جدید: پایان نامه استراتژی‌های رد کردن در زبان فارسی در جامعه زبانی شیراز

دانلود پایان نامه

 پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته‌ی زبان شناسی

 استراتژی‌های رد کردن در زبان فارسی در جامعه زبانی شیراز بر مبنای جنسیت گویشوران

 استاد راهنما

دکتر مهرزاد منصوری

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

رد کردن تقاضا، دعوت، پیشنهاد یا تعارف، از کنش‌های به مخاطره اندازی وجهه می‌باشد، پس در اقدام ردکردن، گویشوران هر زبان از راهبردهای برخورد با آن آگاهی دارند و کوشش دارند تا سرحد امکان تهدید را کاهش دهند و یک تعامل ملایم داشته باشند. انتخاب استراتژی های ردکردن به عواملی زیرا نوع کنش گفتار ( تقاضا، دعوت، پیشنهاد و تعارف) و عواملی زیرا جنسیت، سن، وجهه و فاصله اجتماعی بستگی دارد. پژوهش حاضر، به مطالعه استراتژی‌های ردکردن در زبان فارسی در جامعه زبانی شیراز بر مبنای جنسیت گویشوران پرداخته‌می باشد. بدین مقصود، آغاز پرسش‌نامه‌ای با سوالات باز طراحی و در میان اقشار مختلف توزیع گردیده‌می باشد. سپس بر اساس نتایج به دست آمده، پرسش نامه‌ای چندگزینه‌ای طراحی و در دو گروه زنان و مردان به مقصود تعیین تاثیر جنسیت توزیع و داده های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته‌می باشد. نتایج نشان می‌دهد که استراتژی‌های ردکردن در جامعه زبانی شیراز، از دودسته مستقیم و غیرمستقیم تشکیل شده‌می باشد. مردان بیشتر از زنان استراتژی‌های مستقیم بهره گیری کرده‌اند و در خصوص استراتژی‌های غیرمستقیم ردکردن، زنان نسبت به مردان بیشتر از استراتژی‌های تشکروقدردانی و معذرت‌خواهی بهره گیری کرده‌اند. از آن سو مردان بیشتر از زنان، دلیل و بهانه را بر دیگر استراتژی‌ها مقدم کرده‌اند.

کلمات کلیدی: استراتژی‌های ردکردن، جنسیت، نظریه ادب، کاربردشناسی زبان

 فهرست مطالب

 عنوان                                                                                       صفحه

 فصل اول : مقدمه

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-1- طرح موضوع پژوهش………………………………………………………………………………………… 2

1-2-اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………. 4

1-3-هدف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-4- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 5

1-5-سؤالات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………… 6

 فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….. 8

2-2- نظریه ادب…………………………………………………………………………………………………………………. 8

 2-3 نظریه کنش‌های گفتاری……………………………………………………………………………………………. 12

2-4 جفت‌های مجاور ……………………………………………………………………………………………………. 14

2-5-  تاثیر عوامل اجتماعی فرهنگی بر اقدام رد کردن……………………………………………………………. 17

2-6- مطالعه تاثیر جنسیت بر اقدام رد کردن…………………………………………………………………………….. 18

2-7- اختصار مطالب و نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………… 21

فصل سوم : پیشینه پژوهش

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 24

 3-2- محققان غیر ایرانی………………………………………………………………………………………….. 24

3-3- محققان ایرانی…………………………………………………………………………………………………… 29

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-4 تاثیر جنسیت بر زبان…………………………………………………………………………………………… 33

3-5 – اختصار ی مطالب و نتیجه گیری……………………………………………………………………….. 35

فصل چهارم : بحث و مطالعه داده‌ها

  4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 39

4-2- استراتژی‌های رد کردن در شرایط و جایگاه‌های مختلف………………………………………………. 40

4-2-1- ردکردن تقاضا…………………………………………………………………………………………………… 40

4-2-2- رد کردن دعوت………………………………………………………………………………………………. 47

 4-2-3- ردکردن پیشنهاد………………………………………………………………………………………….

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید