دانلود پژوهش: پایان نامه ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی: طراحی ترموهیدرولیکی دی ارتیورهای حرارتی

دانلود پایان نامه

با عنوان : طراحی ترموهیدرولیکی دی ارتیورهای حرارتی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران جنوب

دانشكده تحصيلات تكميلي

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

گروه مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي

عنوان:

طراحي ترموهيدروليكي دي ارتيورهاي حرارتي

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده

تأمين آب خالص و تمايل به ثابت نگه داشتن ناخالصي ها وحلاليت آنها در يك سطح مورد نظر به مقصود به حداقل رساندن خوردگي و احتراز از اكسيداسيون روي سطوح انتقال حرارت در نيروگاه ها و صنايعي كه آب در شبكه سيكل آنها حركت ميكند، از اهميت ويژه اي برخوردار می باشد.

در صورت وجود عوامل خوردگي مانند حضور گازهاي چگالش ناپذير در آب تغذيه سيكلهاي نيروگاهي، خرابي و از بين رفتن سطوح و لوله هاي ديگ بخار، هيترها و پره هاي توربين اتفاق ميافتد. هوازدايي حرارتي يكي از راه هاي جداسازي گازهاي خورنده موجود در آب تغذيه می باشد كه به اين مقصود ازهوازدا بهره گیری ميگردد. البته هوازداها سهم عمده اي درگرمايش آب تغذيه نيز دارند كه به نوبه خود در افزايش بازده حرارتي سيكل نيروگاه تأثیر دارد. روش كلي كار هوازداها، گرمايش آب تغذيه تا حد دماي اشباع متناظر با فشار كاركرد هوازدا ميباشد كه سبب رهائي گازهاي موجود در آب ميشود. بهره گیری ازهوازدا داراي محاسن بسياري استكه در فصل اول مورد بررسي قرارگرفته شده می باشد كه در ادامه آن اصول و تئوري هوازدايي، مسائل مربوط به خوردگي و تأثير و موقعيت هوازدا در سيكل نيروگاهي تحليل شده می باشد.

با در نظر داشتن گذشت بيش از صد سال از اولين طرح هاي بهره گیری از مبدلهاي تماس مستقيم كه هوازدا را نيزشامل ميشود در سيكل هاي نيروگاهي، طراحي ها و انواع مختلفي از هوازداها توسط شركتها تجربه و ساخته شده اند كه هركدام، از ابزار متفاوتي همانند نازلها، بافلها و سيني ها جهت اختلاط فاز بخار و مايع آب تغذيه بهره گیری ميكنند، كه اين موارد نيز در فصل دوم بررسي گرديده اند.

هوازدايي آب توسط بخار از قوانين انتقال حرارت، انتقال جرم و قانون حلاليت گازها در آب پيروي ميكند كه فاكتور زمان نيز اهميت ويژه برخورداراست. اين اصول نيز در فصل چهارم بررسي شده می باشد. با بهره گیری از قوانين حاكم وروابط تجربي، طراحي ترموهيدروليكي يك نمونه هوازدا ومقايسه آن با هوازداي نيروگاه شهيد رجائي انجام گرفته می باشد. با در نظر داشتن اختصاص هوازدا به نيروگاهها و صنايع پتروشيمي و… و عدم وجود كتب فني لازم در اين زمينه به بررسي مسئله پرداخته شده می باشد. در دسترس نبودن ضرائب تصحيح و فاكتورهاي لازم در طراحي، مسلمًا باعث خواهد گردید تا اين بررسي با شركتهاي سازنده كه ساليان دراز در طراحي و ساخت سيستمها تجربه دارند، در مواردي اختلاف داشته باشد.

مقدمه

به مقصود به حداقل رساندن خوردگي و احتراز از اكسيداسيون روي سطوح انتقال حرارت در نيروگاهها بايد جداسازي گازهاي خورنده علي الخصوص اكسيژن و دي اكسيدكربن ازآب تغذيه، آب جبراني و آب چگاليده انجام گردد.

اين گازها به ساختار مواد آسيب رسانده و آنها را غيرقابل بهره گیری مي نمايند. اكسيژن و اكسيد فلزات در تركيب با كلر باعث خوردگي سوزني شده و باعث افزايش احتمال وقوع پديده دندانه شدن در مولدهاي بخار ميشوند. حضور آهن و اكسيد مس در آب تغذيه باعث
به وجودآمدن رسوب وجرم برروي سطوح حرارتي ميشود. براي مثال در يك نيروگاه هسته اي 1100 مگاواتي تا حدود 650 كيلوگرم در سال خوردگي در مولد بخار ناشي از وجود 7PPb اكسيژن در آب چگاليده اتفاق ميافتد. آب جبراني ورودي به سيكل نيروگاه در اثر تماس با اتمسفر معمولا شامل گازهاي غيرقابل ميعان ميباشد. گازها از طريق نشت هوا در بخشهاي خلاء و يا ازطريق هواگيري آب چگاليده در مخزن ذخيره يا تخليه وارد آب ميشوند. در نيروگاه هاي صنعتي آب جبراني بايد عاري از دي اكسيدكربن يا نمكهاي غيرمحلولي مثل بيكربنات سديم باشد. در غير اينصورت با افزايش دما، بيكربنات سديم تجزيه شده و دي اكسيدكربن آزاد ميشود. اگر آب جبراني با آمونياك پالايش گردد ممكن استحاوي بيكربنات آمونيوم باشد.

براي كاهش خوردگي ناشي از اكسيژن مقدار اكسيژن نامحلول در آب چگاليده در نيروگاه هاي معمولي نبايد از 5 تا 7 PPb و براي نيروگاه هاي هسته اي نبايد از حدود 3PPb  تجاوز كند و به هرحال مقدار دي اكسيدكربن بايد صفر باشد.

هوازدايي حرارتي مهمترين راه براي جداسازي گازهاي خورنده می باشد كه رهاشدن گازهاي موجود در آب را تضمين ميكند.

جداسازي گازها از آب ورودي در گرمكن هوازدا انجام ميشود كه در آن تمام جريانهاي مايع ورودي تا حد دماي اشباع متناظر با فشار هوازدا، گرم ميشوند. در چرخه يك نيروگاه، هوازدا بعد از گرمكن هاي آب تغذيه فشار پائين قرار ميگيرد. معمولا هوازدا جهت تأمين فشاركافي در ورودي پمپ بويلر، در يك ارتفاع مناسب نصب ميگردد.

در هرحال بهره گیری از هوازدا داراي محاسن بسياري در بهينه سازي كاركرد سيكل نيروگاهي می باشد كه در قسمت وظايف هوازدا در اين فصل بيان شده می باشد و لزوم بهره گیری از آن را بر ما مشخص ميسازد.

در اين فصل در آغاز تئوري هوازدايي به اختصار توضيح داده شده و پس از بحث  وظايف هوازدا، درمورد خوردگي و مكانيزم آن در سيكل نيروگاهي مطالبي ارائه گرديده می باشد. در پايان فصل تأثیر و موقعيت هوازدا بعنوان يك مبدل تماس مستقيم مورد بررسي قرار گرفته می باشد.

فصل اول: هوازدائی

کلیات

در اين فصل در آغاز تئوري هوازدايي به اختصار توضيح داده شده و پس از بحث وظايف هوازدا، درمورد خوردگي و مكانيزم آن در سيكل نيروگاهي مطالبي ارائه گرديده می باشد. در پايان فصل تأثیر و موقعيت هوازدا بعنوان يك مبدل تماس مستقيم مورد بررسي قرار گرفته می باشد.

1-1- هوازدایی

هوازدایی از آب هاي صنعتي يك فرآيند خاص انتقال جرم می باشد كه در صنعت بهره گیری دارد. جدا کردن گازهاي خورنده و رسوبزا از آب تغذيه ديگ بخار نيروگاه هاي حرارتي، دستگاه آب شيرين كن تبخيري و انجمادي و آب مورد نياز در فرآيندهاي پالايشگاهي و پتروشيميائي و نيز آب تزريقي به چاه هاي نفتي يك مرحله اساسي در پيش تصفيه آنها به شمار ميرود.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در فرآيند توليد بخار، به مقصود حذف گازهاي محلول درآب تغذيه، از دستگاه هوازدا به عنوان يك مبدل باز جهت محافظت ديگ بخار و سيستمهاي جانبي پیش روی خوردگي بهره گیری ميگردد.

مهمترين گازهايي كه در آب ممكن می باشد وجود داشته باشد عبارتند از: اكسيژن، كلر، دي اكسيدكربن، آمونياك و هيدروژن سولفوره.

از این میان O2 و CO2 خورنده هستند و NH3 بر روي آلياژهاي مس درصورت وجود O2 در آب اثر ميگذارد. دست هاي از گازها زیرا اكسيژن و نيتروژن همواره به صورت گاز در آب محلول هستند در حاليكه دسته ديگر زیرا دي اكسيدكربن، آمونياك و H2S هم به صورت گازي و هم بصورت يونيزه (بسته به PH آب) امکان حضور دارند.

در چرخه آب و بخار، اكسيژن معمولا به دليل نشتي دستگاه هايي كه تحت خلاء هستند و از طريق تخليه گرمكن هاي فشار پائين كه به بعد از چگالنده ميريزند وارد آب ميشود. وجود اكسيژن در آب باعث خوردگي ميشود به هنگام تماس آهن و آب در اثرفعل و انفعال شيميائي (مطابق فرمول زير) آهن به ميزان كمي وارد آب ميگردد.

Fe + 2H O→Fe(OH) + H2

هيدرات آهن 2(Fe(OH كه در اثر اين واكنش ايجاد ميشود خاصيت قلياكنندگي دارد و PH را بالا ميبرد وقتي PH آب به مقدار معيني رسيد اقدام حل شدن آهن در آب متوقف ميشود. چنانچه آب حاوي اكسيژن اضافي باشد، هيدرات آهن به سرعت اكسيده شده و هيدرات فريك 3(Fe(OH توليد ميكندكه در آب غيرمحلول می باشد و به صورت رسوب ته نشين ميشود و تا هنگامي كه همه اكسيژن اضافي موجود در آب به مصرف برسد اين اقدام ادامه دارد.

تعداد صفحه : 269

قیمت : 14700 تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

این نوشته در رشته مکانیک ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.