني بر كنترل فعال سرج، كه ناپايداريهايي را كه منجر به سرج مي شوند حذف نمايند، مي توانند ناحيه عملكرد پايدار سيستم را به آنسوي خط سرج سيستم گسترش دهند و ناحيه كاري پايدار سيستم را وسيعتر نمايند . براساس مدل خطي شده سيستم، اپشتاين، فوكس ويليام و گرايتزر، روش كنتر ل فعال جهت حذف سرج ارائه داده اند. كنترلر فيدبك مثبت استاتيك خروجي توسط فرنك ويلمز جهت كنترل سرج با محرك ولو تخليه فلوي جرمي، مورد بهره گیری گرديد كه توانست حدود 7 درصد در فلوي جرمي نقطه سرج بهبود ايجاد نمايد . اين روش بر اساس تكنيكهاي جايابي قطب با بهره گیری از مدل خطي شده گرايتزر با دو متغير حالت بود كه در آن از تغييرات سرعت كمپرسور و اثرات دما، صرف نظر شده بود.

تعداد صفحه : 122

قیمت : 14700 تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          [email protected]

این نوشته در مهندسی برق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید